Právě tvoříme budoucnost

Na kolektivní úrovni procházíme výjimečnými časovými obdobími, výjimečnost okamžiku může přetrvávat vteřinu, několik minut, pár dní i více let. Obzvlášť pokud výjimečnost okamžiku vyvolává paranoiu ve společnosti (představy o vlastním nebo celospolečenském ohrožení, přehnané nedoložené obavy). Paranoia může být počátkem něčeho dalekosáhlejšího, nemáme potuchy kam až to může vést, jak daleko je člověk schopen zajít. Následující výčet berte pouze jako výčet záležitostí, které ovlivňují energetickou rezonanci kolektivního vědomí, astrální dimenze, morfická a morfogenetická pole, časoprostor, prostor poznání – noosféru. Jako návod k zamyšlení, jaká energetická pole opustit a nepodporovat je psychickou energií, nevěnovat jim přehnanou pozornost, pokud jim podléháme a necháme se jimi ovládat. Je to důležité, protože právě tvoříme budoucnost.

Záležitosti ovlivňující energetickou rezonanci kolektivního vědomí

 • Posedlost spekulacemi, vyhraněná stanoviska, negativní témata, která od rána do večera rozrušují mysl a rezonují kolektivním prostorem, apokalyptický neklid, nečekané šokové vlny.
 • Psychotické projevy jako důsledek pocitu bezbrannosti. Strach, že nemáme nic pod kontrolou, strach z toho, že nevíme, na čem jsme.
 • Manipulace lidským vědomím, rozdělování společnosti. Na druhé straně urputné a bojovné zdůrazňování osobních práv, někdy na úkor druhých.
 • Naprostá eliminace a ignorace pozitivních zpráv v médiích. Umělé vytváření dramat na světové scéně. Média ovládaná polopravdami, podivný systém, který je všechno jiné jen ne normální. Realita médii vedená do uzavřeného systému myšlení, které má plodit jen to, co je vrchností vyžadováno.
 • Dehonestující pohled na stáří, strach ze stáří.
 • Strach ze zašifrované komunikace mocných. Obavy z proklamované, predikované a ve svém důsledku uměle vyvolané chudoby.
 • Zamotaná historie, nepřiznané chyby a omyly minulosti opět projektované do budoucnosti.
 • Svět stojící na síle bezohledného kapitálu a proti člověku obrácené vědy, ideové koncepty obrácené vzhůru nohama.
 • Komprese událostí, které provází současnost, hledání únikových cest. Pasivní či aktivní agresivita.
 • Strach a obavy z humanoidních forem existence, bytostí s ještěrčíma očima a tělem člověka nebo obavy z humanoidních robotů. Přesvědčení o pronásledování zlými mimozemšťany.
 • Obavy z nežádoucího přenastavení vědomí člověka neboli z nežádoucí rekalibrace lidstva.
 • Ovládnutí mysli vyhrocenými a ničím nepodloženými konspiračními teoriemi. Strach z ovládání mozku a života z vnějšku tajnými technologiemi.
 • Člověk v zajetí pocitů a emocí, že je uvězněn v tenatech světských povinností. Pocit probouzejícího se člověka, že se stal vědomým odpadlíkem v nevědomé společnosti.
 • Nevíra v tvořivý potenciál lidské myšlenky.
 • Uvěření samozvaným spasitelům, že jedině oni nás zachrání.

To vše a ještě mnohem více přináší uvědomění a uvědomění přináší předurčení. Uvědomění obrácené proti veškerému rozumu, i proti tomu selskému, se může obrátit zpět do temných vod, zpět do jeskyně nesvobody.

Nezadržitelná (tvořivě pozitivní) vlna globální proměny vědomí, kontinuální (nepřerušená a plynulá) transformace již přináší mnoho pozitivního

 • Uvědomění, že vše výše zmíněné hraje do not kyvadlům snažícím se ovládnout svět. Pochopení, v čem je skryté čertovo kopýtko.
 • Zklidnění a zmírnění razance projevů nespokojenosti, uvědomění, že do některých věcí a jevů nejde zasahovat.
 • Soustředění se na to, co je podstatné a tvořivé, odmítání myšlenek na prohru. Komplexní přístup k životu. Vědomé tvoření budoucnosti, nepřikládání moci pouze vnějším silám. Příliv novostí, odliv starých zvyklostí.
 • Odpoutání od temných energií uložených v paměti Země.
 • Oddanost všímavosti a vnímání všech důležitých detailů, orientace v informacích.
 • Uvědomování si veškeré krásy světa, na kterou je radost se dívat, hledání zdrojů silné inspirace intuitivním způsobem. Udržování rovnováhy světla a tmy. Pochopení, že síla přírody a planety je skrytá nejen v živlech, ale především v lidech.
 • Nevnímání světa pouze perspektivou vědeckých teorií, paradigmat ovlivňujících vnímání i myšlení.
 • Vnímání vnitřních lidských hodnot projevujících se ve vnějším světě: integrita, čestnost, důslednost, morálnost, etika, poctivost, pravdivost, celistvost, soudržnost, soulad, ctění slova.
 • Mentální, psychická, duševní i duchovní přístupnost k vnímání magnetismu kvantové tvořivé energie, gravitace a světla. Uvědomění si, že každý náš pohyb je součástí mnoharozměrného fraktálu hmotné i nehmotné reality.
 • Ponoření se do vlastních vnitřních procesů, přijetí poznání, že každý z nás má vesmírné plavidlo, jímž je lidská duše. Osvobození od omezení fyzickým tělem.
 • Upuštění od potřeby dostávat na všechno návody. Poznávání a přijímání tvořivých sil přesahujících podvědomí, vědomí, nevědomí, přesahujících kolektivní nevědomí. Přijímání a rozvíjení tvořivého potenciálu, který je v nás, jen si to dosud ne vždy uvědomujeme.
 • Objevování metafyziky a utajených úrovní vesmíru, poznání, že vesmír je oceánem rezonancí projevujících se jako nekonečně mnoho proměnných ve světě forem.
 • Rezonance se svým DNA a vypořádání se s pochybností, zda člověk náhodou není pouhý a pro vesmír zcela zanedbatelný uhlíkový kosmický vtip.
 • Nezdolná síla harmonických myšlenek a představ, že se vše a ve správný čas v dobré obrátí. Úleva a soustředění se na radost ze života.
 • Uvědomění si, jak důležité je mluvit společným jazykem, a že semknutá rodina, semknuté společenství, a také národní hrdost je zdrojem mocné síly.
 • Pomalu se přelévající časové vlnky ze stínu do světla zachycující příliv nových pohledů na svět.
 • Odvážní lidé disponovaní pro předávání pravdivých, tvořivých, pozitivních, lidskou mysl nedeformujících informací.
 • Porozumění hyperprostoru a kolektivnímu vesmírnému nevědomí, nikoliv jen po teoretické stránce věci, ale odhodlaně prakticky.

To vše a ještě velké množství všeho, co nebylo řečeno, bude nakonec tím, co vytrvale poběží samospádem k odvážným cílům, co ovlivní chod budoucích událostí a osud lidstva správným pozitivně transformačním směrem. Opusťme ve svých myšlenkách a představách svět plný zneklidňujících nástrah. Co uděláme dnes stane se součástí budoucnosti. Nenechme se nikým a ničím okrádat o životní energii. Podívejme se za hranice naší země a uvědomme si, v jak klidné zemi žijeme. Důvěřujme magnetické síle lidské moudrosti a tvořivosti a staňme se odvážnými tvůrci přínosných a pozitivních změn na této planetě.

Právě tvoříme budoucnost

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.