Chvála Slunci a požehnání jarní rovnodennosti

Jarní rovnodennost je významný, časový mezník roku, představuje období probouzení, naděje, plodnosti, hojnosti, nových projektů, radosti a vděčnosti. Narůstající světlo přemáhá tmu. Každé probuzení, každé ráno může být naplněno svěží atmosférou jara. Kdykoliv během dne můžeme prožít představu nebo pocit, jaké to je nést Slunce na svých dlaních. Každé svítání může být naplněno vnímáním Slunce v nás. Každé stmívání může být naplněno očekáváním Slunce přicházejícího do našich snů.

Chvála Slunci a požehnání jarní rovnodennosti

Příroda se probouzí po obohacujícím spánku. Na jaře je díky slunečnímu svitu a teplu více aktivní a průzračnější duše Země, která se během zimního období koncentrovala spíše ve vnitřních zemských prostorách, zemské astrální rovině a duchovních říších. Podobně jako Měsíc má dvě tváře – viditelnou a odvrácenou stranu, a Země dvě polokoule (východní – pravá hemisféra, západní – levá hemisféra), tak i Slunce má dvě základní polohy – vnější viditelnou a vnitřní neviditelnou, mysteriózní. Fyzické tělo Slunce představuje pramen života na Zemi, spolu s jemnohmotným tělem je Slunce živou bytostí.

Na jaře sílí vitální energie Slunce – neustálý, ale proměnlivý proud sluneční energie související s fyzickým tělem Slunce a s jeho skrytou vnitřní podobou. Sluneční vitalita dává život, podporuje rozvoj a růst, je energií pro pohyb síly, která nás po celý život provází, vede a podporuje. Je součástí přírodních a životních cyklů. Vitální síla Slunce přesahuje vše, čím Slunce je ve své fyzické i vnitřní podobě. Na jaře máme příležitost nechat ve svém nitru „zrodit slunce“, oddat se uklidňující, vyživující a osvobozující spiritualitě.

Mimo ostatní vlivy, které sluneční sféru přesahují, je to Slunce, kdo udržuje pohromadě sluneční soustavu. Slunce, nejen že působí na vše jsoucí, ale také se nachází ve všech myslících bytostech, v rostlinách, v bylinkách, v kamenech a všech přírodninách. Slunce má své vlastní několikaleté cykly, vztahující se k sluneční aktivitě a kosmickému počasí. Slunce je stálice, veškeré planetární dění se otáčí kolem něj. Pouze z astrologického pohledu se Slunce pohybuje z jednoho slunečního znamení do druhého, u jednotlivých znamení se pohybuje v různých domech horoskopu. Slunce kraluje uprostřed zvěrokruhu, z tohoto pohledu je důležitým článkem pro uvědomění si věčného života.

Rok života v přírodě dělíme na jaro, léto, podzim a zimu. Vitální energie Slunce se projevuje skrze roční období. Podobné cykly souvisí s životem člověka. Nazýváme je dětstvím, mládím, zralostí a stářím. V každém z těchto životních období člověka se vitální energie Slunce projevuje v rozdílných rytmech. Sluneční energie a sluneční vitalita se nachází v každém z nás, projevuje se jak na rovině emocionální a psychické, tak na rovině tělesné. Zřít Slunce, skutečně jej zpozorovat, znamená uvědomovat si slunce ve svém nitru. Do Slunce se nedíváme, sluneční záře je natolik silná, že může poškodit zrak. Se Sluncem se můžeme spojit vnitřním zrakem. Zde existuje duchovní paralela s prožitky lidí, kteří přežili svou vlastní smrt, s okamžiky, kdy se setkali s tajemnou, nadpozemskou „oslepující září“.

Slovo „amen“ značí pevnost a jistotu, je potvrzením a pečetidlem, odkazuje ke Slunci a slunečnímu božstvu Amon-Ra, odkazuje také k síle lidského srdce. Pečetí přání nebo modlitbu. Amen pečetí chválu a požehnání Slunci, otevírá brány Ráje. Amon-Ra je sluneční božstvo zobrazované v podobě slunečního disku se sokolími křídly. Ra znamená zářící. Amon a křídla představují tajemnou, neviditelnou sféru živoucího Slunce.

Požehnání jarní rovnodennosti

Jaro na křídlech zpěvavých ptáků tiše přilétá,
příroda s první jarní bouřkou dlouho nečeká,
nový život proudí v míze stromů zvečera i zrána,
v plamenech ohně loučí se vládkyně Morana.

