Vodní znamení: Štír

Sluneční znamení Štír z pohledu možného duchovního rozvoje. Empatie, schopnost vcítit se a hluboká vnímavost – takové je znamení Štíra. Toto vodní znamení vidí do „věcí“, proniká hluboko do lidí i událostí. Všímá si detailů, chápe sled životních synchronizací, pozorně naslouchá, vnímá řeč těla, vnímá, co říkáte beze slov očima. Nesmíte se divit, pokud budete mít pocit, že vám Štír dokáže ,,číst myšlenky“. Dokonce má toto znamení schopnost vědět o lidech kolem sebe více, než co může člověk vidět sám na sobě. Neobává se řešení složitých životních zkušeností, nebojí se být upřímný, ani osudových zkoušek – jakoby je jejich duše k životu podvědomě potřebovala.

Vodní znamení: Štír

Nezalekne se ani životních dramat, potřebuje vzrušení, hledání a poznávání – takříkajíc „až na dřeň“. Štír co začne, to dokončí, je neústupný, zdravě impulsivní, vše, čím se zabývá bere vážně. Mívá schopnost odolávat životním iluzím a klamům. Dokonce, pokud se v životě zaměří více na duchovno, než na hmotu a materialismus, je jedním ze znamení zvěrokruhu s ,,hvězdně“ danou schopností otevřeného třetího oka.

Štír – sluneční znamení zvěrokruhu

Štír se zbytečně nepředvádí, velice důkladně si chrání své soukromí a svůj domov. Domov je pro toto znamení přístavem, bezpečným úkrytem. Nebývá výjimkou, že Štír zvolí pro své bydlení odlehlé místo od civilizace, nejlépe na samotě, v blízkosti rybníka nebo řeky. Pokud něco v jeho životě nevyjde tak, jak si představuje, dovede se rychle „oklepat“. Proud řeky života jej dál unáší peřejemi složitostí, s vnitřní touhou po poznání, s očekáváním nových životních výzev – vše zvládá s železnou vůlí. Pokud má toto znamení své ,,hvězdy“ pozitivně naladěné, bývá dobrým ochráncem a nekompromisním bojovníkem za druhé. (Štír dobře ví, k čemu slouží bojovná klepítka.) Výjimkou nemusí být ani léčitelské schopnosti.

Toto vodní znamení nesnáší nicneříkající povrchnost. Vášně, vnitřní touhy a city prožívá takříkajíc ,,na plné pecky“, sem patří i láska, erotika a sexualita. Když milují, tak naplno. Toto vše může někdy souviset i s prudkou (chorobnou) žárlivostí. Životní otázka štíří duše může být: hledám a toužím nalézt své vyšší Já, hledám důkaz o nehmotném vyšším světě, o existenci nadpozemského světa. Toužím pochopit smysl života. Štíra zajímá podstata viděného i tajemného. Neztrácí se ani v duchovních ani v materiálně zaměřených oblastech života. Rád odhaluje skryté a na první pohled neviditelné jevy a souvislosti. Rád nahlíží do lidské psychiky. Ale i  do vlastní duše touží nahlédnout jako do hluboké, tajemné tůně. Znamení Štíra vládne planeta Pluto, magnetismus vzdáleného a tajemného Pluta ovlivňuje vše výše uvedené o možné štíří povaze. Svou přirozeností, nepřetvařováním se a nepovrchností, někdy také neobyčejnou extravagancí, přitahuje k sobě pozornost a spoustu přátel. Své okolí dokáže toto vodní znamení promyšleně a nenápadně motivovat, posouvat, někdy i vypočítavě tam, kam potřebuje.

