Duchovní podstata narozenin a životní příběh

O narozeninách si můžeme uvědomit podstatu slunečního znamení, do kterého jsme se narodili, podstatu jména, které nám dali rodiče, podstatu místa a kraje, kde jsme se narodili. Mysl se ten den může zabývat vlivem dětství na náš život, vlivem zásadních životních událostí na psychiku, vlivem principu pozemské duality na náš charakter. Můžeme nečekaně naléhavě přemítat o našem každodenním způsobu jednání a rozhodování. A nic z toho není náhoda, protože sváteční den narozenin, mnohdy spojený s různými rituály, a pro nás nejspirituálnější den v roce na osobní úrovni, je vhodný pro upřímné a radostné setkání se sebou samým, s vnitřním andělem, který je neustále s námi a nikdy nás neopouští. Ale může se také stát, že právě v tento den nechceme být sami sobě blízko, podvědomě se od sebe odpoutáváme, například zábavou v rušném prostředí. Nechceme být konfrontováni se svým vnitřním Já. V tom případě neunikneme setkání se sebou samým pár dní před, anebo pár dní po narozeninách. Ačkoliv v den narozenin můžeme cítit lehkost a spokojenost, přesto je něco v našem nitru, co nás magicky přitahuje k silným prožitkům, k sebepoznání, k obohacení životní kvality, ke změně životního stylu. K odhalení tíhy svázanosti s minulostí, pokud nezpracovaná minulost nenápadně ovlivňuje přítomnost a tím i budoucnost.

NAROZENINOVÉ SETKÁNÍ S VNITŘNÍM ANDĚLEM

Životní impuls v den narozenin se projevuje různými způsoby, od naprostého klidu až po vnitřní nepokoj. Vnitřní pocity mohou být velmi silné, podbarvené něčím, co nám není na první pohled zřejmé. V den narozenin k nám mohou přicházet různá poselství, a to prostřednictvím energie duše. V den narozenin lze navázat kontakt s opomíjenou duší, s místem narození, s osobním karmickým úkolem. Je to den vhodný pro uvědomění si, co od života očekávám, co mi do života právě teď přichází, co nepotřebného odchází. Přehodnotit a procítit vlastní vnitřní sílu a zeptat se, kam směřuji životní energii, po čem toužím, čeho se chci vzdát a co si chci ponechat, to jsou nejdůležitější otázky, na které naše duše hledá upřímné odpovědi.

Ptejte se sami sebe: Jaký mám vztah k vlastním narozeninám? Proč jsem na světě? Jaký vztah mám ke svému dětství, k rodině? Rezonuji se svou duší, případně s vnitřním dítětem skrytém v mém podvědomí? Jak dokáži definovat svou identitu? Trápím se osamělostí? Jsem s okolním světem často v opozici?

Nebo je pro mě harmonie přirozeností a kdekoliv a kdykoliv se cítím být v bezpečí? Cítím spokojenost a radost anebo tíhu svázanosti s nějakou nevyřešenou kapitolou mého života? Jaké každodenní činnosti v realitě jsou pro mě unavující? Co mě naplňuje radostí, kdy, kde a s kým prožívám hřejivé pocity štěstí?

Pokud máte v sobě něco, co vás neustále vrací zpět, něco, co vás odvádí od vašich osobních snů, pokuste se odhalit příčinu

Zpravidla se nám různé věci připomínají právě v období narozenin. Může jít o návrat do stejného vztahu, o návrat k určitému místu, o návrat do určitého stavu (zdraví – nemoc, duševní pohoda – stres, jojo efekt při změně váhy, hojnost – chudoba). Během návratů, myšlenkových, vzpomínkových i skutečných, se setkáváme se stále stejnými vnitřními obrazy, napadají nás stejná slova a myšlenky, opakují se stejné emoce. Pokud se v nás toto odehrává, máme se pokusit, vědomě tyto opakující se vzorce rozpoznat, analogicky je vyhodnotit, odhalit osobní zaujetí. Rozpoznat, co symbolizují slova nebo obrazy, které doprovázejí myšlenkové návraty na stále stejná místa. Rozuzlení někdy vyžaduje zahledět se zpět, do určitého času, k určitému příběhu, někdy až do období dětství.

