Rituál vědomého přijímání mocné úplňkové energie

Během procházky přírodou prodchnutou očekávaným světlem úplňku si uvědomujte každý svůj krok a spojení chodidel se zemí. Zastavte se, natáhněte ruce k obloze, kde se v nočních hodinách odehraje velkolepé nebeské představení. Představte si, že horní část vašeho těla dosahuje až do nebe jako koruna vzrostlého, zdravého a silného stromu. Vaše páteř a nohy představují kmen stromu. Zavřete oči a představte si, jak se skrze vaše chodidla spojujete se zemí. Představte si, jak váš strom života zapouští kořeny do země. Odevzdejte zemi všechny pochyby, úzkost, strach a starosti, myslete na vše, co se dotýká vaší sebe hodnoty, motivací a postojů. Spočiňte v hluboké meditaci sebeuvědomění. Až se dostaví pocit hlubokého vnitřního uvědomění světla nebo čisté lásky ve vašem srdci dejte ruce podél těla, ještě více se uvolněte a kořeny zapuštěnými v zemi čerpejte energii země. Země nás miluje, nedělá jí problém propojit své srdce s naším srdcem biologickým a zpracovat naše trápení, odpustit nám a darovat nám sílu, láskyplnou energii, které je pro nás všude v přírodě dostatek.

Všimněte si v tuto chvíli, a celým svým tělem prociťte, že energie Země vibruje a září energií bezpodmínečné lásky. A sami sebe se zeptejte, zda si všímáte, kdykoli v nepřetržitém běhu „obyčejných“ denní záležitostí, tohoto úžasného zemského a vesmírného vyzařování. Pokud ano, určitě nepřehlížíte barevné, především jemně růžově zabarvené východy a západy Slunce, a při pohledu k horizontu vysoce vibrační vyzařování zemské aury, které se nám zjevuje nejen v podobě duhy. Spočiňte v tichosti a dívejte se směrem k horizontu, dívejte se a vnímejte sílu posvátné zemské a také vesmírné energie, která k nedostižnému horizontu sestupuje po vertikální, bezčasové ose. Požehnejte v duchu velké Bohyni a zhluboka do svého vnitra VDECHUJTE její energii a mocnou tvořivou sílu.

Vědomě se uzemněte

V čase úplňku se dívejte na rozjasněnou tvář Luny, která dorostla do své plné krásy. Ruce nechte volně podél těla, dlaně jsou otočené tak, aby přijímaly energii polarizovaných slunečních paprsků, které se k nám odráží od měsíčního povrchu. Chodidla, kde se nachází vedlejší čakry, jsou vstupní bránou pro přijímání zemské energie, která se dále přenáší energetickým systémem čaker do celého těla. (Chůze naboso nás skrze čakry na chodidlech a bříšcích prstů udržuje v trvalém napojení na zemskou energii. Během uzemnění můžete čerpat potřebnou životní sílu kdykoli, a nepotřebnou energii, včetně pocitů neskutečnosti, přitom odevzdáte zemi.)

V záři lunárního svitu vše v přírodě utichá, prostor je prostoupen mystickou atmosférou. Také vy utište svou mysl. Jakmile ukončíte proces odevzdání svých starostí zemi, spočiňte celým svým tělem v přítomném okamžiku. Stůjte rovně, pokuste se jakoby mírně povytáhnout do výšky. Pomalu natahujte páteř, obratel po obratli, pouze jemně, neprovádějte žádné násilné cvičení. Potom dejte ruce nad hlavu, spojte ruce pouze bříšky prstů, utvořte nad hlavou „energetickou pyramidu“ z vašich rukou.

Zavřete oči a představujte si, jak skrze chodidla čerpáte zemskou energii. Podržte si tuto vizualizaci a zastavte se na okamžik u první kořenové čakry. Představte si v tomto bodě „spirálu do klubíčka stočené životní energie“. Soustřeďte se a v tichosti vnímejte, jak se „spící hadí síla probouzí“ a se šimráním v zádech, pomalu stoupá po páteři směrem vzhůru.

