Hadí legendy a odvážné hadí ženy

Nikoliv náhodou je právě had symbolem životní síly. Ke stromu života neodmyslitelně patří toto záhadné a magické stvoření. Pomineme-li hada z původního ráje, máme tu ještě obraz hada – zvaného Uroboros – držícího vlastní ocas v tlamě. Je symbolem kola roku, věčného času, pomíjivosti a časoprostoru. Určitě se vám vybavuje také magické zobrazení majestátní kobry na čelenkách egyptských faraonů. Kobra, v tomto případě had Ureus, je symbolem Slunce. Dále je had v magii spojován se zasvěcením, moudrostí a silou TVOŘIVÉ energie proudící lidským tělem, tak i tělem planety Země. Hadi symbolicky představují energetické linie proudící u člověka po linii čaker, a zároveň ve vrstvách pod zemí, takže had vlastně symbolizuje onu prazákladní energii, (kterou v tomto případě studuje věda zvaná geomantie). Dva propletení hadi jsou symbolem moudrosti, spojení levé a pravé hemisféry.

Hadí legendy a odvážné hadí ženy

Had, stejně jako drak, je hlavní hrdinou v mnoha mýtických příbězích

V magii má had zásadní význam a v mytologii mystickou moc, téměř ve všech kulturách je považován za symbol moudrosti. Ovšem v křesťanství je tomu, jak jinak, než přesně naopak! Zde má had podobu ďábla, jenž svedl k prvotnímu hříchu biblickou pramáti Evu. Nelze si odmyslet, že je tomu tak z důvodu spojování hada, v pohanských kulturách, s ženskou energií. Pohanská víra v přírodní energii a v přírodní zákony, kdy příroda je rodu ženského, je v podstatě prvním světovým náboženstvím.

Pokud vám stále něco uniká, dovolím si zde dát důraz na jeden zásadní ale společností úmyslně přehlížený detail: NÁBO – ŽENSTVÍ!

Had vždy zná svůj směr, nedokáže totiž couvat! Had je v přírodě mnohostranným živočichem, žije na zemi, pod zemí, v pouštním písku, na stromech, v mořích, skalnatých horách. Někteří jsou krásní kresbou kůže, dokonale splývají s okolím. Hadi jsou jedineční už od okamžiku vylíhnutí. Mláďata mají od prvních chvil vlastnosti dospělého hada, dokáží okamžitě najít a ulovit potravu, a chránit se před nepřáteli. Nikdo je to neučí, přesto vědí. Zvláštností přírody je had slepák brahmánský, zastupuje jej ženský rod. Tento druh nezná pojem samec. Samička bez páření je schopna produkovat vajíčka, ze kterých se líhnou zase jen samičky. Navíc jsou přesnou genetickou kopií sebe sama.

Had v přírodě nejen, že pravidelně svléká kůži, v zimě se uloží pod zemí, kde může i zmrznout, nedýchá, srdce mu nebije, a na jaře opět ožije.

Hadům se nedíváme do očí, ač špatně vidí, mají hypnotizující pohled. Hadí pohled je zvláštní tím, že jejich oči nemají víčka, proto působí poněkud děsivě. Hadi nemají sluch, reagují především na chvění země, tak zaznamenávají i sebemenší pohyb kolem sebe. Rozeklaný hadí jazyk funguje jako čichové ústrojí, v podstatě kmitajícím jazykem hadi přenášejí pachové informace do jamek na horním patře, kde se nachází centrum, které rozlišuje pachové částice.

Had je nezávisle na sobě působivou mystickou bytostí v mnoha kulturách

Australané uctívají Duhového hada jako duchovní bytost, ztvárňují jeho podobu odnepaměti rytinami ve skalách a na stěnách jeskyň. Had je spojován s vodou, věčně spící had vyjadřuje dobu před stvořením světa, tuto dobu nazývali Austrálci ,,Dobou snů“. Než nabrali vodu ze studánky, požádali o svolení Duhového hada. Často si představovali dávné předky jako obrovité hady. Mystického hada najdeme také v africké mytologii, obdobně je spojován s vodou a africkými řekami. Oslavován je s královským majestátem, domorodci věří, že had existoval před stvořením světa. Tím získal punc nadpřirozené bytosti, nejen v podobě ducha kmene ale i božské tvořivé síly. Had stočený do klubíčka symbolizuje věčnost a odkazuje k první čakře lidského energetického systému. V Asii zas uctívají kobru královskou jako boha Slunce.

