Zvířecí energie – orlí síla

bald-eagles-341898_1280Orel, tento neobyčejný denní dravec, je po tisíciletí uctívané totemové zvíře, uctívané například v dávném toltéckém učení. Rychlý let orla bývá symbolicky přirovnáván k síle nesmiřitelného severního větru. Řekové uctívali tohoto ptáka s královským rozpětím křídel jako jedinečný sluneční symbol. Orel přináší z mocných nadpozemských výšin božská poselství. Díky svému naprosto dokonalému zraku je orel také symbolem magického jasnozření. Sluneční symbolika dává orlovi navíc ještě sílu a moc nad zemskými živly, především je spojen s živlem vzduchu a ohně.

Totemová orlí síla je opěvována v mnoha světových legendách

                                                 Orel s hadem v zobáku je symbolem otevřené a  k obloze stoupající hadí síly, probuzené bald-eagle-436024_1280základní životní energie v člověku. Představuje nespoutanou volnost a svobodu. Uvědomíme-li si sílu této mocné orlí, totemové energie, poznáme neomezenou tvořivou sílu uvnitř vlastního energetického a emocionálního těla. Vnímáme sami sebe jako potencionálního tvůrce vlastního života, a to s lehkostí orla a klidnou jasností orlího zraku. A jelikož vnímáme svět z nadoblačných výšin, vnímáme vesmír, přírodu a člověka, a vše jsoucí s nadhledem. To znamená, že vnímáme svět především holisticky, přesto, nebo snad právě proto, jsme si vědomi svého jedinečného místa v čase a prostoru své vlastní neobyčejné existence: ať už v čase nebo bezčasí našeho nekonečného bytí.

Pokud dýcháme – žijeme. Pokud žijeme dechem orla – můžeme se na křídlech poznání vznést nad vlastní obyčejnost a bezdechou, povrchní přízemnost.

Magický symbol orla s hadem v zobáku najdeme na mnoha světových platidlech

silver-coin-1404277_1920

Orel je v toltéckém učení označován především jako zdroj životní, tvořivé energie

Orlův potenciál představuje zdroj tvoření: emanace životní energie „Orla“ utváří všechny aspekty životních okolností. Energie projevená tímto mocným slunečním symbolem je proměnlivá a tvárná, ať už s vědomím usilováním, nebo bez něj. Pohybuje se neustále mezi nebem a zemí, mezi světlem a tmou. Proudí nekonečně a neustále: uvnitř i vně. Posvátná energie „Orla“, osvobozena od jakékoliv formy, je obsažena ve všem a všude, jedná se o nejryzejší ingredienci čistého bytí.

Čisté bytí se neobejde bez neustálého a nekonečného objevování, tvoření a nepřetržité obnovy sebe sama, soustředěním se na nekonečný potenciál, s absolutním uvědoměním: nekonečné proměnlivosti všech nekonečných vesmírných realit.

Zvířecí energie - orlí síla

Orlí péro je posvátné, je symbolem duality, podvojnosti, protikladů objevujících se všude v přírodě (světlo a tma, teplo a zima, život a smrt)

Orel má blízko k nebesům, kde sídlí Velký duch – Manitu. Orlí péra jsou důležitým artefaktem používaným šamany, slouží během rituálů jako posvátný symbol rovnováhy pro uzdravení a očišťování, jsou symbolem odvážných činů. Také během zkoušek iniciace slouží jako symbol duchovní cesty, představují rovnováhu mezi duchovním a fyzickým světem. Orlův let, kdy vytváří na obloze kruhový pohyb, představuje kruh života, vzájemně provázané kruhy (cykly) v přírodě a vesmíru.

MANITOU nebo také Manitu je božským symbolem pro šlechetnost, laskavost, trpělivost a úctu. Pro indiány představuje jakýsi neviditelný střed vesmíru. Uctívají tuto vesmírnou sílu pokaždé, když vzdávají úctu duchům ohně na východě, duchům země na jihu, duchům vody na západě, a mocným duchům větru na severu. Manitou je v jazyce severoamerických (algonkinských) indiánů nepozemská, tajemná síla. Jde o SOUHRNNÉ označení pro přírodní energie nebo duchovní bytosti, které spoluutvářejí různé přírodní jevy a zákonitosti. Tato neosobní magická síla je všude ve vesmíru a v přírodě: ve věcech, v oblacích, ve skalách, ale i ve snech. Najdeme ji v léčivých rostlinách, kterým dává sílu léčit. Všechny tajemné přírodní síly jsou ve své podstatě spíše neutrální, ačkoliv v sobě obsahují síly „dobra“ i „zla“. Avšak každému, kdo je s pokorou vnímá a uctívá přírodu, mohou duchové živlů, hor, vod, stromů a květin na neviditelné úrovni pomáhat na dobrodružné cestě životem.

 Zvířecí energie - orlí síla

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.