Úplněk ve Vahách podporuje odvahu a sebeúctu

Úplněk ve Vahách a doznívající energie rovnodennosti nám nabízí opustit vztahové záležitosti, věci nebo různá, nám již neprospěšná pouta, nebo opustit místa, kde už nemáme být. Vztahové záležitosti z minulosti, které máme v sobě uložené (někdy v podobě vnitřních rituálních konfliktů), mohou být o tomto úplňku doléčeny a propuštěny. Opusťme zacyklení ve vzorcích a nechme zrodit něco nového. Je po nás vyžadováno mít odvahu ke změnám.

Vnímejte jarní úplněk, v jeho světle je skrytá síla vůle, pocit vnitřní síly

Silná energie úplňku, který nastane 25. března, je již plně přítomná. Lunární energie se projevuje v hledání rovnováhy, nutí nás vidět harmonii a krásu všude tam, kde bývá přehlížena. Nutí nás vidět harmonii a krásu v našich snech, v obrazech našich vnitřních světů. Pozorujte vztah sami k sobě, nalaďte se na sebe a objímejte svou duši. Dopřejte si sebeúctu a sebelásku, obzvlášť ve chvílích, kdy sami se sebou vedete monolog, který podporuje vnitřní chaos. Sebeúcta podporuje intuici a pomáhá naší mysli nastavit se na novou budoucnost. Pocit vlastní hodnoty nám dává sílu ukončit neuspokojivé vztahy, nebo završit nepříjemný životní cyklus. Sebeúcta nám schází, pokud se necítíme hodni kladných výsledků našich přání nebo záměrů, což se může dít také na podvědomé úrovni. Bez správné míry sebeúcty obtížně projevujeme svou vůli, energie záměru nemá dostatek síly promítnout se ven, nevibruje v rytmu tvořivých synchronizací.

Vnímejte prameny tvořivosti v přírodě, vnímejte proudy energií mezi nebem a zemí. Tancujte posvátný tanec v rytmu vnitřního spirituálního světla a propojte se s vesmírem. Nechte na vesmíru, ať se věci stanou, nechte se vést. Nesnažte se usilovně, jen dovolte, aby věci přišly ve správný čas. Najděte v sobě originalitu, buďte zvídaví, inspirujte druhé. Všímejte si okamžiků, kdy se obrazy tvořivé imaginace objevují bez vědomé vůle, projevte úžas nad tajemnou mocí a neobyčejným potenciálem lidské mysli a kreativní nápady veďte svými kroky ve skutek. Dovolte ať jarní optimistické nastavení mysli následuje světlo, které vás vede. Zároveň se tímto světlem nenechte omráčit, jen sledujte jeho vlastnosti.

Věřte sobě, svému vnitřnímu plamínku i světlu, které osvětluje vaši cestu, neboť tím samým světlem jste byli povoláni na zem. Napojte se na světlo, jehož původ je v astrálních dálavách, ale zároveň je tak vysoko, a tak daleko kam jsme schopni dohlédnout svým třetím okem.

Související články: Celistvá, jedinečná osobnost budí obdiv a vzbuzuje sebeúctu, Hluboký význam vnitřního klidu – vnitřní svobody

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?