Věčná nespokojenost – okénko do vědomého života

Kverulant – to je věčně nepokojený, nesnášenlivý člověk, notorický stěžovatel, sudič a svárlivec. Hraje vědomou nebo nevědomou roli věčného kritika, věčného „pronásledovatele“ svého skutečného nebo jen domnělého práva, nebo neustále něco přehnaně kriticky hodnotí, pokládá provokativní otázky, rozčiluje se nad nesouhlasnými komentáři. Nedokáže uchlácholit vlastní hněv a nespokojenost. Stále kolem něj jiskří energie hněvu, rozčilení a negativních, pesimistických myšlenek. Všímá si všeho „zlého“ kolem sebe a vše stále komentuje, zveličuje vše, co ve svém životě nesnáší. Vidí sice, že zlo je špatnost, na které není nic dobrého, ale sám sebe stále udržuje v negativních energiích. Jeho komunikace je nezdravá, nefunkční, případné zpětné vazby nefungují nebo nejsou přijímány. Neuvědomuje si, že stále něco kritizovat to není jen tak nějaký rozmar, to už je posedlost.

Vše odsuzující jedinec nepřipustí, že poslouchat někoho, jak si na něco neustále stěžuje, ostatní obírá o životní energii. Neumí být k rozhodování a jednání druhých neutrální, spousta věcí jej na životě druhých rozčiluje. Je ovládán vnitřní řečí, různé situace si afektovaně stále dokola přehrává v duchu, nevnímá zatmění ve své mysli. Kolem sebe šíří chladnou a ponurou atmosféru. Stále potřebuje, aby mu bylo dáno za pravdu (viz toxické vztahy například na pracovišti), ale nepřipouští, že znepříjemňuje život druhým, a neuvědomuje si, že sám vede „těžký život“. (Svým způsobem sem patří i „toxické projevy a prostředí“ na sociálních sítích.) Ten, kdo neustále něco kritizuje, sám stojí na křižovatce, a měl by se zavčasu rozhodnout, jakým směrem, (ke spokojenosti své i druhých), bude pokračovat.

K rozhodnutí nebýt přehnaně negativní nás může vést pozorování toho, jaké energie (lidé, příhody, věci) se kolem nás nápadně shlukují, pokud jsme se vším nepokojení. Energie věčné nespokojenosti způsobuje nejen to, že jsme „uvnitř sebe jaksi rozbití“, ale může mít na svědomí častou poruchovost věcí kolem nás, elektronika je poruchová, pokojové květiny neprospívají, věci i vztahy, na kterých nám záleží nic nevydrží. Nikdo nám nerozumí. Lidé se nám vzdalují, pozvání na kávu nebo společenská setkávání už nejsou tak častá. Energie hněvu a nespokojenosti stále častěji pulsují ve všem, co kolem sebe vidíme. Energie nespokojenosti a blbé nálady se v mnoha dalších podobách proměňuje do hmotných forem. Na věčnou nespokojenost se mohou nepozorovaně nabalovat všemožné „toxické energie“ a „toxické myšlenky“, které prodlévají v prostoru kolem nás a jen čekají na příležitost k někomu si „přisednout“ a přiživit se tak na další dávce negativní energie.

Možná vám tento příklad věčného nespokojence, který je zde předložen trochu zveličeně, někoho připomíná. Možná někoho takového znáte. Jasně si vzpomínáte, kdy a kde cítíte v zádech energii „energetického upíra“, jeho ostrý, upřený pohled, čekání na vaši chybu nebo zaváhání. A právě jste si uvědomili, kde a proč přicházíte o svou sílu a životní energii, vnitřní soustředěnost a klidný spánek. Nebo jste si právě uvědomili, že jste více než je zdrávo stále s něčím nespokojeni, schází vám optimismus a vnitřní klid. Ovládáni energií pesimizmu, nespokojenosti a odporu máte potřebu vše kritizovat a dávat najevo svůj názor nebo úhel pohledu, který jediný je správný. Možná pociťujete nesoudržnost a podivnou odtažitost ve vašem okolí. Ale jestliže vnitřně cítíte, že takto je vše v pořádku, a že jste s tímto rozhodnutím nenalézat klid a stále něco kritizovat v souladu, potom se této své cesty držte a neopouštějte ji. Pokud mají věci, které jsou činné mimo fyzickou realitu zůstat mimo pochopení, potom je vaše cesta v pořádku.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu – Inspirace pro vědomou mysl

