Probuďte v sobě všímavost a probudíte hormony štěstí a dobré nálady z latentního spánku

Proč se občas nemáme rádi? A někdo dokonce po celý život? Kdo nám namlouvá, že nejsme dokonalou bytostí? Kdo je ta osoba, která bydlí v našem těle? Známe ji dokonale, nebo si jenom myslíme, že ji známe? Možná se nemáme rádi, protože citlivě reagujeme především na stimulace a podněty zvenčí, díky nimž si můžeme připadat nepatřičně nebo nepříjemně. Možná se příliš zaobíráme nepříjemnou minulostí, nebo máme strach z budoucnosti a ze stárnutí. Představte si, že každá vaše buňka produkuje endorfiny, to znamená, že zažívá energetické vibrace štěstí, pokud je šťastná také vaše mysl. To platí i naopak, pokud jste smutní, každá vaše buňka rezonuje energií vašich pocitů. Mezi mentálním, emočním, pocitovým a psychickým stavem a chemickými reakcemi v těle panuje vzájemný vztah, který se dotýká zdraví, štěstí, dobré nálady a spokojenosti.

Uveďte se do klidného, meditativního stavu. Zaměřte se na svého vnitřního pozorovatele, uvědomte si, že vaše tělo je složeno z nesmírného počtu inteligentních buněk. Vědomě učiňte buňky vašeho těla šťastnými, prostě jim řekněte, že je máte rádi. Jsou vaší součástí, každá vaše buňka je vámi, a zároveň je součástí mnohorozměrného vesmíru. Probuďte své endorfiny z latentního spánku. Radostná pozitivní mysl, fantazie, vnitřní mentální procesy, sledování myšlenkových pochodů, meditace na přítomný okamžik, vědomá radost a potěšení, smích, pozitivní emoce, dechová cvičení, zdravá krev a imunitní systém, pocit bezpečí: to vše ovlivňuje biochemické procesy ve fyzickém těle. Smích je dokonalým spouštěčem produkce hormonů štěstí. Upřímný, laskavý smích a také úsměv, takový, jehož upřímnost se odráží v očích. Na vědomé úrovni, v plné koncentraci je možné rozproudit tvorbu hormonu štěstí cíleně a vytvořit tak kontrolovanou psychickou pohodu. Hormony proudí krví, proto je potřeba zaměřit se také na správnou životosprávu. Krev je nositelem životní síly, pružnosti, ohebnosti a inspirace. Celostní pohled na procesy v lidském těle znamená vědět, že nervová soustava člověka, hormonální systém (endokrinní) a imunitní systém jsou úzce propojeny.

Vnější svět je v určitém smyslu iluzorní, vnitřní svět je ten pravý. Pokud budete s nepříjemnými emocemi sledovat nadměrné množství negativních zpráv o všemožném lidském utrpení a různá dějství, která se nacházejí mimo vás, události vzdálené tisíce kilometrů, vaše buňky v tom okamžiku nevědí, že se vás tyto stresující a traumatizující věci osobně nedotýkají. Podobné je to se sledováním filmových projekcí s katastrofálními nebo hororovými zápletkami, buňky vašeho těla reagují na stres a emoce, které se na vás přenáší z fiktivních příběhů. Pokud už musíte tyto věci sledovat, dělejte to bez připoutání, bez silného emočního prožívání, aby vaše emoční tělo nebylo infikováno stresem, který se vás v realitě žádným způsobem vlastně nedotýká. Nepřipoutanost k stresujícím podnětům znamená sledovat okolní dění nezúčastněně, pouze přijímat informace, svým způsobem chladně, s neutrálním zaujetím.

Zamilujte se do svých endorfinů!

Vybavte si jakýkoli vnitřní stav doprovázený pocity radosti nebo potěšení a představte si, že dokážete tento chvilkový euforický stav prodloužit na deset minut, na hodinu, na celý den, na celý život (krása okamžiku, východ slunce, erotika a milování). Jde o prchavé okamžiky magnetického propojení, kdy si například s hlubokým nadechnutím řeknete: „To je nádhera!“, když ucítíte nádhernou vůni, nebo se zakousnete do první sladké jahody. Představte si tento prchavý prožitek jako běžnou součást života. Přestože je běžné a normální, že někdy naše emoční pochody lítají sem a tam jako na houpačce, všímejte si více toho, jaké emoce ve vás vyvolá pohled na něco krásného. Snažte se udržet uvnitř v sobě co nejdéle například pocit láskyplného přijetí. Vědomě si všímejte příjemných událostí, které ovlivňují, jak se cítíte, pamatujte si tento stav pro chvíle, kdy vás něco rozzlobí, tak se obrníte proti nepříjemným, déle trvajícím pokleslým stavům.

