Ženy jsou čarodějky, muži čarodějové

Ženy jsou čarodějky, muži čarodějové. Herečky a herci, ať už znalí nebo neznalí hereckých a také hermetických tajemství. Každým pohybem, mluveným slovem i písmem rozehrávají čarodějná dějství. Čarodějka a čaroděj ovlivňuje dějství věcí vnitřních i vnějších. Pochopení kouzelného děje, vyzařování energie čarodějky a čaroděje, se nachází za bránou běžného smyslového vnímání. Ale nikomu nemůžeme říct „nedělej čáry“. Tvořivou energii vyzařujeme neustále, i když spíme, nejde tomu zabránit. Energie proudí neustále, napříč různými sférami, včetně svým způsobem kouzelné sféry planetární, ženy jsou čarodějkami a muži čaroději zvěrokruhu. Ne každá žena čarodějka je si vědoma, že je také „Velekněžka“, a že disponuje tvořivou energií Císařovny, Královny i Princezny. Ne každý muž čaroděj je si vědom, že je také „Velekněz“, a že disponuje tvořivou energií Císaře, Krále i Prince.

Tento článek je ukázkou úvodní kapitoly nové eKnihy „Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek“

A zároveň jsme všichni sebe a svět objevující Blázni, postupně se na své životní pouti seznamující s archetypy všech trumfů tarotu, neb Blázen je ústřední postavou Velké Arkány. Zkoumáme, co probíhá v naší mysli a více se ladíme na duševní život, provádíme sebepozorování a sebezpytování. Tarot je magickým nástrojem pro sebepoznání, pro vnitřní introspekci – niternou inspekci či vědomý dohled nad všemi nejvnitřnějšími sférami naší osobnosti.

Slovo čarodějný znamená: ovlivňující procesy dějící se uvnitř i vně, přirozeným i nadpřirozeným tokem tvořivé energie. Slovo čarovný můžeme kouzelným posunutím písmenek rozdělit na „čar a rovný“. S trochou fantazie si můžeme představit, že čára symbolizuje proud a pohyb energie. Což není až tak těžké, přece už v raném dětství jme kreslili slunce v podobě kruhu a čar. Všechny věci vyzařují energii, čarovné čáry vyzářené energie se porůznu srovnávají, střetávají a protínají, všelijak se vlní jako hadi a proměňují se ve spirály a v kouzelné geometrické obrazce. Pokud se podíváme na astrologickou mandalu, uvidíme kruh a tajemnou směsici čar, které vymezují prostor dvanácti astrologických domů, a nejrůznější symboly, potřebné pro astrologický výpočet.

Za slovem čára se skrývá význam „vyzářená energie“, čarovná energie někam vyzářená, někam směřující, ale nikam se neztrácející. Vyzářená energie se nikam neztrácí, stále se proměňuje, dělá čáry a proměňuje je v obrazce posvátné geometrie, proměňuje se ve hmotu nebo v jinou energii. Pokud v jednu chvíli vyzáříme velké množství energie, vytvoříme kouzelný sloup nebo kužel energie, který se z jednoho bodu rozšiřuje (ve tvaru obráceného) kužele do okolního prostoru. Včetně prostoru éterického, jemnohmotného, astrálního čili hvězdného. Z tajemných sfér „za obzorem nebo nad oblaky“ se vrací zpět v podobě vyzářeného paprsku, sloupu nebo kuželu energie (připomínajícího tvar pyramidy), to podle toho, zda se vrací zpět do jednoho místa, jediného bodu, určitého okruhu svého zpětného působení nebo zda svým vyzařováním zasahuje rozsáhlejší prostor.

Řekneme-li, okouzleni krásou nějakého místa v přírodě, že to místo je čarodějné – vnímáme energii, jakou vyzařuje, někdy dokonce můžeme načíst okolnosti různých dějství, která se zde odehrávala v dávných časech. Ačkoli se příroda po věky věků proměňuje, určité informace v podobě energií vyzařuje neustále, nezměněné a v paměti místa navždy zachované. Řekneme-li, že místnost nebo dům, do kterého vstoupíme, působí blahodárně, nebo působí jako čarodějnické doupě, vnímáme energii, jakou vyzařuje.

