Charakteristika a vibrační energie barev

Symbolický význam barev spočívá v jejich schopnosti vyvolávat určité vibrace a pocity. Vnímání energie barev a jejich vlastností nás posune zas o kousíček dál ve snaze o vědomou tvořivost. Barvy přiřazujeme ke znamení zvěrokruhu, k planetám, bohům, emocím, náladám. Pečlivě plánujeme jednotlivé vzájemné kombinace barev. Barva modrá v kombinaci s bílou, například při kreslení ochranných znaků, je velmi magické spojení. Obě barvy jsou veskrze duchovní, modrá je nebe, nekonečno, průzračnost diamantu, eliminuje bolest a všechny negativní energie. Modrá je barvou myšlenek a ryzí lásky, na rozdíl od červené, která je spíše symbolem vzplanutí a vášně. Vibrace žluté podporuje metabolismus. Do modré jsou oděni bohové, do bílé barvy zas andělé.

Charakteristika a vibrační energie barev

Bílá, černá a šedá jsou barvy neutrální

Černá, stejně jako bílá, není barva. Černá barvy pohlcuje, smícháme-li na paletě všechny barvy spektra, dostaneme černou. Představuje spravedlnost, nekonečno a skrytou (latentní) energii Absolutna, věčnou spirálu času a neodhalenou moudrost, kterou teprve poznáme. Černá v kombinaci s bílou vyrovnává protiklady. Bílá představuje světlo a světlo barvy vytváří. Černá představuje tmu a tma barvy pohlcuje. Nezapomínejme ani, že některé barvy vzniknou vzájemným smícháním: Smícháním červené s modrou vznikne fialová, smícháním červené se žlutou vznikne oranžová, smícháním modré (nebe) se žlutou (slunce) vznikne zelená (příroda). Charakteristika barev může ovlivnit naše rozhodování na mnoha úrovních.

Vibrační energie bílé barvy

Podle řecké filozofie v sobě bílá barva obsahuje kromě barev také všechny zvuky!

Charakteristika a vibrační energie barevBílá symbolizuje světlo, duchovnost, spiritualitu, čistotu, panenskou nevinnost, chlad, vše neviditelné, nepoznané, tajemné. Odhaluje pravdu a upřímnost. Je symbolem sjednocení, průhlednosti, neúplatnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nových začátků. Bílá je dokonalost, svoboda, pravda, ctižádost a osvícení. Uklidňuje a utěšuje. Je barvou čisté duše a obnažené přirozené krásy. Obsahuje hojivou sílu, je inspirací k životu. Ochraňuje před negativními energiemi, usnadňuje napojení na energie přírodních sil. Bílá barva bývala u starých Slovanů barvou ,,smuteční“, dávala duším odcházejícím na věčnost naději na znovuzrození, přinášela osvobození od všeho temného, od nelásky, od pozemských pout.

Bílá sama o sobě není barvou, skrývá celé barevné spektrum, tím symbolizuje vše neodhalené a skryté. Je přímou cestou k vyšším rovinám vědomí. Cokoliv v přírodě je bílé je jedinečné, originální a zároveň magické, čisté a posvátné. Jako mléko, bílé květiny, lilie, leknín, bílá labuť, bílý kůň, křišťál, perla, slonovina, čistá bílá oblaka. Stejně tak bílá sněhová pokrývka, která chrání přírodu před třeskutými mrazy. Někdy se díváme na bílý Měsíc, tajemný, magický a vševědoucí, kdy je odhalen ve své přirozenosti, kdy jej neoslňuje odražené světlo Slunce. Tehdy je ve své bílé barvě zahalen posvátným tajemstvím. Bílé vlasy starce jsou symbolem zrání, laskavosti a moudrosti. Tajemstvím je zahalena také nejedna Bílá paní, zjevující se na hradech a zámcích v bílém rouše.

Osoby nosící bílou barvu oblečení častěji, než jiné barvy, bývají sice upřímné, ale také rezervované, chladné a mohou mít potíže s odpouštěním. Což je dáno jejich vnitřní touhou po dokonalosti. Mohou trpět nedostatkem emocí či nadbytkem lhostejnosti.

