Tajemství vnímání barev – smyslový vjem

Viditelný svět je tvořen informacemi, energií a hmotou. Nebarevnou hmotou. Svět není barevný sám o sobě. Hmota absorbuje část na ni dopadajícího světla a část světla odráží. Tyto vlny mají různé frekvence. Dostanou-li se k sítnici oka, následují elektrické impulzy ve zrakových buňkách a ve zrakovém centru následně dochází k počitku barvy. Bílé sluneční světlo, skrytá syntéza všech barev, odrážené od hmoty, se pozorovateli jeví jako barva. Pozorovatel vnímá různé vlnové délky světla, vidí jen ty barvy, které různé předměty odrážejí. Listy na stromech odrážejí zelené světlo, vodní hladina odráží modré světlo. Proměnlivou nebeskou modř ovlivňuje rozptýlení slunečního světla mezi molekulární částice vzduchu. Elektrický impuls s touto informací prochází nervovou drahou do mozku, jedinec poté zaznamená smyslový vjem nazývaný barvou.

Tajemství vnímání barev - smyslový vjem

Včely a ptáci vidí přírodu jinak než lidé

Jarní květy třešně jsou pro naše oči bílé, včela je vidí modrozeleně. Vidí také ultrafialové světlo. Jde o záření s mnohem vyšší, pro lidský zrak je neviditelné. Také ptáci vnímají ultrafialové záření, mají nejlepší zrak ze všech živočichů. A nejen to: Jak dokáží mořští rackové celý den létat nad lesknoucí se mořskou hladinou, aniž by se jim z té přemíry odrážejícího se slunečního jasu nezatočila hlava? Rackové mají v očích načervenalý olej s ochrannou funkcí, chrání jejich zrak před oslňujícím třpytem mořské hladiny.

Kdo by neznal krásné a elegantní, dorůžova zbarvené plameňáky. Nejsou však růžoví od přírody, živí se krabím masem, které obsahuje barvivo karoten. Plameňák se zkrášluje tak, že si toto barvivo ukládá do přírodně bílého peří. Přírodní dokonalost stvořila chameleona, barvy mění podle potřeby, dokáže se zabarvit jako listí nebo větev stromu. Změnu barvy jeho kůže způsobují hormony, které uvolňuje hypofýza, v reakci na dopad světla na chameleonovi oči.

Tvořivost přírody je více než geniální. Jarní Slunce dává barvu pihám ve tváři, aktivuje pigmentové barvivo v kůži a tak se pihy zvýrazní. Traduje se, že pihy jsou dědictvím po keltských předcích. V barvách přírody, v jejich smyslu, významu, tvořivosti a kráse je skryto mnoho tajemství.

Tajemství vnímání barev - smyslový vjem

OBLOHA JAKO ŠPERK Z AMETYSTU
Pokud by tento obraz vznikl rukou malíře, hypnotické síly (mystické) fialové barvy by docílil smícháním modré a červené, přitom modré barvy by bylo na malířské paletě více…
Ale tuto paletu podmanivých barev namíchala sama Čarodějka Příroda… Jakoby tento „živý“ obraz – ametystově fialové oblohy – odkazoval k na první pohled skrytému spirituálnímu jevu, k sjednocení dvou kontrastů – klidu a pohybu, dvou opačných pólů: klidné energie barvy modré oblohy a energetické červené barvy slunce…

Dokonalá je hra barev na denní obloze

Červánky vznikají je-li v ovzduší vysoký obsah vodní páry a oblaka jsou ozářena lomem červených paprsků v atmosféře. Zapadající Slunce vytváří barevné efekty na horizontu, dokonce samo mění barvu. Ranní červánky nevěští zrovna pěkné počasí, zato červenooranžová záře malovaná na oblohu při západu Slunce, předpovídá krásný den s jasnou oblohou. Východy Slunce jsou vždy jedinečným zážitkem, nejkrásnější jsou na podzim. Sluníčko je tou dobou na obloze nízko a paprsky se v atmosféře rychleji rozptylují, v barevném spektru je snížen podíl modré barvy, více prostoru je dáno červené a žluté. V přírodě tak vznikají krásné barevné kombinace, na podzim je na obloze při východu i západu Slunce více oranžové barvy, než v jiném ročním období.

Mraky mění barevnost v závislosti na okolních světelných podmínkách

Oblaka odrážejí, propouštějí nebo pohlcují různé složky spektra. A moře? Modré je jen proto, že světlo dopadající na hladinu odráží modrou složku slunečního spektra. Barva neexistuje sama o sobě, není to vlastnost hmoty ale světla, které se rozkládá na barvy. Všimli jste si někdy, že jezero je modré jen tehdy, svítí-li Slunce a je jasno bez mraku? Je-li nebe pod mrakem, vodní plocha se zbarvuje do odstínů zelené. Svět barev je magický sám o sobě. Na jiné planetě by nás mohla překvapit barva oblohy v odstínech červené namísto modré, to záleží na chemickém složení a hustotě atmosféry planet. To znamená, že světlo rozptylující se po povrchu jiné planety vytvářelo by také zcela jinou barevnost přírody, než na jakou jsme zvyklí na Zemi.

