Kříž – symbol ochrany

rose-166353_1280Vyobrazení známého rovnoramenného kříže najdeme už v době kamenné, dnes tento mystický symbol existuje v mnoha podobách. V časech pohanských, před příchodem křesťanství, představoval symbol kříže strom života (keltský kříž). Symbol kříže vyjadřuje pochopení orientace v prostoru a čase, připomíná nám éterickou esenci vesmíru, existenci ,,neviditelného“ posvátného území, kde čas a prostor nehraje žádnou roli.

Symbol kříže je s velkou pravděpodobností také odpozorován z oblohy, (podobně jako pentagram). Dávné civilizace pozorovali na obloze komety nejen jednochvosté, komety se čtyřmi chvosty byly sice vzácné, zato vytvářely na nebi zářící kříže. Tyto nebeské kříže byly dokonce pozorovány ve tvaru svastiky – zářící ,,lomený“ kříž na nebi vznikl při otáčení komety. Kometa je ledové těleso, chvost komety se vytváří pokud se kometa dostane do vnitřní části sluneční soustavy. Přiblížením se ke Slunci začne led roztávat a vytvoří nápadný ohon – ten směřuje vždy od Slunce.

Kříž, v mnoha podobách, je tvarovým zářičem, mocným znamením ochrany

cross-995_1280Kříž vstřebává zápornou energii, přeměňuje ji na pozitivní. Symbolizuje všechny protiklady přírody v harmonické rovnováze (nebe a země, světlo a tma, pravda a lež). Je mostem do jiných rovin bytí. Jako sluneční symbol představuje čtyři světové strany, slunovratové směry, koloběh roku, spojení ohně a vody, dvě síly v nitru člověka. Jimi jsou aktivní mužské a pasivní ženské síly. Horizontální rameno kříže představuje podvědomí, ženský aspekt a energii vody. Vertikální rameno kříže poukazuje na vědomí, mužský aspekt a energii ohně. Spojení těchto dvou aspektů představuje proniknutí ducha do hmoty. Stejně jako spojením ohně a vody vznikne pára – věčný koloběh všeho stvoření. Nakloněný kříž je znamením nebezpečí. Mnoho dalších symbolů je odvozeno od základního rovnoramenného kříže, mají v sobě energie rozličných vyznání různých kultur po celém světě.

Rovnoramenný kříž v kruhu je emblémem pro planetu Zemi (používaný v astrologii). Kruh, v kterém je kříž uzavřen představuje vesmír. Poukazuje na čtyři živly, čtyři světové strany a čtyři větry. Spojuje naše vědomí jak se zemí tak s nekonečnou oblohou – vyjadřuje všeprostupující Jednotu. Uprostřed, kde se ramena kříže protínají, nalézá se bod (tajemný průsečík), jenž představuje nejvyšší, pátý živel – Duch.

Pro zajímavost: na křesťanských křížích můžete vidět různé nápisy INRI, XP, IHS, R.I.P.

  • INRI – znamená: Ježíš Nazaretský, král Židů.
  • XP – znamená: původní význam je pohanský, představuje atribut chaldejského boha nebes. Později býval tento znak, většinou vyobrazený na hořícím kříži, tajným křesťanským symbolem.
  • IHS – znamená: jde o latinský výraz Iesus Hominum Salvator, Jěžíš, spasitel lidí.
  • R.I.P. – znamená: nejde o spojitost s Krystem. Představuje zkratku pro: „nechť odpočívá v pokoji“.

Související článek: Energie Ježíše na kříži

Mnozí z nás se vyhýbají slovu Bůh, protože si tento pojem spojujeme s pověrčivostí, s naivními představami bytosti podobné člověku. Bůh nemá lidské vlastnosti, a zároveň je vším, čím je člověk – to je boží dichotomie. Zdroj, stvořitel, absolutní princip, tao, pole energie, kosmické nebo kvantové Vědomí, bezpodmínečná láska, posvátná přítomnost. Realita je Bůh, protože vše je energie, a Bůh je vše, co existuje. Vše je stvořeno z počátečního hvězdného prachu, každý atom světa má vlastní paměť, a vše je navzájem propojeno – skrze kvantové Vědomí vesmíru. Prastarým civilizacím to bylo známo i bez kvantové fyziky – akáša, hvězdný éter, hudba sfér.

JHVH – tetragram – Jod, HE, Vav, HE. Toto jsou čtyři písmena nevyslovitelného jména božího. Přeloženo: „Jsem, který jsem.“ Jsem vše, co kdy bylo, je, a bude.


(Kolínská katedrála letecký pohled)

cologne-cathedral-918829_1280


notre-dame-503867_1280Také v architektuře historických staveb najdeme znamení kříže. Například známá ,,andělská“ katedrála Notre Dame ve Francii, je orientována ve směru čtyř světových stran. Hlavní pohled je obrácen k východu, a její základnu tvoří tvar kříže. V této magické stavbě, v jejích rozměrech, poloze a orientaci nalezneme zásady Zlatého řezu a mnoho dalších skrytých symbolů. Některá znamení se nám ještě nepodařilo rozkódovat, snad se na ně včas rozpomeneme. Pobídkou k rozpomenutí nám může být fakt, že v katedrále a v jejím okolí se projevují mocné duchovní síly, v podobě vyzařujícího proudu pozitivní energie. Zde můžeme zakusit neobyčejné duchovní prožitky.

Související články: Keltský kříž, Hieroglyf – Nilský kříž

stone-84435_1280Katedrála stojí na místě, které bývalo velmi uctíváno už v prehistorických, pohanských dobách. Keltští druidové na místě magické síly vystavěli svatyni, kdysi zde stával obrovský, vztyčený dolmen. Prastaré národy bez pochyb věděli, že se na podobných místech v přírodě koncentrují proudy jak pozitivní zemské, tak i vesmírné energie. Na mnoha energetických místech najdeme v dávné minulosti zrozené pohanské kultovní svatyně. Pozdější katedrály i jiné svatyně se stavěly například nad meandry podzemních řek.

Uvědomme si v této souvislosti, že tím nejkrásnějším chrámem, na který zapomínáme a přestali jsme jej uctívat, je sama planeta Země.

 Kříž - symbol ochrany

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.