Splněná přání a tvůrčí šachovnice života

Představte si myšlenky jako figurky na černobílé šachovnici. Pozitivní myšlenka hraje hru na přetahování o moc na bílém políčku proti negativní myšlence na černém políčku. Čím více máte negativních myšlenek, tím více těch pozitivních vyšachujete. Je dobré vybrat si za krále myšlenek všechny bílé figurky. Je dobré dát mat černé věži a černému koni, který zadupává vaše světlé myšlenky, přání a světlé životní představy do země. Tvůrčí síla energetických polí (astrálních mocností) je neustále aktualizována v závislosti na tom, jaké informace, jaké vnitřní obrazy, složené ze slov a emocí, v roli stvořitele do těchto neviditelných struktur šachovnice života v každém okamžiku vkládáme. A také v závislosti na tom, zda se na svůj život, v roli pozorovatele, díváme skrze černé anebo bílé brýle.

Pokud mluvíme o astrálních mocnostech, mluvíme vlastně o energetických strukturách, energetických informačních polích vytvořených člověkem

Tyto astrální mocnosti hýbou figurkami na tom kterém šachovnicovém poli. Tyto struktury lze podporovat, ovlivňovat, tvarovat, nebo je nechat „vyvanout“ (nedodávat jim energii). Pokud budeme mluvit o jejich „živosti“, musíme si uvědomit, že existují na základě lidské energie, která je jejich „potravou“. Myšlenky jsou živoucí a tvořivé, vycházejí-li především ze srdce, poté procházejí rovnovážně mozkovými hemisférami, tak mohou vzniknout tvořivé intelektuální vize, propojené s duchovním cítěním. Tak vznikají tvůrčí energetická „šachovnicová“ pole, která jsou součástí našich životů i velké pozemské hry matrixu.

Baletku v bílých šatech si můžeme představit jako tvořivou myšlenku, konstruktivní denní sen, nebo jako toužebné přání. Tanečnice v černých šatech s maskou na obličeji si můžeme představit jako záporné myšlenky vynořující se z podvědomí. Na tomto obrázku ale není nic špatného. Podvědomí nám může být dobrým rádcem, a to, co je pro nás v tuto chvíli již nepotřebné, můžeme působením na podvědomí přeprogramovat. Chceme-li podvědomí vnuknout nový pozitivní program, ať už se týká čehokoliv, k tomu nám poslouží cílená autosugesce, afirmace a také modlitba (osobně a pro sebe vytvořená).

Tvůrčí sílu vkládáme do aktivit psychických, emocionálních a fyzických, projevy skleslosti a netečnosti, a marné vzdorování sugescím o neúspěchu, jsou známkou nedostatku životní energie

Člověk je cítící bytost a jeho dynamizovaná vůle se nemůže odklonit od dynamizovaných přírodních sil, které se musíme naučit vnímat všemi smysly. Schopnost jednat svobodně znamená vystihnout pravou chvíli, kdy máme veškerou svou vůli zaměřit na daný záměr, a v pravou chvíli pohnout figurkou na herním poli a posunout ji blíže k cíli. Plýtvat svou vůlí znamená nevědět, že jakákoliv vize potřebuje dostatek podpory na úrovni energetických polí. Představte si energetické pole vašeho toužebného přání jako háčkovanou krajku. Prvotní touha nebo nápad představuje základní očko vesmírného přediva, každá další myšlenka, odeslaná „vzhůru“, upředená zlatou nitkou vašich představ (stavěných před sebe), vytváří další a další očka, tak vzniká prostorový vzor nehmotné krajky předobrazu vašich snů. Čím pozitivnější naladění, tím krásnější krajka vzniká. Každá obava, pomyšlení na neúspěch, nevíra v sebe, přináší do této jemnohmotné krajkové pavučiny trhliny. Vysílání pozitivních představ trhliny opravuje. Negativní myšlení krajku zas a znova ničí, a tak to jde kolem dokola, a splnění přání se oddaluje. Nádhernou krajku, utkanou z harmonických vzorů tvořivých myšlenek, vytvoříte vírou, tím, že uvěříte, že takto funguje vesmírné zrcadlení.

