Zemské znamení: Kozoroh

Sluneční znamení Kozoroha z pohledu možného duchovního rozvoje. Toto zemské znamení se dle obecné charakteristiky vyznačuje obezřetností, vážností, rozvahou, vnitřní disciplínou, smyslem pro pořádek a odpovědností. Kozoroh nejedná unáhleně, spíše podle pravidla: ,,Zde jsou hranice, v čase a prostoru, a ještě nenadešel čas je překročit“. Toto vnitřní krédo vychází z toho, že Kozoroh nemá rád chaos a nerad ,,couvá“, to, co si stanoví a vše, pro co se v daném okamžiku rozhodne – to platí. Z toho vyplývá, že i ve vztazích upřednostňuje stálost a věrnost. Uctívá osvědčené tradice, zákony a konvence. Plní své povinnosti, dokáže se plně soustředit a koncentrovat na vytyčené cíle, nemá rád změny, soustředí se na materiální zabezpečení.

Celou svou duší je realista s nohama pevně na zemi. Na své okolí může Kozoroh působit jako pesimista, někdy i samotář, který pohlíží na svět s přehnanou opatrností. Přílišná opatrnost nutí Kozoroha být v každém okamžiku připraven k sebeobraně, ale i k útoku. Poněkud přízemní povaha tohoto zemského znamení může způsobovat častou vnitřní úzkost, strach o bezpečí své a svých blízkých. Kozoroh má rád své malé i velké rituály, potřebuje delší čas, než si kohokoliv tak říkajíc ,,připustí k tělu“. Ve vztazích, jak kamarádských tak citových, si potrpí na věrnost a oddanost. Přesto neumí dávat najevo emoce a city, působí spíše chladně a nepřístupně.

Kozoroh – sluneční znamení zvěrokruhu

Zemská přitažlivost nedovoluje tomuto zemskému znamení dávat spontánně najevo vášnivé emoce, mít občas hlavu v oblacích, odpoutat se od země a nechat si narůst křídla.

Pod vládou přísné a někdy nekompromisní planety Saturn může přicházet tomuto slunečnímu znamení do života větší množství životních zkoušek. Tyto zkoušky otevírají bránu z temnot do světla, jsou klíčem pro sblížení se s vlastní duší, návodem pro nalezení bohatství skryté ve vlastním srdci. Hrdost a vnitřní síla nemusí být vždy přínosná pro vzletnější, volnější a nespoutané kroky do vyšších vrstev vědomí. Nehybnost a opatrnost může být brzdou v přirozeném rozkvětu vtělené duše, která touží po jasnozřivosti, touží dát svému nositeli pronikavější zrak a nadhled směřující z těžkopádnosti k lehkosti bytí. Stejně tak hříšné radovánky v různých podobách, ke kterým může mít toto zemské znamení sklony, spoutávají jeho vnitřní svět a odvádějí pozornost od duchovních aspektů bytí.

Změna na duchovní úrovni může přijít v podobě (obrazně řečeno): transformační proměny kozoroha v kamzíka, který z lehkostí a radostně povyskočí a přeskočí se vztyčenou hlavou a beze strachu přes všechny překážky. Strach a negativní myšlenky vytváří zbytečné, neopodstatněné a z části vykonstruované vize budoucnosti. Pavučiny strachu způsobují strnulost, neprůhledné závoje všemožných obav přitahují k zemi, myšlenky strachu a obav přivolávají do života vše, čeho se Kozoroh nejvíce obává. Lehkost kamzíka a radost ze života dovoluje uvědomovat si krásu zemského bytí a bez karambolů zdolávat horská úbočí – životní překážky a nezdary. Tak se zemské, poněkud těžkopádné znamení Kozoroha dopracuje k důležité změně svého přesvědčení, že život je neustálý boj o přežití.  Lehkost kamzíka je symbolem radosti ze života, kterou může Kozoroh, k vlastní škodě, častěji než je zdrávo postrádat. Více vzdušné lehkosti přinese tomuto znamení odvahu netrvat na konvencích a pravidlech, přinese odvahu přizpůsobit se změnám, které jsou v životě každého jedince nevyhnutelné. Nic v celém vesmíru nezůstává beze změn. S tím souvisí, že i smysl pro humor bývá u Kozoroha s konzervativní povahou spíše potlačen, více upřednostňuje ,,suchý humor“.

