Temné hlubiny podvědomí. Jsou pouze temné?

O podvědomí někdy uvažujeme jako o šedé eminenci, o vlivné sféře našeho vnitřního prostoru, o zákulisním hráči, který ovlivňuje prožívání našeho života, projevuje se nenápadně, stojí v pozadí a tahá za nitky. Sféra podvědomí je sice mocná, ale není zlá, nevymýšlí proti nám pletichy z nějakého malomyslného rozmaru. Rozhodující vliv na náš život máme my sami. Sféra podvědomí nás trpělivě posouvá na cestě, někdy s námi sice hýbe jako s figurkou na šachovnici, ale tím nenápadně udává směr, podvědomí je sice sférou činnou, ale zároveň za naše rozhodnutí a skutky nenese odpovědnost.

Podvědomí, jako centrum koncentrace našeho podvědomého řízení, není samo o sobě negativní, podvědomí se nerovná temnota nebo negativita

Vždy záleží na tom, co do svého podvědomí vkládáme, jaké podprahové informace přijímáme. Podvědomí je všeobsažné, má určitý potenciál, včetně harmonizujících účinků. V té nejhlubší a nejspodnější vrstvě podvědomí, kterou někdy nazýváme podsvětím, můžeme objevit spoustu světla. Podvědomí nemusí představovat pouze temnou tůni, určitá jeho část disponuje energií čisté studánky. Studánky, které jsou v přírodě vzácné, je třeba jednou za čas očistit od nánosů spadaného listí, od mechu a jiných nečistot. Stejně tak je to s podvědomím.

Střetnutí s osobními stíny je čas od času nevyhnutelné. Ale nevědět kdo jsme, a přitom se snažit vstoupit do závratných hlubin podvědomí, je odvážný a někdy i riskantní počin. Neumíme-li se potápět, můžeme utonout. Je to podobné, jako chtít bez přípravy sestoupit na dno oceánu. Například ponořit se do viny je obtížné, vynořit se z polohy oběti taktéž. Podvědomí souvisí s elementem vody. Ponor do špinavé vody je nepříjemný. Podvědomé energetické proudy jsou všude kolem nás, občas do nich nečekaně vplujeme. Vtáhne nás takový proud, který odpovídá našemu charakteru, momentální náladě, právě prožívané situaci, nevyjádřené emoci, nebo pocitům, kterým nevěnujeme pozornost.

V podvědomí se skrývají informace související s nezpracovanými prožitky, pocity, vzpomínkami. Nebo téma prožitých traumat, jejichž energie zůstává pod vědomou úrovní a může ovlivňovat naše chování a rozhodování. Mezi těmito záležitostmi mohou být například nevyřešené konflikty, nevyřčená slova, převzaté vzorce chování, nevědomé touhy a potřeby, paměť vnitřního dítěte, nerespektovaná energie vnitřní ženy nebo vnitřního muže a další aspekty našeho života, které jsou pro nás vědomě nebo nevědomě důležité. Práce s podvědomím a jeho obsahem vede k hlubšímu poznání sebe sama, k osobnímu růstu a duševní transformaci.

Podvědomí je tajemné místo hluboko v lidském nitru, kam není snadné se dostat

Strašidelný dům nebo posvátný chrám? Představme si oblast podvědomí jako (zapovězené) království. Stojíme za dveřmi uzavřených komnat a netušíme, co je za nimi, víme jen, že jimi musíme projít. Mezitím duch strašidelného domu nepřehlédl, že se někdo dívá. Někdo se pokouší dostat se na jeho panství. Podvědomí je panstvím Velekněžky nebo Císařovny. Prostudováním tarotu můžeme najít klíče k tajným zámkům podvědomých komnat. A probudit tak své jasnozřivé vědomí, což je možné vzhledem k tomu, že v podvědomí máme uloženo velké množství informací, které nejsou pouze temné nebo špatné. Podvědomě reagujeme na nejrůznější podněty. Pokud potřebujeme něco změnit, nejlepší je otevřít se podvědomí, přijímat tvořivé informace, nebo uvolnit původní obsah a do podvědomí vložit nové, optimistické myšlenky a programy. Životním změnám můžeme být nápomocni z vyšších rovin vědomí a stejně tak z hlubin podvědomí.

