Magický symbol – královská koruna

Magický symbol - královská korunaKrálovská vladařská koruna je pomyslným vrcholem tajemné symboliky, jejíž kořeny najdeme už v dávných pohanských časech. Věnec spletený z lučních květů na hlavě pohádkové víly, pohanské kamenné kruhy, indiánská čelenka ze sokolího peří, indiánské týpí, staroegyptská koruna nebo čelenka se vztyčenou hlavou posvátné kobry, posvátné pyramidy, trnová koruna a aureola nad hlavami světců. Královské koruny ze zlata a drahých kamenů jako symbol nejvyšší moci, symbol osvícení, korunní čakry a změněného stavu vědomí. To vše spojuje na energetické a symbolické úrovni skutečnost, že si lidé odpradávna uvědomují vesmírné energie (morfická pole), ať už pouze intuitivně, podprahově, nebo dokáží vědomě s touto tvořivou přírodní silou pracovat. Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence vyobrazen mystický symbol hada, který představuje energii hadí síly, související s posvátnými vědomostmi a transformací vědomí.

Základem královské koruny je především magický symbol kruhu a jeho mystický význam

Magický kruh představuje základní vesmírnou vibraci, jednotu všehomíra, kruh života, věčnost, přírodní zákony. Kruh věčnosti, nemaje začátek ani konec, představuje kosmickou sílu, nekonečno, dokonalost, láskyplné světlo, čistotu, ochranu a harmonii. Podporuje získání duchovní energie, slouží k regeneraci těla i duše. Tři propojené kruhy představují posvátnou triádu v podobě harmonizující energie muže, ženy a ducha.

crown-759296_1920-300x201Dalším důležitým detailem, vzhledem ke tvaru koruny, jsou hroty a vyvýšený střed. Stejně jako špičaté věže (stověžatá Praha), indiánské týpí, špičatý klobouk pohádkového kouzelníka, vysoké kamenné dolmeny v přírodě, nebo vrcholky pyramid, tak i hroty na královské koruně přitahují z okolního prostoru neviditelnou vesmírnou energii: neviditelné elektromagnetické vlnění. Zlato (symbol Slunce) a pečlivě vybrané drahé kameny nebo perly umocňují energetické vibrace každé královské koruny, a samozřejmě také ostatních korunovačních klenotů.

Svatováclavská koruna, jejíž cena je nevyčíslitelná, je sama o sobě opředena spirituálním tajemstvím. Je zhotovena z 22 karátového zlata, její vladařskou symboliku umocňují vzácné drahokamy, pečlivě vybrané jak druhově, tak barevně. Kombinace barev kamenů není náhodná (bílá, červená, zelená, modrá), symbolizuje mystickou, léčivou, královskou moc, včetně spirituálního vidění a duchovní vyspělosti. Svatováclavská koruna symbolizuje, mimo jiné, mystickou orientaci Karla IV., především jeho vzdělanost a duchovní vyspělost.

Vesmírný internet – 3D realita

Magický symbol - královská koruna

Královská koruna: symbol transformace vědomí

aachen-1137799_1920Šestá čakra představuje fenomén, kterému říkáme šestý smysl. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, jasnozřivost. Jde o vědomé napojení se na nefyzické energie. Královská koruna a stejně tak šestá čakra představuje tajemství, která ale nemáme toužit odhalit myšlením, jde o tajemství, která můžeme jedině prožít na vlastní kůži.

S nošením královské koruny, a otevřením šesté a sedmé čakry, přichází nebezpečí v podobě nepřiměřené touhy po moci, které se skrývá v rychlém otevření třetího oka, bez duchovní vyspělosti, u člověka spirituálně a duchovně nepřipraveného.

Pokud člověk energie tvarových zářičů nezvládne, přestane se duchovně vyvíjet, přestane si uvědomovat celé spektrum energetického těla a může snadno sklouznout do resonančního pole záporných energií. Především pokud si začne myslet, že schopnosti, které se dostavily po otevření třetího oka, mu dávají neomezenou moc a sílu nad ostatními. Korunní čakra otevírá pomyslnou, spirituální bránu pro nadsmyslové vnímání. Souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií.

Magický symbol - královská koruna

Magický symbol - královská koruna

crown-511005_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.