Zamilujte se do svých endorfinů, ony se na oplátku zamilují do vás, jsou živoucí a inteligentní podobně jako je živoucí fyzické tělo jako celek, včetně těla emočního. Vybudujete si tak vzájemný informační systém: vědomě prožitý šťastný zážitek podnítí tvorbu endorfinů ve vašem těle. Dostatek endorfinů, podnítí emoční tělo k větší vnímavosti pro vše, co vás může učinit šťastnými. Zhluboka se nadechněte a vydechněte všechen váš vnitřní vesmír, ať už máte ve svém nitru skryto cokoli, nebojte se vše ze sebe vydechnout ven. Opět se nadechněte a vědomě vdechujte krásu přírody, červánky na obloze, vůni deště, nechte se naplno dojmout energií čerstvého vzduchu a krásou okolního světa.

Úsměv je harmonická energie v pohybu

Nechte do sebe vědomě vstupovat příjemné pocity při každé příležitosti. Příjemné pocity většinou vyvolají úsměv, který si ani nemusíme uvědomovat. O co jde? Je to doslova pohyb energie. Prostě se to děje, myšlenka nebo vzpomínka vyvolá pohyb energie: oči se rozsvítí, rty se usmějí – je to fyzický proces, energie v pohybu. Pokud jste ukotveni v přítomném okamžiku, tak si tento posun energie silně uvědomíte. Pocit štěstí nebo radosti není pouhý pocit – je to pohyb energie. Štěstí dokonce ani není pocit, je to stav vědomí. Všimněte si, že výraz vašich očí se odráží ve výrazu vašich rtů – usmějte se očima a usmějí se i vaše rty. Pokud soustředíte úsměv pouze do rtů, oči zůstanou smutné. Šťastný člověk zrcadlí svou vnitřní harmonii v očích, které září jiskřičkami pohody a vnitřního vyrovnání a smíření. Pohlaďte se po tváři, zůstaňte ve vnitřním klidu a na nic nemyslete, hlaďte se tak dlouho, dokud neucítíte silnou vlnu endorfinů, jak proudí celým tělem. Příjemné doteky, hlazení a mazlení jsou spouštěčem hormonu štěstí. (Proč myslíte, že se malé dítě potřebuje tak často přitulit, pomazlit, pohladit.)

Večer, v čase, kdy se brzy stmívá, se nalaďte na světlo svící, pořiďte si je v oranžové a žluté barvě, to jsou barvy radosti. Obklopte se takovými podněty, které ve vás budou vyvolávat potěšení, uspokojení. K podnětům, které ve vás vyvolávají nepříjemné pocity, odpor, strach: změňte postoj, zaměřte se na jejich vnímání a na okolnosti, které je vyvolávají. To, co pro vás bylo dříve nepříjemné, odporné, odpudivé, nepřijatelné, od této chvíle pozitivně ignorujte, nenechte se vytočit něčím co vás rozčiluje a zaujměte neutrální postoj.

Vaše buňky nemají pojem o lineárně plynoucím čase

Endorfiny vaše tělo produkuje také během příjemného, vědomého snění. Krásné představy, milé vzpomínky a snící bdělá mysl je aktérem, který probouzí hormony štěstí. Mysl může stimulovat, a to ve velkém, produkci endorfinů ve vašem těle. A naopak: nepříjemné vzpomínky, vracení se k minulosti a iracionální strachy říkají vnímavým buňkám: tak, a teď budete smutné, žádné hormony štěstí nedostanete, budete se třást strachem. Jednoduše proto, že buňky, ač nadané velkou inteligencí, nerozeznají představu od skutečnosti, nemají pojem o lineárním čase, neví, že se trápíte tím, co bylo včera, před půl rokem nebo dokonce před deseti lety. Buňky vašeho těla reagují na podněty nepřítomné a toulavé mysli tady a teď! Se strachem z budoucnosti je to pro atomy, buňky a molekuly vašeho těla naprosto stejné, v jejich světě čas neexistuje. Stres pro buňky, vyvolaný jako reakce na nepříjemné vzpomínky, je demotivující, pocitově nepříjemné energie, pokud jsou časté nebo dokonce téměř stálé, se může změnit v potenciál nějaké (psychosomatické) nemoci.

Svobodně a nezaujatě zkoumejte své tělo. Napojte se na emoční a citové prožívání, toto spojení ať je ryze intimní, pouze mezi vaším tělem a vaší myslí. Zapomeňte na to, co si kdo o vašem těle myslí, zapomeňte na společensky uznávaný ideál krásy. Buďte ke svému tělu otevření, buňky vašeho těla velice ocení projevenou důvěru a laskavost. Zkoumejte pohledem do nitra něžnost vlastního srdce, něžnost oproštěnou od ega. Sebeláska a pocit štěstí musí vycházet zevnitř. Z pohledu biochemie jde o „proud“ endorfinů, které se vytváří nejen v mozku, ale v celém těle, tento proud je pohyb energie: pocitové a emoční. Mozek není pouze v hlavě, lapidárně řečeno, mozek je v celém těle, respektive je dokonale s tělem propojen, především s energetickým polem srdce. Na molekulární úrovni si mozek předává informace s každou buňkou v těle. Základní informace jsou každou vteřinou v těle zpracovávány, aniž bychom se na tom vědomě podíleli.

