Úloha ženy Bohyně – karma Země

ÚLOHA ŽENY BOHYNĚ v dnešním světě, (principiální ženské energie), je vrátit andělům bez křídel jejich volnost a křídla LÁSKY. Planeta Země je také anděl, anděl bez křídel, přesto se snaží vyzařovat LÁSKU od obzoru k obzoru. Proč to nevidíme? Na odvrácené straně vesmírného zrcadla byla do nedávna odvrácená tvář ženy Bohyně spalována nedůvěrou v sebe. Avšak energie Vodnáře již zanechala navštívenku na prahu našich dveří. NENÍ CESTY ZPĚT. Rafinované kličkování a úniky hlav pomazaných, řídících svět z pozice moci a síly, může zastavit jedině ENERGIE LÁSKY. Čarodějka a Bohyně v nás se každým dnem přibližuje k duchovnímu světlu. Nové duchovní světlo zaplavuje svou září planetu Zemi, a úkolem ženy Bohyně je oprostit se od materiálních návyků i problémů. Neboť si je vědoma všeho, co nyní přichází. Pozemské tělo každé ženy Bohyně září energií lásky, kterou nezištně rozdává kolem sebe. Oddaná BOHYNĚ v našich srdcích, ve jménu všech nově se rodících dětí nás žádá:

VYZAŘUJTE ENERGII LÁSKY od rána do večera, ať jste muž nebo žena. Ať už v duchovní energie věříte nebo nevěříte

Navíc jsme obklopeni dechem starobylých duší, které nás tiše ale naléhavě žádají o totéž. Duha na obloze je tvořena ozářenými kapičkami vody: to duhové slzy sedmi barev lásky nás žádají o totéž. Není již možné dál se utápět v naivní duchovní slepotě nebo nic neříkající povrchnosti, a čekat, že se bez vlastního přičinění probudíme a SVĚT bude z ničeho nic v pořádku. Vodnář je mág naslouchatel, je náš pán a učitel. Naslouchá nesmělým šepotům, slovům za oponou, která se snažíme hledat, ale nevidíme je.

Ženství, nebo lépe řečeno vědomá ženská energie, je v dnešní době potlačená, ženy nevěří ve vlastní ženskou sílu, a muži mají z ženské síly neoprávněný strach. Ženy se obávají navrátit se zpět k sobě samé, nahlížet do svých vnitřních světů z pozice ženství. Nahlížet, uvědomovat si a zároveň své ženství prosazovat a chránit. Ženská síla má schopnost stabilizovat chaotickou mužskou sílu. Nikoliv naopak, rovnováha, osobními vztahy počínaje, až po uzdravení světa, může vzniknout jedině tímto směrem. Energie ženské síly je spojující, intuitivní, spoléhající na šestý smysl. Energie mužské síly je rozdělující, jednající skrze sílu, ego a racionalitu. Tyto dvě energie se mají vzájemně doplňovat, sdílet, pochopit, harmonicky ovlivňovat jedna druhou, nikdy ne naopak, jak je to už dlouho v lidské společnosti zakořeněno.

Mužský princip uzavírá kruh, vytváří konflikty, které se točí v kruhu. Ženský princip vytváří kruh, ale zároveň jej, někdy i skrze konflikt, proměňuje ve spirálu (života). Pokud jsou ženy lhostejné k přírodě, k přírodnímu myšlení, k vesmírným zákonům a přírodním cyklům, muži nemají snahu vzít zodpovědnost za svět, ani za zdravou budoucnost svých dětí a vnuků. Už dlouho se historie takto točí v kruhu, kde se „dobro“ přetahuje se „zlem“. Lhostejnost spočívá v tom, že si představujeme, že budoucí generace vyřeší problémy za nás. Až začnou muži naslouchat ženám, bez odsuzování a bez skeptických argumentů z pozice silové převahy, začnou vnímat světlo citlivé ženské duše. Sílu vnitřní bohyně, ženské prasíly, tak v sobě (ve svém těle) objeví i muži, a zcela přirozeně ji začnou podněcovat i ve svých dětech. Žena má v sobě moudrost božství uchovanou po generacích více než muž, dokud si to neuvědomí, zůstane tato síla pasivní.

Dnešní ženy projevují a uvědomují si ryzí ženskost nejvíce v době těhotenství a po porodu

Bohužel tyto projevy ne vždy dokáží využít, a pokud je nedokáží využít, tak sami sebe oslabují. Je to dáno už tím, jak se k dívkám přistupuje v době dospívání. Projevy ryzího ženství dostaly nálepku: „hormonální porucha“. Což je velká tragédie dnešního světa. Stejně tak žena v přechodu, potlačuje svou ženskou energii pod nálepkou hormonálních poruch. Namísto toho, aby přechod probíhal přírodně, ženám je vnucována spousta „léčivých preparátů“, které přechod prodlužují, což je proti přírodě. A co jde proti přírodě, jde také proti zdraví. V tomto období by mělo přirozené ženství gradovat, namísto toho je potlačováno. A s ním i ženská moudrost, paměť moudrosti předků, napojení na přírodní síly, soucitnost, intuice. Protože potlačování přirozeného přechodu „chemickými léky“ ve skutečnosti ženám ubližuje, s ohledem na fyzické i duševní zdraví. Ženskost se potom ztrácí v nervozitě, duševní nevyrovnanosti, depresích. Přechod nemusí být hrozná věc, hroznou věc udělalo z přechodu množství moderních dogmat, které se k tomuto přirozenému období v životě ženy váže. Tato dogmata probouzí v ženách ve zralém věku například méněcennost.

Milovat sám sebe znamená být milován

Skrze otevřené, neskrývané vědomí ženy, skrze vědomě projevenou spojující energii, mohou muži čerpat velkou vnitřní sílu a duchovně se rozvíjet. Tato vnitřní síla se vyznačuje schopností zbavit muže nashromážděné energie, kterou zaměří jiným směrem, než k „boji“. Skeptici, zastánci jediného trestajícího Boha, vlivní představitelé dogmatických náboženských směrů a jejich posluchači, se vzpírají tomu, že původní božská prasíla, zdroj života je z pohledu archetypů síla ženská. Na tomto základě nemohou fungovat mezilidské ani partnerské vztahy. Žena ve vztahu, pokud si je vědoma svého ryzího ženství, podvědomě vede muže poznávat sílu vlastní energie, bez předsudků, a bez touhy po moci a boji.

Karma planety Země, nechť spálena je ŽÁREM LÁSKY!!!

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?