Zlaté vlasy jarními květy hravě ověnčené,
v dlouhé, perleťově bílé róbě oblečené,
bohyně krásné a vznešené, až dech se tají,
s otevřenou náručí jarní slunce vítají.

Mladé slunce lučním vílám hledí do tváře,
ranní mlhou proniká jejich zlatých vlasů záře,
bosky kráčí lesem, vznáší se nad krajinou,
za nic na světě nevyměnily by ji za jinou.

Melodickým zpěvem volají bohyni Vesnu,
krajinu milovanou touží probudit ze snu,
svěžím dechem jara probouzí sedmikrásky,
z tichého zimního spánku, ze srdce i z lásky.
Amen

♥       ♥       ♥

Sluneční světlo přijímáme pobytem v přírodě, světlo ale můžeme přijímat také zevnitř

Vnitřní slunce dokáže v nitru člověka zářit oslňujícím způsobem, velmi pozitivní energií, dokáže se dotknout nebes. V nitru člověka dochází také k „erupci vnitřního slunce“, která se navenek projevuje jako barevná záře v oblasti srdce uprostřed hrudi, rozsvěcí auru člověka láskou a moudrostí. Vzdáleně ji můžeme přirovnat k polární záři, vzniklé vlivem slunečních erupcí. Stává se to lidem, kteří vnímají vědomí sebe sama, kterým se podařilo probudit slunce v sobě, objevit vnitřní skutečnost, vnitřní impuls, objevit energii života a vlastní nesmrtelnost.

Pokud vibrujeme na frekvenci vyšší, než je naše obvyklá, dochází k navýšení psychické a vitální energie, k vyšší vibraci aury, a k vyšší vibraci osobního energetického pole. Aura je elektromagnetické pole, které navenek pulsuje kolem lidského těla, tvoří ji atomické částice světla, které jsou v neustálém pohybu. Energie uvnitř hmotného těla – statické, proměňující se v kinetické, jemně zářivé, vysoce zářivé – souvisí s procesy, které utvářejí naši každodennost, které ovlivňujeme kvalitou myšlenek, představ, emocí, pociťováním, sebepozorováním a celkovým způsobem života.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

U každého člověka můžeme zachytit vnitřní proud slunce, jemné nebo silné paprsky podle toho, jak člověk vnímá a projevuje své vyšší Já. City a myšlenky dovolují životu expandovat, mít sny a touhy, být v pohybu. Někdy prožíváme období, kdy nám tato vnitřní zářivost schází, někdy plamínek skomírá, pokud se necháme zmást vnitřními stíny nebo duševní temnotou.

Energetické pole aury je tvořené napětím, jehož hodnoty je možné navyšovat (vysoké vibrace) nebo snižovat (nízké vibrace). Intenzita myšlení a uvědomování souvisí s elektromagnetickou energií. Uvědomování na vyšší úrovni transformuje životní energii, navyšuje její kmitočet a tím nabývá vyšších kvalit, vyšších hodnot. Čím vyšší hodnota, tím vyšší světelné vyzařování (záření čaker, aury, osobního energetického pole). Toto světelné vyzařování souvisí s kvalitou vědomí, s vyššími stavy vědomí, se zkušenostmi či prožitky vztahujícími se k transcendenci.

Bohyně Země

Tvou zvlněnou tvář vídám v polích.
Tvé hluboké oči vídám v lesích.
Tvůj dech slýchám v korunách stromů.

Bohyně Země, moudrá matko,
potřebujeme tě, vrať se domů.

Zažehnej všechnu bolest a utrpení.
Zažehnej všechen jed, hádky a svár.
Požehnej Mír tvým synům a dcerám.

Bohyně Země, moudrá matko,
vrať se domů, tebe volám.

Nejsi křehká víla, nezdolná je tvá síla.
Jsi volána vést nás cestou bezpečnou.
Jsi volána překonat s námi toto hoře.

Bohyně Země, moudrá matko,
nenech víru a Lásku shořet.

Vím, že odvedeš negativní energii.
Vím, že nás obejmeš křídly Lásky.
Vím, že to pro nás uděláš.

🙏🙏🙏

Související článek: Jarní rovnodennost – radost bohyně Vesny

Chvála Slunci a požehnání jarní rovnodennosti

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.