8. 4. 2024 – zatmění Slunce a novoluní v Beranu

Energetický a transformační potenciál úplného zatmění Slunce souvisí s novoluním v ohnivém Beranu. V této souvislosti se vládcem tohoto nebeského představení stává planeta Mars, její síla nenechá nikoho lhostejným, odtažitým, slepým a hluchým. Energie Marsu mohou být v tomto čase dominantní, odhodlané a bojovné. Mohou přinést napětí, neklid a pochybnosti, různé spory mohou vygradovat. Toto zatmění Slunce je jedním z nejdelších, energetický přesah se významně projeví v následujících týdnech a měsících. Energie Berana sama o sobě souvisí s průbojností a novými začátky, s jarem, s probouzející se tvořivou energií přírody. Přesto nemusí být vše, co v následujících týdnech přijde, příjemné. Zpracování účinků úplného zatmění Slunce může být náročné, ale zároveň podnětné a tvořivé. V následujících dnech a týdnech k nám budou přicházet nové, různě překvapivé informace. Na světlo mohou být vyneseny věci, které odmítáme vidět, vyřešit, překonat. To vše se ale více než kdy jindy projeví v surové realitě, protože lunární zatmění se dotýkají našich vnitřních světů, zatímco solární zatmění se dotýkají věcí viditelných na úrovni hmotného světa.

Zatmění Slunce, které nastane 8. 4. 2024, bude viditelné především v USA, Mexiku, Kanadě a také ve střední části Tichého oceánu. Lidé zde přítomní mohou vzhlížet k této hře světel a stínů ze země, mohou se přímo účastnit této metafyzické kosmické hry, (jejich pocity a prožitky silně ovlivní kolektivní vědomí). Pás totality zatmění se odehraje mimo evropská území. Přesto tento vzácný okamžik nabídne odhalení záležitostí, které zásadním způsobem souvisí s novými začátky, a to kdekoli na planetě Zemi. Energie zatmění Slunce podporuje změny, které spadají pod označení „osudové“ a významně ovlivňující budoucnost. Zatmění Slunce umocňuje vše, co přináší čas novoluní. Umocňuje a podporuje vše, co souvisí s posuny novým směrem, s počátky nových cyklů. Novoluní přeje novým začátkům, malým i velkým životním změnám.

Měsíc i Slunce putují znamením Berana a spoluvytváří silnou kosmickou konjunkci. Zároveň se ve znamení Berana projevuje významná konstelace planetek Chiron a Eris, planety Venuše a couvajícího (retrográdního) Merkura.

  • Planetka Chiron poukazuje na vnitřní zranění, na nepřekonaná traumata a podporuje jejich léčení.
  • Couvající Merkur nás vrací tam, kde zůstalo něco nedokončené, neuzavřené, rozečtené, nepodepsané, utajené. Může rozčeřit stojaté vody, setrvalé stavy, zaběhlé pořádky. Může vyčistit bažiny a rozproudit nové energie.
  • Venuše podporuje citlivost a zjemňuje nepříjemné okolnosti a dramata, nabádá nás jednat laskavějším způsobem.
  • Planetka Eris podporuje hledání pravdy, může se projevit různými způsoby. Eris je nejpomalejší planetou sluneční soustavy, pohybuje se daleko za oběžnou dráhou Pluta. V mytologii představuje bohyni sváru, soupeření, rozporů a rituálních konfliktů. Zároveň představuje hledání porozumění a jednoty. Spojuje to, co je zdánlivě nespojitelné.

Pozitivní význam neshod a svárů spočívá v „rozbíjení věcí“, které nemají žádnou hodnotu, v poukazování na věci nepodstatné, bezvýznamné, nepraktické, problematické. Nutí nás ke konstruktivní činorodosti, k přenastavení životních hodnot. Nabádá nás vyjít na světlo s tím, co je v nás skryté, upozaděné, tajemné, magické a tvořivé. Někteří lidé jsou zahlceni přesycením, mají vše, co potřebují, přesto se stále soustředí na to, co nemají. Jiní jsou ovládáni nudou, apatií, pasivitou, soustředěností na vše negativní. Energie zatmění Slunce nám umožní poznat, co je v životě důležité. Velmi žádoucí bude obezřetnost a poctivé úmysly, mnohá přání se mohou naplnit různými, nečekanými způsoby, anebo jen proto, aby se ukázala jako nedůležitá.

V hlubokém vnitřním klidu se zaměříme na myšlenky, přání a záměry, na sebemotivaci a sebedůvěru, na představy o budoucnosti. V souladu s klidnou vnitřní jistotou a v napojení na proud tvořivé energie přitahujeme k sobě lidi, věci a sny manifestované v realitě téměř zázračným způsobem.

Krátce se ohlídneme do minulosti a opustíme to, co nefunguje. Zamyslíme se nad tím, v jaké oblasti se podceňujeme, kde a proč pociťujeme psychickou prázdnotu, co nás nabádá k nečinnosti, k nekomunikaci sám se sebou. Jaké záležitosti v nás odkrývají skrytou potřebu věnovat pozornost vnitřnímu dítěti, opomíjenému, nevinnému a hledajícímu lásku. Dopřejeme větší pozornost a lásku sobě, z lásky k sobě můžeme tvořit. Popřemýšlíme, jaká směs ingrediencí, ve správném poměru a ve správný čas, je základem pro rozvíjení osobnosti, pro vnímání a sledování neustálých proměn v dualitě. Uvědomíme si, že se jedná o smísení různých vlastností, myšlenek a pohybu. Někdy je velmi nutná trpělivost, ticho a nečinnost. Jindy potřebujeme smělost, pohyb, vytrvalost a hlubší cit pro rovnováhu.

Inspirace pro seberozvoj – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Během úplného zatmění přejde měsíční kotouč před Sluncem a zastíní jeho světlo. V pásu totality se za bílého dne významně zešeří a vše v přírodě utichne. Vítr nebes se v tu chvíli roztancuje mezi stromy, skálami a horami po celé zemi. Také vnitřní světlo člověka zůstane na okamžik ve stínu. Opona mezi světy se zvedne, na okamžik si dovolíme překonat hranice zemské přitažlivosti a necháme se vést impozantní energií přechodového rituálu z nevědomí do vědomí.  V našich vnitřních světech zavládne bezčasí a klid. Uvědomíme si silný pocit bezpečí, který nemůže být ničím zpochybněn, ale zároveň se nikdy nesmí stát samozřejmostí. V této vzácné situaci se můžeme dozvědět něco o sobě, můžeme postřehnout nadpřirozené kvality vyššího já, uvědomit si přítomnost vnitřního vedení, oddat se rozšířenému vnímání sebe a světa kolem nás. Jakmile tento vzácný okamžik pomine naše vnitřní světlo obejme nicotu a zazáří skrze oči, skrze vědomě soucitný a upřímný pohled, skrze tep otevřeného srdce, které dokáže být plně přítomné v reálném světě a zároveň dokáže znít v souladu s tajemným Srdcem Kosmu.

Související články: Rok 2024 bude pod vlivem zesilující energie Slunce, Transcendentní prožitek překračuje hranice vědomí, Vysokorychlostní transformace

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?