Pentagram – energetický zářič

Pentagram je mocný magický symbol, energetický zářič se skrytým hermetickým poselstvím, které se nám může projevit ve formě různých asociací. Je jednoduchým příkladem, který dokazuje, že známé magické symboly nevznikaly jen tak náhodou, jakousi ničím nepodloženou abstraktní představou snílků. Pradávný symbol pentagramu vznikl na základě odpozorovaného přírodního, kosmického úkazu. Zde nám lidské bádání předkládá, že hvězdná symbolika spojuje lidské vědomí s vesmírnou energií odpradávna. Pentagram kreslíme jedním tahem rukou, hůlkou nebo dýkou. Kreslíme jej nad vodou před rituální koupelí, nebo na papír, na který postavíme kalich s vodou nebo vínem, voda pojme do své paměti vibraci tohoto energetického zářiče.

Během magického rituálu používáme pentagram pro osobní ochranu.

Pentagram a  duchovní podstata planety Venuše

Pohyb planety Venuše najdeme vyjádřený, nejen na obloze, ale také v astrologickém zvěrokruhu, kde symbolicky opisuje všechny cípy hvězdy v pentagramu – čímž vytváří tento symbol také na hvězdné obloze. Jinak řečeno: osmileté (cyklické) putování Venuše po obloze, vytvoří uvnitř pásu astrologického zvěrokruhu pomyslný tvar pětiúhelníku zvaný „Venušina pětilistá růže“. Každý cíp Venušiny hvězdy je zasvěcen jednomu z pěti živlů: oheň, voda, vzduch, země a čistý Duch. Venušina dráha po obloze, kdy opisuje pentagram, trvá celých osm let.

Osmička je nekonečno. Pětiúhelník je abstraktním symbolem ženství.

Pentagram – zlatý řez – božský princip

Pentagram představuje koncentrovanou sílu vesmírných energií. Je prastarým klíčem k esoterickému poznání. Je symbolem páté dimenze. Symbolem dechu a vývoje lidského ducha. Často je nazýván planoucí hvězdou mágů. A není pochyb o jeho jedinečnosti, je-li v magickém pětiúhelníku skryt velmi mocný prastarý symbol – Zlatý řez.

Číslo pět je silným magickým zářičem

Pětka je, mimo vše ostatní, matematickým základem Zlatého řezu. Je symbolem rituální magie, ale také symbolem člověka. Člověk má pět smyslů, které korespondují s pěti živly: čich se zemí, chuť s vodou, zrak s ohněm, hmat se vzduchem, sluch s éterem (Duchem). Živly spoluvytváří vše jsoucí tedy i energetickou podstatu člověka. Pětka rezonuje s nebeskou, modrou barvou, s atmosférou planety Země, s energo/informační noosférou Země. Pentagram provedený v modré barvě vyzařuje, například během rituálu, ochrannou energii. Podobu pentagramu nalezneme také v mystické pětilisté růži. Spojíme-li vrcholy pěticípé hvězdy vznikne hermetický symbol zvaný pentagon.

Pokud pentagram uzavřeme do kruhu, a do vzniklého prostoru namalujeme rozkročenou lidskou postavu, přesně podle zásad Zlatého řezu, obrazně tak vyjádříme trvalé sjednocení těla, mysli a ducha. Vědomí, podvědomí a nadvědomí. Nejznámějším dílem v této podobě je pentagram ztvárněný malířem Leonardem da Vinci.

Posvátná geometrie lidského těla

Geometrie lidského těla nám ukazuje, že mikrokosmos člověka je tajemným odrazem matematicky (nenáhodně) uspořádaného vesmíru, jehož centrem je inteligentní vesmírná Mysl – vesmírné Vědomí. Všechno je obsaženo ve všem. Kolem ležící osoby (rozkročené postavy s rozpaženými pažemi) můžeme opsat kruh, kdy bod středu je přesně v lidském pupku. Kružnice přitom přesně opisuje konečky prstů rukou a chodidla. Pokud si lehneme na podlahu, nohy rovně natáhneme a ruce rozpažíme v pravém úhlu, potom lze z rozměru od hlavy k patě a z šířky rozpažených paží vytvořit čtverec. Čtverec v kruhu je prastarým hermetickým symbolem, kruh představuje věčnost, čtverec hmotu a prostor. Čtverec v kruhu tvoří základ indických mandal. Nejen z tohoto důvodu má geometrie přívlastek – posvátná.

