Zemské znamení: Býk

Sluneční znamení Býka z pohledu možného duchovního rozvoje. V pořadí druhé znamení zvěrokruhu se vyznačuje především „božskou“ trpělivostí a vnitřní vyrovnaností. Ačkoliv může být znamení Býka tvrdohlavé, plní své sliby, a téměř vždy se můžeme spolehnout na jeho vrozenou odpovědnost. Toto zemské znamení dokáže neochvějně stát pevně s nohama na zemi, a pokud už ztratí hlavu v oblacích, tak jen na krátký čas. Duše tohoto slunečního znamení rozkvétá především koncem jara a začátkem léta. Jako je zemská energie proměnlivá, tak i Býk občas překvapí svou proměnlivostí nálad.

Zemské znamení: Býk

Býci se jen nelehce vzdávají svých plánů, přesvědčení, obyčejnosti v každodenní rutině a naučených zvyklostí, uvažují a plánují pomalu a s rozvahou. Někdy ale rozvažují tak dlouho, až takříkajíc „přeberou“. Býci mívají vrozenou dokonalou intuici, potřebují si však více důvěřovat, a intuici skutečně poslouchat. Někdy toto znamení staví svůj život v pozemské realitě na přehnané ctižádosti, jakoby jejich duše spoutaná zemskou tíží projevovala věčný neklid a touhu po uznání, snad způsobenou karmickou zátěží. Býk mívá velmi dobrou paměť, co se týče pozemských i nadpozemských vzpomínek. Neklidná duše Býka mívá více vzpomínek z minulých životů, než jiná sluneční znamení, to se může projevovat na intenzitě nočního snění.

Býk – sluneční znamení zvěrokruhu

Úkolem tohoto znamení je odhalit v sobě skrytý, hluboký duchovní rozměr. Potom dokáže s klidem býka kráčet po odhalené duchovní stezce, a přitom skutečně stát s nohama pevně na zemi, ovšem bez připoutání k hmotným statkům. Na cestě vpřed se posune, pokud umírní vlastní nepoddajnost. A pokud si skutečně hluboce uvědomí, že nic není věčné, a že se vše, jak v člověku, tak v přírodě neustále proměňuje. Býkovi se navíc ještě během pozemské pouti hodně uleví, pokud se naučí mít rád sám sebe. Vládnoucí planeta Venuše přidává Býkovi na smyslnosti, kráse (ať už vnitřní nebo vnější), přirozeném půvabu a osobním magnetismu. Smyslnou stránku života si vychutnává s plnou blažeností, ať už jde o vynikající jídlo, poslech kvalitní hudby, nebo relaxaci a erotiku. Býk mívá vytříbené estetické vnímání. Rád se nechává hýčkat a rozmazlovat, ale rád a s láskou se také stará o své nejbližší. Ve svých vztazích vyžaduje klid, pohodu (včetně pohodlí), pocit jistoty, harmonii a bezpečí. Přesto, že je pohyb Býka poněkud pomalejší, dodržuje termíny a na schůzky chodí zásadně včas. Jako zemské znamení se býk chová hospodárně a mívá své finanční záležitosti pod kontrolou. V životě jej ovlivňuje silně vyvinutý pud sebezáchovy, instinkt a intuice.

Povaha Býka bývá zaměřená především na hmotnou stránku života, více než jiná znamení si potrpí na komfort. Zde může toto zemské znamení najít důvod a inspiraci pro duchovní proměnu – nedělá mu problém pochopit duchovní podstatu života – pokud chce. Jeho duše je neklidná, pokud vládne materialistické ego, pokud je zavalena věcmi a majetkem. Občas mívá toto znamení sklony k sobectví, ovlivněné nikoliv nepřejícností nebo lakotou, ale právě vlivem silného pudu sebezáchovy, též vnitřní touhou být ve všech směrech dobře zabezpečen, například pro případ nouze. Býci dokáží být dlouho v relativním klidu, jsou společenští, komunikativní, laskaví. Jsou empatičtí a mívají spoustu přátel. Býk nemá rád dočasnost, staví na jistotách, a pokud se dotkneme jejich jistot, jejich hodnot, které trpělivě a s odhodláním budují, (to se týká i vztahů), dokáží se rozzuřit jako býci v pravém slova smyslu.

Možné úkoly na duchovní cestě pro znamení Býka

Duše Býka touží být svobodnější, bez časté vnitřní úzkosti, bez STRACHU z nedostatku. Nechce se k ničemu připoutávat, přeje si více splynout s rytmy přírody. Touží více budovat na vnitřním světě, než na tom vnějším. Denní bdělé vědomí Býka je zaměřené častěji na hmotu, proto se může stát, že jej během noci a spánku, tedy vlivem nočního snového vědomí, mohou dlouhodobě obtěžovat divoké a zneklidňující sny. Úkolem Býka je především naučit se mít rád sám sebe a důvěřovat si, a ubrat plyn ve všem „hmotném“. Nepřipoutávat se ke hmotě a majetku – neuškodí například odhodlat se v dospělém věku vyhodit KONEČNĚ z šuplíků poklady v době školních sešitů, omalovánek a výkresů. Býkovi pomůže na jeho duchovní cestě meditace za poslechu příjemné, klidné hudby, meditace vnitřních vhledů, malování mandal, kreslení, procházky v přírodě. Vhledem k trpělivosti a velké zručnosti je také vhodná relaxační, ruční práce s přírodním materiálem.

Býk: pevné znamení, živel země, vládnoucí planeta Venuše. Polodrahokam: růženín. Pokud je v člověku znamení Býka potlačeno, potřebuje častější spojení se zemí, časté procházky a meditace v přírodě, procházky naboso, a při každém kroku si uvědomovat spojení se zemí. Neostýchá se v přírodě obejmout strom a čerpat z něj energii. Oblečení vybírá v paletě hnědých a teplých podzimních odstínů. Pokud je znamení Býka silně zastoupeno, potřebuje zjemnit energii zemského živlu a doplnit energii ostatních živlů, především element vzduchu. To znamená například uvolnit zemské energie v bytě. Zbavit se nepotřebných věcí, eliminovat počet kusů nábytku, co nejvíce provzdušnit místnosti, především ložnici. Zvolit ranní rozcvičku u otevřeného okna, zazpívat si (pořádně nahlas), zahrát si na hudební nástroj, nejlépe flétnu. Oblečení zvolit v jemných, vzdušných odstínech, a vyhnout se oblečení hnědé, šedé a černé barvy. Pokud má potlačené sebevědomí využije energii ohnivého živlu: dopřeje si dostatek slunce, medituje při svíčkách, upřednostní červenou a žlutou barvu.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Předešlé znamení Berana většinou neochvějně ví, kam jde. Následné znamení Býka občas neví, kam vlastně chce jít. Zbytečný strach ze ztráty jistot jej podvědomě nutí dívat se současně více směry, tím je odváděna jeho pozornost od jediné základní jistoty – té duchovní. Přidá-li Býk notnou dávku víry v sebe i v druhé, sebelásku a lásku k životu, nalezne netušené rozměry svého krásného, ale ať už chce nebo ne, také dočasného pozemského života.

Zemské znamení: Býk

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.