Znamení štíra dokáže své okolí lehce překvapit čímkoliv neočekávaným. Pokud chce a má k tomu sebevědomé dispozice, dokáže své okolí často i šokovat – jednoduše může být nepředvídatelným. Všechny výše uvedené dispozice mohou v tom kterém případě, dle osobní astrologické mandaly, nejednoho štíra svést až do hlubin podvědomí, takříkajíc až „do pekla“. Potom mají schopnost otočit celý svůj život „naruby“. Komplikovaná povaha Štíra se poté představí v plném světle. Toto vodní znamení, pokud se ocitne ve složitých životních okolnostech, dokáže vše před svým okolím utajit. Temná stránka tohoto vodního znamení může být, že ačkoliv je rozený bojovník, neumí prohrávat. Křivdy a zrady si navždy pamatuje, neumí většinou ani odpouštět. Může se stát, v krajním případě, že zatouží i po pomstě. Lépe řečeno: tímto si do života přitahuje stále temnější a složitější situace. Harmonie dosahuje toto vodní znamení skrze střety a konflikty,  vnímáním a pochopením všeho ,,odzrcadleného“.

Štír bojovník objeví krásu vnitřního i vnějšího světa, pokud objeví svého největšího nepřítele: vlastní nepoddajné, zbytečně přísné ego.

Štír: pevné znamení, živel voda, vládnoucí planeta Pluto. Polodrahokam: hematit. Znamení Štíra potřebuje na duchovní úrovni vytvořit si vnitřní i vnější ochranu proti negativní energii. Naučit se pozitivně myslet, jak v přítomném okamžiku, tak s ohledem na minulost, tak ve vizích budoucnosti. Pokud je znamení štíra v člověku potlačené, zaměří se na zdolání plachosti, nejistoty v sama sebe, sentimentality a malého sebevědomí. Rozvíjí v sobě vnitřní sílu, schopnost empatie, pokory a vděčnosti za vše dobré. Zaměří se na schopnost vidět svět v podrobnostech, které ne všichni ostatní vnímají, a zároveň vidět svět jako jeden velký celek. (Nezbední štírci – děti – potřebují spoustu rodičovské (bezmezné) lásky a porozumění, doteky a mazlení, potřebují si hodně povídat a touží, aby jim bylo nasloucháno. Zároveň potřebují přiměřenou důslednost a pravidelný řád.)

Možný duchovní rozvoj pro znamení Štíra

Možným úkolem znamení Štíra na duchovní cestě může být: nechat plynout čas, naplnit imaginární loďku nepotřebnými záležitostmi z minulosti a nechat ji s volnou hlavou, pokorně a odevzdaně odplout. Uvědomit si, že život je hrou mezi klady a zápory, a že nic není skutečně dobré ani skutečně špatné. Naučit se spojovat protiklady, nelpět přehnaně na hmotě ani přehnaně na duchovních oblastech života – udržovat zlatý střed. Vnímat zastaralé vzorce chování i myšlení, vnímat změny v sobě i kolem sebe, nelpět na vlastní pravdě jako na jediné možné. Naučit se odpouštět, nepotlačovat nízké emoce – naučit se přijímat, co je emocemi sdělováno. Potom v sobě znamení Štíra nalezne latentní, spící tvořivost, kreativitu a nové inspirativní nápady. Někdy se toto znamení neobejde bez hluboké vnitřní transformace. Zaměřením se na lásku, na vše pozitivní kolem sebe, na dobro v sobě, může Štír cílevědomě, pomalu a uváženě projít příjemným procesem ,,znovuzrození“. Znovuzrození v tomto případě znamená: potlačení vlastního, mocného ega, a napojení se s vnitřní láskou na svou duši. Laskavé světlo očí tohoto znamení rozsvítí: vzdání se nekonečného boje, a to na jakékoliv životní úrovni.

Milovat sám sebe znamená být milován

Štír má spoustu vnitřní síly objevit vlastní, hlubokou duchovní podstatu, a sdílet ji s celým světem a to s dokonalým nadhledem. Smysl života není v minulosti, ať už byla jakákoliv. Smysl života není ani v budoucnosti – pokud z ní máme strach. Smysl života spočívá v přítomném a jediném možném okamžiku.

Vodní znamení: Štír

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.