Sedm rovin vědomí – čakry

woman-384133_1280Lidské vědomí rezonuje s čakrami, se sedmi energetickými centry, které rezonují s Vědomím vesmírných. Tato energetická pole jsou propojena s dalšími pěti skrytými rovinami kosmického vědomí. Čakry, jinak zvané také energetické pletence, představují energetická pole v těle, jakési víry vzájemně doplňující se energie. Jednotlivé body postupují v linii podél páteře, souvisejí s různými úrovněmi vědomí. Čím více energetických průsečíků je otevřených, čím volněji jimi proudí energie vzhůru po páteři, tím vyšší vibrace má naše energetické tělo. Tím více jsme schopni napojit se na vesmírné rezonance, otevřít se transformaci vědomí. Každá čakra se projevuje samostatně, může být otevřená nebo zavřená.

Skrze čakry prochází universální životní energie

Pokud je v oblasti některé čakry problém, energie zde neproudí volně. Můžeme si pod tím představit, že v místě té které čakry ,,vypadly pojistky“ našeho energetického systému. Potom určitá oblast nefunguje tak, jak by ideálně měla. Jednotlivé čakry energii vysílají, přijímají ale také transformují. Sedm základních čaker je spojeno se sedmi barvami duhy. Každá čakra harmonicky vibruje s určitou frekvencí barev, neboť barva je sama o sobě také druhem energie. Sedmiramenný svícen se zažehnutými plamínky sedmi svíček symbolizuje sedm otevřených čaker.

První čakra – kořenová či bazální

Nazývaná též hadí síla. Je úzce spjata s fyzickým světem, s vnímáním hmoty, s vnímáním životní energie. Jde o čakru vitality, vůle a instinktu. Nachází se v oblasti pohlavních orgánů. Ze smyslů je spojena s čichem. Živel: země. Barva: červená, světle fialová.

thai-981238_1920Druhá čakra – sakrální či křížová

Propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním. Nachází se pod pupkem. Je čakrou tvořivosti. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností. Ze smyslů je spojena s chutí. Živel: voda. Barva: oranžová, zlatá, jantarová. Propojuje hmotný svět a emoční cítění s rozumem, myšlením a schopností rozlišování.

Třetí čakra – solárního plexu

Tato čakra nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní silou, pevnou vůlí. Nachází se pod hrudní kostí za žaludkem. Emoce, jakési chvění nebo svírání různého druhu, pociťujeme právě v oblasti žaludku. Ze smyslů je spojena se zrakem. Živel: oheň. Barva: žlutá, zlatá, růžová.

Třetí čakru čistíme pravidelným přijímáním sluneční energie. Sluneční světlo, které přijímáme právě čakrou solárního plexu, celkově prosvětlí naše energetické pole. Jak poznáme, že je tato čakra uzavřená nebo jen málo otevřená? Stane se tak, pokud v sobě dusíme energie hněvu, sobectví, žárlivosti, pocity viny, nezdravé touhy a vůbec všechny chmury. Světlo je spouštěčem pozitivních vibrací harmonie a lásky, dodává svěžest do myšlení, radost ze života, čistíme citové vazby. Získáváme čisté vědomí vlastních hodnot. Všechny nízké energie jsou skrze třetí čakru přetransformovány v energie vyšší. První tři čakry jsou v souladu s vnímáním trojrozměrného světa.

Čtvrtá čakra – srdeční

Představuje energii srdce, spojuje člověka s vnějším světem na duchovní úrovni. Nachází se zhruba uprostřed hrudníku. Jde o místo, kam každý člověk podvědomě ukáže rukou, pokud vysloví ,,já“. Zde je sídlo vyšších emocí jako je soucit, něha, bezvýhradná láska. Ze smyslů je spojena s hmatem. Živel: vzduch. Barvy: zelená, růžová.

Pátá čakra – krční (čakra času)

Představuje hlubší uvědomování, hlubší komunikaci se světem forem. Je čakrou komunikace – verbálního projevu, umění naslouchat, sebeprosazení. Je-li aktivována vede nás k myšlenkám, které realizujeme skrze umění, psaní, hudbu, tanec. Nachází se v oblasti šíje (krční páteř). Ze smyslů je spojena se sluchem. S tím souvisí staré rčení: ,,Kdo v tichosti naslouchá, uslyší!“ Živel: éter (prána). Barva: modrá, stříbrná, tyrkysová.

Šestá čakra – třetí oko

Představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl, souvisí s vůlí, moudrostí, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím, toto spirituální místo je propojené se šišinkou mozkovou. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, spirituální vnímání energií pocházejících z astrálního světa a podobně. Barva: indigová modř, světle fialová, tyrkysová. K aktivaci třetího oka přikládáme mezi obočí ametyst, kámen mystické fialové barvy. Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence symbol hada, který je symbolem aktivované životní energie, takzvané hadí síly.

Sedmá čakra – korunní

Propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším realitám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu hlavy. Barva: fialová, zlatá, bílá.

Dvanáct duchovních stupňů (energetických center)

Sedm rovin vědomí - čakryDalší energetická centra se nenachází přímo v lidském těle, ale v oblasti aury, která rezonuje celým tělem a zároveň jej přesahuje. Osmá čakra se nachází nad hlavou, můžeme ji spatřit jako světlo, podobné aureole vyobrazované nad temenem světců. Otevření tohoto vesmírného průsečíku dosahují jen zcela výjimeční lidé, díky celoživotnímu úsilí v souladu s planetární a vesmírnou harmonií.

Dokonalosti dosáhneme spojením základních sedmi čaker se zbývajícími čakrami, energetickými body kosmických rozměrů – pokud vezmeme na vědomí, že celkový počet základních energetických center  je dvanáct. Devátou čakru aktivuje vědomí planety Země. Desátou čakru aktivuje vědomí Měsíce. Jedenáctou čakru aktivuje vědomí Slunce. Dvanáctou čakru aktivuje galaktické vědomí. Dvanáctka je dokonalé mystické číslo.

Jsme trojjediné bytosti, žijeme v trojrozměrné realitě. S tím souvisí, že většina z nás má přístupné, méně či více, hlavně první tři čakry (fyzickou, citovou, mentální). Nejsou-li první tři čakry ve vzájemné harmonii, nemáme mnoho šancí dokonale otevřít čtvrtou, srdeční čakru. A skutečně si uvědomit, že láska je cosi nepodmíněného. Potom si pleteme lásku s podmíněností, se závislostí, nebo ji vědomě či nevědomě užíváme jako prostředek moci. Láska je jev čistě iracionální, nelze ji vysvětlit racionálně.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Sedm rovin vědomí - čakry

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.