Blížící se letní slunovrat nabízí příležitost zvládnout magické umění „Projít okem Draka“

Chystáte se o letním slunovratu k rituálům, které mohou být zkouškou nebo testem, jak jste na tom se svou „vnitřní čarodějkou“ nebo „vnitřním čarodějem“? Zajímáte se o spirituální a „čarodějnou“ podstatu bytí, o magickou vnitřní rovnováhu? Pojďme se tedy podívat, přímo i nepřímo, tajemně i obrazně, na některé dovednosti, jejichž dokonalost vás muže dovést k prožitku, který se v mystických sférách nazývá „Projít okem Draka“. Není možné některé záležitosti sdělit přímo, pokud dovedete „číst mezi řádky“, potom je tento článek vhodný právě pro vás.

Projít nebo proklouznout okem Draka – znamená podniknout magickou cestu za svobodou. Za vnitřní svobodou. Oko draka představuje bránu do jiného světa. Tato brána není nikde skrytá, v každém okamžiku pluje Prostorem o jeden krok před námi. Vesmírný prostor je střežen drakem nepředstavitelných rozměrů. Jeho šupiny se lesknou oslňující září. Jas, které tyto šupiny vyzařují, je oslepující. Žhavý dech draka, jeho mohutná křídla a ocas obřích rozměrů je ohromující. Nepatrné zachvění dračí energie dokáže proměnit vesmír v jeho základech. Nevnímáme její přítomnost, neboť naše mysl je příliš zaneprázdněná, neklidná, srdce zatvrzelé, vnitřní zrak oslepený, snění prázdné a bezúčelné.

Dračí oko může mít podobu tajemného vchodu do jeskyně, tajných dveří v komnatách mystických chrámů, tmavého otvoru ve starém dubu, tajemného světla na úpatích drsných hor, ale také „světla na konci tunelu“.

Projít okem draka je možné pouze ve stavu bez myšlenek, v dokonalém vnitřním klidu, v plně prožívaném přítomném okamžiku. Ve stavu vnitřní svobody a „mystické neviditelnosti“. Vnitřní svoboda, naprosto vyrovnaného jedince, čarodějky nebo čaroděje, se odráží v jeho očích. Vnitřní svoboda není vázaná na minulost.

Pokud se zaměříme na oči, měli bychom dokázat v očním pohledu druhých osob rozpoznat vřelost, soucit, ale i strach nebo hněv. V očích se zrcadlí vnitřní stav, myšlenky, city a pocity, spokojenost, obavy a strachy. V očích velmi vědomého člověka tyto základní lidské projevy v určitých chvílích nespatříme. Můžeme ale spatřit něco, co pro dobrou představu můžeme nazvat – nevyjádřená odosobnělost. Není to ale o tom, že by oči „mystika nebo mága“ zrcadlily prázdno nebo prázdnotu. Naopak, oko vědomého člověka vyzařuje nesmírnost, bezmeznost, která je nekonečná.

Vnitřní svoboda neznamená být odpoután od lidského soucitu, vřelosti, laskavosti a porozumění. Vnitřní svoboda znamená dosáhnout stavu, který můžeme nazvat „velmi klidná a vyvážená indiference“. Což znamená – tvořivá lhostejnost, vzájemné neovlivňování, vřelá vlažnost, zdánlivá netečnost, nevšímavost, neutrálnost, nedráždivost – ve věcech, které produkují rozdílnosti a sváry. Jde o vnímání bez-rozdílnosti – v samé podstatě její mystické povahy. Životní energie vědomé bytosti, kterou můžeme nazvat „kontaktní médium“, se druhých dotýká, aniž by jim způsobovala změny nálady, vnitřní neklid, nejistotu.

Je to něco, co se odráží v očích bytosti, která má osobní zkušenost s přechodem do jiného světa, do prostoru bez hranic. Vědomé bytosti, která takříkajíc dokázala „Projít okem Draka“. Její vědomí je pevně spojené s vnějším světem, ale zároveň je obrácené dovnitř – je propojené s vnitřním zrakem. Má dokonalou intuici, vlivem plné a bdělé Pozornosti na vlně přítomného okamžiku vnímá věci, které „ještě nejsou přítomné“. Bezmezného neznáma se neleká, dokáže plout na „vlnách bezmezných možností“.

