Jaro a živel vzduchu – archanděl Rafael

mill-208571_1280Živel vzduchu je vládcem prostoru. Je pánem volného pohybu a neuchopitelné všudypřítomnosti, lehkosti a svobody. Udržuje vzájemnou rovnováhu všech polarit tvořených ohněm a vodou. To znamená, že je  vyvažující energií, udržuje rovnováhu nebo-li neutralitu mezi vším, co je aktivní a vším, co je pasivní. Tedy udržuje neutrální vztah mezi plus a minus. Váže na sebe základní vlastnost ohně, tou je sucho a vlastnost vody, tou je vlhko – bez těchto vlastností by vzduch nemohl být stvořen. Sucho a vlhko představují další polarity v řadě, bez těchto protikladných energií nefungovaly by přírodní zákony umožňující život.

Vše je živé, tedy i vzduch. Živel vzduchu je dechem člověka, a stejně tak je dechem tvořivé přírody

Představuje nekonečný rytmus – dech kosmu. Dech dává život, přestaneme-li dýchat umíráme, duše opouští náš pozemský hmotný obal a opět se naplno ztotožní s Absolutnem. Vzduch je prostředníkem mezi světem pozemským a světem kosmických sfér. Je neviditelný a nehmatatelný, přesto nepopiratelný aspekt veškerého bytí. Vzduch je magický – dává život nebo-li dech právě narozenému dítěti. Dává dítěti počínající nezávislost, neboť se právě oddělilo od těla matky. V astrologii je právě tento okamžik významný pro výpočet osobního horoskopu. Budeme-li dýchat zhluboka čerstvý a vůněmi obohacený vzduch – pomyslný strom života se zazelená, zesílí a rozkvete. Se živlem vzduchu nás spojuje také zpěv ptactva, nejlépe za svítání.

Vlastnosti živlu vzduchu jsou neuchopitelná všudypřítomnost, rychlost a pružnost. Je v něm zastoupen mužský princip. Živel vzduchu je nespoutaný, je tvořivou energií zlehka se pohybující v časoprostoru. Je nepředvídatelný, proto je spojován se sférou mysli. Je symbolem myšlenky a slova. Vzbuzuje v nás zvídavost, nápaditost, schopnost komunikace. Ale také povrchnost, těžkopádnost – pokud si nedopřejeme dostatek čerstvého vzduchu. Vše má rub a líc, proto i vzduch může vládnout neklidnou a někdy zničující energií.

Vše jsoucí, vše ve vesmíru pochází ze světla

Světlo pochází ze slunečního svitu, se vzduchem je spojován vítr, ale i on je dílem Slunce. Povrch země je ohříván slunečním zářením. Teplejší vzduch je lehčí než studený a proto stoupá vzhůru, tím vzniká bezpodmínečně nutná cirkulace vzduchu. Pokud by Slunce náhle vyhaslo, vzduch by přestal proudit a trvalo by jen několik málo dní, než by v atmosféře ustal také veškerý vítr. Vše souvisí se vším.

drum-508401_1280Živel vzduchu ovlivňuje vzdušná poselství, inspiraci, kreativitu, telepatii, lucidní sny, astrální cesty. Potřebujeme-li něco dobře promyslet, nebo nad něčím dlouho hloubáme a nedaří se nám dobrat se nějakého výsledku, obyčejně se vydáme ven na čerstvý vzduch – vzduch okysličuje krev a prokrvuje mozek. Zdravě okysličená krev je podmínkou pro svěží mysl i svěžího ducha. Živel vzduchu má přímý a nejrychlejší kontakt s vesmírem, stoupá vzhůru – je hnací silou myšlenek.

Proto je důležité vykuřování – kouř vynáší přání přímo vzhůru k astrálním sférám. Vůně jsou úzce spojeny se živlem vzduchu, používáme je při meditacích, uklidňují emoce, vzrušují a probouzejí vzpomínky. Jarní vůně přírody doprovázené svěžím vánkem nás neustále přitahují. Jinak voní jaro, léto, podzim, zima.

singing-bowl-235269_1280Element vzduchu využíváme k rozvíjení intelektu a při tvořivém psaní, k procesu posilování pozitivních myšlenek, představ a idejí, při malování a jiné tvůrčí činnosti. Během rozvoje magických dovedností, během studia a všude, kde potřebujeme posílit paměť a obrazotvornost. Živel vzduchu ovlivňuje snění, komunikaci, přenos informací, telepatické posílání zpráv, psaní dopisů. Pomocí energie vzduchu rušíme nebo minimalizujeme negativní zprávy, které jsme dostali. Používáme hudební nástroje, tibetské mísy, šamanské bubny. Z hudebních nástrojů je nejideálnější flétna.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Během rituálů se zaměříme na jasnovidectví, věštění, vizualizaci a koncentraci. Hledáme nové cesty, vhledy, inspiraci, ztracené věci. Do života přinášíme více proměnlivosti, lehkosti, zvídavosti, bystrosti, radosti, pohybu, svobody a optimismu. Odstraňujeme zapomnětlivost, lehkovážnost, nepozornost, pomluvy, chloubu, domýšlivost, pomyslné obavy. Živel vzduchu vzýváme během zdokonalování se v poznávání bylin a všech rostlin.

Rezonátory živlu vzduchu

bells-289317_1280Planety vládnoucí živlu vzduchu: Merkur a Uran.

Astrologická znamení: Blíženci, Váhy, Vodnář.

Archanděl: Rafael.

Barvy: žlutá, bílá, stříbrná, modrá, modrošedá.

Rituální pomůcky: kadidelnice, vykuřovadla, vonné tyčinky, vonné oleje, hudební nástroje, bubny, zvonky, hůlka.

Symbolem vzduchu jsou meče (Tarot).

Archanděl Rafael – anděl strážný

Vládcem živlu vzduchu je archanděl Rafael. Jeho jméno znamená ,,Bůh uzdravuje“. Je považován za anděla strážného, pomocníka v nouzi a nemoci, léčí a utěšuje. Je vládcem druhého nebe, strážným andělem stromu života v rajské zahradě. Rafael je jedním ze sedmi andělů stojících kolem božího trůnu. Je patronem nemocných i léčitelů, všech pocestných a poutníků, ochraňuje na cestách, je ochráncem námořníků a horalů. Žádáte-li o radu Rafaela, jeho jemná energie vám přinese dar uzdravení, vnitřní proměny a očisty. Podpoří vás při navázání kontaktu s duchovními, kosmickými sférami. Usnadní hledání vlastní podstaty a návrat k sobě samým.

Jaro a živel vzduchu - archanděl Rafael

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?