Deseticípá hvězda – dva pentagramy položené přes sebe

Desetícípou hvězdu si můžeme představit složenou ze dvou pentagramů položených přes sebe. Je symbolem dimenze duchovní sféry, která leží nejblíže k Zemi, je bránou do pomyslné rajské zahrady Eden. Koresponduje s číslem deset, v geometrii ji představuje desetiúhelník.

Číslo deset rezonuje s energetickým polem Země, je také číslem člověka – v jeho dosažené dokonalosti, vnitřní jednoty s nejvyšším Universem. Desítka je považována za dokonalé mystické číslo, za číslo bohů. Symbolem desítky je také čtverec v kruhu, představuje nejhustší formu projevené hmoty, kdy čtverec představuje Zemi a kruh symbolizuje posvátnost nebe. Známe desatero přikázání, máme deset prstů.

Desítka je číslem ukončení a nových začátků, poukazuje k návratu do středu, znamená celistvost a zároveň návrat k číslu jedna. Desítka je číslem lineárního času, nabádá člověka vyrovnat se s časem a tím i s přírodními a životními cykly. Ponouká nás žít zde a tady, žít více přítomným okamžikem.

Energie dvojitého pentagramu

Dvojitý pentagram, kdy jsou dva položeny na sobě tak, že vytvářejí symbol Slunce o deseti paprscích, je znakem přírody, vesmírné energie a všudypřítomné duality. Takto zhotovený například ve zlatě je vhodným talismanem, zároveň velmi silným energetickým zářičem.

V nebezpečné situaci, nebudete-li mít po ruce talisman s pěticípou hvězdou, můžete okamžitě vytvořit její obraz mentálním zrakem v mysli, mentálně se napojíte na její vibrace. Případně si vizualizujte sebe sama stojícího uprostřed pěticípé hvězdy.

Vždy bychom měli pentagram používat v rituální praxi postavený jedním cípem nahoru!

Pokud je pentagram někde vyobrazen obráceně, hlavním cípem dolů, potom představuje „negativní“ energii, neboť v minulosti byl této hvězdě poněkud neprávem přiřknut symbol ďábla. Pentagram má podporující a ochrannou schopnost především pro odvěkou mystickou symboliku, která má natolik silnou vibraci, že ve světě plazmatické energie existuje cosi jako energetická bytost nebo elementál představující vibraci tohoto znamení. Postavený jedním cípem nahoru – je zde podoba člověka pevně stojícího na zemi (horní cíp hlava, prostřední ruce a spodní představují rozkročené nohy).

Zobrazit všechny eKnihy

Co se stane, pokud pentagram otočíme ,,hlavou dolů“?

Otočte pentagram hlavou dolů a rázem máte Viselce – jednu z dvaadvaceti významných karet Tarotu. Dejte si domácí úkol: prostudujte v knize Taroru význam Viselce! Použijte pouze kvalitní knihu s obsáhlým výkladem velké arkány. Pro duchovní práci nepoužívejte komerční, jednoduché knihy se zavádějícím popisem k vykládání budoucnosti.

Pentagram – symbol člověka

Polovina desítky je pětka – číslo člověka. A pět plus pět je deset – číslo boha (vesmírná Mysl). Průřez dvojitou šroubovicí DNA tvoří DESETIÚHELNÍK! A aby toho nebylo málo, tak každá spirála dvojité šroubovice opisuje tvar PĚTIÚHELNÍKU! Pětiúhelník v podobě pentagramu je už celá tisíciletí symbolem člověka. NÁHODA? A že je kód DNA podoben velice složitému počítačovému (binárnímu) programu je už všeobecně známo. Náš pozemský svět má pět kontinentů. Ale i z dalších, většinou přehlížených ,,maličkostí“, souvisejících s kvantovým Vědomím vesmíru, jde mráz po zádech. Z dokonalosti vesmírné geometrie jde až posvátná hrůza.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?