Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?

Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?Podobný okamžik, s podobným oslovením, všichni známe. Většinou není čas rychle v hlavě zhodnotit životní situaci, a tak nějak odpovíme. Pokud odpovíme: „Mám se PRIMA“, a je-li tato odpověď pravdivá, existuje pravděpodobnost, že naše životní situace je skutečně harmonická. Pokud se však přetvařujeme, zřejmě nevíme, že přetvářku nelze jen tak jednoduše obelstít. Mít se PRIMA znamená, že naše osobní frekvence jsou sladěné s okolním světem. Prima je označení pro konstantní hudební interval, jedná se o souzvuk dvou tónů se stejnými frekvencemi. Prima je základní prvek hudebních stupnic, a možná je i základním stavebním kamenem vesmíru a „hudby sfér“. PRIMA, jakožto „souzvuk dvou tónů“, v podobě vzájemně vyladěných frekvencí minimálně dvou bytostí, je základem harmonických vztahů. Máme-li se PRIMA, máme vyladěné oktávy myšlenek. Nejen slyšitelné tóny jsou seřazené do oktáv, podobně vyladěné, nadneseně řečeno, jsou všechny příjemné zvuky, včetně příjemného zvuku našeho hlasu – nahlas vyřčených, uklidňujících, pozitivně tvořivých slov.

Avšak naše mysl není konstantní, není neměnná a stálá, ne vždy jsme naladěni na okolní frekvence, obzvlášť pokud jsou rušivé a neharmonické. Přesto platí, že mysl ovlivňuje a mění vše, co existuje vně vnímající mysli. Žádná skutečnost, projevená ve vnějším světě, nevzniká mimo mysl. Mysl pozorovatele vnímá událost, vnímání události zároveň tuto událost utváří. Každá událost má svého pozorovatele, ať se děje cokoliv, vždy se někdo dívá. Prostor existuje, stejně jako existuje naše mysl. Prostor ale není pouze herním polem projeveného bytí, zároveň je souhrnem všeho dosud neprojeveného. Prostor existuje však jen díky tomu, že uvnitř prostoru existuje vnímající tvořivá mysl.

Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?

Nové informace (v podobě inovací), jakožto stavební plán DNA, plán života a stavební plán vesmíru, nutné pro vývoj člověka a vesmíru pocházejí z budoucnosti. Takzvaný „přirozený výběr“ je zrcadlem budoucnosti, veškeré současné dějství je zaznamenáno ve vibracích prostoru, a v podobě vibrací se vrací zpět do přítomnosti. Každá záležitost má příčinu, v dnešním světě, kdy zrcadlení probíhá čím dál rychleji, máme přemýšlet o tom, jak příčiny negativních událostí nenásobit, neopakovat – uvědomovat si životní zkušenosti. Mít se PRIMA také znamená nevytvářet (myšlením v domněnkách a strachuplných představách) sebe omezující limity, nepodporovat staré a nevytvářet nové limitujícími programy. Odpoutat se od programů, které nám vnucuje společnost. Rozpuštění limitů v neutralitě, například limitů NORMÁLNOSTI, otevírá vědomí.

Jednoduchý příklad: V pracovním kolektivu se setkává skupina žen ve věku od dvaceti do třiceti let. Všechny ženy jsou normální. Kromě jedné. Kromě ženy, která je „divná“, „zvláštní“, „nepřizpůsobivá“. Prostě není normální z pohledu ostatních žen v kolektivu. Proč? Protože se nezapojuje do debat, v kterých jde o pomlouvání, pokrytectví a cynismus. Nezapojuje se do debat, v kterých jde o neustálé projevy nespokojenosti se vším možným, o nenápadné vzájemné porovnávání se “kdo z přítomných je nejlepší“. Není hlučná a neupoutává na sebe pozornost při každé příležitosti. Není na nikom závislá, a není závislá ani na tom, aby byla okolím dokonale přijímána. Je divná a zvláštní protože se neobléká podle nejnovější módy, protože není za každou cenu „in“. Protože nebásní o idolech filmových a hudebních sfér. Protože má ráda retro hudbu a namísto večírků raději chodí do přírody. Ale jako jediná z přítomných si na nic nestěžuje, a na otázku: „Jak se máš“, odpovídá s úsměvem: „Mám se PRIMA“.

Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?

Pozitivní myšlení je přirozenou součástí jejího života, aniž by „pozitivní myšlení“ praktikovala pouze účelově a v rámci sobeckého záměru. Netouží něčeho konkrétního dosáhnout za každou cenu a neočekává dokonalé výsledky jen proto, aby se zalíbila či zavděčila svému okolí. Pozitivní myšlení této ženy, kterou neovlivňují společenské limity a konvence, je vybroušené do podoby vědomí tvořeného čirou energií, je vstupenkou do spokojeného PRIMA života. Stranění se hádek, věčného hodnocení druhých a pomlouvání, pokud je k životu nepotřebuje, je pro tuto „divnou a zvláštní“ ženu účinné a život obohacující. Je sama sebou a nenechá se ovlivňovat okolními energiemi, negativním programováním, (vsugerováním neúspěchu, bezmoci, strachu). Její duševní zdraví, spokojenost a kvalitní spánek není založen na sugesci přijímané z okolního prostředí, ale na autosugesci – na porozumění sama sobě, a na faktu, že je jí naprosto jedno, co si o ní kdo myslí.

Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?

Člověk, který si neustále na něco stěžuje, a na otázku: „Jak se máš?“ odpovídá: „Nestojí to za nic, mám se hrozně…“, nejen že otravuje své okolí, ale zároveň si utváří osobní, ne zrovna optimistické životní programy. Intuitivní chápání energetického světa, bezprostřední vnímání světa jako energie, zření a přímé (intuitivní) vnímání je „věčnému stěžovateli“ naprosto cizí. Neuvědomuje si, že vyváženým propojením snění s klidným sledováním cíle vědomě rozproudí osobní energii, a poté může s lehkostí využít vlastních energetických zdrojů, nejen rozumu a myšlení, ale také energie duševní a tělesné.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Optimistický člověk se vědomě zaměřuje na vnímání přímé životní energie, na vnímání jejího rozpínavého potenciálu, jak energie své vlastní, tak energie ostatních přítomných v jeho životě. Svým klidem udržuje potenciál životní energie v zásobě, v každé denní či životní klidové fázi v tichosti odpočívá a přitom je stále ve střehu. V každém okamžiku očekává, že energie záměru bude využita, předpokládá, že v tom správném okamžiku stane se energií uskutečněnou, vyjádřenou, realizovanou. V kolektivu (též v osobním životě) vnímá vnitřní odpovědi na nepoložené otázky, budoucí události snadno odhadne bytím v přítomném okamžiku (pozorností). Uvědomuje si rozdíl mezi zřením a běžným viděním, který souvisí s otázkou sledování okolních energií/informací. Zření není obyčejné pozorování. Zření je přímé sledování energie, která je základní součástí PROSTORU a tím i všech živých bytostí, přírody, všech věcí, každého místa. Vědomé zření je prostředek, který napomáhá k PRIMA životu.

Související: „Ty nejsi normální“Tvoření slovem a tónem hlasu, Síla vnitřního hlasu a meditace tónováníPozitivní rezonance smíchu a úsměvu

Ahoj, rád Tě vidím. Jak se máš?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.