Rok 2024 bude pod vlivem zesilující energie Slunce

Dvanáct měsíců příštího roku bude pod Vládou Slunce – pána světla, života, zdraví, lásky a svobody, respektive pod jeho sílící spirituální a transformační energií. Síla slunečního vlivu bude působit na zbavení se závislosti na někom nebo na něčem, na dodržování rovnosti práv, na získání svobody, společenské nezávislosti. Pocítíme vzrůst sluneční energie, která sílí a ve své nebývalé síle dopadá na zemi. Mocná energie Slunce bude působit na nás všechny stejným dílem, zesílený vliv pocítíme především tak, jak bude Slunce vstupovat do jednotlivých znamení zvěrokruhu. Spirituální poznání se bude odvíjet od akceptování věcí tak, jak jsou, bez přikrášlování a bez podhodnocování. Esenciální energii Slunce a světlo porozumění můžeme využít pro pokrok na naší cestě, jak osobně, tak kolektivně.

Vláda Slunce je o partnerství, spolupráci a týmovém tvoření, o uskutečnění tvůrčích idejí

Chodíme po zemi a přitom „tancujeme ve světle“ tvořivosti dvou universálních principů, ve světle, které beze slov sděluje, že není hříchu ani smrti. V určitém smyslu je smrt vůči životu bezmocná, život se v pozemské přírodě rodí a vzkvétá stále znovu a znovu. V okamžiku znovuzrození se nerodí pouze nový život, znovu a v jiné podobě se rodí také časoprostor. Rozkvět slunečního vlivu symbolizuje rovnoramenný kříž. Uprostřed čtyř ramenného kříže se skrývá tajemství, v bodě jeho středu pulsuje silná energie, z tohoto bodu vychází „dvanáct neviditelných paprsků“. Dvanáct slunečních paprsků představuje dvanáct slunečních znamení a životní sílu v našem nitru. Aby to nebylo až tak jednoduché, můžeme si ještě představit, že každý člověk je se Sluncem neoddělitelně spojen s jedním jeho paprskem, s jednou posvátnou sluneční spirálou, která představuje dílek nebo vlákno kvantového vědomí Slunce. Zde se můžeme pozastavit a rozjímat nad tím, co znamená „rozmlouvání se Sluncem“, se slunečními paprsky, se světlem, které neustále „přeskakuje mezi námi lidmi“.

Toto je symbolicky vyjádřeno v energii čtyřramenného kříže, v jehož středu se nachází pomyslná krystalická struktura diamantu, jehož paprsky se dotýkají země i nebe, volně se šíří všemi směry, pronikají hluboko do nitra země a vysoko do nebeských sfér. Iniciace posvátného diamantu symbolizuje ovládnutí božského principu. Náš svět je zrcadlem Slunce a srdce, životadárná esence božské síly je skrytá ve vířivé energii přírody a ve vířivé energii myšlenek, ve vědomí člověka a v pulsující energii jeho srdce. Kříž v podobě slunečního symbolu představuje čtyři světové strany, slunovratové směry, koloběh roku, spojení ohně a vody, dvě síly v nitru člověka. Jimi jsou aktivní, dynamické mužské síly a pasivní, magnetické ženské síly. Horizontální rameno kříže představuje podvědomí, ženský aspekt a energii vody. Vertikální rameno kříže poukazuje na vědomí, mužský aspekt a energii ohně. Spojení těchto dvou aspektů nebeských dvojčat, která touží být objevena a jejich tvořivá síla vyjádřena, představuje proniknutí ducha do hmoty, proudění posvátného světla z nitra ven. Rovnoramenný kříž je mostem do jiných rovin bytí.

