Svátek dušiček – Samhain, keltský nový rok

V noci na 1. listopad se prolamují hranice mezi pozemským a oním světem a mrtví mohou navštívit své blízké. Tento pohanský svátek všech duší se nazývá Samhain. Oslavy sklizně a konce léta se konají také za úplňku, který je nejblíže k prvnímu listopadu. Keltové uctívali čas vládnoucího podzimu tři týdny. Dnes slavíme den Všech svatých. Keltové slavili nový rok už 31. října, začátek nového roku nastal toho dne při západu Slunce. Konec října představuje začátek temné poloviny roku, magický čas předtuch a tajemných poznání, kdy za určitých podmínek přestávají platit zákony o prostoru a času. Právě v období Samhainu je černá bohyně panna oplodněna Duchem, čili Světlem, aby se za zimního slunovratu mohl zrodit nový sluneční bůh.

(Samhain, keltský nový rok, Slavíme 31. října, 2. listopadu, nebo když je Slunce na patnáctém stupni Štíra.)

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Božské vědomí je tajemné místo odkud pocházíme, a kam se jednoho dne navrátíme. Neustále něco starého umírá a něco nového se rodí. A vše, naprosto vše se po svém zániku navrací k jádru kosmického vědomí. Božské vědomí je vesmír, a jedinečná příroda, jejíž krásu je nemožné nemilovat. Určitě každý z nás alespoň jednou za život s přesvědčením, které vychází z podvědomí, vážně pronesl: „Až se podruhé narodím, tak to či ono udělám jinak.“ A o tom je život, pochopit a poučit se, že něco by mělo být, nebo mohlo být jinak, a o tom je také takzvané karmické učení. O smrti se zřídkakdy otevřeně mluví, smrt je spirituálním okamžikem, kdy křehké lidské vědomí splyne s esencí přírody a stane se součástí vědomí všech věků. Přičemž si zachová onu křehkou paměť vlastního rodu, a starobylou paměť jedinečné duše, která zůstává svěží a mladá po všechny věky, v každém z pozemských životů.

Samhain (obrození Kola roku), Svátek všech svatých

Posláním tohoto svátku je, abychom vždy měli úctu ke smrti, k zemřelým ale i k posmrtnému životu. Zesnulým věnujeme tichou modlitbu. Všechny duše žijících i zemřelých setkávají se v prostoru bez času v blaženém poznání vzájemné lásky, lásky vesmírné, andělské i pozemské. Dříve lidé v animální svět věřili bez předsudků, s pokorou a respektem. V období dušiček se chránili před energií podsvětních duchů či zbloudilých duší. Západ je symbolem podsvětí, proto lidé nechávali okna na západ vždy dobře zajištěná. V tento den se nekonají svatby, nepracuje se ani necestuje na velké vzdálenosti. Jako lidé v dávných dobách také my bychom měli mít úctu k obyvatelům záhrobí – také k nim budeme jednou patřit.

Edain McCoyová: Samhain – „Byla to noc, kdy starý bůh zemřel, vrátil se do Země mrtvých, aby čekal na znovuzrození o Youle (zimní slunovrat), a čas, kdy bohyně babice truchlila nad ztrátou syna či druha (Slunce), opouštějícího její lid v dočasné temnotě.“

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Mystické zkušenosti, úplné splynutí s nepodmíněnou láskou, s nekonečnou tvořivostí vesmírného Ducha, zbavuje lidské vědomí všech strachů, včetně strachu ze smrti. Odpoutané vědomí dokáže otevřít jakýkoliv „vesmírný soubor“ správnou a cílenou koncentrací, a má možnost zjistit, že vesmírné vědomí obsahuje všechny informace v podobě uložených dat, které je možné zpracovat dokonalou představivostí. Kvantové soubory božského-vesmírného Vědomí obsahují v kódech skryté obrazy a zvuky, které jsou součástí videa života – paměťového pole – všech bytostí, databáze vesmírných událostí, formátovaných textů všech pozemských vědomostí. Vědci a vynálezci, spisovatelé a filozofové nahlížejí, ať už vědomě či nevědomě, do těchto kosmických souborů, a po „přečtení“ uložených dat je převedou do textových souborů, interpretují je v podobě nových vynálezů, hudebních skladeb, románů a pohádek.