Důležité je vzpomenout si na vnější okolnosti, které měly vliv na naše důležitá životní rozhodnutí, a podvědomě možná stále mají. Lpíte-li na nějakém příběhu z minulosti, ptejte se například: Jak jste se tenkrát cítili, jaká byla vaše očekávání, co vás k té či oné zásadní situaci přivedlo? Jste k této situaci stále ještě připoutáni? Jak vás to ovlivňuje tady a teď? Nechte mysl volně proudit a později se vraťte k tomu, co se vám nejživěji vybavuje – dojmy a pocity spojené s konkrétní, živou a domněnkami nepodbarvenou vzpomínkou. Uvědomte si, co cítíte. Strach, úzkost, nadšení, radost, zklamání, vztek, žárlivost? Jaké rozpoložení ve vás vyvolávají vzpomínky? Co vidíte nejčastěji? Opuštěný rodný dům,  rozcházející se rodiče, opuštěného partnera? Vnímáte vlastní smutek, nebo smutek a trápení někoho jiného, vám blízkého? Jak vás tento smutek, spojený s jakoukoliv nepříjemnou minulostí, ovlivňuje v přítomnosti, kolik energie a radosti vám zbytečně ubírá?

Nedokážete-li nalézt žádné odpovědi, které by definovaly, kdo jste a kam máte namířeno, v den narozenin můžete navštívit váš rodný kraj, místo, kde jste se narodili, nebo místo spojené s dětstvím.

Pokud to nelze uskutečnit fyzicky, propojte se s místem, které je pro vás důležité, ve vzpomínkách, zapojte představivost, vizualizaci. Zaměřte se nejdříve na jakékoliv vzpomínky, postupně se vám místo vašeho dětství vybaví zabarvené určitou náladou, definované důležitými symboly, vnímané skrze vnitřní pocity. Vzpomínáte si na pocity v den, kdy jste se museli s určitým místem, vnitřně i vnějšně, na dlouho rozloučit? O jaké období vašeho života se jednalo?

Nevíte-li si rady, jak se na jemnohmotné energie vašeho života napojit, napište příběh

Nikoliv věcný, ale intuitivní, vyjádřený vnitřní cestou. Zajistěte si dostatek času a soukromí, pište cokoliv vám přijde na mysl, napište toho co nejvíc, pokud možno bez přerušování. Ponořte se do příběhu jako do hluboké vody. Napište i to, co byste nikdy nepronesli nahlas, nikdo to po vás nebude číst, pokud nebudete chtít. Vědomě si dopředu stanovte, že začnete psát s pocitem neurčitosti a postupně s příběhem, bez obav proklesleným fantazií vycházející z podvědomí, vnitřně splynete. Nalaďte se na uvolněnou atmosféru. Pište bez dlouhých přestávek. Nepřemýšlejte, co napíšete, pište plynule. Nechte mysl uvolněnou, vyjádřete cokoliv, své rozmary, sny, domněnky, sentimentální hlouposti. Nechte fantazii volně projevit, pište uvolněně, tak, jakoby příběh byl o někom jiném, ne o vás. Klidně pište páté přes deváté, nesledujte, co píšete, vyprávějte příběh, sen, drama nebo romantickou komedii. Nechte se unést příběhem jakkoliv nelogickým nebo bláznivým, čarujte se slovy podvědomě, nestylizovaně.

Poté si váš příběh vícekrát přečtěte. Měli byste být schopni definovat určitá slova, věty, symboly a obrazy v příběhu se nápadně opakující. Utkvěl vám v paměti nějaký dům, kámen, strom, zahrada, řeka, les? Je vaše pozornost zaměřena k určitým lidem? Jaká síla se skrývá v těch nejvýraznějších symbolech? Kde se nachází důležité ohnisko energie, které vás k danému místu (lidem, věcem, událostem) přitahuje? Souvisí vzpomínková energie se ženským nebo mužským aspektem ve vašem nitru? Cítíte potřebu toto místo chránit? Anebo naopak toužíte, aby místo chránilo vás? Přejete si toto místo navštívit, anebo se tam již nikdy nechcete vrátit? Jaké energie či nápovědy k vám přichází z vašeho spirituálního středu? Je vyhodnocení vašeho příběhu podobné bloudění v obtížně překonatelném bludišti anebo v příjemně tajemném labyrintu se skrytým mystickým řádem, v kterém je možné potkat se sám se sebou a se svým vnitřním andělem?

