Podivné energie v okolí mostů

Vezmeme-li pohled na zdroje přírodní energie ještě z jiného soudku, tak zjistíme, že nápadným příkladem skrytých energií jsou mosty postavené lidskou rukou v okolní krajině. Mosty bývají často budovány na místech geologických zlomů, jako jsou hluboká údolí nebo rokle, kde panuje zvláštní přírodní energie sama o sobě. Most spojuje dva protilehlé břehy, někdy dvě rozdílné krajiny, zde se tedy vytváří jakýsi dělící proud energie. Most není výtvorem přírody, takže musíme přičíst energii člověka. Pokud přidáme mlhu nad mostem, polarizované měsíční světlo, přicházející bouři, případně energii sebevrahů, potom se všechny síly dál násobí. Energie vodního živlu, proudící pod mostem, dává prostor dalším zvláštním nadpozemským jevům.

Mosty a negativní energie

Mosty nad vodními toky bývají všude po světě už v dávných dobách považovány za podivná, nebezpečná místa, vytváří tajemný meziprostor, kde se můžeme setkat s paralelní realitou, s jinou časovou dimenzí. Jsou symbolem přechodu mezi viditelnou a skrytou realitou. Most také symbolizuje, nejen v podobě duhy, přechod mezi pozemskou a nebeskou sférou, mezi životem a smrtí.

Na mostě se mohou protínat protichůdné energie. Jde o jakési bludné proudy, které neblaze působí na duševní rozpoložení, ovlivňují lidskou psychiku. Obzvláště na mostech, které necitlivě zasahují do přírody. Nebo pokud moderní, mohutné mostní pilíře narušují vyzařování v místě energetické zemské linie, kde se soustřeďují takzvané zemské čakry. Energie proudící v okolí mostů se dají stabilizovat například vztyčenými sochami, které působí jako kladný tvarový zářič do svého okolí. Už v dávných dobách se mosty stavěly podle geomantických pravidel. Rozhodující je tvar oblouků a pilířů, správné umístění v krajině. Sloupy a sochy stabilizují příčné energie tím, že přidávají energii proudící zezdola nahoru a obráceně, (viz sochy na Karlově mostě v Praze).

Někteří lidé dokonce žádný most nedokáží v klidu přejít, takové fobie prokazatelně existují

Energie je v neustálém pohybu, utváří vesmírná morfická pole

Jedná se o vesmírné archivy všech událostí, otisky všech myšlenek a jevů, ať už světlých či temných. Také paměť přírody má vlastní morfická pole. Nezapomínejme, že paměť člověka je její neoddělitelnou součástí. S tím vším můžeme na energetické úrovni vědomě pracovat. V podstatě všechno řídí ,,živá Mysl vesmíru“. Tomu odpovídá teorie všeho, teorie jednotného pole, o které byl přesvědčen Einstein. Zdůrazňoval existenci jednotné síly, síly která organizuje jak pohyb elektronu kolem jádra, tak pohyb planet kolem Slunce. Jediné centrální síly, která se projevuje jak gravitací, tak elektromagnetismem.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Síly, která je strůjcem architektury vesmíru. Magie je především práce s touto universální silou. Universální síla je všudypřítomná a vše oživuje, vytváří prostor kolem nás, její silou jsou protkány energetické linie země, (hlavně v lesích jsou místa se zvýšenou zemskou energií). Člověk sám vydává energii, ale není jejím původcem, životní energie jím ,,pouze“ proudí, pochází z vyššího zdroje a je dostupná pro každého.

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?