Vibrační energie černé barvy

Černá je překvapivě tichá barva s převažujícím negativním nábojem, prohlubuje stres, narušenou psychiku, egocentrismus, beznaděj, chaos. Černá je symbolem prázdnoty, zármutku, černých myšlenek, temnoty a smrti. Je znepokojující a melancholická, evokuje smutek. Ale i černá barva má mnoho odstínů, nic není absolutní, je přece zřejmé, že z chaosu vzniká vše nové, z temnoty a tmy vzniká světlo. Pokud nepochopíme její podstatu, nutí nás skrývat se před pravdou, vyjadřovat bolest a nespokojenost agresivitou. Je spojována s podsvětím. Černá nás nabádá uzavřít minulost, zamyslet se nad vším starým a přijímat nové.

Nosíme-li černou barvu příliš často, potlačujeme vlastní osobnost, přání a touhy. Klameme sami sebe a okrádáme se o čas. Potřebujeme spoustu lásky a pochopení, jen to odmítáme přiznat sobě i svému okolí. Černá barva oblečení podporuje nevyrovnanost a podvědomé pocity strachu. Na druhé straně, té sympatické, je barvou autoritativní. Rituálně ji použijeme pro odstranění všeho nežádoucího a překonaného, odstranění zlozvyků, zbavení se všech nechtěných pout, pro zvládnutí nečekaných velkých změn. Vhodná je kombinace s bílou.

golden-94387_1280Vibrační energie stříbrné  a šedé barvy

Stříbrná měsíční barva je symbolem meditace, intuice, rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. Eliminuje negativní síly, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní. Je barvou jasnovidnosti, meditace, telepatie a astrálního cestování.

Šedá je symbolem strachu a nejistoty, opatrnosti, kompromisu, vnitřních překážek. Může oslabovat sebevědomí, odvahu, průbojnost. Příliš šedé má vliv na emoce, potlačuje je, bere nám energii a kuráž, ubírá nám na lesku a přitažlivosti – říká se, že je barvou neviditelnosti. Čím je však světlejší, až stříbrná, vibrace její energie se posouvá a mění, navozuje rovnováhu. Vzhledem ke své ,,neviditelnosti“, pomáhá zachovat tajemství, uniknout před mentální nebo fyzickou negativní energií, která se nás snaží zahnat do kouta. Světle šedá symbolizuje moudrost. Nezapomínejme, že šedá barva vznikne smíchá-li se bílá (den) s černou (noc). Šedá barva stojí na magickém rozhraní dne a noci, je barvou tajemného mezidobí – svítání a soumraku.

abstract-140900_1280Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch. Během rituálů se zlatá barva využívá pro hmotné zabezpečení, ke splnění vysokých cílů, pro štěstí a úspěch, během hledání zaměstnání, zvyšuje osobní sílu a energii, očišťuje auru, podporuje navození změněných stavů vědomí. Zlatá barva v auře je vzácná, poukazuje na neomezené možnosti a duchovní vyspělost. Používá se všude, kde oslavujeme energii nebo znovuzrození Slunce, je součástí všech slunečních rituálů a obřadů. Neděle je den Slunce a vibračně rezonuje se zlatou barvou. Zlatá barva poukazuje také na magickou energii zlata, nejušlechtilejšího kovu.

bridal-bouquet-347032_1280Vibrační energie červené barvy

Červená podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Červená je barvou bouřlivého mládí, romantiky a žáru letního Slunce. Její podstata je dynamická, temperamentní, otevřená a osvěžující. Symbolizuje vitální energii, oheň a krev. V analogii s krví je světlem života a tudíž je posvátná. Vibrace červené barvy zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí spontánnost v rozhodování, zdravé riskování a odvahu. Podporuje sexuální energii, sebevědomí a dobyvačnost, vášně, emoce, akceschopnost. Pomocí červené barvy můžeme povzbudit nebo dokonce probudit vlastní vědomí, regenerovat ospalou mysl a odhalit tajemství některých mystérií života. Pomáhá vytvoření čehokoli, co se týká mezilidských vztahů. Červená je velmi energická, může být vznětlivá, proto ji kombinujeme s klidnějšími odstíny, usměrníme tak její nechtěnou ,,agresivitu“. Červená se doplňuje se zelenou.