Na příběh se podívejte zpětně, až jej budete v klidu a o samotě číst, jinýma očima, uvolněnou meditativní myslí. Možná váš příběh není tím, čím se zdá být na první pohled. Vaše zápisky, podbarvené fantazií vycházející z podvědomí, postupně porovnejte se skutečným osobním příběhem. Vyberte si základní téma napsaného příběhu k zamyšlení, slova a části příběhu, které vás nejvíce zaujmou. Odkrývá se vám před očima něco, co se vám z podvědomí bez servítek odtajnilo? Zamyslete se i nad zdánlivými banalitami. Poznáte z vašich slov, jakou osobní změnou v současnosti, právě teď procházíte? Jaké máte vnitřní motivace, (o které ale ve své podstatě již nestojíte), shodující se s minulostí? Říká vám tento příběh, že je možné dosáhnout nemožného? Třeba jste si do této chvíle neuvědomovali, že už jste v životě vícekrát nemožného dosáhli. Najdete v napsaných myšlenkách osobní vzorec, platný pro tuto chvíli, nebo velký životní vzorec? Připomíná vám váš příběh nějaký scénář z minulosti, nebo scénář pro někoho jiného, na koho často myslíte?

Pokud se před vámi žádné poselství nezobrazuje, pokuste se váš příběh znovu přečíst a během čtení si vše živě představujte, hledejte osobní spojitosti. Možná jste hlavní postavou příběhu uloženého v podvědomí, příběhu s detaily, které jste dříve nevnímali vědomě, ale pouze podprahově, a možná si to nechcete přiznat. Pokud se stále nedovedete uvolnit, a v příběhu nevidíte žádné vodítko, čtěte si příběh nahlas, ve třetí osobě (on, ona, ono), a sledujte tón vašeho hlasu a pocitové reakce vašeho těla. Jakou hloubku mají vyvolané vnitřní obrazy, je v nich něco doplňujícího? Co cítíte? Radost, smutek, údiv, rozčarování, strach? Pojmenujte si všechny pocity. Jsou ve vašem příběhu vymyšlené bytosti? Prozkoumejte je, možná se jedná o vaše strachy, nebo mají pro vás důležitý vzkaz, k něčemu vás vyzývají. Také zdánlivě obyčejné věci jsou důležité, zkoumejte každé slovo, každý pohyb v příběhu.

K životnímu příběhu se vracejte opakovaně, zítra objevíte něco nového

Například různé epizody příběhu odkryjí symboly, jejichž význam se může ukázat později. Naslouchejte hlavně slovům, která se objevují opakovaně. Psaný projev, vědomé zaznamenávání prožitků, je také o (meditativním) naslouchání. Jde přece o text psaný uvolněnou myslí, která je vědomě naladěna jak na podvědomí, tak i nadvědomí. Uvolněná mysl snáze naslouchá „vzpomínkám“ z nevědomé oblasti bytí.

Psaným projevem často formujeme to, co si obyčejně ani neuvědomujeme, reagujeme na záblesky vyššího vědomí v pozadí prožitků, na různé emocionální vazby, a na jemné vnější vlivy, obyčejně nesnadno postřehnutelné.

Osobní příběh vyjádřený psaným slovem, ve stylu automatického psaní, působí zpětně na otevřené vnímání, je více než příběhem, obsahuje životně důležitá poselství, obsahuje vnitřní kód andělské duše. Pokud si ale nedáme pozor, mohou některá slova působit hypnoticky, sugestivně. Každý příběh je zabarvený osobností vypravěče, proto je důležité být k sobě upřímní a odpozorovat, co zásadního jsme myšlenkově takříkajíc překroutili v náš osobní prospěch. Anebo v osobní prospěch někoho jiného, někoho, kdo nás zásadně ovlivnil.

