Čerpání energie stromů

Čerpání energie stromůVitální energie stromů vyrovná tok naší vnitřní energie, pokud o to s pokorou požádáme. Časem mezi námi a stromem vznikne magické pouto. Nebojte se otevřít těmto kosmickým silám. Dotýkejte se stromů, poseďte pod nimi jak nejčastěji je to možné. Postupně se naučíte rozlišit vaše pocity od pocitu stromu, kterého se dotýkáte dlaněmi a tiše v jeho přítomnosti meditujete. Časem poznáte, kdy vám strom předává energii, je to, jako kdyby se váš dech spojil s dechem stromu. Negativní energie z těla nebo mysli odejde do země, kde se neutralizuje. Vybírejte strom podle jeho charakteru, podle toho, jakou energii zrovna potřebujete. Nedoporučuje se však čerpat energii tisu, poněkud se vymyká tomu, co bychom mohli očekávat – sám energii odebírá od každé bytosti, která se ocitne v jeho blízkosti.

Každý strom má jinou energetickou, léčivou vibraci

Posezení ve stínu stromů rostoucích v hájku dubovém, bukovém, kaštanovém, nebo vždy tam, kde se nachází více stejných druhů pohromadě, má na zharmonizování životní energie velký vliv. V jabloňových sadech se vnitřně očistíme, načerpáme sílu a mentálně si odpočineme. Na místě, kde je více stromů jednoho druhu je energie zesílená. Například přespáním v březovém háji podpoříme zdraví, vitalitu, obranyschopnost vyčerpaného organismu a zaženeme únavu. Během meditace přijdeme na příčiny depresí a úzkostných stavů. Málokdo z nás si ještě pamatuje, že dříve se kolem dokola lípy rostoucí na návsi nacházela lavička, na níž se dalo sedět zády ke kmeni, čerpat tak energii a rozjímat. Kmen stromu tak harmonicky rezonoval s páteří člověka. Lípa je považována za strom harmonie.

Čerpání energie stromůVždy dostaneme jen tolik, kolik si zasloužíme, nebo kolik uvěříme, že si zasloužíme. Žádný strom nerozdává odpustky za případné ,,hříchy“. Příroda není zpovědnice, kam se můžeme opakovaně chodit vyzpovídat, aniž by nám záleželo na vlastní proměně. V takovém případě zůstanou žádosti o pomoc bez hmatatelné odezvy. Budeme-li klamat sami sebe, je to naše věc. Ale přírodní, kosmickou energii, která nám nezištně předává inspiraci k životním proměnám, jednoduše neoklameme. Věřím však, že v každém z nás je spousta lásky, jen ji někdy neumíme dávat najevo. Ať už ze strachu, případně vlivem přísné výchovy, kdy jsme lásku očekávali, ale to toužebné pohlazení nepřicházelo. Máte-li malé děti, rozhodněte se, právě teď, neopakovat stejné chyby.

Časem uvěříte, že strom má vlastní duši, až se vám během meditace podaří překvapivě splynout s jeho tělem. V dávných časech lidé bezvýhradně věřili v posvátnost přírody. Dělejme to také tak. Uzdraví naše neduhy a všechny srdeční bolesti, pokud uvěříme, že máme v sobě moc a sílu podílet se aktivně na hledání energií lásky. Potřebujete-li načerpat energii, a nemáte zrovna čas vyrazit do přírody, a již se vám podařilo zvládnout umění vizualizace, postačí ponořit se do hluboké meditace. Oblíbený strom si živě představit. Napojit se na jeho energii mentálně a čerpat ji na dálku. Za stejným účelem použijeme fotografie přírody. Stromy mají různé nemoci, proto si k ozdravným rituálům vybíráme jen ty na první pohled zdravé a vitální.

Čerpání energie stromů

Nikdy nezapomeneme o předání léčivé energie, kdekoliv v přírodě, požádat a poděkovat

Trocha pokory nikomu neuškodí. Uvědomme si ale jedno velké nebezpečí: budeme-li jednat a chovat se v každodenním životě negativně, sobecky, egocentricky a cholericky, bez upřímné touhy po změně, žádný strom nám energii jen tak nepředá. Případně ji v sobě nedokážeme nadlouho udržet.

IMAG0697Mají stromy vlastní vědomí? Odpovědět si musíte sami, pomůže vám v tom osobní zkušenost. Díváme se na svět mozkem, který všechno zná a ví. Zná ale opravdu všechno?

Meditace pod korunami stromů je hluboce očistná. To víme přece dávno, pamatujeme si to na úrovni podvědomí nejen z časů keltských tradic a přírodních rituálů. Nejde o nic jiného, než vpustit do našich všedních životů trochu tvořivé fantazie!

Dívejme se více očima a srdcem. Nechme mozek občas odpočinout. Dívejme se kolem sebe tady a teď! Nazírejme bez posuzování, alespoň občas se ponořme do ticha mysli. Vnímejme přírodu sluchem, vnímejme jak voní, nechme vánek ať k nám přinese pochopení. Obklopme se mnohem pestřejší paletou barev, než jakou obyčejně vnímáme. Bohyně Matka příroda si to tak přeje.