bleeding-heart-332162_1280Vibrační energie růžové  a purpurové

Růžová je především romantická a milostná, představuje lásku, něhu, jemnost a soudržnost ve vztazích. Osvěžuje ducha a podporuje duchovní bdělost, podporuje náklonnost a ochotu ke kompromisům. Je barvou mládí, harmonie, usmíření a vnitřního klidu. Růžová podpoří duchovní cítění.

Purpurová barva je velmi inspirativní až éterická. Působí uklidňujícím dojmem a navozuje meditaci, proto ji považujeme za barvu duchovní. Je barvou vladařů a kněží. Posiluje intuici, jasnovidnost, duchovní cítění, moudrost, úspěch, ideály, odstranění negativních energií. Přináší ochranu a schopnost napojení na magickou sféru vyšších světů.

floral-74499_1280Vibrační energie oranžové barvy

Oranžová je symbolem vitality, plodnosti, harmonie, optimismu, přináší radost, zahání únavu. Nabádá nás myslet více na sebe, ovšem v pozitivním slova smyslu, je barvou pozitivních změn. Pomáhá neklidné a nejisté duši lépe se vyrovnávat s nečekanými změnami a stresem. Vytváří pozitivní energie úspěchů tvůrčích, pracovních, studijních. Vibrace oranžové barvy navozuje pocity štěstí a optimismu, omlazuje, podporuje soustředění, přizpůsobivost, přitažlivost, osudové změny. Prohlubuje radostné pocity a tím pozitivně působí na mezilidské vztahy. Je-li oranžové příliš mnoho může svádět k flirtování.

roses-366172_1280Vibrační energie žluté barvy

Žlutá je vznešenost sama, evokuje představivost a tvořivost, odhodlání k prozkoumávání nových cest a přináší víru v nové začátky. Zažehná jakékoliv nepřízně osudu, podpoří vytváření všeho pozitivního v životě, neboť žlutá prezentuje energii světla. Rozvíjí intelekt, soustředění a organizační schopnosti. Je barvou vědomí, komunikace, myšlení, inspirace, sebedůvěry, rozvahy a intuice. Zvyšuje sebevědomí. Je barvou Slunce, zlata, ohně a světla, tím také symbolem pravdy a nečekaných změn. Vibrace žluté rozvíjí tvořivost, evokuje lásku a laskavost. Ale také věčnou netrpělivost vydržet na jednom místě, nabádá nás k cestování a poznávání všeho nového. Pozor na přemíru žluté: provokuje žárlivost, chtivost, závist, lakotu, pohrdání, samolibost a nenávist.

aster-188047_1280Vibrační energie fialové barvy

Fialová barva je základní barvou mystiky, magie, meditace, duchovních schopností, spirituality, záhad, moudrosti a tvůrčí síly. Vibrace fialové ovlivňuje šestý smysl a tím také odpovědnost. Čistí duši. Podporuje meditaci, učení se spirituálním dovednostem. Rozptyluje negativní myšlenky, pocity úzkosti, pročišťuje metabolismus, podporuje fantazii. Je barvou nepřehlédnutelné originality (obsahuje v sobě modrou a červenou). Příliš mnoho fialové barvy však představuje samotu, vnitřní žal a uzavírání se do smutných vzpomínek. Soustředíme se na fialovou barvu pro podporu duchovních a všech spirituálních schopností, duchovní meditace, učení se magii, soustředění. Popřípadě zrušení kletby, pokud máme pocit, že proti nám někdo vysílá negativní energii. Fialová se dobře doplňuje se žlutou.

