Svátek dušiček – Samhain

V noci na 1. listopad se prolamují hranice mezi pozemským a oním světem a mrtví mohou navštívit své blízké. Tento pohanský svátek všech duší se nazývá Samhain. Oslavy sklizně a konce léta se konají také za úplňku, který je nejblíže k prvnímu listopadu. Keltové uctívali čas vládnoucího podzimu tři týdny. Dnes slavíme den Všech svatých. Keltové slavili nový rok už 31. října, začátek nového roku nastal toho dne při západu Slunce. Konec října představuje začátek temné poloviny roku, magický čas předtuch a tajemných poznání, kdy za určitých podmínek přestávají platit zákony o prostoru a času. Právě v období Samhainu je černá bohyně panna oplodněna Duchem, čili Světlem, aby se za zimního slunovratu mohl zrodit nový sluneční bůh.

Svátek dušiček - Samhain

Božské vědomí je tajemné místo odkud pocházíme, a kam se jednoho dne navrátíme. Neustále něco starého umírá a něco nového se rodí. A vše, naprosto vše se po svém zániku navrací k jádru kosmického vědomí. Božské vědomí je vesmír, a jedinečná příroda, jejíž krásu je nemožné nemilovat. Určitě každý z nás alespoň jednou za život s přesvědčením, které vychází z podvědomí, vážně pronesl: „Až se podruhé narodím, tak to či ono udělám jinak.“ A o tom je život, pochopit a poučit se, že něco by mělo být, nebo mohlo být jinak, a o tom je také takzvané karmické učení. O smrti se zřídkakdy otevřeně mluví, smrt je spirituálním okamžikem, kdy křehké lidské vědomí splyne s esencí přírody a stane se součástí vědomí všech věků. Přičemž si zachová onu křehkou paměť vlastního rodu, a starobylou paměť jedinečné duše, která zůstává svěží a mladá po všechny věky, v každém z pozemských životů.

Samhain, Svátek všech svatých

12033061_1700466026839741_8512981356373355134_nPosláním tohoto svátku je, abychom vždy měli úctu ke smrti, k zemřelým ale i k posmrtnému životu. Zesnulým věnujeme tichou modlitbu. Všechny duše žijících i zemřelých setkávají se v prostoru bez času v blaženém poznání vzájemné lásky, lásky vesmírné, andělské i pozemské. Dříve lidé v animální svět věřili bez předsudků, s pokorou a respektem. V období dušiček se chránili před energií podsvětních duchů či zbloudilých duší. Západ je symbolem podsvětí, proto lidé nechávali okna na západ vždy dobře zajištěná. V tento den se nekonají svatby, nepracuje se ani necestuje na velké vzdálenosti. Jako lidé v dávných dobách také my bychom měli mít úctu k obyvatelům záhrobí – také k nim budeme jednou patřit.

Mystické zkušenosti, úplné splynutí s nepodmíněnou láskou, s nekonečnou tvořivostí vesmírného Ducha, zbavuje lidské vědomí všech strachů, včetně strachu ze smrti. Odpoutané vědomí dokáže otevřít jakýkoliv „vesmírný soubor“ správnou a cílenou koncentrací, a má možnost zjistit, že vesmírné vědomí obsahuje všechny informace v podobě uložených dat, které je možné zpracovat dokonalou představivostí. Kvantové soubory božského-vesmírného vědomí obsahují v kódech skryté obrazy a zvuky, které jsou součástí videa života – paměťového pole – všech bytostí, databáze vesmírných událostí, formátovaných textů všech pozemských vědomostí. Vědci a vynálezci, spisovatelé a filozofové nahlížejí, ať už vědomě či nevědomě, do těchto kosmických souborů, a po „přečtení“ uložených dat je převedou do textových souborů, interpretují je v podobě nových vynálezů, hudebních skladeb, románů a pohádek.

Pohanský svátek dušiček Samhain dává energii skřítkům a přírodním duchům:  opouštějí podsvětí a vydávají se na toulky po krajině přikryté tajemnou podzimní mlhou

Čistí se krby a ohniště, aby se duše mrtvých mohli ohřát u praskajícího ohně. V těchto dnech se otevírá vědomí planety Saturn. V krajině můžeme zahlédnout neklidné, bludné duše, které nemohou najít své místo spočinutí. Nastává čas odpuštění, utišíme se a meditujeme o pomíjivosti existence, uvědomujeme si, že ze smrti povstane nový život. Příroda se připravuje na regenerační spánek. Ptáci odlétají, aby se na jaře mohli vrátit. Spadané listí udělá na zemi životadárnou pokrývku, koloběh života zařídí, že do jara listí zetleje a zúrodní zeminu.

fire-609439_1280Do ohně se házejí ořechy, které skrývají pod skořápkou veškerou moudrost, podle symbolů, které hořící skořápky utvářejí, se věští budoucnost. Lidé oslavují oblečeni v bílém, ve slaměných maskách. Stůl se prostírá i pro blízké zemřelé, připravují se jejich oblíbená jídla. Pečou se speciální koláče pro duše zemřelých.