Pohanský svátek dušiček Samhain dává energii skřítkům a přírodním duchům:  opouštějí podsvětí a vydávají se na toulky po krajině přikryté tajemnou podzimní mlhou

Čistí se krby a ohniště, aby se duše mrtvých mohli ohřát u praskajícího ohně. V těchto dnech se otevírá vědomí planety Saturn. V krajině můžeme zahlédnout neklidné, bludné duše, které nemohou najít své místo spočinutí. Nastává čas odpuštění, utišíme se a meditujeme o pomíjivosti existence, uvědomujeme si, že ze smrti povstane nový život. Příroda se připravuje na regenerační spánek. Ptáci odlétají, aby se na jaře mohli vrátit. Spadané listí udělá na zemi životadárnou pokrývku, koloběh života zařídí, že do jara listí zetleje a zúrodní zeminu.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Do ohně se házejí ořechy, které skrývají pod skořápkou veškerou moudrost, podle symbolů, které hořící skořápky utvářejí, se věští budoucnost. Lidé oslavují oblečeni v bílém, ve slaměných maskách. Stůl se prostírá i pro blízké zemřelé, připravují se jejich oblíbená jídla. Pečou se speciální koláče pro duše zemřelých.

Po večeři, která probíhá v naprosté tichosti, se vyprávějí staré, strašidelné příběhy. Až do rána se vzpomíná na milované předky, hovoří se s dušemi zemřelých. Za okny svítí zapálené svíčky ve vydlabaných řepách nebo dýních, k uctění duchů živých i mrtvých. Světlo zapálených svící odvrací od domu negativní energie, zlé síly a neštěstí. Světlo svící doprovází duše zpět do zásvětní říše, aby nezabloudili ve světě živých.

Nedokážeme si sice ve skutečnosti zcela přesně představit jakou strukturu má nesmrtelné lidské vědomí, ale víme, že v určité, obtížně představitelné podobě existuje. S tím souvisí, že nic jako trvalá a neměnná karma ve skutečnosti nemá nad námi neomezenou moc. Karmické záležitosti, které ale nejsou trvalé, je třeba brát jako pomůcku pro život i pro vývoj společnosti, je možné karmické kódy a programy přepsat, správnou myšlenkou a správným činem. Vlastně jakékoliv esoterické texty můžeme brát jako částečky z nekonečné vesmírné „binární (opak textového)“ struktury, převedené do různě strukturovaných pozemských vědomostí – platných pro danou dobu, pro daný směr vývoje, pro určitou časovou etapu. Poplatných pro vnitřní svobodnou volbu každého jedince, jde jen o to, jakým směrem zaměří kdo svou pozornost. Soubor budoucnosti není zcela přesně dán, ani karmou ne, budoucnost skládáme z jednotlivých rozhodnutí a činů v přítomném okamžiku, odvážných činů, které se odzrcadlují v realitě.

Uctívané stromy Samhainu

Bříza, jabloň, líska a dub. Všechny podzimní plodiny a ovoce, dýně, kukuřice, lilek, divizna, šalvěj, pelyněk. Kouř zapáleného diviznového stonku zahání zlé duchy, přízraky a negativní energie. Na podzim, kdy nastává čas brzkého stmívání, se seschlé diviznové stonky používaly jako louče – máčely se ve vosku. Říkalo se jim ,,babí svíčky“. Pokud pelyněk použijeme jako vykuřovadlo přímo na hřbitově, v míru se shromáždí duše zemřelých.

Bříza je symbolem regenerace, inspirace, plodnosti a lásky

Liz a Colin Murray, Stromy a keltská věštba: „Keltský rok má 13 lunárních měsíců a každý z nich se jmenuje podle stromu. První je bříza s bílým kmenem. Pokud podnikáš svou duchovní cestu s tímto stromem jako svým průvodcem, nezapomeň soustředit svou mysl na pozvednutí jemné bělosti stromu, bělosti, která zřetelně vystupuje z podrostu matoucích keřů a trnitých houštin, které pokrývají zemi v lese a tak překážejí hladkému pohybu“.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Rituál pro zbloudilou duši

Zhasněte velké světlo a zapalte svíčky. Meditujte v duchovní tichosti, myšlenky nechte někde v pozadí neklidné mysli, soustřeďte se a intuitivně se napojte na energie, které kolem sebe vnímáte. Požádejte duši aby odešla do světla, tam, kam patří. Věnujte projevené energii spřízněné duše pár krásných, milých vzpomínek. Rituál provádějte s láskou, pokorou a soucitem. V tichosti napojte své vědomí na rezonanci duše, která potřebuje vaší pomoc či útěchu.

