Purpurová je barvou „hvězdy duše“, je symbolem proměny a posvátnosti života

Mýlit se je součástí života, stejně tak mít zdánlivě dobré záměry. Smutná je propast utvořená na dvou či více stranách mýlících se lidských bytostí. Tato propast je bludištěm informací, je syntézou či propojováním informací způsobem, který umožňuje, aby lidé prohlubovali svou nevědomost.

Uprostřed propastného bludiště se nachází dlouhé kopí s ostrým hrotem na obou koncích, chladná nehmotná zbraň, používaná k boji už několik tisíc let. Tato zbraň může mít také podobu dvousečného meče, slouží k zamíření informací tam, kam je zrovna potřeba, nemilosrdně zasahuje mysl, rozum, srdce i duši.

Bludiště není totéž, co labyrint. Uprostřed labyrintu se na rozdíl od bludiště nachází chrám vnitřního porozumění. Do středu tohoto chrámu můžeme umístit purpurové srdce, květinu s purpurovými okvětními lístky, nebo Kristův monogram purpurové barvy. Purpurové světlo, symbol osvobození od duality, září na vlnách srdeční frekvence, na vlnách Lásky a Porozumění.

Purpurová barva, někdy nazývaná „tajemná nebo nepolapitelná osmá barva“, dalece přesahuje sedm barev spektra. V paletě základních barev, které souvisí s lineárním projevem duhy, se skrývá mezi červenou a fialovou v podobě světelného kruhu. Tajemství purpurové barvy spočívá v dokonalé imaginaci, kdy ji vidíme na začátku i konci duhového spektra. Purpurová je barvou „hvězdy duše“, je symbolem proměny a posvátnosti života, je barvou osmé čakry, která se nachází v jemnohmotném energetickém poli fyzického těla (mimo dualitu).

Purpurová barva je alfou a omegou mystického vyjádření ryzí Lásky, mystického pochopení života a smrti. Jemnohmotné tajemství purpurové barvy spočívá v okamžicích, kdy duše vstupuje do fyzického těla doprovázena purpurovým světlem. Během života nese v energetickém poli člověka takzvaný „plán duše“. Okamžik, kdy duše hmotné tělo opouští, je doprovázen světlem purpurové barvy. V čase mezi jednotlivými životy je energetická sféra duše a paměť duše pod ochranou tajemného purpurového světla.

Purpurové světlo představuje odpoutání od úsudků, od představ, co je špatné nebo dobré, odpoutání od dogmat, od názorů druhých, od manipulací a ovládání zvenčí. Purpurové světlo je světlem čistého svědomí, propojuje frekvence srdce s rozumem, je barvou soucitu a skutečné Lásky.

Purpurová barva souzní s barvou olivovou a s bílou barvou. Olivová ratolest a bílá holubice jsou symboly míru, vítězství, stability a klidu. Příběh o Noemovi, pokud jej nebudeme brát doslovně, je příběh o transformaci lidského vědomí, je to (nekonečný) příběh, který se odehrává v nitru každého z nás, vyjadřuje spirituální cestu k vnitřnímu míru a vnitřnímu usmíření.

Přejme si nalézt cestu ven z bludiště vlastní mysli. Přejme si proměnit energie nešťastně směřující k vině a obviňování – bezbolestně – proměnit v bílou holubici míru. Přejme si mír ve vlastních srdcích.

Purpurová je barvou „hvězdy duše“, je symbolem proměny a posvátnosti života

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.