Pokud bychom měli možnost pozorovat stín nebo „stínový obraz“ bytosti klidné a plné síly, (myšleno skutečný stín její fyzické postavy). Osoby, která stojí nehnutě, (a to i v případě že stojí na jedné noze a je nucena udržet balanc). Viděli bychom, že i její stín prostírající se na zemi je dokonale nehybný. Tato osoba dává velmi klidně a beze slova najevo, že je „nedotknutelná“. Budeme-li vedle této osoby stát také bez hnutí, uvidíme, že náš stín se přece jen hýbe, třebaže jen nepatrně, ale rozhodně není nehybný. Stín někoho, kdo je vnitřně velmi rozrušený a jeho vnitřní svět je neuspořádaný, se bude zachvívat docela viditelně. Neblahým znamením je, pokud zaznamenáme podivný pohyb stínu, který jako by se snažil oddělit od osoby, jejíž je součástí. Tajemstvím je, že stíny se v popsaných anomáliích sami o sobě nepohybují. Je to určitá část našeho vědomí, která hýbe okolními energiemi a upozorňuje nás na určité informace, dává nám signály a znamení.

Stoj na jedné noze je také dobrým testem vnitřní rovnováhy, klidného dechu a klidu mysli. Čím více jsme vnitřně nevyrovnaní, tím větší budeme mít problém vybalancovat nebo udržet rovnováhu při stoji na jedné noze. Není zrovna jednoduché udržet uvolněný, rovný postoj bez hnutí tak, aby se nám ani náznakem netřásla noha v koleni nebo v kotníku. Obzvlášť pokud během tohoto testu rovnováhy zavřeme oči. Pokud to dokážete, bez přepínání, uvolněně a lehce, tak je to super, ale ještě to nebude za „sto bodů“. Pokuste se udržet naprostou rovnováhu a dokonalou nehybnost v náporu silného větru. Pokud se vám to povede, a to vlivem naprostého vnitřního zklidnění (myšlenkového i pocitového), potom jste prošli testem rovnováhy na výbornou.

Nepovedlo se vám to a podlehli jste panice? Nic si z toho nedělejte, tento test rovnováhy je opravdu náročný, respektive pro „náročné“. Stín každé bytosti není jen obyčejným, nebarevným otiskem, který jde všude s námi, je to „živoucí“ bytost sama o sobě. Lidský stín je tajemnou „inteligentní bytostí“, která není jen tak „obyčejně plochá“, jak na první pohled vypadá, její hloubka je „nedozírná“. Tato tajemnost a mystičnost se může projevit například tím, že stín osoby, která stojí nehnutě, se různě vlní nebo doslova tancuje – tancem plochým a bezrozměrným, ale zato dokonale výmluvným. A jen osoba, která je energeticky propojená s tímto „živoucím tancem“ pozná, co naléhavého jí má být magickým pohybem vlastního stínu sděleno. Důležité je také vědět, že za světla úplňku není radno překračovat stíny druhých osob, ani pohrávat si s vlastním stínem.

Inspirace pro vědomou mysl – elektronické a tištění knihy Psychologie chaosu

Dosažení stavu „neústupné indiference“ souvisí s prožitky, během nichž se nás tak říkajíc dotkne „boží ruka“, kdy na okamžik splyneme s tvořivou podstatou vesmírného Světla. Jedná se také o prožitky astrálního putování nebo prožitky blízkosti smrti, které zahrnují pocit opuštění těla, pocit pohybu do jiné dimenze. Setkání s duchovními bytostmi nebo sestup a průchod temným prostorem, kde je vnímáno z dálky přicházející zářivé Světlo. Tyto prožitky mohou mít hluboký vliv na život člověka a mohou vést k jeho duchovní transformaci. Někteří lidé po prožitku blízkosti smrti získají novou perspektivu pro život, získají nové sebevědomí a chuť žít plným životem. Tyto prožitky bývají interpretovány jako projevy transcendence a spojení s vyššími silami.

S dosažením tohoto stavu souvisí také již zmíněné „umění neviditelnosti“ neboli umění zůstat nezpozorován

Jedná se o mentální schopnost, úsporný energetický režim fyzického, mentálního a emočního těla, kdy maximálně snížíme své vibrace. Zapnout úsporný energetický režim znamená nemít téměř žádné myšlenky, zcela zklidnit mysl, docílit velmi jemného dýchání, tím nevzbuzovat u osob, pohybujících se v našem okolí žádné pocity, žádné reflexe. Nezanechávat za sebou nic, co by v lidech vzbuzovalo vjemy o naší přítomnosti. Nehýbat se, mlčet, mít v očích „nic neříkající výraz“, ani náznakem se nedotýkat vlastních pocitů a emocí. Mít sklopený zrak, nebo se alespoň nedívat na nikoho přímo, nedívat se lidem do tváře a do očí. Takto vyzařujeme minimální kvantum energie, ve svém okolí nevyvoláváme téměř žádný dojem, lidé jako by nevnímali naši přítomnost. Pokud co nejvíce snížíme své vibrace, lidé si naši přítomnost téměř neuvědomují.