Pokud vnitřní zrak upneme do hlubin vlastní bytosti a zaostříme na témata, která nezpracovaná nebo utajená ukládáme do podvědomí, můžeme je uzdravit světlem přijetí a pochopení. Ale musíme také počítat s tím, že jakmile vplujeme do vod svého podvědomí, mohou se vzedmout vlny nečekaných odpovědí na otázky i vlny nejrůznějších reakcí na ně. Představme si určitou část podvědomí jako temnou komoru, do které vkládáme některé životní snímky k pozdějšímu zpracování, k porovnání souvisejících analogií (podobností), které se dotýkají za sebou jdoucích filmových políčků našeho života, kterým prozatím nedokážeme porozumět. Temná komora je místem pro informace, které potřebují čas zrání, než dojde k jejich vyvolání nebo „osvícení“. Temné znamená skryté, a skryté může mít pozitivní potenciál. Může se jednat o vztah dvou a více různých zkušeností nebo příběhů, které se v něčem nápadně podobají a dají se zpětně pozorovat a přirovnávat a tím klidnou myslí uchopit k vědomému zpracování. Součástí podvědomí je sféra spojitých životních snímků na čas uložených v naší vlastní temné komoře. Nezpracované černobílé snímky v podvědomí je dobré čas od času uvolnit z jejich záměrné anonymity a rozpoznat jejich ideu a světlem vnitřního porozumění je zvěčnit v jejich plné barevnosti. Tak jejich bezejmennost získá jasné pojmenování, určitou totožnost a kvalitu, která nám otevře oči a posune nás zase o kousek dál.

Podvědomé tušení a reakce na podněty mění energii, mění okolnosti a procesy, díky nimž se věci uskutečňují

Někdy stačí jediný prožitek, abychom si uvědomili, že už dříve jsme podvědomě věděli něco, co má teprve přinést čas. Někdy si například bezděky představíme sami sebe, jak se v určité záležitosti zachováme jinak než obvykle. Nebo se před námi mihne představa, co by se nám v souvislosti s nějakou aktivitou mohlo stát. Proč máme některé věci vědět předem, když stejně nemůžeme zabránit tomu, aby se staly? Tyto obrazy nepřichází pro to, abychom podlehli panice, právě díky nim máme zachovat vnitřní klid a věnovat větší pozornost intuici. Tyto obrazy přicházejí ze sféry podvědomí, aniž by bylo nutné se jimi dlouze zabývat a podlehnout pesimistické náladě, nebo se jimi nechat vystrašit. Energie těchto obrazů, vyslaná z podvědomí, už sama o sobě pracuje pro nás, už jen tím, že je v klidu vezmeme na vědomí. V důležitých okamžicích, pokud nejsme duchem nepřítomní, získáváme další podprahovou informaci, díky které určitou věc uděláme jinak než obvykle, uděláme jiný krok, reagujeme na vnitřní vedení a tím i v souladu s bezpečným projitím danou situací.

Energie emocí a slov, která se v nečekaných okamžicích valí z podvědomí, je barevná a širokospektrá. Někdy varujeme sami sebe, říkáme si „nedělej to“, jindy se necháme vyprovokovat k neadekvátním reakcím. Někdy jednáme z pohnutek, které nás samotné překvapí. Potom se stane, že slova, která prostorem otřesou jako výbuch „vlastní nesmiřitelné pravdy“ nelze vzít zpět. Obzvlášť to platí u slov doplněných výbuchem emocí, nebo výbuchem pohrdavého smíchu. Slovy je možné velmi ublížit, sám sobě nebo druhým, v pouhé jediné větě.

Kde se berou tvořivé nebo naopak ukvapené reakce, odkud se berou nečekaná slova, která jsou řečena bez varování, a snad ani neprochází hlavou, nedají člověku ani setinu vteřiny na rozmyšlenou a jsou rovnou vyřčena. Náhlá překvapující slova, která se objevují zčista jasna. Výbuch nečekaných slov, který nám dokáže doširoka otevřít oči a naladit se na potenciál skrytý v podvědomí. Nebo výbuch slov, který naopak dokáže nasadit korunu už tak nepříjemné situaci. Jsou nečekané nepříjemné situace možné bez vědomí, co děláme, bez úmyslu ublížit, nebo sám sebe ponížit?

V takových situacích si připadáme, jako by se náš vnitřní prostor zaléval vodou, přívalová vlna se objeví znenadání. Voda emocí a pocitů stoupá vzhůru až nakonec vytryskne v ostrosti zvýšeného hlasu. Jakmile odezní emoční výbuch, člověk se může cítit unavený a zmatený, vyčerpaný a prázdný. V pomalém plynutí pocitů smutku, nebo v pocitu provinění, se jej dotkne záblesk udivení nad tím, co se právě stalo. Máme pocit, že jsme museli jednat jako zhypnotizovaní. Možná svými představami, domněnkami, vlivem vztahovačnosti, vlivem strachu.

Za podobnými výbuchy často stojí slova a emoce, které v sobě potlačujeme. Potom stačí nepatrný impuls a v nečekaném okamžiku si najdou cestu ven. Tak jako voda v podzemí v obtížně prostupném terénu hledá svou cestu ven na světlo, tak i v podvědomí probíhá podobný skrytý proces. Například dlouho v nitru potlačovaná síla hněvu se nakonec projeví, nevyhnutelně vytryskne ven do světla. Podzemní voda, která vytryskne ven na určitém místě, musela „vycítit“, že právě na tomto místě se uskuteční v pramen a ten se zas uskuteční v řeku. Ne vždy rozumíme tomu, co se děje v našem podvědomí, ale někdy podvědomě vycítíme něco tak silného, jako bychom svými činy, ať už jsou jakkoli překvapující, sledovali proces, kdy se my sami uskutečňujeme.