Zvyk, pokládat na hroby zemřelých řezané květiny, pochází z období starého Říma. Římané, tak jako jiné národy, věřili v posmrtný život. Růže položená na hrobě představuje symbol obnovujícího se života. Růže je symbolem životní energie – hadí síly. Keltové sázeli na hroby brčál, violku vonnou a oměj šalamounek. Na pohřebištích dominovaly borovice a červené tisy. Jako stromy nesmrtelnosti připomínaly, že život je věčný a duše nesmrtelná. Není vhodné posedávat nebo přespávat v blízkosti tisu, obyčejného smrtelníka by se mohli zmocnit bytosti z podsvětí. Také zeravy jsou považovány za stromy nesmrtelnosti, větvičky používáme dodnes při pohřebních obřadech – vůně zeravu uklidňuje a zahání smutek.

Silven Raven Wolf, Vzývání Samhainu: „Lesy mlžné, temné a hluboké, bráno mezi světy, otevři se, propusť naše milované, aby s námi dnes večer zasedli k oslavě narození nového, zániku starého. Otevírám další kolo. Každý list k zemi padající pohřbívá vše zlé a stonající. Pak na jeho místě může vykvést nová růže. Dej dar lásky po celý rok, zlaté žně a slunce v podzimu, kdy dny se krátí před zimou. Noci prodlužují se s přicházejícím chladem. Lepší místo vytvářím a hledám, pro každou duši v lidském plemeni. Divoké větry podzimu v temném hlase stařeny promluvte ke mně v moudrosti. Vyslechnu slova osudu, kterou mám se vydat cestou. Vy, kdož jste již odešli, promluvte ke mně konečně. Šeptejte slova lásky a péče, dokažte, že jste s námi ještě.“

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Jako vtělené duše, během své pozemské pouti, nahlížíme do astrálního světa neustále

Duše má přístup k informacím v morfických polích. Na astrální úrovni může sledovat náš život rozvíjející se mnoha možnými směry. Avšak je naší součástí, jejím přáním je harmonie, láska… Proto se podílí na obrazech a znameních, které jsou nám na naší cestě nenápadně předkládány. Duše na jiné dimenzionální úrovní ,,vidí“ budoucí události, předkládá nám náznaky v podobě synchronicity. Postrkuje nás kam je potřeba. Někdy do nás doslova ,,šťouchne“, přesto zůstaneme zaslepení a hluší. Někdy jí to dá spoustu úsilí, pokud s ní nedokážeme komunikovat, potom musí mít duše úžasnou představivost a fantazii, aby nás různým způsobem upozornila a upoutala naší pozornost. Potom se nám přihodí různé podivnosti, které si neumíme rozumem vysvětlit. A právě v těchto případech je skryté kouzlo přítomného okamžiku.

Kouzlo intuice či kouzlo šestého smyslu, vycházející z hlubin nevědomí, nám předkládá různá tušení, někdy, aniž bychom si toho byli vědomi, nám dokonce může zachránit život. Pomocí šestého smyslu nahlížíme do neznáma, vnímáme skryté skutečnosti, soustředíme se také na naše snové vědomí. Vyhodnocujeme shody okolností, nenápadné souvislosti, na základě kauzálních dějů předjímáme budoucnost. Intuice spolehlivě vyhodnocuje všechny drobné každodenní záležitosti i nepředvídatelné budoucí okolnosti, bez našeho vědomí se napojuje na kolektivní vědomí. Každý den, včetně nočních snů, nám intuice předkládá poselství v podobě obrazů, znamení, náhlých emocí nebo v podobě silné předtuchy. Další řetězení událostí pak záleží na našem vědomí podle toho, jak a zda vůbec s přijatými informacemi naloží.

