Za deštivého počasí míváme „vodní náladu“ – melancholickou

Melancholie přichází v okamžiku, kdy potřebujeme vyrovnat převažující účinek vodního živlu na organismus a na duševní rozpoložení. Melancholii máme spojenou především s pošmurným, deštivým podzimním počasím a s mlhou převalující se nad krajinou. Toto jsou projevy vody a vodního živlu v přírodě. Ale nemusí být ve vzduchu vysoké zastoupení vodního živlu, aby se melancholie projevila. Také hladina principu vodního živlu v těle působí na duševní rozpoložení. Dalším faktorem je projev samotného principu vodního živlu na úrovni metafyzických dějů na všech úrovních mikro a makro světa.

Za deštivého počasí míváme „vodní náladu“ – melancholickou

Letošní rok je vázaný na princip vodního živlu poměrně významně, vzhledem k energiím vodního Tygra (čínský lunární kalendář)

Nejedná se pouze o hmotný projev vody v přírodě, vodní živel souvisí především s úrovní osobního a kolektivního podvědomí. V tomto smyslu je zapotřebí udržovat působení všech živlů na organismus v harmonii. Převažuje-li energie vodního živlu, dbáme na dostatečné zastoupení živlu ohně. Předně se soustředíme na vše, co souvisí s čakrou solar plexus. Na úrovni hmotného a jemnohmotného těla chráníme oblast třetí čakry před vnějšími vlivy. Jedná se o oblast emocí, souvisí s emočním tělem, a je velmi citlivá také na působení z astrální úrovně. Emoce, které pociťujeme v těle, se vztahují právě na oblast břicha kolem žaludku. S tím souvisí prožitky, které komentujeme slovy: „Dostal jsem nepříjemnou ránu na solar“.

Často se intuitivně před vnějšími energiemi chráníme postojem, kdy ruce jakoby mimoděk zkřížíme v oblasti žaludku. Pokud se v této pozici ještě mírně předkloníme a shrbíme, dáváme najevo nikoliv sílu, ale např. pocit nejistoty, bezmoci. V mezilidském jednání s vysíláním a přijímáním energií souvisí nepříjemná pozice, kdy například čelíme výtkám někoho, kdo nám (vědom si toho, co dělá) nabídne židli k sezení a sám zůstane „stát nad námi“. Cítíme-li se v takovou chvíli nepříjemně, jsme pod vlivem energie vodního živlu. Ten, kdo k nám „z patra“ promlouvá, jedná sebejistě, pod vlivem ohnivého živlu. Pokud odmítneme pobídku k sezení a zůstaneme stát, nebo požádáme-li druhou osobu, aby se také posadila, jednáme sebevědomě a zároveň vědomě – odmítneme pozici podřízenosti. Takto v sobě projevíme více živlové energie ohně, snadněji čelíme například výtkám a nepropadáme do stísněných pocitů. Podobné vibrační působení se vztahuje k jednání s dětmi. Pokud k dětem promlouváme, snažíme se zaujmout pozici, při které je možný rovnocenný oční kontakt, (k malému dítěti stačí pokleknout, abychom v něm svou nevědomostí nevzbuzovali nepříjemné pocity a  emoce související s vnitřní tísní, se strachem).

Solar plexus je centrum životní síly. Vitalitu nám dodává sluneční energie, kterou v jemnohmotné podobě přijímáme na úrovni této čakry. Máme-li dostatek sluneční (ohnivé) energie, naše éterické pole, ochranné pole fyzického těla, je naplněno ochranným principem životní síly. Životní síla prostupuje bez překážek fyzickým tělem, a je součástí vědomí vlastní hodnoty (ve vztahu k sobě i k vnějšímu světu jsme sami sebou). Pokud jsou tyto energie v pořádku, potom je harmonizována oblast srdeční čakry.

