Jak rychle cestuje myšlenka?

Myšlenka nebo představa se nachází v archívu kvantového vědomí vesmíru okamžitě. Sama o sobě nepotřebuje žádný čas, okamžitě se na energetické úrovni dotýká osoby, věci nebo události, na kterou pomyslíme. Myšlenka se projevuje jako velice jemná rezonance, nachází se současně jak v časoprostoru, tak v databázi kvantového vědomí, kde čas ani vzdálenosti neexistují. Informace v ní obsažená, například vzhledem k telepatii, se na jemnohmotné úrovni dotýká podvědomí osoby, na kterou pomyslíme bez ztráty času (v nulovém čase). Ke ztrátě času dochází až na úrovni našeho vědomí, ne vždy dokážeme ihned reagovat například na nenápadná intuitivní vnuknutí. Někdy je nám do našeho vědomí podsouvána myšlenka, která se v různých intervalech stále opakuje, nevíme, kde se nám v hlavě bere, nevíme ani, jaký má pro nás význam. Málokdy si uvědomíme, že se jedná například o nepatrné části úvah, které k nám vysílá jiná osoba, nejčastěji nám velmi blízká.

Čas potřebují myšlenky (kvantové vlny myšlenek) pouze ke zpětnému zobrazení se v naší realitě, v hmatatelné sféře hrubé hmoty. Fyzická sféra hrubé hmoty je vytvářena opakovanou projekcí našich myšlenek a vizuálních představ. Stejné je to s různými myšlenkovými projekcemi. Například vzhledem k emocím strachu a obavám všeho druhu, s denním sněním, přemýšlením o budoucnosti a podobně. Pouze přesná znalost základních vesmírných zákonů, a alespoň minimum magických schopností, nám umožní vědomě tvořit základní podobu vlastní budoucnosti. Všudypřítomných zákonů, které nelze ignorovat ani nikterak přechytračit. S tím souvisí, že vždy neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. Jsme bytosti stvořené „vlněním“ energie, zhuštěné hrubohmotné energie, každý atom našeho těla vyzařuje světlo. Toto světlo o nás vše vypovídá, vyzařujeme energii (informace), na jejíž kvalitě záleží, jaké okolnosti si do života přitahujeme.

S tím souvisí zákon přitažlivosti, zákon zrcadlení nebo zpětné vazby

Myšlenky okamžitě se nacházející v kvantovém vědomí vesmíru vytvářejí morfická pole: vědomí jednotlivce, rodiny, různých skupin, národů. Jako celek nazýváme tato morfická pole KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. Podle obsahu kolektivního vědomí je realizován odraz všeho, co vidíme ve světě kolem sebe. Naprosto všeho. Morfická pole můžeme pojmenovat jako ČASO-SBĚRNÁ. Vždy jsou energie myšlenek, představ, různých projekcí (též filmových a podobně) odzrcadleny zpět do našich životů dle jejich množství a intenzity opakování.

Na esoterické úrovni platí, že jsme všichni do jednoho součástí celku, že všichni vytváříme svět takový, jaký je. Člověk je ovlivňován myšlenkami, představami, konkrétním strachem, různými projekcemi (též filmovými, zpravodajskými reportážemi, často opakovanou reklamou). Zpravodajské reportáže: jejich síla je nepředstavitelná, nezměrná, vzhledem k tomu, že jsou opakovány na celém světě celé dny kolem dokola. Lidem jsou navíc podsouvány falešné informace. Stejně tak komerční filmy plné krutého násilí vysílají negativní vibrace – skrze člověka, který během sledování pouhého filmového děje vnímá a cítí negativní energie – jakoby se vše odehrávalo ve skutečnosti. Krom jiného vyvolávají strach. Strach je velmi těžká energie. Vyvolávají například úvahy a myšlenky na terorismus v hlavách jednotlivců, vyvolávají rozhovory mezi lidmi navzájem. Síla těchto myšlenek nabývá na intenzitě, jejich síla je, vzhledem k morfickým polím a vesmírnému zrcadlení, nepředstavitelná! Tato síla podporuje například právě terorismus ve všech podobách, dodává na energetické úrovni sílu a moc všem teroristickým a jiným podobným organizacím. Nejen člověk, ale i planeta Země – v součtu všech lidí dohromady – je energetický vysílač a přijímač zároveň.

Máte-li přečtené alespoň některé články z kategorie KVANTOVÉ VĚDOMÍ, musí vám být jasné, o čem mluvím. Může nás vyděsit, pokud si skutečně hluboce uvědomíme, že jsme tímto způsobem skutečně spolutvůrci všeho, co se ve světě děje? Dokážeme pochopit tu nesmírnou zodpovědnost za naše myšlenky, představy a neodůvodněné, podsouvané strachy? Dokážeme si představit, že totální změnou našeho myšlení, bychom dokázali změnit svět? Dokážeme si představit, že moci páni světa moc dobře znají vesmírné zákony, a že jsou určité záležitosti, a není jich málo, uměle programovány a řízeny? A nejde jen o násilí ve světě v jakékoliv podobě. Jde především o systém pozemského Matrixu, který ovládá lidské vědomí a v člověku potlačuje jeho přirozenou tvořivou sílu.

Eshop – inspirace pro spokojený život

Podívejte se například na televizní reklamy na léky (re-KLAMY). Skutečně pozorně je sledujte, ovšem bez připoutání. Některé reklamy na léky, respektive myšlenky, které v nás vyvolávají, například strach z onemocnění, jsou příkladem tvoření pomocí podsouvaných myšlenek, představ a strachu, tím podporují onemocnění jedince, který se nechá podvědomě ovlivnit. Tomu, co reklamy v této úrovni způsobují, se říká nocebo. (Placebo má opačný efekt.) Rozeberte si v úvahách varování, a různé nekonečné reportáže o přírodních živlech, povodních, hurikánech, jejichž intenzita se také stupňuje. Podobných příkladů si můžeme uvést mnoho. Přesto je mi jasné, že opravdové pochopení, skutečná hloubka těchto úvah zůstane u mnoha lidí bez skutečné a hluboké vnitřní odezvy. Co z těchto informací vyplývá? Neexistuje boží spravedlnost ani nespravedlnost. Nelze se odvolávat na boží spravedlnost. Máme svobodnou vůli, a z toho musíme vycházet. Náš svět je naše kolektivní zodpovědnost.

Jak rychle cestuje myšlenka?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.