Příští rok by měla být podporována energie psychického a mentálního růstu, zesílená intuice a citlivost v podobě empatie, schopnost cítit radost a nezištně ji kolem sebe šířit. Novým směrem se začne vydávat psychologie, psychoanalýza, záchytný bod bude hledán a nalézán v novém pohledu na lidskou duši, a na dvojitou polaritu, kterou v sobě každý z nás máme. Esenciální energie Slunce se vztahuje k rodině a dětem, příští rok může být významný tím, že se narodí hodně dětí. Tato energie obecně přináší inspiraci k novému přístupu k dětem, k ohledu na jejich vnitřní prožívání, na jejich duševní stavy, které bývají přehlíženy, pokud se více věnujeme pouze vlastním mentálním, duševním a psychickým stavům. Zesílí také vliv vnitřního dítěte na prožívání sebe sama i vnějšího světa, vliv tvořivé kreativní síly, která se touží projevit bez hranic a omezení spočívajících například v předsudcích. Můžeme se setkat s jevy protikladnými tomu, co považujeme za normální nebo naučené. Předsudky mnohdy způsobují věci, které považujeme za únavné a často i nesnesitelné, stejně tak působí neústupnost, tvrdošíjnost, ztráta kontroly, odmítání změnit směr nebo úhel pohledu. Zaměřit se můžeme na tvůrčí, originální myšlenky, posilovat můžeme vůli, vizualizaci a imaginaci, uvědomovat si solární aspekty vyššího (nevědomého) já a zároveň odkud proudí inspirace.

Energie Slunce bude podporovat schopnost vidět vše jasněji. Snadněji odhalíme různá „samozvaná temná poselství zkázy“ kovaná výmysly a lží, a která panují energií vyvolávající strach, dojde nám, že je načase poslat tyto bůhví kde vznikající fabulace ke všem čertům. Dnes už nestačí číst mezi řádky, leccos je třeba „číst pozpátku“ (pro některé jedince je to zřejmě jediná možnost, jak procítit nesmyslnost některých informací), neboť kdo sedá na lep smyšleným nesmyslům, nemá snahu odhalit jejich pravou podstatu a obviňuje druhé ze slepoty a používá k tomu ledový proud zlých slov, sám ztratil schopnost rozlišování a moudrost zření skutečnosti v jasném světle. Pod zesíleným slunečním světlem se z různých úkrytů vynoří mnoho překvapení, mnoho pravdy o nepravdách. Více si budeme všímat, komu se nedá věřit, všímat si informací, za kterými nestojí nic skutečného. Obtížné to bude s tolerováním pýchy, falše, předstírání, předvádění se, dětinskosti, povrchnosti, přehlížení druhých, bezohlednosti, panovačnosti, pesimismu. Neboť světlem pro budoucnost je optimismus a pozitivní očekávání.

Inspirace pro vědomé bytí – elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Možná se nevyhneme příhodám, díky nimž si uvědomíme, jak nezdravé pro náš pocit pohody a souznění s okolím je vycházet na denní světlo s přílišným sebevědomím, s panovačnou nebo vychloubačnou náladou a přehnanou sebechválou. Nebo pokud v sobě potlačujeme „energii sopky“ a mysl nastavenou na konflikty, vnitřní odpor bez porozumění je marný, jednou ta sopka vychrlí žhavou lávu ať už chceme nebo ne. Jasnost a radost souvisí s hormony štěstí a vnitřní harmonií, pro pocit blaha je synergie hormonů a harmonie nezbytná. Překvapení se může dotýkat náhlého nedostatku energie, nečekaného zrušení plánů, nebo nejistých stavů, kdy nebudeme jasně vidět podstatu nějaké situace, především v oblasti komplikovaných vztahů, které nám odčerpávají energii. Včetně týmové spolupráce a pracovních vztahů, které postrádají inspiraci a nové nápady. V této souvislosti bude dobré dávat si také pozor na vyhoření, věnovat čas odpočinku a posilování vitality.

Rok Slunce přinese materiální štěstí, prosperitu, úspěch a dokončení hodnotných projektů. Přinese také odměnu za snahu, vzpamatování se z minulých nezdarů, dobré zdraví, motivaci, inspiraci proměněnou do konkrétních výsledků, změnu životního stylu, radost a jasnější životní perspektivu. Štěstí bude přát připraveným, neboť energie Slunce představuje neutuchající pohyb v souvislosti s principy, které poukazují na obraz „stromu života“, představuje základní povahu člověka, jeho individualitu a (jasnost) vědomí. Připravenost spočívá také v ochotě motivovat druhé, ve vnímání a naplňování principu synergie, v uvědomování si, jak je důležité sebepoznání a magické umění stát se „středem vlastního vesmíru“.

Související články: 2024 – rok štěstí, štědrosti, nečekaných překvapení i extrémů, rok dřevěného Draka, Transcendentní prožitek překračuje hranice vědomí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?