Třetí čakra je ovlivňována energiemi přicházejícími z vnějšího prostředí, (okolnosti vnějšího dění, vibrační působení druhých lidí, vnímání sympatie, antipatie). Zjednodušeně řečeno skrze třetí čakru vnímáme vibrační změny prostoru, v atmosféře kolem nás.

Ochrana našeho energetického pole souvisí s tím, kolik světla nebo živlové energie ohně přijímáme, abychom se cítili radostně a příjemně. Převažuje-li smutek, pochmurnost, přecitlivělost nebo melancholické pocity, potom je snížena také jasnost myšlenek, jasnost v pohlížení na okolní svět.

Chvíle, kdy se u nás projevují smutné „vodní nálady“, pocity a emoce, mohou mít různé vnitřní a vnější příčiny. Tyto okamžiky, projevující se nejvíce v šerosvitu stmívání a v nočních hodinách, prosvětlíme zaměřením se na vibrace živlové energie ohně.

  • Velmi zásadní je příjem vibrací ohnivého živlu v podobě světla svící, posezení před krbem – pokud tuto možnost máme, jedná se o ideální příjem ohnivé energie, stejně tak posezení u venkovního ohně.
  • Stravu zpestříme potravinami žluté a červené barvy, jíme více semínek, například slunečnicová, přidáme ostré koření, čilli papričky. (Živlové energie v rostlinách: Kořen – země, hutnost. Listy – voda, šťavnatost. Květy – vzduch, jemnost. Semena – oheň (expanze růstu).
  • Obklopíme se zářivými barvami v odstínech žluté, oranžové, červené. Byt si vyzdobíme květinami (slunečnice, žluté a červené růže). Vhodná je také neutrální bílá barva a zlatá barva.
  • Do koupele přidáme heřmánkový odvar nebo esenciální oleje slunečních rostlin. (Čím je voda studenější, tím více vodního živlu je v ní zastoupeno. Čím je voda teplejší, tím více je prostoupena živlem ohně.)
  • Pravidelně pracujeme s krystaly se sluneční energií.

Před „ranami na solar“, (v okamžiku, kdy máme pocit ohrožení), nás chrání například tato mudra:

Dlaně propojíme před tělem v úrovni třetí čakry tak, že směrem k tělu spojíme oba place, a směrem od těla propojíme ostatní prsty ve tvaru pyramidy. Bříška spojených prstů se vzájemně dotýkají.

Pokud sedíme, můžeme použít ještě jinou ochranu: překřížíme nohy v kotnících a ruce v zápěstí, tak uzavřeme svůj energetický obvod a odrazíme nepříjemné energie.

Důležitost živlů, metafyzické složky bytí, je podceňována, od živlů se odvozují přírodní zákonitosti, které jsou rovněž zákonitostmi magickými

Vše vzniká, trvá i zaniká působením (hermetických vlastností) živlů. Vitalita souvisí s kvalitou životní energie, zde se jedná o správný poměr všech živlů, potřebných pro výživu fyzického, mentálního a éterického těla. U člověka převažuje ohnivý živel, ale každý člověk je individualita. Poměr živlů bývá zastoupen u každého jednotlivce různě, navíc se tento poměr neustále proměňuje. Živly se podílejí na pohodě i nepohodě fyzického těla, různé výkyvy mohou znamenat nedostatek některého z živlů, které jsou pro tělo v podobě prány výživou.

Na vrcholu pyramidy Počátku si představme jang (elektrické fluidum) a jin (magnetické fluidum) v propojení v podobě monády. Jedná se o symboliku vyjadřující propojení všech mikro a makro kosmických principů.  Monáda symbolizuje dvoupólový magnet. Jedna polovina elektrická – mužský princip, druhá polovina magnetická – ženský princip. V jednotlivých živlech je různě zastoupeno elektrické a magnetické fluidum. Každý živel je jinak naprogramován, s tím souvisí vlastnosti živlových energií a jejich vzájemné působení – interakce. (S monádou se shoduje západní symbolika hexagramu, Davidova hvězda.)