Postupujte pomalu. Nechte volně rezonovat sílu životní energie postupně jednotlivými energetickými centry. Nejvíce pozornosti věnujte čakře srdeční. Až budete mít pocit přijímání vnitřního světla, uvolněte stoupající proud životní energie skrze poslední sedmou čakru a skrze vaše ruce směrem k nebesům. Sedmá korunní čakra je centrem pro přijímání vesmírné energie, ruce v tuto chvíli vraťte podél těla a zhluboka se vydýchejte, přijímejte vesmírný proud životní síly. V duchu poděkujte živlům ohně, vzduchu, vody a země za milující a soucitné vedení.

Foto: Rebeka Sprinncová

Jaspis je kamenem zemitých barev, uzemnění, skromnosti, soucitu a trpělivosti, znovuzrození a věčného života. Jaspis rezonuje s energií archanděla Michaela, vykazuje magické spojení se stříbrem. Dodává sílu, je nositelem životadárné energie, chrání zrak, zklidňuje chaotické myšlenky a rozbouřené city. Uklidňuje konfliktní situace, odráží negativní energie, podporuje klidnou komunikaci, uzemňuje temné síly.

Dotýkejte se oblíbeného stromu

Případně se dotýkejte skály či velkých kamenů. Není-li to možné, podržte ve svých dlaních alespoň oblázky nalezené na cestě, z krystalů je vhodný zemitý jaspis. Tak si v tento magický okamžik udržíte spojení se zemí, o kterou jde především. Vedlejší čakry, nacházející se na dlaních a bříšcích prstů, spojují náš energetický systém s okolním světem. Čakry lidského těla, ve spojení s energetickým vyzařováním aury, si mezi sebou a zároveň s vnějším světem předávají informace. Tak se mezi námi a vnějším prostředím neustále udržuje energetické napětí. Vše probíhá v souladu s přítomným okamžikem, vše závisí na osobním, momentálním rozpoložení. Uzemnění nám umožňuje v daném okamžiku odevzdat zemi veškeré negativní emoce a pocity, pomáhá nám obnovit vitalitu, zbavit se vnitřního chaosu a načerpat sílu energie Měsíce, hvězd a planet. Nevědomky se v tuto chvíli napojujeme na energetické zemské linie, takzvané dračí žíly, které se právě probouzejí a do prostoru vyzařují pozitivní vibrace. Vdechujte přítomnost všeprostupující přírodní síly. Vždy si buďte vědomi toho, že přírodní energie od vás nic nežádají, pouze vám nabízí, nezištně a bezpodmínečně, inspiraci, motivaci k tvořivosti a životní sílu v té nejryzejší podobě.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Úplněk a začátek třetí čtvrti Měsíce

Nastává úplněk a tím končí první polovina lunárního cyklu, kdy jsme se soustředili především na růst. Energie úplňku souvisí se záležitostmi započatými o novoluní. Úplněk přináší energii podpory a povzbuzení, osvětluje záležitosti, na které nebylo jasně vidět, ukazuje, že ne vše musí být tak, jak jsme to svýma očima viděli. Úplněk nám cosi zrcadlí, ve vnějším prostoru nás může leccos překvapit. Pokud si nejsme nějakou záležitostí jistí, nebo nevíme, co se v nás nebo kolem nás děje, uvědomme si, že jsou nám ukazovány okolnosti, které nás mají vést k prozření, k přijetí sebe sama k objevení mocné vnitřní síly. Po úplňku, během třetí čtvrti, Měsíc ubývá – vydechuje. Nastává čas něco přehodnotit, napravit, odevzdat, něčeho se zbavit, něco přezkoumat, abychom se o novoluní mohli pustit do něčeho nového.

Související články: Říjnový úplněk a posvátná energie tajemného zatmění, Elementární energie přírodních bytostí, Mezidobí, meziprostory a časové smyčky

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?