Energetická spirála – ochranný symbol

Spirála je účinný ochranný znak, symbol vesmírné transformace. Je silným tvarovým zářičem, její síla vychází z kruhu života, z jednoho centrálního bodu. Představuje nekonečno, věčnost a neustále se opakující cyklické děje ve vesmíru, na planetě, v přírodě. Stejně tak v životě člověka představuje symbol cesty do vlastního nitra, symbol naplnění sebe sama, sexuálního probuzení. Je také symbolem reinkarnace, ducha a hmoty, duchovního úspěchu a životního naplnění, představuje vývoj vědomí. Od dávnověku je považována za symbol přírody, představuje růst, smrt, znovuzrození a obnovu. Jako amulet (ochranný zářič) má zachytit nebo odrážet negativní energie. V nejedné přírodní spirále nalezneme božský princip: Zlatý řez.

Pravotočivá spirála působí energií pozitivní a slouží k dobíjení. Levotočivá spirála značí zápornou energii a slouží k vybíjení či odebrání energie

Sílu energetické spirály znali již staří Keltové, jejich učenci druidové. Vyráběli je z lehkého kovu, tok energetické vibrace cíleně využívali pro zharmonizování organismu, odstranění vnitřního napětí, k příznivému ovlivnění potravin a vody. Keltská spirála (ztvárněná jedním tahem) je symbolem nekonečně opakujícího se tvoření, životních a přírodních cyklů, je symbolem vývoje a rozpadání světa. Motiv spirály, v různých podobách, najdeme vyrytý na kamenných monolitech různě po celém světě. Nejen novozélandští Maorové zdobili svá těla tetováním ve tvaru spirál, tetování představovalo sílu a odvahu bojovníků. Vyřezávali je do dřeva na svých kanoích i staveních. Ve tvaru spirál vytvářeli také šperky. Maorský výraz pro spirálu – koru – je výrazem také pro nerozvinutý list kapradí, jenž se vyvíjí právě ve tvaru spirály.

Tanec ve tvaru spirály představuje spojení s léčivou energií země i probuzení hadí síly

Chceme-li vědět víc, stačí se pozorně rozhlédnout kolem sebe s otevřenýma očima – na obloze uvidíme mraky točící se ve tvaru spirály. Ještě lépe je uvidíme na mapách předpovědí počasí, kdy sledujeme nápadné formace vířících mraků v atmosféře. Vítr v podobě tornáda je přírodní spirála. Stejně tak hurikán – kolem tajuplného oka bouře, v kterém můžeme vidět část modré oblohy, se točí divoká masa spirálovitého mraku. Na vodní hladině vidíme spirálu tvořenou vodním vírem, voda v řece obtékající velký balvan vytváří spirálu.

Korunní plátky některých květin se formují ve tvaru spirály. Listy rostlin a mladé jarní pupeny se spirálovitě rozvíjí, popínavé rostliny se ovíjí ve tvaru spirály. Moře je plné nádherných spirálovitých lastur. Hvězdné mlhoviny jsou spirálovité. Nejmagičtější vesmírný úkaz je spirálová galaxie. Probouzející se život – lidské embryo – se vyvíjí ve tvaru spirály. Nemluvě o spirále ve struktuře DNA. Ta má navíc natolik složitou prostorovou strukturu, že nemůže být na místě uvažovat o jakémsi ,,náhodném“ samo vzniku.

Pavučina symbolizuje spirálovité spřádání osudu, který je stanoven, ale nikdy ne tak pevně, aby nebylo možné nitky osudu trpělivě rozplést a překonat. Pavouk vyrábí hedvábné vlákno, pavučinu tká s rozmyslem. Nejprve vytvoří základní osnovu, vlákno vede tak, aby se jednotlivé nitky sbíhaly uprostřed kruhu, paprskovitou osnovu vyplní tkaním spirály. Jemná vlákna jsou důmyslně uspořádána tak, aby co nejrychleji zachytil vibrace lapeného hmyzu. Někteří pavouci dokáží spřádat pavučinu téměř nadpozemsky – ve tvaru padáku, která jej přenese na velkou vzdálenost.

Symbol dvojité spirály vyjadřuje sílu rovnodennosti

Můžeme ji vidět na starořeckých předmětech denní potřeby, nejčastěji na vázách a amforách kde představuje živel vody, sílu moře. Dvojitou spirálu jako ozdobný ornament nalezneme také na uměleckých předmětech z doby bronzové.

Magické rituály: využijeme magii slova, psaním slov ve tvaru pravotočivé spirály. Posílíme tak sílu modlitby, zaříkání, přání, vizualizace. Psát začneme od středu a pokračujeme točením jednotlivých slov do výsledného tvaru spirály. Důležité je formulovat text v pozitivním duchu a v přítomném čase, jako kdyby se naše přání již uskutečnilo. Potřebujeme-li vyřešit například finanční záležitost, formulujeme naprosto přesně své potřeby a tužby, potom nosíme přání u sebe, třeba v peněžence. O pomoc žádáme živel země, neboť energie země se vztahuje k financím. Pro osobní ochranu si pořídíme talisman ve tvaru pravotočivé spirály, například přívěsek na řetízek.

Potřebujeme-li se čehokoliv zbavit, vše sepíšeme ve tvaru levotočivé spirály. Provedeme příslušný rituál, po jeho ukončení list s negativně nabitou spirálou neprodleně spálíme a popel spláchneme do kanálu.

Magie života – síla svobodné vůle

DODATEK: Pravotočivá spirála energii přidává (je konstruktivní), levotočivá ubírá (je destruktivní). Konstruktivní a destruktivní není myšleno doslova, s levotočivou spirálou můžeme pracovat „pozitivně“ pokud s její pomocí odvádíme nepotřebnou energii a podobně.

snail-1742550_1920

              Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.