Po večeři, která probíhá v naprosté tichosti, se vyprávějí staré, strašidelné příběhy. Až do rána se vzpomíná na milované předky, hovoří se s dušemi zemřelých. Za okny svítí zapálené svíčky ve vydlabaných řepách nebo dýních, k uctění duchů živých i mrtvých. Světlo zapálených svící odvrací od domu negativní energie, zlé síly a neštěstí. Světlo svící doprovází duše zpět do zásvětní říše, aby nezabloudili ve světě živých.

Nedokážeme si sice ve skutečnosti zcela přesně představit jakou strukturu má nesmrtelné lidské vědomí, ale víme, že v určité, obtížně představitelné podobě existuje. S tím souvisí, že nic jako trvalá a neměnná karma ve skutečnosti nemá nad námi neomezenou moc. Karmické záležitosti, které ale nejsou trvalé, je třeba brát jako pomůcku pro život i pro vývoj společnosti, je možné karmické kódy a programy přepsat, správnou myšlenkou a správným činem. Vlastně jakékoliv esoterické texty můžeme brát jako částečky z nekonečné vesmírné „binární (opak textového)“ struktury, převedené do různě strukturovaných pozemských vědomostí – platných pro danou dobu, pro daný směr vývoje, pro určitou časovou etapu. Poplatných pro vnitřní svobodnou volbu každého jedince, jde jen o to, jakým směrem zaměří kdo svou pozornost. Soubor budoucnosti není zcela přesně dán, ani karmou ne, budoucnost skládáme z jednotlivých rozhodnutí a činů v přítomném okamžiku, odvážných činů, které se odzrcadlují v realitě.

Uctívané stromy Samhainu

Bříza, jabloň, líska a dub. Všechny podzimní plodiny a ovoce, dýně, kukuřice, lilek, divizna, šalvěj, pelyněk. Kouř zapáleného diviznového stonku zahání zlé duchy, přízraky a negativní energie. Na podzim, kdy nastává čas brzkého stmívání, se seschlé diviznové stonky používaly jako louče – máčely se ve vosku. Říkalo se jim ,,babí svíčky“. Pokud pelyněk použijeme jako vykuřovadlo přímo na hřbitově, v míru se shromáždí duše zemřelých.

briza

Rituál pro zbloudilou duši

Zhasněte velké světlo a zapalte svíčky. Meditujte v duchovní tichosti, myšlenky nechte někde v pozadí neklidné mysli, soustřeďte se a intuitivně se napojte na energie, které kolem sebe vnímáte. Požádejte duši aby odešla do světla, tam, kam patří. Věnujte projevené energii spřízněné duše pár krásných, milých vzpomínek. Rituál provádějte s láskou, pokorou a soucitem. V tichosti napojte své vědomí na rezonanci duše, která potřebuje vaší pomoc či útěchu.

Zvyk, pokládat na hroby zemřelých řezané květiny, pochází z období starého Říma. Římané, tak jako jiné národy, věřili v posmrtný život. Růže položená na hrobě představuje symbol obnovujícího se života. Růže je symbolem životní energie – hadí síly. Keltové sázeli na hroby brčál, violku vonnou a oměj šalamounek. Na pohřebištích dominovaly borovice a červené tisy. Jako stromy nesmrtelnosti připomínaly, že život je věčný a duše nesmrtelná. Není vhodné posedávat nebo přespávat v blízkosti tisu, obyčejného smrtelníka by se mohli zmocnit bytosti z podsvětí. Také zeravy jsou považovány za stromy nesmrtelnosti, větvičky používáme dodnes při pohřebních obřadech – vůně zeravu uklidňuje a zahání smutek.