Tajemství vnímání barev - smyslový vjem

Různé iluze se odráží ve všech aspektech pozemského bytí, a ve věčném hledání podstaty lidského života

Nesmíme rezignovat před jevy skrytými za oponou poznání, v blažené iluzi, že štěstí si k nám najde cestu samo. Toto jsou jen některé příklady z pozemské roviny, skutečnosti, které můžeme vnímat bdělým vědomím. Vědomá mysl nám zpřístupňuje snadno postřehnutelné informace z vnějšího pozemského světa. Pod její úrovní se nachází podvědomá mysl, ta nám dává tušit skutečnosti, nacházející se nad zemskou rovinou. Pro jaké roviny poznání se rozhodne v tomto okamžiku vaše probouzející se ,,filozofická duše“? Který z těchto dvou paralelních světů je více skutečný? Nepochopení obou rovin zakryje celý obzor. Vesmír je jako horizont, skrývá tajemství, čím víc se přibližujeme, tím víc se vzdaluje, nikdy k němu na své pouti nedojdeme až na dosah. Přesto, kterýmkoliv směrem se otočíme, vždy zůstane obraz horizontu rozprostřen v dálavě před námi.

Barvy jsou neoddělitelnou součástí lidské podstaty

Očividně nejen lidské, například zkrášlování si domova není jen výsadou člověka. Věřili byste, že ptáček lemčík si staví hnízdo i pro potěšení oka? Sameček lemčíka, aby zaujal samičku, nazdobí hnízdo z větviček barevnými bobulemi a květy. Samička si vybírá partnera pro páření podle nejhezčího hnízda. Také samička jednoho druhu kraba si prohlédne několik příbytků svých nápadníků, než se rozhodne k páření. Vizuální podnět k seznamování, jak je vidno, není důležitý jen u člověka.

Obklopte se barvami, nechte na sebe působit jejich pozitivní vibrace, posílí vaše sebevědomí i životní energii. Dovolte barvám duhy probouzet ospalé emoce, rozpouštět únavu a přinášet optimismus. Oddejte se léčivým účinkům barevného spektra a pozitivnímu ovlivnění psychiky. Naplánujte si s rozmyslem proměnu vašeho domova. Pozorujte jednotlivé barvy, nechte na sebe působit jejich energii. Vnímejte jak barvy ovlivňují vaši náladovost a vnitřní emoce. Intenzivní barvy podněcují intenzivní reakce, tlumené barvy působí uklidňujícími energiemi. Potom zvolte novou barevnou paletu odstínů do vašeho interiéru.

Barva je světelná vibrace, je zdrojem energie, podvědomě nás ovlivňuje. Barvami vyjadřujeme emoce, nálady, pocity a vlastní vidění světa také kreslením. Dáváme tak volný průchod svazujícím energiím, pokud neumíme jiným způsobem usměrnit tok nechtěných negací. Kreslením samozřejmě vyjadřujeme také radost a pocity štěstí a naplnění. Lidé s hlubokým duchovním cítěním mají schopnost malovat velmi krásné, emotivní a oduševnělé obrázky. Každá nálada, emoce nebo niterná proměna má svůj vlastní vzorec. Nálady a emoce ovlivňují jaké barvy oblečení volíme ten který den. Někdy jsou naše emoce okamžité, živočišné, jindy jemné a usměrněné. Proto se může přihodit, že oblečení, které jsme ráno zvolili v dobré náladě, nás může večer, po dni plném stresu obtěžovat a necítíme se jaksi ve své kůži.

Léčivé účinky pomocí energie barev

K všeobecnému uznání teorie o léčebných účincích energie barev a k jejímu používání v praxi jsme se dopracovali až v posledních letech. Psychoterapie již se také zakládá na znalostech léčení unaveného organismu barvami, například zvolením vhodného barevného oblečení, nebo se používá ozařování barevným světlem. Klademe také důraz na konzumování barevných potravin, zde je myšlena přirozená barevnost, nikoliv syntetická, jde převážně o zeleninu a ovoce. Jde o principy, léčivého vlivu barev na organismus, dávno známé v Číně a Indii. Egypťané také věděli, že schopností základní bílé barvy je rozložit se do barevného spektra, do ,,reality“ v jaké vidíme svět. Vlastně chápali podstatu duhy – těchto znalostí využívali k léčení tělesných ne-duhů. Ve svých chrámech nechávali působit na nemocná těla paprsky slunečního světla, procházející promyšleným systémem různě barevných clon. Léčili se barevnými paprsky. Zřejmě chápali různou vlnovou délku barev. Věděli, že barva je světlo vyjádřené energií Slunce, a že největší tajemství v léčení barevnou terapií v sobě skrývá barva bledě modrá.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Soustřeďme s láskyplným odhodláním probouzející se mysl na barevný oblouk duhy, jako na pomyslný most do neznáma, ozářený světlem v nás, a dívejme se na svět s nadhledem. Brzy zjistíme, že někdo má zářivou duhu v očích stále, někdo ji jen předstírá, někdo ji zahlédne jen občas, když se jakoby náhodou vyklube zpoza bouřkových mraků. Máme nespočet možností, jak prožít celoživotní cestu na ,,konec duhy“. Nechme je tvořivou silou mysli rozvíjet se, s vědomím, že bouřky osvěžují a pročišťují vzduch, uvolňují nahromaděnou energii, takto snáze překonáme nejednu nástrahu života.

Po bouři vždy vyjde Slunce, které na obloze vytváří duhu. Barevná duha je na naší cestě připomínkou nesmírné síly tvoření vesmírné energie, je symbolickým mostem, jenž spojuje náš svět s nekonečnem, s prapůvodem veškerenstva.

Tajemství vnímání barev - smyslový vjem

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?