Chryzantéma – zlatě kvetoucí – chrysós (zlato), anthémon (květina)

Barevný podzim prosvětlí paleta zářivých a teplých odstínů půvabných květů listopadek, krásných květin v mnoha odstínech, které rozhodně nejsou jen smutečním symbolem. Číňané uctívají chryzantému jako květinu dodávající elán a životní sílu. Symbolizuje dokonalost, často její květy vyobrazují na různých předmětech denní potřeby. V Asii rozhodně není považována za smuteční květinu, odtud také pochází mnoho vyšlechtěných kultivarů. V Japonsku je rostlinou dlouhověkosti a životního štěstí, dokonce zde mají slavnosti chryzantém, jakýsi národní den štěstí, každý rok vždy 9.9. V obou těchto zemích se okvětní lístky chryzantém přidávají do čaje nebo osvěžujících nápojů a zeleninových salátů. Název této květiny pochází patrně z Řecka, chryzantéma znamená zlatá květina. Dlouho nám vydrží ve váze, když stonky odlomíme, neřežeme je nožem, a pokud květy občas orosíme. Chryzantéma je zasvěcená Slunci. Ochrana při cestování: nasušte květy kopretiny řimbaby (druh drobné chryzantémy), a rituálně je uložte do malého plátěného váčku. Kouzelné rituály: ochrana, očista, štěstí, získání životní energie.

Pascoli: „Co tam dělají v tichém altánku, chryzantémy, naše květy, co tam dělají? Ó, stojí tam, s jejich marnou krásou, se svěšenou hlavou slzy prolévají. Myslí si, že jsi tento rok daleko, pláčou, že tu nejsi celý rok.“

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

PŘIPRAVTE SI NA SVÁTEČNÍ STŮL ROH HOJNOSTI

Roh hojnosti je symbolická nádoba ve tvaru rohu, například spletená z proutí. Jde o jakýsi symbolický proutěný koš, kam ukládáme hojnost úrody, plodů přírody. Ale i skutečnou hojnost vlastních životních příběhů, životních zastavení a splněných tužeb. Roh hojnosti připomíná pohádkovou symboliku ,,Ubrousku prostři se“ nebo ,,Beránku otřes se“. V řecké mytologii najdeme příběh, kde se podobně jako v pohádkách roh hojnosti naplní pokrmy (medem, mlékem). Roh hojnosti nám také může připomínat srpek Měsíce, kdy Luna sama je symbolem plodnosti (hojnosti). Symbolicky může ,,úroda“ a ,,hojnost“ představovat cokoliv jiného, než jen podzimní sklizeň.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Tuto pomyslnou nádobu můžeme naplnit během meditace nebo vizualizace také penězi: ,,zlatými dukáty“, nebo láskyplnými dary pro naše blízké, dary pro Matku Zemi – v podobě afirmací a modliteb. Roh hojnosti můžeme až po okraj naplnit radostí, smíchem, dobrou náladou, optimismem. Vše, čím naplníme náš roh hojnosti, se k nám vrátí, až přijde ten správný čas. Vše, čím naplníme ve svých představách roh hojnosti, a uložíme na časové ose ,,budoucnosti“, se k nám může odzrcadlit, pokud vytrváme ve svém úsilí, a nepodlehneme netrpělivosti nebo nedočkavosti. Proč? Protože nevědomky, můžeme své osobní ,,neviditelné rohy hojnosti“ naplnit také myšlenkami na nedostatek, myšlenkami strachu, hněvu, závisti, nebo emocemi žárlivosti a smutku.

Zpětná vazba funguje tak jako tak. Proto zůstaňme napojeni na intuici a vědomě ukotveni v myšlenkové a emoční harmonii.

 

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

DO ROHU HOJNOSTI PŘIDEJTE KAŠTANY

Kaštan splní přání ohledně lásky a peněz. Zdraví a vitalitu přinesou plody: na podzim nasbírejte tolik kaštanů, kolik je vám let plus jeden navíc a dejte je pod postel

Každý rok je nezapomeňte vyměnit za čerstvé (absorbují negativní energii). Pro štěstí noste jeden kaštan v kapse, též trpíte-li nevyrovnanými citovými emocemi. Nemocnému dejte na několik hodin do postele k nohám kaštany, pomáhají odsát energii nemoci. Použité kaštany zakopejte do země.

Jedlé kaštany jsou výživné pro mozek, posilují nervy, pomáhají od bolestí hlavy.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

TALISMAN PRO OZDRAVENÍ DOMOVA

Zapalte svíce a nechte doutnat vonnou tyčinku. Myslete na vše dobré a pozitivní. Na aranžovací drátek napichujte malé kaštany, spojte je do kruhu a poté vytvarujte do srdce. Dozdobte větvičkami břečťanu a červenými jeřabinami, svažte červenou stuhou a pověste v blízkosti vchodových dveří.