Svátek dušiček - Samhain

Jako vtělené duše, během své pozemské pouti, nahlížíme do astrálního světa neustále

Duše má přístup k informacím v morfických polích. Na astrální úrovni může sledovat náš život rozvíjející se mnoha možnými směry. Avšak je naší součástí, jejím přáním je harmonie, láska… Proto se podílí na obrazech a znameních, které jsou nám na naší cestě nenápadně předkládány. Duše na jiné dimenzionální úrovní ,,vidí“ budoucí události, předkládá nám náznaky v podobě synchronicity. Postrkuje nás kam je potřeba. Někdy do nás doslova ,,šťouchne“, přesto zůstaneme zaslepení a hluší. Někdy jí to dá spoustu úsilí, pokud s ní nedokážeme komunikovat, potom musí mít duše úžasnou fantazii, aby nás různým způsobem upozornila a upoutala pozornost. Potom se nám přihodí různé podivnosti, které si neumíme rozumem vysvětlit. A právě v těchto případech je skryté kouzlo přítomného okamžiku.

scarecrow-19599_1280Kouzlo intuice či kouzlo šestého smyslu, vycházející z hlubin nevědomí, nám předkládá různá tušení, někdy, aniž bychom si toho byli vědomi, nám dokonce může zachránit život. Pomocí šestého smyslu nahlížíme do neznáma, vnímáme skryté skutečnosti, soustředíme se také na naše snové vědomí. Vyhodnocujeme shody okolností, nenápadné souvislosti, na základě kauzálních dějů předjímáme budoucnost. Intuice spolehlivě vyhodnocuje všechny drobné každodenní záležitosti i nepředvídatelné budoucí okolnosti, bez našeho vědomí se napojuje na kolektivní vědomí. Každý den, včetně nočních snů, nám intuice předkládá poselství v podobě obrazů, znamení, náhlých emocí nebo v podobě silné předtuchy. Další řetězení událostí pak záleží na našem vědomí podle toho, jak a zda vůbec s přijatými informacemi naloží.

PŘIPRAVTE SI NA SVÁTEČNÍ STŮL ROH HOJNOSTI

Roh hojnosti je symbolická nádoba ve tvaru rohu, například spletená z proutí. Jde o jakýsi symbolický proutěný koš, kam ukládáme hojnost úrody, plodů přírody. Ale i skutečnou hojnost vlastních životních příběhů, životních zastavení a splněných tužeb. Roh hojnosti připomíná pohádkovou symboliku ,,Ubrousku prostři se“ nebo ,,Beránku otřes se“. V řecké mytologii najdeme příběh, kde se podobně jako v pohádkách roh hojnosti naplní pokrmy (medem, mlékem). Roh hojnosti nám také může připomínat srpek Měsíce, kdy Luna sama je symbolem plodnosti (hojnosti). Symbolicky může ,,úroda“ a ,,hojnost“ představovat cokoliv jiného, než jen podzimní sklizeň.

Svátek dušiček - Samhain

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Tuto pomyslnou nádobu můžeme naplnit během meditace nebo vizualizace také penězi: ,,zlatými dukáty“, nebo láskyplnými dary pro naše blízké, dary pro Matku Zemi – v podobě afirmací a modliteb. Roh hojnosti můžeme až po okraj naplnit radostí, smíchem, dobrou náladou, optimismem. Vše, čím naplníme náš roh hojnosti, se k nám vrátí, až přijde ten správný čas. Vše, čím naplníme ve svých představách roh hojnosti, a uložíme na časové ose ,,budoucnosti“, se k nám může odzrcadlit, pokud vytrváme ve svém úsilí, a nepodlehneme netrpělivosti nebo nedočkavosti. Proč? Protože nevědomky, můžeme své osobní ,,neviditelné rohy hojnosti“ naplnit také myšlenkami na nedostatek, myšlenkami strachu, hněvu, závisti, nebo emocemi žárlivosti a smutku.

Zpětná vazba funguje tak jako tak. Proto zůstaňme napojeni na intuici a vědomě ukotveni v myšlenkové a emoční harmonii.

Svátek dušiček - Samhain

DO ROHU HOJNOSTI PŘIDEJTE KAŠTANY

Kaštan splní přání ohledně lásky a peněz. Zdraví a vitalitu přinesou plody: na podzim nasbírejte tolik kaštanů, kolik je vám let plus jeden navíc a dejte je pod postel

Každý rok je nezapomeňte vyměnit za čerstvé (absorbují negativní energii). Pro štěstí noste jeden kaštan v kapse, též trpíte-li nevyrovnanými citovými emocemi. Nemocnému dejte na několik hodin do postele k nohám kaštany, pomáhají odsát energii nemoci. Použité kaštany zakopejte do země.

Jedlé kaštany jsou výživné pro mozek, posilují nervy, pomáhají od bolestí hlavy.

Svátek dušiček - Samhain

TALISMAN PRO OZDRAVENÍ DOMOVA

Zapalte svíce a nechte doutnat vonnou tyčinku. Myslete na vše dobré a pozitivní. Na aranžovací drátek napichujte malé kaštany, spojte je do kruhu a poté vytvarujte do srdce. Dozdobte větvičkami břečťanu a červenými jeřabinami, svažte červenou stuhou a pověste v blízkosti vchodových dveří.