IMAG0693Jsme tvořeni přírodou, stále nás přitahuje, nabízí nám vše, co potřebujeme, učí nás, odpovídá na otázky. Jsme v neustálém spojení s tajemným éterem, látkou, která je lehčí než vzduch. Látkou tvořící prostor, myšlenky, duchovní energii. Je duchovní energií. Chtěli bychom ji pocítit. Budeme-li dostatečně otevření, přijde k nám záblesk silné energie, který nakratičko vnese světlo poznání do našich otevřených srdcí. Nejde však o prchavý okamžik nirvány! Jde o to, produchovnit svůj život, být v pohodě a vysílat kolem sebe pozitivní vibrace. Potom se nám podaří zaznamenat životní sílu v té nejkoncentrovanější podobě, pokud se zcela otevřeme všem možnostem. Odpovězte upřímně na tyto otázky:

  • Žijete svůj vnitřní život vědomě?
  • Vybíráte si myšlenky vědomě?
  • Prožíváte život po svém, bez ohledu na to, co si o vás myslí druzí?

Koruna stromu představuje budoucnost, kmen přítomnost, kořeny minulost

Strom představuje spojení nebe se zemí, oporu, nosnou sílu života. Strom života, neboli kosmická osa světa, je posvátným symbolem věčného ráje, nesmrtelnosti, znovuzrození a objevování pravdy. Jindy je též nazýván stromem poznání, symbolizuje polaritu dobra a zla. Spojuje viditelný svět s neviditelným a nehmotnou realitou. Zdraví a dlouhověkost nalézáme v rozložité koruně, jež symbolicky podpírá oblohu. Kmen představuje páteř člověka. Kořeny stromu jsou spojovány s podsvětím. Podsvětí v našem pojetí však nemá nic společného s peklem ani s ďáblem! Tímto je myšlena nekonečná, neprobádaná hloubka lidských duší, respektive je spojeno s nevědomím. Zrovna tak strom života, stojící uprostřed ráje, představuje nás samé. My ale nevíme, snad jen tušíme, že ztracený ráj nenalézá se nikde jinde než v nás samých, stejně tak zdroj původní vesmírné energie (hadí síla). Různé esoterické systémy mají vypracovaný vlastní obraz stromu života, který vždy vyjadřuje duchovní pochopení jeho podstaty. Nejsložitěji je prezentován v kabale.

Čerpání energie stromů

Nakolik je duchovně založené naše vědomí poznáme, dokážeme-li poctivě nahlédnou do svého s-vědomí

Až půjdete zas jednou ven, najděte si kamaráda, který vás vyslechne, předá vám sílu a pohladí na duši kdykoliv to budete potřebovat. Buďte však na svých cestách ostražití, nejeden uschlý strom, s podivně zakřivenými větvemi a nápadně vystupujícími kořeny může být přestrojená tajemná bytost z podsvětí.

Nejlépe dokážeme vnímat energii stromů za východu Slunce

Dokonale se uvolníme, vytěsníme z mysli veškeré myšlenky a procítíme jemné okolní vibrace. S energií okolní přírody se lépe spojíme, spočineme-li u kořene stromu naboso, tak se propojíme s energií země skrze vedlejší čakry na chodidlech. Kmen obejmeme nebo se přitiskneme zády. Důležité je, přijímat energii také dlaněmi.

Eshop: INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Zpomalíme dech, přesto dýcháme vědomě a zhluboka. Soustředíme se na dýchání – tím se nám snáze podaří vytěsnit z mysli všechny nepotřebné myšlenky, vstoupit do světa vnitřního mlčení a soustředit se výhradně jen na pocity a emoce. Záhy vnímáme zvuky, vůně a barvy okolní přírody mnohem intenzivněji než obvykle. Zdravý strom se s námi nezištně podělí o léčivou sílu, proto rozhodně nezapomeneme poděkovat.

Související články: Dubový král – zelený mužNejzdravější způsob chůze: naboso

Na energie stromů a duchy rostlin se můžeme napojit také během roku, kdy podle keltských tradic oslavujeme:

21. prosince noc stříbrných smrků. 21. března noc kručinky. 21. června noc vřesu. 23. září noc bílých topolů.

disney-1137179_1920

Mají stromy vlastní spánkový cyklus?

Spirit: „Odborníci z Centra pro ekologický výzkum z maďarského města Tihany zkoumali noční aktivitu stromů v Rakousku a ve Finsku pomocí laserového měření. U stromů zaznamenali změny, které lze přirovnat ke SPÁNKU. Jak stromy rozlišují denní a noční cyklus? Například břízám poklesnou větve během „spánku“ až o deset centimetrů. Ve dne stromy větve zvedají do výšky, aby mohly lépe absorbovat sluneční světlo, ale v noci je nechávají klesnout, aby šetřily energií.“
Zdroj: časopis Spirit/25, 2016

nature-1012851_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.