Věčně nepokojený jedinec si ani nevšimne, že „černým vránám“, které jen nepříjemně krákají, se pozitivně a optimisticky naladění lidé obloukem vyhýbají. Nakonec zůstane ve svém „zlořečení“ sám, nebo ani nepostřehne, že „vrána k vráně sedá“, a že je obklopen stejně naladěnými jedinci, kteří si vzájemně notují v melodiích, které nemají nic společného s příjemně vyladěnými tóny životní energie. Takto zaslepený jedinec může nevědomky pronášet různé kletby, aniž by si dokázal představit sílu, kterou i nevědomě pronesená kletba probudí. A pokud se kletba otočí a vrátí k němu samému, jednoho dne může být překvapen nesoustředěnou myslí, potácející se chůzí, otupujícím a znecitlivujícím spánkem, pasivním pohledem a skelnýma očima, vystrašeným a zároveň lhostejným nebo apatickým výrazem, který ke svému údivu a nepochopení shledá ve vlastní tváři.

Takzvané astrální larvy, (energetická pole negativních energií), využívají naší energii, jsou napojené na naše zažité (destruktivní) programy. Z těchto programů vlastně vznikly. Některých programů bychom se měli zbavit dříve, než z nás vysají všechnu životní sílu. Představte si prostor kolem věčného nespokojence naplněný „energetickými larvami“ utvořenými z negativních myšlenek, iracionálních strachů a obav, vzorců chování a naučených gest. Věčná nespokojenost se vším možným je zdárným příkladem toho, že život je skutečný a zároveň je pouhým zdáním. (Není se čemu divit, pokud lidstvo je posedlé tisíciletými i staletými nočními můrami, které jsou živené energií negativních energetických polí.)

Pokud vás trápí nespokojenost, vnitřní strachy a vnitřní boj, pochybnosti, které skrýváte, můžete se sami sebe zeptat: Co rozbíjí můj osobní prostor, co je to za podrážděnou, rozhořčenou energii? Proč stále vnímám vnitřní nesouhlas se sebou i s ostatními? S čím vnitřně bojuji? Co mou mysl stále irituje? Co mi bere radost ze života? Co je skryto v pocitu marnosti? Co mou mysl stále stahuje dolů? Co je v mých představách a domněnkách zmatené a zašmodrchané? Co je to za situace, do kterých se dostávám díky své nespokojenosti? Dovedu rozpoznat sebezáchovné mechanismy mých vnitřních programů? Vím o něčem, co mi pomáhá udržet se ve vnitřním klidu, vnímám přítomný okamžik a esence nápomocných, nadpozemských energií, hlas své intuice a vyššího Já?

Rozhodneme-li se s nezdravou nespokojeností něco udělat, pokud půjdeme do hloubky a nebudeme se pohybovat pouze po okraji, můžeme si začít všímat usměvavých a příjemných bytostí, jejichž vnitřní jiskra je zářivější než ta naše. Po jejich vzoru určitě v sobě najdeme spoustu toho, co je hodné lásky, porozumění, přijetí a nesouzení. Dovolíme lásce uvnitř nás nalézt jedinečný pramen lehkosti bytí. Objevíme v sobě vnitřní klid a nové dimenze života.

Související články: Svět tvoříme my sami, jen nevíme, jak to děláme, Hlavolamy života a odpovědi duše, Energetičtí upíři – jak se vědomě bránit?, Pocit křivdy, nenávist, sebelítost – okénko do vědomého života

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?