11960226_1700466006839743_5613916897064447599_n   12011149_1700466043506406_86282811738626174_n   11059952_1700466076839736_6617474389551740207_n

KELTSKÁ DOMÁCÍ MEDOVINA

Jednoduchou a na přípravu rychlou medovinu, bez zdlouhavého procesu fermentace, si dopřejeme za měsíčních úplňků, nebo během oslav pohanských svátků, například Beltaine, nebo Letní slunovrat.

Budeme potřebovat: dobře omytý citrón, větší kousek  celé skořice,  3 hřebíčky, lžičku strouhaného muškátového oříšku, 300 gramů medu, 1 litr alkoholu.

Postup: do jednoho litru vody dáme vařit pokrájený citrón, větší kousek skořice, tři celé hřebíčky, lžičku strouhaného muškátového oříšku. Vše vaříme na mírném, pomalém ohni zhruba pět minut. Necháme trochu vychladnout a přidáme 300 gramů medu, mícháme do rozpuštění. Až se med rozpustí, vše přecedíme přes jemné plátno. Plátno zachytí jemné nečistoty z koření a vzniklou pěnu. Přidáme jeden litr alkoholu – výběr dle chuti. V rámci zachování keltských tradic je vhodné použít irskou whisky. (Muškátový oříšek je ve větším množství halucinogenní, nepřekračujeme tedy uvedené množství.)

Svátek dušiček - Samhain

SVÁTEČNÍ ŠVESTKOVÁ RUMOVÁ KLEVELA

Švestky jsou prospěšné našemu zdraví, obsahují hodně vlákniny, mají antioxidační účinky. Častá konzumace švestek má vliv na stabilitu (neubývání) kostní dřeně. Podle nových studií denní pojídání švestek, i v sušeném stavu, snižuje cholesterol.

Na švestkovou klevelu potřebujeme: 1 kg vypeckovaných švestek, 250 g cukru, půl lžičky mleté skořice, 2 celé hřebíčky, kousek badyánu, šťávu z jednoho citronu, kousek tence seříznuté citr. kůry, a panáka rumu.

Postup: všechny ingredience (mimo rumu) přiměřeně podlijeme vodou a povaříme asi pět minut. Vyndáme citr. kůru, badyán a hřebíčky, vše ostatní pomalu dusíme do polotuhé hmoty. Dáváme pozor, švestky nesmíme rozvařit úplně na kaši. Nakonec přidáme rum a už nevaříme. Horké plníme do menších sklenic. Sterilujeme dvacet minut.

Svátek dušiček - Samhain

RIZOTO S DÝNÍ HOKAIDO

Vegetariánské rizoto s DÝNÍ HOKAIDO je překvapivě dobré, navíc velice zdravé. Dýně (turek, tykev) je zdrojem vlákniny. Dále obsahuje vitamin A, betakaroten, draslík, selen, lutein. Dýňová semínka jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin. Semínka můžeme v troubě upražit, a připravit si tak zdravý pamlsek.

Ingredience: rýže, cibule, dýně hokaido, sůl, pepř, mletá kurkuma, mletý zázvorový kořen, olivový olej, sojová omáčka.

Postup: Uvaříme rýži obvyklým způsobem. Na pánvičce osmahneme tři cibule pokrájené na kostičky (použijeme kvalitní pánev a co nejméně tuku). Omytou dýni rozkrojíme a odstraníme jádřinec (vláknitý střed). Na cibulový základ dáme nahrubo nastrouhanou dýni hokaido (strouháme i se slupkou). Osolíme, opepříme, ochutíme mletou kurkumou (nešetříme, kurkuma tvoří chuťový základ rizota, navíc je velice zdravá), přidáme špetku mletého zázvoru. Restujeme za občasného míchání, dokud dýně nezměkne (asi 10 min). Nakonec vmícháme trochu sojové omáčky a kvalitní olivový olej. Hotovou dýni smícháme s uvařenou rýží. Servírujeme se zeleninovou oblohou, případně podáváme dýňovou rýži jako přílohu.

RECEPTY – bylinky, jedlé květy, čaje, likéry, sirupy

Pražená dýňová semínka: z vydlabaného středu dýně můžeme vybrat semínka a upražit je v troubě. Semínka pečlivě očistíme, propláchneme a osušíme. Rozložíme je na plech pokrytý pečícím papírem, vložíme do předehřáté trouby na 190°C. Dýňová semínka pražíme zhruba půl hodiny. Ke konci pražení můžeme semínka prosolit.

Svátek dušiček - Samhain

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.