Pokud si cokoliv důležitého během zkoumání vašeho příběhu uvědomíte, udělejte si poznámky, anebo napište doplňující kapitoly. Zapomenuté historky mohou nést skrytý význam, který odhalíte intuitivně. Hledejte důležité symboly v lidech, se kterými se v příběhu setkáváte. Otevřeným a upřímným způsobem vnímejte, jak energeticky působíte na osoby ve vašem příběhu. Ptejte se, jak energeticky tito lidé působí na vás, jak ovlivňují, (nebo v minulosti ovlivňovali), váš život, vaše sebevědomí, vaše představy a sny.

Rozborem příběhu můžete v sobě vyřešit dlouhodobější konflikty, můžete objevit nové možnosti, získáte významné vhledy do budoucnosti. Stanete se sami sobě terapeutem a ozřejmí se vám vše, co potřebujete vědět právě teď. Nenechte se ničím vyvést z míry, nespěchejte, neprovádějte kritické sebezpytování, nechte myšlenky volně, nezaujatě plynout bez pocitů provinění, a bez soustředění se na případné pocity, které vás mohou stavět do role oběti. Až budete s rozborem osobního nitra u konce, řekněte nahlas cokoliv, co vám otevře ústa, nechte rozběhnout myšlenky, nahlas pojmenujte vše, co vidíte v minulosti, a vše, co vidíte kolem sebe v přítomném okamžiku. Pokud toto provedete skutečně odhodlaně a nahlas, energeticky vás to posune zase o kousek dál.

Poznat sám sebe v určitém vzpomínkovém čase a místě je osvobozující, čím větší výzva, tím více se o sobě dozvíme

Možná jste se rozhodli vypravit se, v čase okolo vašich narozenin, do rodného kraje, nebo na jiné, pro vás velmi důležité místo osobně. V tom případě dejte volnost nohám, sledujte váš krok, nedovolte, aby vás vedla pouze mysl. Vnímejte vše kolem sebe na jemné úrovni všech smyslů. Nechte volně proudit návaly pocitů a vzpomínkových vnitřních obrazů. Nechte v sobě odeznít jakýkoliv příběh, který se vynoří z vašeho nitra, čtěte sami v sobě a zároveň ve vnějších projevech jako v knize zapomenutých, a možná dokonce i zakázaných příběhů. Napojte se na duchovní podstatu daného místa a na vaše duševní rozpoložení. Sledujte vše, co se vám přímo vnucuje, třebaže pouze symbolicky v jemných náznacích.

Považujte sebe a místo, kde se ve vzpomínce nacházíte za vnitřní tajemství, uvědomte si, že nic, co se odehrálo a odehrává ve vašem životě, není náhodné. Zeptejte se, jak jste se na toto místo dostali, odkud a proč. Na otázky nedávejte vynucené odpovědi, jen pokládejte další otázky vycházející z těch předešlých. Pokud si nebudete myslet, že znáte na vše okamžitou odpověď, vyvstane vám před očima nový příběh, nové fascinující skutečnosti. Zážitek sám o sobě, v danou chvíli je jedna věc, interpretace (pojmenování) zážitku s odstupem času očima POZOROVATELE je věc jiná, a pro sebepoznání podstatně důležitější. Každá odpověď, kterou později objevíte, bude jazykem duše, na kterou jste si tímto počinem konečně udělali více času. Zásadní, nepříjemné vzpomínkové jevy a situace, které ve svém příběhu objevíte, můžete vědomě (pozitivně) přepsat a vědomě si tak vytvořit nové vzorce, tak ovlivníte osobní energetické informační pole, tento počin zpětně ovlivní budoucnost.