Z ideálního, prvotního stavu harmonie vznikají v krajině vesmíru bez hmotných kontur jednotlivé živly – základní prvky vědomí. Oheň, voda, vzduch, země. Pátý nejjemnější element Duch působí jako stálost (Akáša, prvotní emanace, sféra příčin, spiritus, éter, prostor). Ze spojování, proměňování, souhry a rozpojování živlových principů se skládá prvotní vesmír a zároveň (opomeneme-li linearitu pozemského času) veškerý vědomý duševní život. Vývojem získává vědomý duševní život schopnost introspekce. Například počitky a vjemy vnějšího světa se skrývají pod názvem „sensation“. Prostředky vnitřních dějů mysli se skrývají pod názvem „intuition“ nebo „reflexion“.

Živly vznikají či spíše projevují se v prostoru vesmíru v různém zastoupení

Můžeme se domnívat, že živel ohně na počátku vzniku vesmírného jsoucna převažoval – jako podstatný element vůle. Živel ohně se vztahuje k elektrickému fluidu, vzhledem k jeho vlastnosti zvané expanze. Magnetické fluidum je v ohni zastoupeno minimálně.

Následuje živel vody, který vstřebává a pohlcuje, s tím souvisí proces imaginace. Je to dáno tím, že živel vody se vztahuje k magnetickému fluidu, jehož zastoupení je vysoké. Naopak zastoupení elektrického fluida je ve vodním živlu minimální.

Živel vzduchu vyrovnává a udržuje rovnováhu mezi ohnivým a vodním živlem. Magnetické a elektrické fluidum jsou ve vzdušném živlu zastoupené v rovnováze. Což ve výsledku znamená, že živel vzduchu je neutrální a je zprostředkovatelem. Tato neutralizace je v působení živlů zásadně důležitá. Neutralita vzduchu narušuje protiklady vodního a ohnivého živlu neboli usměrňuje jejich aktivitu, (účinnost živlů v jevech, věcích, dějích). Jinými slovy neutralizuje zastoupení elektrického fluida ohně a magnetického fluida vody během jejich vzájemných interakcí.

Živel země se utváří a projevuje, co do stálosti, tíhy a hustoty, jako poslední, a to spolupůsobením ohně, vody a vzduchu – vzniká jejich propojením. Živel země je tedy ve výsledku sjednocujícím principem prvních tří živlů. Podstata živlu země je elektromagnetická, (a to především vlivem vlastnosti živlu vzduchu, který vyrovnává a udržuje rovnováhu mezi ohnivým a vodním živlem).

Za deštivého počasí míváme „vodní náladu“ – melancholickou

Podstatou vodního živlu (oblast břicha) je magnetické fluidum

Vlastností vodního živlu je vlhkost. Souvisí s dýcháním – ve vzduchu se vyskytuje v různé intenzitě – vlhkost vzduchu, mlha, déšť. Voda pohlcuje, přijímá a přenáší informace – je vodivá. Citová voda do sebe vstřebává ostatní živly, tím se citovost proměňuje. Zažíváme například mrazivé pocity nebo hluboké ponory do svého nitra. S vodním živlem souvisí citovost, oddanost, důvěřivost, soucit, vroucnost, skromnost, odpuštění, lhostejnost, sklíčenost, pasivita, netečnost, klid. Pokud energii „vodních nálad“ milujeme, cítíme tichou, klidnou radost a vyloženě si to užíváme, potom jsme s vodním prostředím fyzického těla a s esencí vodního živlu v souladu. S pocity a emocemi citlivě a vědomě pracujeme.