KELTSKÁ DOMÁCÍ MEDOVINA

Jednoduchou a na přípravu rychlou medovinu, bez zdlouhavého procesu fermentace, si dopřejeme za měsíčních úplňků, nebo během oslav pohanských svátků, například Beltaine, nebo Letní slunovrat.

Budeme potřebovat: dobře omytý citrón, větší kousek  celé skořice,  3 hřebíčky, lžičku strouhaného muškátového oříšku, 300 gramů medu, 1 litr alkoholu.

Postup: do jednoho litru vody dáme vařit pokrájený citrón, větší kousek skořice, tři celé hřebíčky, lžičku strouhaného muškátového oříšku. Vše vaříme na mírném, pomalém ohni zhruba pět minut. Necháme trochu vychladnout a přidáme 300 gramů medu, mícháme do rozpuštění. Až se med rozpustí, vše přecedíme přes jemné plátno. Plátno zachytí jemné nečistoty z koření a vzniklou pěnu. Přidáme jeden litr alkoholu – výběr dle chuti. V rámci zachování keltských tradic je vhodné použít irskou whisky. (Muškátový oříšek je ve větším množství halucinogenní, nepřekračujeme tedy uvedené množství.)

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

SVÁTEČNÍ ŠVESTKOVÁ RUMOVÁ KLEVELA

Švestky jsou prospěšné našemu zdraví, obsahují hodně vlákniny, mají antioxidační účinky. Častá konzumace švestek má vliv na stabilitu (neubývání) kostní dřeně. Podle nových studií denní pojídání švestek, i v sušeném stavu, snižuje cholesterol.

Na švestkovou klevelu potřebujeme: 1 kg vypeckovaných švestek, 250 g cukru, půl lžičky mleté skořice, 2 celé hřebíčky, kousek badyánu, šťávu z jednoho citronu, kousek tence seříznuté citr. kůry, a panáka rumu.

Postup: všechny ingredience (mimo rumu) přiměřeně podlijeme vodou a povaříme asi pět minut. Vyndáme citr. kůru, badyán a hřebíčky, vše ostatní pomalu dusíme do polotuhé hmoty. Dáváme pozor, švestky nesmíme rozvařit úplně na kaši. Nakonec přidáme rum a už nevaříme. Horké plníme do menších sklenic. Sterilujeme dvacet minut.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

RIZOTO S DÝNÍ HOKAIDO

Vegetariánské rizoto s DÝNÍ HOKAIDO je překvapivě dobré, navíc velice zdravé. Dýně (turek, tykev) je zdrojem vlákniny. Dále obsahuje vitamin A, betakaroten, draslík, selen, lutein. Dýňová semínka jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin. Semínka můžeme v troubě upražit, a připravit si tak zdravý pamlsek.

Ingredience: rýže, cibule, dýně hokaido, sůl, pepř, mletá kurkuma, mletý zázvorový kořen, olivový olej, sojová omáčka.

Postup: Uvaříme rýži obvyklým způsobem. Na pánvičce osmahneme tři cibule pokrájené na kostičky (použijeme kvalitní pánev a co nejméně tuku). Omytou dýni rozkrojíme a odstraníme jádřinec (vláknitý střed). Na cibulový základ dáme nahrubo nastrouhanou dýni hokaido (strouháme i se slupkou). Osolíme, opepříme, ochutíme mletou kurkumou (nešetříme, kurkuma tvoří chuťový základ rizota, navíc je velice zdravá), přidáme špetku mletého zázvoru. Restujeme za občasného míchání, dokud dýně nezměkne (asi 10 min). Nakonec vmícháme trochu sojové omáčky a kvalitní olivový olej. Hotovou dýni smícháme s uvařenou rýží. Servírujeme se zeleninovou oblohou, případně podáváme dýňovou rýži jako přílohu.

Exkurze mimo tělo – sebepoznání

Pražená dýňová semínka: z vydlabaného středu dýně můžeme vybrat semínka a upražit je v troubě. Semínka pečlivě očistíme, propláchneme a osušíme. Rozložíme je na plech pokrytý pečícím papírem, vložíme do předehřáté trouby na 190°C. Dýňová semínka pražíme zhruba půl hodiny. Ke konci pražení můžeme semínka prosolit.

Svátek dušiček - Samhain, keltský nový rok

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.