Cvičení pro uvolnění a přesměrování energie Pozornosti

Konečky prstů se dotýkejte levé a pravé strany čela. Palce jemně opřete o lícní kosti. Prsty na čele rozpohybujte do dvou kruhů tak, že obě ruce povedou směr kroužení zleva doprava. Bdělou Pozornost soustřeďte na pocity, na pohyb prstů a energii, která vyzařuje z vašich rukou.

Nepřestávejte v úvodních pohybech a chvilku se soustřeďte na celou polovinu levé strany těla, představte si živoucí energii, která se přesouvá směrem k pravé polovině těla. Tato energie je základem Pozornosti, která se podílí na vnímání světa kolem vás, na uvedení záměru v pohyb správným směrem. Vnímejte bdělou Pozornost jako skutečný proud energie, který je nutné vědomě zaostřit a zároveň nechat volně plynout. Bdělá, zaostřená a plynulá Pozornost směřuje z leva doprava, v podstatě je to proud jemné vitální energie, je to síla, která řídí záměr.

Nyní pokračujte a zároveň se soustřeďte na dech. Během nádechu nosem pomalu otáčejte hlavou doleva, během výdechu otáčejte hlavou směrem doprava. Dbejte na to, aby pohyb hlavy byl plynulý. Pokaždé, než se opět nadechnete a než vydechnete na chvilku zatajte dech.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Současně zaostřete pozornost na místo nad kořenem nosu (třetí oko). Při tomto cvičení mějte zavřené oči, nebo jen přivřené a soustředěné na špičku nosu, pokud možno bez mrkání. Přijímejte a vnímejte vše, co cítíte. Pokuste se naladit na volní sílu, která řídí vaše životní kroky. Uvědomujte si mysl jako jemnohmotnou část hmotného těla. Představte si prostor mysli i těla jako jemnohmotné energie, které jsou sjednocené a ucelené, jako by neexistovala dualita mezi jemnohmotným a hmotným světem. Neexistuje žádná rozdělenost, nejednotnost, žádný vnitřní rozpor ve vnímání sebe sama.

Rozhodněte se pro posilující a transformující bdělou Pozornost ve vašem každodenním životě. Tento záměr si v duchu několikrát zopakujte (násobek tří). Nečiňte žádné závazky, žádné sliby nebo předsevzetí, nelpěte na svém rozhodnutí, vše má jít plynule a bez naléhání. Nechte do vašeho vědomí proniknout obraz alchymické přeměny nicoty v plodivou sílu. Obraz transformace duality v jednotu, v harmonické souznění těla, duše a ducha. Zároveň mějte na paměti „pozemskou dualitu,“ která se promítá v síle tvoření a ničení, ve světle a stínech, v pocitech bytí a nebytí. Nepovažujte toto cvičení bdělé Pozornosti a mimosmyslového vnímání za banální, tím snížíte jeho účinnost. Dosáhnete-li bdělé Pozornosti v běžném životě, brzy si uvědomíte, že životní energie se vždy pohubuje ve směru myšlenky. Krajina kolem vás je prodchnutá neviditelným kouzlem, v okolním prostoru se toho děje mnohem víc, než je možné pojmout zrakem a tělesnými smysly.

Cvičení na posílení rozostřeného zraku a posílení třetího oka

Dejte dlaň levé ruky před sebe v oblasti solar plexu. Zvedněte malíček a ukazováček. Dva prostřední prsty spojte se špičkou palce, tím utvoříte kruh. To samé udělejte s pravou dlaní. Nakonec spojte obě ruce – takto složené konečky prstů jedné ruky se vzájemně dotýkají s konečky prstů druhé ruky. Prostřední prsty a palce utvoří ležatou osmičku. Nechte takto spojené ruce před sebou a upřete na ně svůj zrak. Zvedněte takto složené dlaně proti modré obloze. (Stojíte zády ke Slunci, aby vás jeho světlo neoslňovalo.) Dívejte se na své prsty a rozostřete zrak. Obraz složených prstů se vlivem rozostřeného zraku rozdvojí a utvoří zajímavé obrazce. Ležatá osmička se promění a před sebou uvidíte obraz tří oblouků nebo tří bran. Soustřeďte rozostřený pohled do prostoru prostřední „brány“. Svůj zrak nechte stále rozostřený. Měl by zůstat rozostřený i když mrkáte. Kolem prstů můžete pozorovat energii aury, její mlhavé nebo mírně zabarvené světlo. Rozdvojený obraz se během chvíle ustálí, rozostření zraku zůstane pevné, můžete kolem takto složených prstů kroužit očima, dívat se do stran, nahoru a dolů, a přesto udržíte rozostřený zrak. Budete-li trénovat často, rozostřeným zrakem můžete vidět auru rostlin, stromů i živých tvorů.

Související články: Ženy jsou čarodějky, muži čarodějové, Vnitřní bezčasí, tvořivá imaginace a magická inkantace

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?