Vládce všech živlů – Absolutno

Nejjemnější ze všech přírodních živlů je Duch (Absolutno, Akáša, ,,Já jsem“). Absolutno je neuchopitelnou prapříčinou všeho. Ovládá střed kruhu a je sférou bez času a prostoru. Je bohem i bohyní, nekonečnou moudrostí, základní ideou světa, má vlastní mentální úroveň. Je v celém universu. Na planetě Zemi i v mezihvězdném prostoru. Je příčinou všech prvotních idejí. Podstatou stvoření. Příčinou vzniku všech živlů. Je tikotem kosmických hodin. Je energií projevující se v myšlenkách. Je přítomen ve všem a vše přesahuje. Existuje ve věčné přítomnosti.

Absolutno je sjednocující silou, nebo-li všeláskou. Jemnohmotný princip Akáši vstupuje do těla (hadí síla) a oživuje hmotu. Z tohoto poznatku vyplývá, že je jedinou možnou příčinou vědomí. Je laskavý a trpělivý. Nejjemnější ze všech živlů je Láskou v krystalicky čisté podobě.

Absolutno vytváří vesmír ale také ho obsahuje, vnáší řád do veškeré projevené hmoty

Je záhadnou sférou nebes, obsažen ve světle i ve tmě, úsvitu, temném soumraku i půlnoci, v každém ročním období. Je oceánem i nejvyšší horou světa, ilustrátorem přírody. Je tím, koho neustále hledáme, absolutní pravdou, kterou nalezneme v závislosti na duchovní zralosti. Neustále je obohacován osobními zkušenostmi všech bytostí, povznesen nad čas a sám je nezměřitelný. Duch dává život tělu a duši. Duše je prostředníkem mezi tělem a Duchem. Hranice mezi duší a Duchem je velmi jemná, nesnadno rozpoznatelná. Duch je životní princip, kosmický (kvantový) inženýr a tvůrce všeho, co kdy bylo, je a bude.

Životní princip je LÁSKA

Od nepaměti až do dnešních dnů hledáme to nadsmyslové, záhadné a tajemné k čemu bychom mohli každý den s odhodláním vzhlížet. Představivostí a rozjímáním o vyšší moci vznikají různá božstva všech etnik a národů už po celé věky. Přesto je pojem božské síly ne vždy správně pochopený. Hybná síla vesmíru dřímá přímo v nás. Je námi a také nás obsahuje.

Uctíváme nadpozemskou bytost a zapomínáme, že máme uctívat především sebe, vlastní člověčenství, individualitu, nejvyšší ideály. Také přírodu a cesty moudrosti a poznání – potom teprve splyneme s oním pomyslným bohem v nás. Potom pochopíme PROSTOR a vesmírné univerzální zákonitosti obsažené v samotném, všudypřítomném duchu a též ve vzduchu. Potom pochopíme nesmrtelnost. Přestaneme po ní toužit, protože zříme, že věčnost znamená: ,,Já jsem“. Neexistuje morálně čisté nebe ani temné peklo. Je jen vše tvořící, čistá, univerzální energie.

Energie LÁSKY a božského SVĚTLA

Pokud je v člověku disharmonie, znamená to, že není v souladu se základními živly, které nás neustále ovlivňují již od prvního nadechnutí. Energie všech živlů je obsažena také v potravinách a nápojích. Pro udržení harmonie a zdraví je důležité, aby naše strava byla vyvážená a pestrá. Čtyři základní živly tvoří také povahu každého jedince, vlastnosti a temperament. Podrobnosti zjistíme podle kvalitního astrologického rozboru. Dokonce i karma úzce souvisí s principem Akáši. Karma je projevem nejvyššího přírodního zákona zpětné vazby – akce a reakce.

Zákon zpětné vazby není možné přehlížet, tento zákon lze jedině respektovat. Zákonu o příčině a následku podléhá veškeré přírodní dění. Vzájemné spolupůsobení čtyř živlů, vytváří vše, co jest. V okamžiku stvoření, kdy vznikl čas a prostor, vznikl zároveň zákon synchronicity. Že všechno souvisí se vším, platí od samého počátku.

Máme čtyři druhy větru, čtyři světové strany, ale pokud chceme někam dojít, musíme se rozhodnout, vydat se můžeme vždy jen jedním směrem. Avšak k horizontu, který vidíme před sebou a který odděluje nebe od země, nikdy nedojdeme, ať už se vydáme kterýmkoliv směrem. Horizont se nám bude stále vzdalovat. K horizontu se můžeme vydat nekonečně mnoho směry, může nám to trvat nekonečně dlouho, a stejně jej nikdy nedostihneme.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?