Podstatou ohnivého živlu (oblast hlavy) je elektrické fluidum

Ohnivý element vyrovnává chladivý (citový) živel vody. Převažující, nekontrolovaná, spalující horkost ohnivého živlu, jeho intenzita, působí rozkladně, například v podobě ohnivých emocí (vztek). Pokud je ohnivý živel v rovnováze, cítíme se svěže, radostně, nadšeně, odvážně, tvořivě, máme spoustu energie. S ohnivým živlem souvisí vůle, bdělost, dobrosrdečnost, optimismus, smysl pro humor.

Podstatou vzdušného živlu (oblast hrudníku) je schopnost harmonizovat elektrické a magnetické fluidum

Vlastností vzduchu je horkost a vlhkost. Vzduch je teplejší než voda a studenější než oheň. Teplotu vzduchu určuje podíl ohnivého živlu ve vzduchu, vlhkost určuje podíl vodního živlu ve vzduchu. Vzduch se sám o sobě nepohybuje, jako takový je v prostoru stálým prvkem, vyplňuje prostor a jeho esence se pohybuje uprostřed mezi ohněm a vodou. Viditelný pohyb vzduchu, v podobě větru, je zapříčiněn silou, která uvádí vzduch do pohybu, zde se projevuje vlastnost vzduchu – přizpůsobivost. Další vlastností vzduchu je průzračnost, vzduchem snadno pronikají paprsky lidských očí. Zastoupení elektrického a magnetického fluida je ve vzdušném živlu vyrovnané, což ve výsledku znamená, že živel vzduchu je neutrální. Představuje dech, svobodu, lehkost, volnost, povznášející pocity.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

To vše souvisí s rozumem, myšlením, představivostí, tvoření slovem. Vzduch ovlivňuje veškerou komunikaci mezi hmotnými jevy a věcmi v přírodě. Vzduch je spojen se sluchem. Energie myšlenek je ohnivá, energie emocí je vodní, energie vzduchu je regulátorem mentálních a duševních projevů. Občas se nám stává, pokud řešíme něco složitého, jak velmi intenzivně vnitřně cítíme, že musíme jít ven – na vzduch. Se živlem vzduchu souvisí intelekt, myšlenková soustředěnost, výmluvnost, upovídanost, vytrvalost, poctivost nebo vychytralost, paměť.

Podstatou zemského živlu (oblast celého fyzického těla) je elektromagnetismus

Vlastností zemského živlu je tíha, ztuhnutí (v souvislosti s esenciálním působením všech živlů na sebe navzájem). Smysly je vnímán jako chlad, souvisí s chutí a hmatovým smyslem. Působnost zemského živlu je hojivá, s tím souvisí také vědomé uzemnění. Se zemským živlem souvisí cílevědomost, dochvilnost, odpovědnost, důslednost, vytrvalost v činnosti, pomalost, lenost, těžkopádnost.

Éter – nositel myšlenky (božské emanace)

Jak už bylo řečeno, na počátku všeho je Duch, pátý element. Princip pátého živlu – éteru – nelze hromadit (v předmětech, v těle, v jevech), proto mág pracuje skrze energie čtyř živlů na úrovni mikrokosmu. Což můžeme označit jako „nejnižší úroveň propojení s éterem“.

Mág pracuje na úrovni svého vědomí, které během osobního zdokonalování proměňuje či spíše přibližuje na úroveň vědomého tvůrce. Pomocí své mysli se propojuje s energií, která je nositelem jeho myšlenek na úrovni makrokosmu – s éterem. Prochází několika vědomostními úrovněmi, od kterých se odvíjí schopnost mága propojit své vědomí s éterem. Z tohoto pohledu mág pracuje s éterem jako s pátým živlem – sférou příčin, která ovládá ostatní živly.

Nejvyšší proměna spočívá ve schopnosti – nechat se éterem prostoupit (propojení mikro a makro kosmu) – z tohoto pohledu již mág pracuje na úrovni vědomé, hermetické (božské) emanace.

Související článek: Životní nástrahy v podobě psychických útoků

Za deštivého počasí míváme „vodní náladu“ – melancholickou

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.