Kříž – symbol ochrany

Vyobrazení známého rovnoramenného kříže najdeme už v době kamenné, dnes tento mystický symbol existuje v mnoha podobách. V časech pohanských, před příchodem křesťanství, představoval symbol kříže strom života (keltský kříž). Symbol kříže vyjadřuje pochopení orientace v prostoru a čase, připomíná nám éterickou esenci vesmíru, existenci ,,neviditelného“ posvátného území, kde čas a prostor nehraje žádnou roli.

Symbol kříže je s velkou pravděpodobností také odpozorován z oblohy, (podobně jako pentagram). Dávné civilizace pozorovali na obloze komety nejen jednochvosté, komety se čtyřmi chvosty byly sice vzácné, zato vytvářely na nebi zářící kříže. Tyto nebeské kříže byly dokonce pozorovány ve tvaru svastiky – zářící ,,lomený“ kříž na nebi vznikl při otáčení komety. Kometa je ledové těleso, chvost komety se vytváří pokud se kometa dostane do vnitřní části sluneční soustavy. Přiblížením se ke Slunci začne led roztávat a vytvoří nápadný ohon – ten směřuje vždy od Slunce.

Kříž, v mnoha podobách, je tvarovým zářičem, mocným znamením ochrany

Kříž vstřebává zápornou energii, přeměňuje ji na pozitivní. Symbolizuje všechny protiklady přírody v harmonické rovnováze (nebe a země, světlo a tma, pravda a lež). Je mostem do jiných rovin bytí. Jako sluneční symbol představuje čtyři světové strany, slunovratové směry, koloběh roku, spojení ohně a vody, dvě síly v nitru člověka. Jimi jsou aktivní mužské a pasivní ženské síly. Horizontální rameno kříže představuje podvědomí, ženský aspekt a energii vody. Vertikální rameno kříže poukazuje na vědomí, mužský aspekt a energii ohně. Spojení těchto dvou aspektů představuje proniknutí ducha do hmoty. Stejně jako spojením ohně a vody vznikne pára – věčný koloběh všeho stvoření. Nakloněný kříž je znamením nebezpečí. Mnoho dalších symbolů je odvozeno od základního rovnoramenného kříže, mají v sobě energie rozličných vyznání různých kultur po celém světě.

Rovnoramenný kříž v kruhu je emblémem pro planetu Zemi (používaný v astrologii). Kruh, v kterém je kříž uzavřen představuje vesmír. Poukazuje na čtyři živly, čtyři světové strany a čtyři větry. Spojuje naše vědomí jak se zemí tak s nekonečnou oblohou – vyjadřuje všeprostupující Jednotu. Uprostřed, kde se ramena kříže protínají, nalézá se bod (tajemný průsečík), jenž představuje nejvyšší, pátý živel – Duch.

Související články: Keltský kříž, Hieroglyf – Nilský kříž

Uvědomme si v této souvislosti, že tím nejkrásnějším chrámem, na který zapomínáme a přestali jsme jej uctívat, je sama planeta Země.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?