Vzduch rozechvívá životní sílu – „vítr života“

Slovo aspirace znamená dýchat, nádech je latinsky inspirium, souvisí s intuicí – inspirovanou pozorností. Dýchání úzce souvisí s touhou a motivací, s pohnutkou a spirituálním cílem, se sebedůvěrou a poznáváním sebe sama, s rozvíjením probouzejících se mimosmyslových schopností, se spiritualitou. Jsme inspirováni spiritem, tedy duchem. Dýcháním nepřijímáme do svého těla pouze vzduch, ale také jemnou esenci vzduchu zvanou prána (znamená dech a soubor vesmírných energií). Prána, ve smyslu plnit a proudit, je pohyb a životní energie je jejím projevem. Vzduch, který my všichni dýcháme, je kontaktní – podílí se na procesech vzájemného propojování.

Vzduch rozechvívá životní sílu – „vítr života“

Kontrolou dechu ovládáme mysl, mírníme neklidné myšlenky, uvolňujeme stísněnost. Duševní i fyzická bolest souvisí s fyzickou nerovnováhou, s jednotlivostmi dechu jako je rychlé mělké dýchání, vzdychání nebo zadržování dechu. Omezené dýchání vyvolává svalové napětí, tím se bolest prohlubuje a vznikne začarovaný kruh. Bolest nás nutí zadržovat dech, tak se snadno stane, že dojde ke špatnému průtoku krve krevním řečištěm a bolest se prohloubí. V tu chvíli je důležité si to uvědomit a zhluboka dýchat v pomalé frekvenci nádechů a výdechů, dýcháme pomalu a hluboce, výsledkem bude zmírnění bolesti. Zadržováním dechu (zadržováním pohybu) vzniká nedostatek kyslíku v krvi a je omezený přívod kyslíku do mozku. Hluboký nádech dodává energii všem buňkám v těle a uvolňuje napětí.

Jsme-li pod tlakem a ve stresu, dýchání je přerývané, napjaté, pocit úzkosti může přejít v paniku. Panicky a dezorientovaně můžeme reagovat také na nekontrolovaný přísun velkého množství informací a nejrůznějších podnětů, které nemůžeme stihnout zpracovat. Panický strach je silný pocit bezmoci, nevidíme východisko, máme dojem, že už nelze provést žádnou změnu, že není cesty ven, pocit bludného kruhu se prohlubuje. Utápíme se ve svých pocitech a držíme se vlastního předsudku, že danou situaci nezvládneme. V čase vánočních svátků se může jednat o stres v situaci, kdy se někdo může trápit strachem z odmítnutí nebo pocity vznikajícími na úrovni prožívání odloučení a samoty. Ne každý dokáže „unést samotu“, a cesta z osamělosti může být pro každého jinak složitá. Fyzickými projevy emoční bolesti jsou zrychlený dech, pálení na hrudi, svírání v oblasti žaludku, stažené hrdlo, bolest zad, vnitřní zimnice. Pro zvládání stresu je dobré naučit se číst ve svých pocitech, soustředit se na oblast hrudníku. Být v souladu se svými pocity, pokud v sobě vnímáme bouři, pomalu a vědomě vedeme své pocity do klidu.

Strach spoutává mysl a zapříčiňuje, že se nedokážeme rozhodnout pro žádné řešení, případně žádné řešení nevidíme. Pokud máme pocit, že se nemůžeme nadechnout, že takzvaně lapáme po dechu, může to být tím, že ve stresové situaci se snažíme rychle nadechovat, ale tím, jak jsme vnitřně sevření, tak nedostatečně vydechujeme a další nádech je obtížný. Během stresové situace impregnujeme neboli nasycujeme takto vdechovaný vzduch svým strachem a úzkostlivými myšlenkami. Strach nám tímto způsobem „přejde až do krve“ a rozlije se po celém těle. Abychom dosáhli úlevy hluboce vydechneme a potom se soustředíme na nádech a vědomé hluboké dýchání. Účinky vědomého dýchání na uklidnění pocítíme během pár minut. Zhruba po šesti až osmi minutách se prohlubuje uvolnění stísněnosti, nádech i výdech pulsuje harmonickým rytmem.

Mysl plná tísně souvisí s projevem dechové tísně, s nedostatkem vzduchu, obrazně je to tak, že „soupeříme“ s něčím, co nechceme „vpustit do sebe“. Vzduch rozechvívá životní sílu – „vítr života“, což znamená propojení s (nesmrtelným) duchem. Vzduch, který dýcháme je kontaktní, někdy se necítíme dobře, pokud je v místnosti plné různých osob takzvaně hustý a vydýchaný vzduch, jindy zas můžeme mít podvědomé pocity, že nám někdo, s kým se neradi setkáváme „bere vzduch k dýchání“. Zadržování nebo zatajování dechu souvisí také se zamlčováním pravdy, se zatajováním nevyslovených myšlenek, trápí nás něco, co nedokážeme „vypustit ze sebe ven“. Svalové napětí zmírňuje poslech příjemné hudby, mozek se soustředí na něco jiného než na nepříjemnou situaci. Na uklidnění a uvolnění je vhodná „hudební lázeň“, ponoření se do krásných, klidných melodií a soustředění se na harmonický rytmus dýchání, nebo ponoření se do stránek oblíbené knihy, kterou čteme jedním dechem.