V Mexiku si od indiánů zasloužil úctu Opeřený had

Aztékům se zjevoval v lidské podobě, a opět je spojován s vodou, oblohou a plodností. Také s Jitřenkou na obloze, strážkyní Slunce. Chápán je také jako pán časů úsvitu a bůh větru. Aztécký Opeřený had disponuje obnovující a životodárnou silou. Jistě všichni známe také řeckou bohyni Medúzu s hadí hlavou. Bohyně dávných Aztéků je rovněž hadí žena, podle indiánské legendy je matkou Země, Měsíce a hvězd. Na rozdíl od Medúzy, jež je podle mytologie nestvůra – kdo se na ni podíval, zkameněl – zde je ale opět skryta analogie k probuzené hadí síle.

Jde o vědomou myšlenkovou koncentraci. Jsme-li vyzváni k tomu, abychom se neotáčeli, (jak to ostatně často bývá v pohádkách a bájích), je nám tím kladeno na srdce, abychom neztratili koncentraci, abychom udrželi sebe ve vyšším stavu rozšířeného vědomí! Zkamenět znamená ustrnout – jde o ztrátu koncentrace, sestoupení hadí síly zpět z vyšších energetických center do první kořenové čakry.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Ještěrka sice není had, ale její mytologické poslání je podobné hadu a draku. Proto si ještě povězme, že pro staré Egypťany je ještěrka posvátná, představuje ochránce zemřelých. Stává se ochráncem nejistých, zmateně se pohybujících duší mezi podivnými záhrobními bytostmi, jak se můžeme dozvědět v egyptské Knize mrtvých.

Hadí legendy a odvážné hadí ženySluneční kulty a kulty hada jsou klíčové pro pochopení duchovních moudrostí. Hada v přírodě se podvědomě obáváme, vkrádá se nám do představivosti a snů jako nevyzpytatelné stvoření, přesto nerozumíme, nebo si špatně vykládáme poslání hadí moudrosti. Přestože had zastupuje temné síly podsvětí, přesto je na druhé straně symbolem moudrosti, zastupuje úlohu prostředníka mezi nebem a podsvětím. Had je symbolem životní energie, sexuální síly, principiální ženské energie. V podobě kosmického hada je symbolem stvoření světa, a matrice DNA člověka. Zastupuje také síly regenerující a léčivé v podobě lékařského symbolu hole obtočené dvěma hady.

Amazonky – kulty hadích žen

Amazonky, přestože se názory na tyto ženské kulty hodně různí, představují nezdolné, hrdé, neúnavné bojovnice za emancipaci a sebeprosazení. Jde o odvážné a sebe vědomé ženy konkurující tvrdému mužskému racionálnímu světu. V sebeprosazení oživují tu část ženství, která postrádá ducha dobrodružství, bojovnosti, pevnosti, houževnatosti, síly a odhodlání. Rozhodování a plánování Amazonek nepostrádá detaily a podrobnosti, odvahu a přísnost. Nepostrádají odvahu odlišovat se od okolní společnosti. Amazonkám nedělá problém vyvažovat pravou a levou hemisféru, to znamená: udržovat rovnováhu mezi analytickou a kreativní myslí. Využívají jemné rozhraní mezi spánkem a denním bděním, vždy rozpoznají magické okamžiky, v kterých je možné zahlédnout správné možnosti, správné volby a odpovědi. Žena Amazonka věří v ženskou kreativní sílu, přitom její víra nepostrádá základní (komplexní) emoční energii – lásku, kterou dokáže neohroženě projektovat do každého obyčejného snu i vyššího osobního nebo společenského cíle.

Související články: Perseus a Andromeda – bájné postavy z řecké mytologieHadí síla očima Toltéků

Hadí legendy a odvážné hadí ženy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?