V životě se nám neplní to, co jen tak chceme, neplní se nám to, po čem zoufale toužíme. Splní se nám to, v co opravdu a lehce, nenuceně věříme. Pokud úplně zlehka dokážeme říct: „Můj sen se mi splní, požadovaný výsledek je již připraven“, bez studu, pocitu zahanbení, pocitu čehosi nepatřičného, bez přesvědčení, že musíme být skromnější. Bez neustálého vzdorování dotěrným „broukům v hlavě“, neustálým námitkám, že štěstí, lásku, chválu, ocenění, nebo hojnost si nezasloužíme. Je to hlavně tím, že nedokážeme dostatečně ocenit sami sebe. Díky zastaralým programům se zdráháme uvěřit ve vlastní moc a sílu. Hodně lidí se potýká s obtížemi, nezdary a různými životními bitvami právě proto, že uvěřit tomu špatnému nám jde velice snadno a lehce. Jedná se o podprahově naprogramované návyky, zvyklosti, podvědomé koncepce, pesimistické úhly pohledu. Tomu pozitivnímu velice snadno klademe odpor, máme v sobě spoustu skrytých podmínek, proč je to či ono nedosažitelné, nemáme odvahu uvěřit v dosažitelnost pozemského bohatství, ať už hmotného či prožitkového.

Některá slova, která běžně používáme, jsou jako naše šaty, odíváme se do slov, pohyb našich rtů odívá naše jemnohmotné tělo do slov krajkových, vznešených, bílých nebo černých, někdy veselých a radostných, jindy ošuntělých, smutných, sebe si nevážících

Pohyb našich rtů je často jen reflexivní, naše uvažování o životě se vztahuje k zvyklostem, k pravidlům pro nás svazujících herních (rodinných, partnerských, společenských, pracovních) aktivit, se kterými vnitřně nesouhlasíme. Na šachovnici tvořené vědomím a podvědomím soupeří tvůrčí myšlenky, odpuzované myšlenkami na neúspěch. Někdy naše přání podporujeme afirmacemi či modlitbami, a dáváme jim úlohu figurek bílých koní, a méně či více věříme, že mají sílu porazit nepřítele na druhé straně šachovnice. Modlitba se ale nesmí stát pasivním proudem dokola opakovaných slov bez podpůrných emocí a tvořivých představ. Formulujte si vaše přání do několika jednoduchých, snadno zapamatovatelných vět. Jasně a věcně. Tak si vytvoříte osobní afirmaci (modlitbu), není podmínkou oslovovat andělské bytosti ani pána Boha. Vy jste andělská bytost, vy nesete božskou sílu v sobě. Použijte tedy božskou sílu tvoření – vlastní energii. Vaše modlitba osloví všechny bílé hráče na šachovnici vašeho života. Uvědomte si ale, že jakákoliv myšlenka na neúspěch je černým hráčem. A je jen na vás, jak hru na štěstí a úspěch odehrajete, povedete a uřídíte, jakým způsobem se bude vaše černobílé kyvadlo vědomého TVOŘENÍ kývat. Nejde ale o modlení v klasickém slova smyslu. Jde o to, že tímto způsobem se můžete naučit jinak myslet, jinak používat svou mysl. S každým drobným úspěchem přichází další pochopení a snadnější uvěření, že to, co si přejeme, se co nejdříve splní.