Pokud ani správné dýchání, (nádech do břicha i do hrudníku), nepomůže uvolnit okamžitý stav tísně na delší čas a stresová situace nás duševně zmáhá, potom může pomoci „krizová intervence“. To znamená, že mezi osobu prožívající krizi a krizí samotnou vstoupí třetí prvek, například druhá osoba. Nabídne akutní řešení, pomůže získat odstup, poukáže na možnost vnímat problém z více úhlů pohledu. Napoví, jak být přístupnější k řešení problému, pokud člověk zpočátku nedokáže problém řešit vlastními silami. Pokud je situace nad naše síly, nemusíme na její řešení být sami. To, že nám situace připadá neřešitelná, může být záležitostí subjektivního vnímání a není na tom nic špatného, vždy můžeme své obavy ventilovat, někomu se svěřit a vypovídat se. Vždycky se kolem nás najde někdo, kdo nebude k našim slabým chvilkám lhostejný a pomůže nám vnést do života svěží vítr.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Důležité je nepropadat myšlenkám typu: jsem smolař, nemám štěstí, nikdo mi nepomůže, na všechno jsem sám. Tím blokujeme vlastní energii a uzavíráme se možnostem řešení a nabídkám, které již existují v prostoru latentních možností. Uzavření se do samoty nebývá dlouhodobě dobrým řešením. Určitým způsobem se oprostit od okolního světa a po nějaký čas nenasávat do sebe proud vnějších negativních energií je výhodné pouze krátkodobě. Vzdání se okolního světa může u přecitlivělého jedince dát vzniknout dalším nepříznivým programům, duševní nepohodě a dalším psychickým propadům. Pro začátek nám může být nápomocné povědomí o tom, že přes dech se dostáváme do duševní a psychické síly. Správné dýchání nám pomáhá stát se mistrem tří světů – těla, duše a ducha.

Meditace vědomého dechu a magického uvědomění si energie slova LÁSKA

Potřebujete-li se uklidnit, například pokud se nacházíte v prostředí ovlivněném „těžkou mentální energií“, můžete se sami během krátké chvíle harmonizovat a před nepříjemnými energiemi se chránit. K tomuto účelu vám nejlépe poslouží vlastní dech a magické slovo LÁSKA.

 • Slovo LÁSKA si pomalu v duchu opakujte tak, že si slovo láska pomyslíte vždy během VÝDECHU.
 • Nadechujete se do vnitřního ticha (bez myšlenek) a při výdechu pronášíte v duchu slovo LÁSKA.
 • Tímto způsobem střídáte tichý nádech s výdechem slova LÁSKA alespoň po dobu pěti minut. Podle potřeby a podle situace klidně i déle, až do úplného duševního uvolnění.

Zapojte do této výživné meditace zvuk a vyzkoušejte pronášet slovo LÁSKA během výdechu nahlas. Napoprvé se možná budete trochu zadrhávat, než se vám to podaří provést plynule.

 • Bez myšlenek se zhluboka nadechujte.
 • Během výdechu vyslovujte současně s výdechem vzduchu z plic prodloužené LÁ…. S…. KA….
 • Pozorně vnímejte, jak se mění tón vašeho hlasu během přechodu od slabiky LÁ… k písmeni S… a dále ke slabice KA…
 • Během výdechu písmene S… nezrychlujte dech, nechte vzduch z plic chvilku volně proudit (syčet).
 • Volně pokračujte vydechováním slabiky KA…, dokud nevydechnete z plic veškerý vzduch.
 • Opět se zhluboka nadechněte a vše opakujte tak dlouho, dokud nepocítíte dokonalé uvolnění (odpoutání od příznaků únavy, stresu, vzteku, nervozity a podobně).

Takto cvičte s různou úrovní hloubky nádechu a výdechu. Až vám to půjde dobře, nadechněte se opravdu hodně zhluboka a vydechujte LÁáááá… Sssss… KAaaaa… do úplného výdechu.

 • Nebuďte křečovití, narovnejte záda a uvolněte se, jak nejlépe to dokážete.
 • Pozorujte během nádechu a výdechu, jak se vám zvedají a povolují ramena, jak se rytmicky nadouvá a uvolňuje váš hrudní koš.
 • Bez vnitřního komentáře pozorujte, JAK SLOVEM LÁSKA POSILUJETE SVÉ SRDCE.
 • Slovo LÁSKA je „božský šém“ pro vědomou duševní masáž vašeho SRDCE

Božský šém slova LÁSKA:

Slabika LÁ – dávání a přijímání (sánskrt – ला)

Písmeno S – symbol životní energie, hadí síla (hermetismus)

Slabika KA – duše, individuální duch (staroegyptské učení)

(Meditace vědomého dechu je převzata z archivního článku „Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA“)

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Vzduch rozechvívá životní sílu – „vítr života“

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.