Transformace osobnosti znamení Kozoroha přinese uvolnění, radost, smích, veselou náladu a neochvějný klid na těle i na duši.

Kozoroh: základní znamení, živel země, vládnoucí planeta Saturn. Polodrahokam: rubín. Pro znamení kozoroha může být prospěšné zamyšlení se nad polaritami mužského a ženského principu, oné ,,obojetné síly“ uvnitř každého z nás. Jde o nalezení zlaté střední cesty a vědomé vytváření harmonie jak vnitřního, tak vnějšího světa. Saturn (planeta karmy) dává do vínku cílevědomost, disciplínu a houževnatost, ale nejen prací a budováním kariéry je člověk živ. Zemitost neznamená: zapomínat na kouzlo přitažlivosti, ať už jde o vlastní osobnost, nebo o zákon přitažlivosti ve smyslu pozitivních myšlenek, představ a vizualizací. Cílevědomost neznamená, stanovit si co možná nejvíce životních priorit a cílů: mnohdy postačí cíl jediný. Cíl, za kterým se může znamení Kozoroha s houževnatostí, v klidu a krok za krokem vydat bez obav ze selhání. Životní výzva pro Kozoroha může být: naučit se více prožívat radost ze života. Uvědomovat si, že svět je mnohem barevnější a pestřejší, než se sám a dobrovolně rozhodl jej vidět. Uvědomit si, že nelze promítat  všechny své sny a představy pouze do hmoty. Urputné putování po horkých svazích, plné různých omezení a bez nadhledu, může přinést nečekané a bolestivé zpětné pády směrem do hlubokých, mlhavých údolí vlastního podvědomí.

Možný duchovní rozvoj pro znamení Kozoroha

Úkolem na duchovní cestě tohoto zemského znamení může být: nesnažit se za každou cenu v životě zvládnout několik úkolů současně, a už vůbec ne se striktní, dokonalou a dobře propočítanou přesností. Více se otevřít radosti, smyslnosti, radostem z vášně a poetiky, a také romantickému nádechu života. Objevovat zákon přitažlivosti, souznění, otevřít se více emocím a naučit se je dávat najevo. Změkčit své srdce a neobávat se něžností, neobávat se vyžadovat obětí a pohlazení. Láska je ten pravý a jediný potenciál tvořivé síly v nás. Láska duchovně inspiruje, otevírá brány k vyššímu Já, přízemnost proměňuje ve schopnost vzlétnout k oblakům. Sluneční láska má nesčetně podob, včetně odpouštění, nikoho netrestá za případná klopýtnutí na životní cestě. Člověk se trestá sám, svým strachem a obavami. Sluneční láska má také podobu duchovního světla, světla, jenž dokáže prosvětlit každou bytost, ať už se nachází na jakékoliv duchovní úrovni. Žití bez lpění na dogmatech, stanovených hranicích a řádech přináší duševní odpočinek a úlevu ve všech životních oblastech. Potom se s největší pravděpodobností nestane, že člověk skončí v bodě, z kterého již není možné pohnout se dál, v bodě, v kterém unavená duše naléhavě sděluje: všechny vnitřní síly a možnosti jsou vyčerpány.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Inteligence, moudrost a tvořivost Kozoroha je nejrychlejším klíčem k pokladům vlastní duše, která má tu schopnost vnímat a vidět energetické paprsky lásky všude a ve všem. Jsou klíčem k moudrostem dávných časů. Objevení mateřské náruče vlastní duše napomůže hravě překonávat zemskou tíži, objevovat otevřenou náruč vnějšího světa, beze strachu, zda na své cestě zvládneme všechna pravidla, řády a zákonitosti.

Zemské znamení: Kozoroh

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.