Myšlenka tvoří realitu

Jakákoliv modlitba musí být pochopena, odříkávání nepochopených slov, vytvořených někým jiným, nemusí přinést očekávaný výsledek, nevede k vědomému splynutí vědomého Já s polem čisté potenciality. Největší účinek bude mít modlitba dynamizovaná vlastní touhou a vytvořená podle vlastní fantazie, podle vlastní vůle posvěcených slov. Posvěcených nikoliv zoufalstvím, ale silou skrytou v pocitech blaha a vnitřního klidu. Tak nejlépe navážete komunikaci s vlastní duší, která pro vás dokáže ledacos v nejedné životní šachové partii zařídit. Dobrou vizi doplníte dobrou modlitbou, pokud zůstanete pár minut v tichosti vnitřního rozjímání, a ujasníte si priority zaměřené k cíli. Opakování modlitby, nejlépe nahlas, vytvoří magický řetěz, který se postupně vznese astrální sférou, a v poli potenciality najde tu správnou adresu příslušného energetického pole, a uvede v činnost řetězení zpětných reakcí. Máte-li oltář, a na něm magické zrcadlo, pronášejte modlitbu v uvolnění a dívaje se sobě do očí. Můžete zapálit svíčku (živel ohně), nebo v kadidle nechat doutnat vonné byliny (živel vzduchu). Magický kouř odnáší neviditelnou energii vašich slov vzhůru, pomáhá jim rychleji dosáhnout astrální atmosféry Země, kde jsou uloženy všechny informační balíčky, které můžeme mít k dispozici. Pokud chcete posílit účinek vlastní afirmace, v rukou můžete držet talisman, například polodrahokam, krystalická struktura kamene si zapamatuje vaše slova, a takto naprogramovaný jej můžete nosit stále u sebe.

Neodříkávejte žádnou modlitbu či afirmaci v přesně stanoveném denním čase, to vás může znervózňovat, odříkávejte ji spontánně, kdykoliv vás k tomu vyzve vaše podvědomí

Pokud spojíte modlitbu s rituálem, což vám zabere více času, postačí, pokud budete rituál opakovat každý třetí den, nebo jen každého sedmého dne. Magický řetěz vašich slov, lidských slov, nesených fluidickými astrálními proudy, vytvoří na astrální úrovni vámi posvěcený elementární útvar, přitažlivé pole, magnetickou sílu, která k vám bude směrovat nápady, inspiraci a synchronizace vedoucí k splnění vašeho přání. Opakováním modlitby vytváříte a udržujete magnetické napětí, vytváříte kolem sebe, na neviditelné úrovni informační pole (činné na astrální úrovni), které musí vzniknout a sílit nejdříve právě na neviditelné astrální úrovni. Zároveň vykonávejte k tomuto cíli směrovanou pozemskou činnost, aktivně se zapojte do realizace svého přání. Pouhé opakování modliteb, bez činnosti, tedy bez další přidané hodnoty TVOŘIVÉHO POHYBU, zablokuje k vám přicházející energie, které se nebudou mít čeho chytit, o co se opřít a od čeho se odrazit, a tak pokračovat v tvořivém řetězení a zrcadlení. Jen tak lelkovat, vzývat andělské bytosti, přednášet modlitby a o nic víc se nesnažit, je jen obyčejná zahálka, a pro vesmírné mocnosti všechno jiné, jen ne probuzená a aktivovaná magnetická síla životní energie.

Účinek modlitby posílíte, a to zcela významně, mlčením. Nikomu neprozrazujte, (pokud jste na samém začátku jakéhokoliv projektu), na jakém přání pracujete a co konkrétního pro jeho splnění podnikáte na této neviditelné jemnohmotné úrovni. V magii je zákon mlčení mocnou silou, je králem šachovnicového pole. Tak vkládáte do své činnosti pouze vlastní úmysl, nenarušený energií nikoho jiného (závist, nepřejícnost, nepochopení, výsměch, nekalé hry, podrazy). Pokud budete o svých přáních (vizích, cílech), a potřebné magické činnosti každému na potkání vyprávět, může se váš úmysl stát marným. Nevědomky můžete aktivovat skryté černé figurky herního pole, které naruší váš herní plán, a nechtěně tak vyšachujete sami sebe. Dokud se nezačnou ledy hýbat, dokud se neprojeví první výsledky, mlčte o své magické činnosti, a až v okamžiku, kdy pro splnění vašeho přání vynaložíte potřebné pozemské úkony, potom teprve uvážlivě zapojte okolní prostředí do vašich snů a představ. Nikdy nezakládejte vaše přání na tom, co by mohlo jít proti vůli druhých osob, na ničem, co by zasahovalo do soukromí jiných osob, (ani láska, pokud to druhá strana tak necítí, se nedá vymodlit). Pokud se rozhodnete hýbat s šachovými figurkami v cizím herním prostředí, nemusí se vám to vyplatit.