Pokud se do svého dětství, nebo do určitých životních situací vracet nechcete, někdy pomůže uvědomit si, kam a proč chodíte v současnosti. Jaké místo navštěvujete nejraději a o samotě, například pokud je vám smutno? Pokuste se analogicky vyhodnotit symboly spojené s oblíbeným místem, o kterém možná ani nepřemýšlíte jako o (občasném) úniku od reality. Co vás sem přitahuje, koho zde potkáváte, čím je místo symbolické? Jaké máte pocity, pokud si na toto místo vzpomenete před usnutím, nebo v okamžiku, kdy se vám spontánně objevuje před očima? Vztahuje se toto místo k nějaké vzpomínce z dřívější doby? Jedná se o vzpomínku na dětství, na milostný vztah? Jedná se o místo opuštěné anebo rušné? Pokuste se uvědomit si energii tohoto místa, paměť prostoru propojenou například s historickými událostmi. Ne vždy musí být podobné místo propojené s osobní vzpomínkou, může být naopak spojené s představou do budoucnosti, se současnými sny. V každém případě je něčím pro vás specifické, něco skrytého na duševní úrovni může definovat váš vztah k oblíbenému místu. Pokud otevřete vlastní duševní prostor, může se stát, že se na oplátku dané místo otevře vašemu vědomí, vašemu životnímu příběhu, tak lze odhalit skryté osobní zaujetí v čemkoliv, co vás doposud na podvědomé úrovni ovlivňuje.

Akceptovat věci takové, jaké jsou, nesnažit se okamžitě vše pochopit, otevírá prostor pro pružné vnímání jemných poselství, která přinášejí odpovědi na životní otázky. Poselství, která cítíme, vidíme, slyšíme, nebo vnímáme prostřednictvím těla (bušení srdce, svědění, náhlá bolest hlavy, svírání žaludku), mohou být na první pohled banální, přesto mívají skrytý podtext, který musí odhalit každý sám za sebe. Poselství se může skrývat ve slovech písně, která nám stále přichází na mysl, v obrazech, které náhle vidíme před očima, v melodiích, v čemkoliv, co náhle změní naše emoční rozpoložení. Někdy můžeme mít naléhavé nutkání, například právě v den narozenin, poslechnout si určitou hudbu, podívat se na určitou pohádku, pustit si oblíbený film, přečíst si oblíbenou knihu.

Prociťování různých poselství se dá naučit pozorností, nelze poradit, jak to udělat, jak se stát pozorovatelem vlastního životního příběhu, vždy se bude jednat o zcela individuální proces. Pokud ale nic z toho, co je řečeno v tomto článku udělat nechcete, tak se do toho v žádném případě nesmíte nutit. Je třeba vnímat, zda jste na odkrývání svého podvědomí připraveni, čím více budete připraveni, tím méně bolestný proces to bude.

Každý výtvor, ať už jde o psaný příběh, malovaný obraz, hudební skladbu, postavený dům, zasazený strom, je ve zmenšené míře napodobením stvoření světa. Každému výtvoru předchází určitá myšlenka a představa. Stejně tak myšlenky, představy a sny ovlivňují naše životy. Sebepoznání není jen o psychické a charakterové úrovni jedince, je také o tom, že z nitra a z podvědomí se uvolňují různé vzorce, něčím podmíněné obrazy, vnímáme energetickou provázanost s těmito vzorci, což uvádí v pohyb další a další procesy sebepoznání. Jedná se o aktuální transformační procesy, pro někoho plánované i neplánované, vítané i nevítané, pro jiného vědomé, radostné a prodchnuté nespoutaností a pocity štěstí. Někdy ale může jít o procesy hluboce psychické, niterné, duševní, tělesné, někdy dokonce bolestné, ale potřebné pro nastolení vytoužené změny, která nás posune blíže k našim snům, blíže k novým představám, které si o sobě odhodlaně a s láskou vytvoříme.

Zobrazit všechny eKnihy

Pro zajímavost: Existují různé víry, které ovlivňují život, například jehovisté se ztotožnili s pokrouceným výkladem Písma svatého a ve svých stanovách mají zakázané oslavy narozenin. Druhou zajímavostí je takzvané křižování (neplést s požehnáním ve smyslu pohanské přírodní víry, kde nejde o personifikaci božské energie „ve jménu otce svatého“, jako například během křesťanského křestu). Víte, že vytvoření malého kříže rukou před čelem může díky nevědomosti uzavírat třetí oko? Může mít tento často opakovaný rituální akt nepozorovaný vliv na člověka, který ve své víře žije v nejrůznějších iluzích, v dogmatech, někým úmyslně předkládaných? Na podobné otázky si také musí odpovědět každý sám.

Související články: Nový životní styl – metafyzika, Jste připraveni dozvědět se více o životě?, Virtuální soukromí v čekárně na život

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?