Astrální parazitismus v akci

„Parazitismus je způsob soužití dvou organismů, z nichž jeden organismus (parazit čili cizopasník) využívá druhý organismus (hostitel). Parazit se může živit tkáněmi hostitele (aniž by se ho snažil zabít) nebo se přiživovat na hostitelově potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho biologickou zdatnost.“ Tolik odborná citace výkladu pojmu parazitismus. Trochu neobvyklý úvod článku. Dnes jsem se probudila z nepříjemného snu se slovy: parazitické entity. Děj snu si pamatuji jen částečně, předmětem snu byla astrální parazitická entita. Nebylo to tak, že by parazitická entita ovládla mé vědomí. Bylo to naopak. Mé vědomí proniklo a na nějaký čas se propojilo s vědomím parazitické entity.

Existuje mnoho druhů astrálních parazitických entit, a mnoho výkladů, které je charakterizují. Pokud použijeme a pozměníme pár úvodních vět, pochopíme, co je to astrální parazit: Astrální parazitismus je způsob soužití dvou a více „jemnohmotných organismů“, z nichž jeden nebo více těchto organismů (např. astrální larva), využívá organismus hostitele. Parazit se živý (negativními) emocemi hostitele, (aniž by se ho snažil zabít). Proniká do energetického pole aury a profituje z hostitelova organismu. Ovládá mentální tělo, odebírá životní energii a ovlivňuje chování hostitele. A tím ovlivňuje také události objevující se v životě hostitele.

Snový děj je zajímavý tím, že se jedná o celé shluky parazitních entit, které využívají organismu hostitele. Tímto snovým hostitelem není konkrétní člověk či lidská bytost. Tímto hostitelem je planeta Země. V energetickém poli Země je v tomto snovém dějství velmi rušno, celé roje parazitických entit se snaží zničit pravou identitu Země. Soustřeďují svou energii na vše, čeho se lidé Země bojí.

Energetické pole Země, (představme si auru Země jako auru člověka), je proměnlivé, reaguje na pozemské události, reaguje na nálady různých lidských uskupení – velmi stručně řečeno. Jinými slovy: Země nás cítí a aura Země reaguje na veškeré pozemské dění. V energetickém poli Země se projevují nálady související s pozitivním vnímáním probouzení se do zcela nové formy vědomí. Aura Země vyzařuje své energie do okolního kosmického prostoru, tok vnitřní energie planety ovlivňuje celou planetární soustavu, celou galaxii, a v určitém smyslu celý vesmír.

Snové parazitické entity, které v posledním čase dostávají spoustu výživy, svádí marný boj, jejich cílem je, souhrnně řečeno, „pád globální civilizace“. Výživa parazitických entit je extenzivní, to znamená, že vyživující energie nejsou získávány pouze od jedince nebo od skupin jedinců. Extenzivní znamená rozsáhlý, rozpínající se – proud negativních mentálních a negativních psychických energií celého lidstva, jedná se o manipulaci na úrovni morfického pole lidstva.

Zmiňuji negativní aspekty a přitom tvrdím, že parazitické entity svádí marný boj o určitý druh „zasvěcení lidstva“. Musím to zkrátit, takže to vystihnu obrazně, pouze pár slovy: „zasvěcení projití peklem“. Pokud se podíváme na zpravodajství o tom, co se děje, včetně více jak rok trvajícího bičování ohledně „pandemie“, na vše, co se děje na politické světové scéně, na vše aktuální, co se děje před naším „prahem“. Pokud se podíváme na zpravodajství alternativní, které hlásá: nedívejte se na televizní zpravodajství, a přitom samo pracuje s informacemi negativními, strach vyvolávajícími a podobně. Pokud se podíváme například ještě na hojně sledované astrologické predikce, kdy je do těchto poslední dobou vkládáno velice negativ, osobní naštvanosti a osobních pohledů na současné dění – tak to už s astrologickými predikcemi nemá nic společného. Tak se zdá, že se aura Země musí pohybovat v mantinelech černa a šedi, a ostatní energetická plejáda barev je zcela upozaděná.

Elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Parazitické entity svádí marný boj, aura Země je nádherná, září paletou barev, září světlem pozitivně smýšlejících bytostí, září světlem bytostí, jejichž vlastní energetické pole je Zbaveno Strachu. A těchto bytostí stále přibývá, započítejme sem také každého člověka, který vše vnímá z pozice neutrality, vše sleduje, ale neprodukuje mentální či psychické negativní energie, nedává výživu shlukům parazitických entit, které jsou oživované vším, čeho se bojíme. Pokud posilujeme myšlenky na strach, stávají se skutečností. Produkce strachu a veškerého negativismu je součástí testu, který měl člověka paralyzovat. Jak je ale vidno, lidstvo současně prochází očistou, prochází bouřlivým procesem změn, což v souhrnu znamená, že prochází testem zasvěcení do mistrovství. Každý, kdo vnímá auru Země z toho pozitivního, láskyplného pohledu, (každá ve svém jádru optimisticky naladěná bytost), může být ujištěn, že oproti všem negativním aspektům, operuje v energetickém poli Země spousta pozitivní energie, energie „léčivého proudu světla“ každého člověka podílejícího se, vědomě či nevědomě, na transformaci lidského vědomí.

Poznámka: Opět slyšíme, že se historie opakuje. Jaká historie? Historie, která je mnohokrát obrácena naruby? Historie mnohokrát překroucená? Nic z historie se neopakuje. Nynější dění je o „okamžitém karmickém čištění“. Ale ani to není řečeno úplně přesně, protože původní význam slova karma došel mnoha změn. Nynější dění je o „karmických vratkách v okamžiku tady a teď“. Proto jsme svědky zmatků, chaosu a protichůdného jednání, které se přesouvá z okamžiku do okamžiku, cokoliv je učiněno, reakce je obrazně řečeno téměř „okamžitá“.

Jako velmi pozitivní můžeme vnímat také to, že se v naší zemi nekonají žádné velké, masivní protesty – s prvky násilí, protesty, jejichž energetická pole uvolňují do Prostoru spoustu negativní energie – což se v „tady a teď“ zpětně „karmicky“ projeví – odzrcadlí, a to zpětně tam, odkud tato negativní energie vzejde.

♥    ♥    ♥

Astrální parazitismus v akci

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.