Jak usměrnit proud duševních procesů v čase, kdy jsme rozrušeni a díky tomu prožíváme bezesné noci?

Proces rozčilení, smutku, pláče nebo strachu necháme po nějakou dobu proběhnout a zároveň pozvolna začneme tento proces vědomě pozorovat. Jakmile začnete energii rozčilení nebo pláče vědomě pozorovat, přestanete se rozčilovat nebo plakat. Samotná energie pozorování smutku nebo strachu ovládne proces duševního strádání, v okamžiku, kdy se plně soustředíme na pozorování přijde úleva a zklidnění. Někdy si to můžete vyzkoušet například v okamžiku, kdy se smějete, už samotné rozhodnutí pozorovat vlastní smích způsobí, že se přestanete smát.

Díváme se kolem sebe nebo na různé věci, včetně těch, které se nachází v našem nitru, bez toho, aniž bychom si jich skutečně všímali. Sám fakt dívání ještě neznamená, že věci skutečně vidíme. Nebo jestli je to, co vidíme, skutečné. Natož abychom o skutečnosti něčeho, nebo o podivnosti různých skutečností, hloubavě přemýšleli.

Věci, na které myslíme před usnutím, vplouvají do podvědomí a mají velký tvořivý potenciál

Myšlenky prochází hlavou jedna za druhou, jakmile jednu z nich uchopíme už se jí nedokážeme zbavit, je vtíravá a v naší unavené mysli způsobuje silné pnutí. Někdy si přejeme už nechtít nic a na nic nemyslet. Potřebujeme konečně spát, ale nejde to, v našem mozku se dál dějí automatické procesy. Chvilkovou úlevu přináší jen krátké zdřímnutí mezi myšlenkami. Nakonec usneme mentálním vyčerpáním. Ráno, sotva otevřeme oči, se v hlavě ozvou slova, která jako by čekala přesně na ten okamžik, kdy se probudíme. Probouzíme se s pomyšlením na věci, které nás trápily už před usnutím. Podvědomí ve své podstatě zůstane takové, jaké je, ale vždycky se můžeme alespoň snažit energii spletitých pavučin nepodporovat a odpoutat se od nich, časem se jejich špatná energie vytratí.

Před usnutím si v hlavě promítáme, co se během dne událo. Některé myšlenky nás jen slepě zaměstnávají. Myšlenky, kterých se nemůžeme zbavit, nás zbavují kvalitního spánku. Stejně tak představy, v kterých si vykreslujeme, co by se mohlo stát. Tragika života odehrávající se pouze na úrovni divoké představivosti, dramatické scény odehrávající se pouze v hlavě, mohou působit silnou bolest, podobně jako skutečné drama. Ponurý proud myšlenek je tak skutečný, že se jeho energie ukládá do podvědomí. Tak časem vzniká energie přitažlivosti. Potom nalézáme potvrzení smolného života, jakmile představy se silným potenciálem očekávání a uskutečnění zapadnou přesně na své místo v následně prožívaných skutečných příbězích.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Někdy se můžeme cítit ohroženi jasem světla a hledáme příšeří, které by nám mohlo poskytnout ochranu. Ale bdělost v šeru nebo ve tmě musí být mnohem ostražitější než za bílého světla. Ostražitost je tou ochranou. Právě teď se můžeme rozhodnout vědomě do svého podvědomí vkládat co nejvíce energie s pozitivním potenciálem, můžeme se o to pokusit i když oblast podvědomí nikdy nebudeme mít zcela ve své moci. Pozitivní emoce také souvisí s živlovou energií vody, pozitivní pocity a energie s nimi spojené nás nadnáší a usnadňují nám plavbu úžinami obtížných situací. Rozhodnout se můžeme teď, ne zítra, ale teď a tady. Pro život je nesmírně důležité nenechat se děsit a dráždit prouděním neskutečných obrazů, které se odehrávají jen v představách. Stále myslíme na věci, které se staly, nebo se někdy stanou, až jednou neotevřeme oči, nestane se už nic. Jen poslední náš dech se rozplyne jako ranní mlha nad řekou. Nad řekou života. Proto zůstávejme v přítomném okamžiku a uvědomujme si, jak informace uložené v podvědomí ovládají naše chování.

Související články: Vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí, Mysl a podvědomí – skvěle organizovaní parťáci nebo věční rivalové?, Aktivita podvědomí a energie kvantového skoku

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?