Je to velmi inteligentní síla, která tento vnitřní informační systém spravuje, vyhodnocuje, reaguje na podněty a koná co je zrovna potřeba. Vnitřní nevědomá komunikace se odehrává, aniž bychom se toho přímo účastnili. Ale účastnit se můžeme, myšlenky a emoce se mohou na energetické úrovni podílet na správě našeho vnitřního naprogramování. S tím souvisí, že je možné vědomě ovlivnit vnímání sebe sama jako krásné bytosti, která si zaslouží lásku a přijetí. Vlastní buňky můžeme cílenou koncentrací a vědomou laskavostí motivovat k uzdravení.

Pokud vyšlete svému tělu, svým buňkám signál, doplněný upřímnou emocí, že je milujete, dozví se to a budou zpětně reagovat

Tvořivá síla na sebe vzala v lidském světě dvě základní podoby: muže a ženy. Tato tvořivá síla není pouze pudová, dala lidem do vínku umění prožívat lásku, sexualitu, erotiku, vášeň, smyslnost a rozkoš. Některá náboženství bohužel tvrdí, že člověk je nedokonalé stvoření. Jenže ona nedokonalost spočívá v tom, že si člověk neuvědomuje, že dokonalým skutečně je. Náboženství, rodinné zvyky, školní docházka formuje osobnost člověka, od nejtvořivějšího období lidského života (dětství), na úkor duše, na úkor skutečné vnitřní podstaty lidské bytosti. Učíme se nesvobodně jak máme myslet, co si máme myslet, a kdy raději nemyslet vůbec. Malé děti se učí pozorováním, s oblibou říkají „já sám“ a jejich srdce skutečně jásá, pokud jim dáme dostatek prostoru k samostatnosti, k projevení radosti. V dětech je školní výchovou, a někdy i rodinnou výchovou, potlačována vnitřní božská podstata. Lidská duše je potlačena na základě materiálních potřeb, na základě zastaralých, dogmatických programů.

Inspirace – elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Uvědomujete si smyslnost vlastního těla? Poznat své tělo je základem sebelásky. Respektive sebeláska znamená, přijímat své tělo takové, jaké je. Zrcadlo odráží pocitově jen to, co si o svém těle myslíme. Začněte se na sebe dívat jinýma očima. Ráno, při prvním pohledu do zrcadla, soustřeďte pohled na pár okamžiků do svých očí. Pokud neumíte sami sebe přijímat, nevydržíte se dívat sobě do očí delší čas, a to bez nutkání sklonit hlavu, nebo se na vteřinu podívat jinam. Naučte se dívat sobě do očí, jen tak, bez myšlenek. Potom se zadívejte na své rty, sledujte kontury svých rtů a řekněte nahlas: Mám tě ráda (rád). Vědomá produkce (vylučování) endorfinů vyžaduje pozitivní, vědomou emoční a mentální stimulaci.

Co jsou hormony štěstí – endorfiny?

Endorfiny: chemické látky (neuropeptidy), součást hormonálního systému těla, hormony, které produkuje tělo, aminokyseliny. Známe dvacet typů endorfinů, vyskytují se v nervové soustavě, v těle přenášejí informace. Endorfiny se vylučují nejen v mozku, ale v celém těle. Endorfiny jsou základní součástí biologického života, to znamená, že i váš zvířecí miláček produkuje endorfiny, každá jedna buňka produkuje „hormony štěstí“, které mají vliv na emoční a fyzický stav každého živého organismu. Lidské tělo je biochemickou laboratoří, endorfiny vyvolávají vnitřní, fyzický pocit štěstí, jejich dostatek snižuje tělesné a duševní napětí. Čím více vnímáme příjemné okolní podněty, například pokud vědomě přijímáme energii z přírody, tím více naše tělo produkuje hormony štěstí. Endorfiny, které fungují podobně jako přírodní opiové esence, se vytvářejí v těle v závislosti na našem duševním rozpoložení. Mají vliv na prožívání rozkoše, eliminují stres, potlačují bolest, posilují imunitní systém, podporují zdraví (fyzické, mentální, citové, duševní). Během prožívání slastných emocí, stavů blaženosti a euforie, dosahuje produkce endorfinů maxima. K podněcujícím prožitkům patří také holistické, spirituální vnímání okolního světa (přírody, universa). Produkci endorfinů podpoříme také intenzivním cvičením, které může vést až k euforii, intenzivními pocity radosti, například během dosažení jakéhokoli úspěchu, příjemnými fyzickými doteky, během milostného aktu, romantika a erotika se také podílí na velké produkci a uvolňování endorfinů do těla.

Související články: Oranžová – symbolika barvy zapadajícího Slunce, Humor (veselý i smutný) a zákon magické tvořivosti, Pláč a slzy – nepodceňujme tento lidský emoční projev

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?