Energetičtí upíři – jak se vědomě bránit?

psyche-518161_1280Energetičtí „upíři“, to není nic nového pod sluncem, to je běžná realita v lidském společenství. Ale vytvořením ochranného pole se můžeme účinně bránit lidem, kteří nám životní energii, ať už vědomě nebo nevědomě, vysávají. Jde o částečnou ochranu, ke které musíme přidat pozitivní myšlení a nadhled, nereagovat přehnaně rozčileně a nikoho zbrkle neobviňovat, tím bychom jen přilévali oleje do ohně. Pokud nám někdo odebírá energii vědomě, dělá tak proto, že se potom sám cítí lépe a silněji. Posiluje vlastní ego a osobní energetický potenciál.

Energetičtí upíři – většinou konají nevědomě

Někdy začnou být tito lidé na energii druhých doslova závislí, ne vždy si to však uvědomují. Často v druhých úmyslně vyvolávají hněv, stud a rozpaky, provokují, kritizují, ponižují, intrikují, chovají se despoticky, nadřazeně a otravují své okolí, potom čerpají životní energii z projevů sebeobrany napadeného. Čím silnější emoce vyvolají (pláč, křik, stud, strach, zuřivost), tím lépe pro jejich uspokojení. V tomto okamžiku se energie napadeného prudce uvolní. Tito požírači emoční energie nemají slitování, nutně potřebují svou každodenní dávku. Tak dlouho provokují, dokud z nás nevymačkají všechnu životní šťávu. Někteří „upíři“ potřebují k životu energii strachu nebo zoufalství, kterou vysávají ze svého okolí, někdy se snaží vyprovokovat násilí.

Psychická energie – mentální síla

Některým požíračům energie stačí využít každé příležitosti dotýkat se druhých lidí. Soustřeďují se především na doteky, jejich potřeba je tak silná, že nepřipouštějí společenskou nevhodnost takového chování. Tento člověk vás při každé příležitosti poplácá po rameni, obejme vás okolo ramen, okolo pasu, bez ohledu na to, zda je nebo není vám to příjemné. Bude-li vedle vás sedět, bude se s oblibou dotýkat vašich ramen nebo stehen, nebo vás bude plácat po ruce. Činí tak jakoby v rámci rozhovoru, díky jakoby přehnané gestikulaci rukou. Tito lidé to ale většinou dělají podvědomě, neúmyslně.

woman-74595_1280Někteří požírači energie se chovají mnohem méně nápadně, v podstatě jim stačí být v blízkosti někoho, kdo je smutný nebo se jakkoliv jinak necítí dobře. To jsou okamžiky, které je vnitřně uspokojují. Ve své oběti pravidelně vyvolávají pocity strachu nebo studu, pocity odpovědnosti za jejich život, vinu a úzkost. A nedají pokoj, dokud ve vás nevyvolají špatnou náladu, dokud vás nerozbolí hlava, neudělá se vám špatně od žaludku, nebo vás alespoň nepřivedou do rozpaků. V přítomnosti této osoby vám začne být podivně, cítíte se víc a víc vyčerpáni a netušíte proč.

Je velmi smutné, že takto se často chovají rodiče vůči dětem. Buď je od sebe odstrkují a čerpají tak energii z dětského projevu touhy po lásce, která se může projevovat jakkoliv – smutkem, nemocí, revoltou, hyperaktivitou atd. Nebo čerpají energii vlastních dětí způsobem, kdy je uvádějí do rozpaků a pěstují v nich pocity méněcennosti. Například neustálým opakováním: ,,Z tebe v životě nic nebude! Nic nedokážeš! Jsi nešika…!“

Jindy nám vysává energii člověk, který neustále naříká a lituje se. Běduje nad životem a soustředí se jen na sebe. Mluví sice k nám, ale nemluví s námi, na nás mu nezáleží. Tak odčerpává energii ze svého okolí. Na chvíli se stáhne do ústraní, ale jen na tak dlouho, dokud nebude potřebovat další dávku. Všimněte si, že podobné dění se dnes odehrává také na úrovni sociálních sítí. My všichni jsme na jemnohmotné úrovni propojeni také na dálku. Někteří lidé nenápadně posilují své ego věčnou kritikou sdílených příspěvků, a sami sebe povyšují nad ostatní. Platí také, že čím více energie věnuje kdokoliv na svou obhajobu, tím více energie ztrácí, a nevědomky tak posiluje energetický potenciál útočníka.

Milovat sám sebe znamená být milován

Existují odborníci, manipulátoři, kterým stačí k odsátí energie cílený, upřený zlý pohled. Odborně se takový jedinec nazývá ,,arivista“, jednoduše duševní upír, člověk, který vysává životní energii druhým lidem, a posiluje tak své ego. Žije z energie druhých, z jejich radosti a elánu, nebo smutku či bolesti.

V dřívějších dobách se pro ochranu používalo stříbro nebo křišťál. Dokonce i vlčí mák, bylina s čarodějnou mocí proti upírům, zlým čarodějnicím a vlkodlakům. Během magických operací se proti negativním démonům, též skrytým v člověku, používal mák, který vyrostl na hrobě sebevraha.

Psychická energie jiných osob na nás působí mnoha způsoby

nightmare-455776_1280Aniž bychom si to vždy uvědomovali, dopad negativního vlivu může být mentální, emoční, fyzický (odebrání energie až do silné únavy, onemocnění). Chcete-li si zachovat v sobě klid a zdravý rozum, nikdy nepřistupujte na jejich hru. Držte si odstup, nepřipouštějte si je k tělu. Vyvarujte se přímému očnímu kontaktu, pokud je to alespoň trochu možné! Pokud už musíte jednat, reagujte opačně, než dotyčný očekává. Jednoduše se nenechte v žádném případě rozhodit. Tvařte se uvolněně a neutrálně. Nenapodobujte řeč těla útočníka. Ihned si vzpomeňte na energetický kruh síly, který jste si kolem sebe vědomě vytvořili, a mentálně naplňte svou auru novou vibrací světla. Udělejte to hned, útočníka nechte v klidu vypovídat nebo vykřičet. Hlavně se nesnažte takové lidi změnit, je to zbytečné, nezabírá to! Nikdo se nikdy nezmění, pokud sám upřímně a ze své vůle nechce. Dnes žijeme v docela nestabilním emočním vypětí, setkat se s tím, že se nám někdo snaží odebrat životní energii, není ničím výjimečným. Jedině tím, že budeme vědomě vnitřně silní, na nás podobné psychické manévry nebudou zabírat.

Často ale nastává situace, která není škodlivá, naopak! Někdy dáváme energii dobrovolně, aniž bychom si to vždy uvědomovali. Stává se tak ve chvílích, kdy někoho spontánně pochválíme, kdy nás někdo požádá o radu, kdy potřebuje utěšit v nenadálé životní situaci, potřebuje pohladit, vypovídat se nebo se vyplakat. V tom případě věnujeme životní energii, aniž bychom nad tím přemýšleli. Dáváme kousek ze sebe s naprostou samozřejmostí. Kdykoliv se také nám může přihodit, že budeme potřebovat něčí náruč, kapku životní energie, kterou nám kamarád, přítel nebo naprosto cizí člověk bez rozpaků poskytne.

Související: Pohled z očí do očí – výměna energie, Životní energie a negativní lidé, Život a bezkonfliktní vztahy, Nezakazujte dětem (ani sobě) plakat

Energetičtí upíři - jak se vědomě bránit?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.