Vnější prostor je herní pole pro životní story

Sotva se ráno probudíme už čarujeme – vyzařujeme energii. Už první myšlenka po probuzení nás čarodějně ovlivňuje po celý den. Každý náš pohyb, slovo a myšlenka je vyzářenou energií. Vše je propleteno v bezedné studnici souvztažností, například záleží na intonaci, s jakou je slovo vysloveno. Intonace slova souvisí s invokací i evokací. Invokace neboli zvolání znamená vzývat nebo vyvolat slovní formulí. Evokace znamená vytvoření představy a její převedení nebo přeposlání přímo do vyšších sfér. Vyjadřujeme se také očima, oči čarují neustále. Očima, pokud dojde k „napětí všech sil“, dokážeme vyzářit velmi silnou energii. Energie laskavého srdce je také čarovná. Srdce vyzařuje silnou energii propojenou s myslí a myšlenkami. Slovo láska rezonuje s celou škálou energií, od nevinného laškování až po nenávist. Láska „pevná jako skála“ je také čarodějná, (kouzelnou proměnou písmenek uvidíme ve slově láska skryté slovo skála).

Lidské tělo neustále vyzařuje paprsky světelné energie, neustále se pohybuje v čarovném světle této mocné síly. Po celý život plujeme rozlehlým a hlubokým oceánem světla, které je stále s námi a je v nás. V tomto světle probíhá neustálá proměna bytí, od okamžiku početí se v tomto světle převtělujeme do různých podob. Po dobu celého života měníme svou podobu, proměňujeme se od nemluvněte, až do podoby starce, v samotné této proměně se skrývá mystika a spiritualita života.

Nová eKniha Psychologie chaosu – „Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek“

Prostor je všeobsažným plátnem, na které kreslíme kouzelné čáry, jiné čáry malujeme, když milujeme, jsme milováni, šťastní a spokojení. Jiné na prostorové plátno kreslíme nebo čmáráme, když jsme zkroušení, smutní a nespokojení. Silou mysli tkané osnovy života, utkané z kouzelných čar a do širého prostoru kreslených nebo čmáraných myšlenkou, pohybem a každým vnitřním pohnutím, není snadné zpětně stornovat. Prostor je místem nebo herním polem pro naše životní story, romantické příběhy, historky, povídky, pohádky na dobrou noc, komedie, horory i duchařské příběhy. Pokud se člověk rozhodne pro nekalou hru, musí počítat i s prohrou. Rozhodnout se pro hru znamená vyvolat změnu, nadchnout se pro správnou věc a souhlasit s procesem změny, s procesem proměňování sebe, okolního prostoru, krajiny i světa. Čarodějka a čaroděj, vytvořením vědomého čarodějného kruhu svých myšlenek a představ, vystupuje z kruhu všednosti.

Život je živá hra

Zrakem vnímáme to, co se děje venku. A zároveň naše vlastní zrakové projekce jsou tím, co kolem sebe vidíme. Zrakové projekce souvisí s emočními programy, se smyslovými představami, s projevenými sympatiemi a antipatiemi, s důvěrou ve vnitřní vedení.

Všechny ženy jsou čarodějky a muži čarodějové, se svými sny, záměry a touhami čarujeme každý den. Pod vlivem vlastní psycho mentální energie promítáme ven to, co máme uvnitř. Přitom vše, co se nám venku jeví, je pouze dočasné. A zároveň jsme odrazem vícerozměrného duchovního světa, trvalého, věčného a nekonečného, který je naším pravým domovem a je mnohem větší než svět pozemský. Na úrovni tajemného duchovního světa jsme my všichni stvořiteli svých vnitřních spirituálních vesmírů.

♥∗★∗・:*:・∗☆♥ ∗・:*:・∗★・∗・:∗・:*:・∗★∗・♥*:・∗★∗・:*:・∗☆♥ ∗・:*:・∗★・∗・:∗・*:・∗★∗♥

Související články: Rozprostřené vědomí a magická bdělost, Purpurová je barvou „hvězdy duše“, je symbolem proměny a posvátnosti života

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?