Pro magické úkony a posilování magnetické vůle, a pro samotné aktivování projektů nejvíce využíváme vzestupnou polovinu měsíčního cyklu, a to ve směru od novoluní po úplněk, to je období, kdy Měsíc dorůstá. Dorůstající Měsíc podporuje pozitivní síly, všechny pozitivní myšlenkové a jinak činné „energetické hráče“ oděné do bílého šatu. Tehdy můžeme nejvíce tvořit a sami růst. V tomto období je síla Luny dynamická a velmi přitažlivá. V obráceném, sestupném směru, od úplňku k novoluní, tvoříme s opatrností, a spíše jen plánujeme a odpočíváme.

Pokud si pořídíte talisman, měli byste také vědět, jaká energie byla do předmětu vložena

Smysl a účinek talismanu je vždy něčím nebo někým posvěcen. Zde je zapotřebí trocha opatrnosti. Talisman může naprogramovat kdokoliv, vědomě i nevědomě, ani nemusí být znalcem obřadní magie. Myšlenkou, slovem, pocitem – během výroby talismanu. Předměty v podobě posvátných geometrických symbolů již obsahují základní energii ve významu toho kterého tvarového zářiče, přidaná hodnota myšlenek pouze doplní tvůrčí energii zaměřenou na konkrétní cíl. Posvěcení talismanu (magnetizace předmětu) je magický úkon koncentrované mysli a otevřeného vědomí, někdy kombinovaný s magickými pohyby rukou (rituální gesta). Pokud si chcete vytvořit talisman, musíte rozlišit náhlé popudové, neusměrněné touhy od vědomé vůle koncentrované na zcela určitý záměr. Talisman bude mít takovou moc, jak mocní jste sami, jak moc nebo málo si uvědomujete vlastní sílu.

Moc je slovo, které pro mnohé z nás představuje negativní asociace

Ale to je zásadní chyba. Myšlenky na to, že světem vládne zkorumpovaná moc, rozčilování se a pocity bezmoci proti systému, který svou moc zneužívá, podporuje kyvadlo matrixu, paradoxně dává tomuto druhu moci podpůrnou energii. A navíc ještě ničí pracně vytvořenou, astrální krajku tkanou z nitek vašich přání a představ o osobním štěstí a hmotné prosperitě. Pokud zaujmete tichý vnitřní nesouhlas se „špatnou světskou mocí“, a zvolíte neutrální přístup, nebudete vyživovat tato energetická pole. Lidské emoce (e/moc/e) stejně jako myšlenky jsou pohybovou silou, proto je dobré vytvořit si nové vnitřní programy, a šířit kolem sebe MAGNETISMUS RADOSTI. Nikoliv programy pro moc nad ostatními. Ale programy pro moc, kterou nosíme v sobě, moc tvořivé síly, moc hojnosti, moc zdraví. Nejsme-li mocní, jsme ne-mocní. Moc je energie uvedená v pohyb. A ve své podstatě není ani špatná, ani dobrá, není černá ani bílá. Polarizována je až v lidském vědomí, je totiž rozdíl mezi mocí duchovní a krajně egoistickou. Moc je energie, která je nám dostupná v okamžiku, kdy uznáme kvalitu vesmírných zákonů, od chvíle, kdy si začneme všímat, jak skutečně vesmírné a přírodní zákony fungují.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Tento článek není návodem na černobílé myšlení, život není černobílý, je barevný, a tak je třeba vnímat veškeré dění kolem sebe. Šachovou partii vždy vyhraje jen ten, kdo je koncentrován, ten, kdo bez pochyb věří, že vyhraje. Ten, kdo se nespoléhá pouze na svou mysl, ale věří také v moc a sílu vesmírné Mysli.

Související články: Zásada mlčenlivosti – tajemství úspěchu, Domněnky a vědomé pozorování

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?