Tvarové energetické zářiče

hieroglyphics-484697_1280Magické znaky, symboly, pečetě, krystaly, obyčejné předměty ale i různé stavby působí na své okolí (ve městě i přírodě) jako tvarové zářiče. Vyzařují tvarové vlny. Jedná se o prvky používané napříč všemi vědami hermetickými, jde o staletími ověřené energetické tvary. Ne náhodně vyjadřují přesně dané vibrace, které přitahují nebo odpuzují různé druhy energií. Geometrickými symboly se zdobí amulety, talismany, pečetě, magické prsteny, rituální pomůcky. Význam jednotlivých symbolů slouží jako vodítko, jak se napojit na určité vibrace, jak s danou energií následně pracovat, chápat různé duchovní vhledy. Přitahovat potřebnou energii nebo se chránit. Je možné, že se s některým symbolem neztotožníme. To může vycházet z osobní zkušenosti a vnitřní asociace, která se k symbolům váže, potom důvěřujeme osobnímu výkladu, intuici.

Magické tvarové zářiče najdeme všude kolem sebe

Některé piktogramy (tvarové zářiče), účelně skryté v kruzích v obilí, není nutné rozluštit, samostatně působí do svého okolí nezměrnou energetickou silou. Léčivou silou pro Zemi i její obyvatele. Tvarovým zářičem může totiž být předmět, stavba nebo ,,pouhý“ symbol. S tím souvisí, že i kruhy v obilí, respektive symboly které je charakterizují, mají jako jiné energetické zářiče schopnost energii vyzařovat, odrážet nebo pohlcovat. Stejně tak mají skrytou, energetickou schopnost měnit fyzikální pole v místech, kde se nacházejí. Tvarové zářiče, včetně piktogramů, mají také skrytou energii informační.

temple-1367527_1920Všechny věci vyzařují energii, někdy je vibrace silnější v závislosti na tvaru a významu daného předmětu nebo stavby. Znalost a působení tvarových vln byla využívána už v pohanských časech, jde o stavby v podobě kamenných monolitů, ve středověku jde o stavby gotických katedrál. Tvarové vlny nejsou zrakem ani jiným smyslem poznatelné, přesto se kolem nás všude šíří prostorem (vesmírný prostor = informace). Senzitivní lidé vnímají energetické vyzařování tvarových zářičů intuitivně. Na živé bytosti mají tvarové vlny neviditelný vliv, pozitivní nebo negativní.

Například čínské učení feng-schui nabádá odstranit z obytných místností všechny předměty se špičatými hroty, včetně kaktusů. A naopak, pro přijímání pozitivní energie se máme obklopit předměty ve tvaru koule, ty absorbují energii negativní a vysílají zpětně energii pozitivní. Také pyramida zhotovená z křišťálu nebo polodrahokamu, umístěná na příslušném místě, nás zbaví neklidu, úzkosti, zlých snů, podrážděnosti nebo únavy, podpoří koncentraci pro tvůrčí práci.

Pyramidy jsou mocné tvarové zářiče

Pobyt v pyramidě, v tomto gigantickém tvarovém zářiči, je odnepaměti spojován s tajemnou cestou člověka/duše k věčnému Světlu, symbolizuje cestu domů, směrem k centrálnímu kosmickému vědomí. Je cestou k probuzení spící hadí síly, cestou iniciace. Vždyť i některé hieroglyfy jsou samy o sobě tvarovými zářiči s přesně daným významem. Chtěli snad stavitelé pyramid, ať už jimi byl kdokoliv, dokázat, že svět a vesmír vznikl na základě přesně stanoveného měřítka? Architekti pyramid kladli důraz na dokonalý tvar a matematickou přesnost, na polohu v krajině, vzhledem k světovým stranám a východu Slunce, na orientaci ve směru siločár magnetického pole Země. V samotném názvu pyramidy je skryt význam zažehnutí ohně, v tomto případě kosmické energie. Pyramida, posvátný chrám Slunce, je symbolem všech kosmických sil, věčnosti a ochrany, vytváří základnu pro jejich tajemnou moc a sílu. Působí jako tvarový zářič, kosmickou energii přijímá, soustřeďuje, transformuje a vysílá do okolí.

Tvarové energetické zářiče

Hieroglyfy – posvátné hieroglyfy jsou svým způsobem písmena s magickými vlastnostmi

Jejich silná energie nese tajemství magie a metafyziky. Hieroglyfy fungují jako tvarové zářiče. Některé jsou léčivé, jiné přinášejí požehnání, pokud je umíme správně přečíst a vyslovit. Energie hieroglyfů lze spoutat a využít k aktivaci vlastní vnitřní síly. Používaly se při magických rituálech. Slovo je přece od nepaměti považováno za posvátné, a jednotlivé hieroglyfy představují řeč bohů.

Jednoduché tvary hieroglyfů vyjadřují souhlásky, ty propracovanější myšlenku, předmět nebo posvátnou bytost (archetypální symbol). Hieroglyfické písmo, podobně jako tarotové karty, představuje lexikon tajemného spirituálního vědění. Starověké egyptské písmo postupně zaniklo s příchodem křesťanství. Do dnešních dnů není symbolika všech hieroglyfů rozluštěna. Víme však, že starověcí Egypťané zastávali názor, že veškerý život je tvořen protiklady.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Hieroglyfy, nebo jakékoliv jiné obrázkové či znakové písmo, mají jeden velmi důležitý význam. Čtení hieroglyfů podněcuje svobodnou mysl, představivost a intuici. Starověký Egypťan používal vlastní mysl tvořivým způsobem, pokud chtěl něco sdělit nebo se něco dozvědět. Dnešní psaný text nejen, že sděluje fakta, ale také bez námahy říká, co si máme (musíme) myslet! Obrázkové písmo naopak podněcuje k otevřenému vidění reality, říká, jak tvořivým způsobem používat vědomou mysl.

Tvarovým zářičem jsou také věže a věžičky, ne na darmo je stověžatá Praha považovaná za magické město.

Související článek: Zrcadlo do skrytého světa kruhů v obilí

           Tvarové energetické zářiče

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.