fractal-18510_640Vibrační energie modré barvy

Modrá je obloha, oceán, nekonečno, absolutno, nadpřirozeno, božská harmonie. Představuje ochranu, moudrost, zdraví, štěstí, věrnost, trpělivost. Je barvou neomezených možností, čistoty duše, odpuštění, duchovní touhy, lásky, věrnosti a důvěry. Je inspirující, pomáhá k ujasnění si priorit, cílů, přání. Uklidňuje a napomáhá uvědomění si pravdy a zmatků v neklidném nitru. Modrá rezonuje s jemnými emocemi, trpělivostí, hlubokými city, něhou a věrností. Prohlubuje rozvážnost a opatrnost v mezilidských vztazích. Je zdrojem inteligence, logického uvažování a inspirace. Modrá vyzařuje klid a tiší hysterické povahy. Prohlubuje esoterické cítění, zlepšuje komunikaci, zklidňuje duševní traumata. Ruší negativní vlivy z vnějšího okolí, pohlcuje napětí, zlo a zlobu. Příliš modré však podporuje přehnaný idealismus. Modrá se dobře doplňuje s oranžovou.

Bleděmodrá barva má silnou léčitelskou energii, napomáhá v léčení nemocí, popálenin a tiší bolest. Uzdravující je působení bleděmodrého světla.

Indigová probouzí intuici, moudrost, umělecké vlohy, inspiraci a představivost. Vhodná při meditacích, pomáhá rozšiřovat hranice vědomí. Použijeme ji pokud řešíme spory, pomluvy, lži, nebo k odstranění kletby. Indigově modrá barva je zvláštní tím, že obsahuje jednu šestinu z každé základní barvy slunečního spektra (červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové).

leaf-178713_1280Vibrační energie zelené barvy

Zelená je zdraví, rovnováha, harmonie, naděje, obnova a růst, hojnost, plodnost, vytrvalost a láska,  je základní barvou přírody. Uzdravuje, regeneruje, přináší klid a pohodu, je štědrá, je posilující a osvěžující. Podporuje soustředění. Probouzí chuť do života, ale také chuť k jídlu. Podporuje soucit, pocit bezpečí, schopnost dávat a přijímat lásku. Pomáhá řešit neshody a spory, uklidňuje cholerické povahy, uvolňuje úzkost a psychické vypětí, posiluje zrak. Rozvíjí kreativitu. Proto bychom měli co nejčastěji odpočívat v přírodě. Zelenou barvu používáme při rituálech pro její velmi dobrou vázací schopnost, také pro schopnost harmonizace. Při vytváření hojnosti, úspěchu, hledání zaměstnání, odstranění nepříznivé finanční situace, plánování svatby, tvoření úspěšné budoucnosti.

Tyrkysová je barvou prvotního oceánu. Barvy na obloze se odráží na hladině rybníků, jezer a moří, vodní plocha je proměnlivá v závislosti na světelných podmínkách a barevném spektru oblohy. Například Tyrkysová barva vodní plochy, rezonující na hranici spektra mezi modrou a zelenou, pocitově ochlazuje, její třpytivost a krystaličnost je osvěžující, podtrhuje průzračnost vody, navozuje dojem dálky a hloubky.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Smaragdově zelená barva je rezonanční barvou bohyně Venuše. Polodrahokam smaragd sám o sobě je kamenem, skrývajícím v sobě tajemství podstaty života. Tento drahokam podporuje schopnost vnímat a vstřebávat kinetické a duchovní energie.

Vibrační energie hnědé barvy

Hnědou barvu spojujeme především se živlem země, s uzemněním, navozuje klidné soustředění a vnímavost. Je barvou financí, hmoty, úspěchu v podnikání, zaměstnání a studiu. V magii je symbolem ochrany, pomáhá odhalit faleš a přetvářku. Je velice hmotná, realistická, může nám být nápomocná potřebujeme-li sejmout z očí růžové brýle, pokud nedokážeme stát pevně nohama na zemi a stále se jen vznášíme v oblacích, pokud žijeme v iluzích a vše vidíme zkresleně. Používáme ji při rituálech v souvislosti s napojením se na živel země a zemské energie.

Charakteristika a vibrační energie barev

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?