Listopadové novoluní ve Štíru bude energeticky silné

Nov nastane 13. 11. v 10:27, energie novu jsou silné a mnozí z nás je mohou pociťovat už nyní.  Jedná se o novoluní, které energeticky „přetransformuje“ doznívající vlivy v krátké době po sobě následujících, podzimních zatmění Slunce a Měsíce, která nedávno proběhla. V tyto dny se můžeme nechat inspirovat nápaditými myšlenkami, které k nám přijdou v podobě intuice a upozorní nás na změny, nad kterými je třeba se zamyslet. Den, kdy si Slunce a Luna dávají dostaveníčko ve znamení Štíra, je vhodný pro uvažování nad změnami, které nás posunou dál. Tento magický čas je vhodný také pro vědomě vynaloženou energii v podobě projevení vděčnosti za vše, co máme, čeho jsme během tohoto roku, který se schyluje ke konci, vlastními silami dosáhli. V hloubavém zamyšlení k nám mohou přijít odpovědi v otázkách pátrání po smyslu a příčině věcí, po smyslu nejrůznějších událostí v našich životech, nebo v otázkách pátrání po zákonitostech cyklických projevů života v přírodě. Oheň Slunce a voda skryté Luny mohou poukázat na naše rozporuplné pocity, pokud tyto elementy nejsou v harmonii, může to být velmi rušivé, emoce a myšlenky mohou vyvolávat úzkost a vnitřní smutek.

Smutek přichází proto, abychom se stali bdělejšími, ohleduplnějším sami k sobě. Hluboký smutek může mít různé důvody, může se jednat o odchod někoho z našeho života, o rozpad vztahu, o nezdar v nějakém pracovním projektu. Něco je náhle pryč, nebo je zde něco, co je daleko před námi, na co nedosáhneme a snažíme se s tím vypořádat. Může zde být smutek duše, související s hloubáním o životě, s pocitem „samoty uprostřed prázdné noci“, nebo s uvědoměním hlubších životních hodnot. V čase, kdy je vše snadné a pohodlné, k nám nemusí přijít hlubší životní uvědomění, v dobrých časech můžeme bdělost dokonce ztrácet. Pokud přijde smutek, důležité je nechat emocím volný průběh, nic v sobě nepotlačovat. Pomalu svůj smutek zpracovat, něco si uvědomit, něco v sobě nebo ve svém životě přenastavit, proměnit.

Zamyslet se můžeme nad záležitostmi, s kterými souvisí opravdová vášeň. Co děláte vášnivě rádi, co vás naplňuje? Co potřebujete ve svém životě změnit? Rozhodnete se udělat důležité kroky k naplnění svých záměrů a snů? Koho inspirujete svým životním příběhem, nebo je ve vaší blízkosti někdo, kdo inspiruje vás? Jaké máte důvody pro to, abyste někoho nebo něco zbožňovali, nebo naopak odsuzovali? Důvěřujete svému srdci, rozumíte řeči svých pocitů? Kde potřebujete zpomalit? Než uděláte krok do neznámých vod, zaměřte se nejen na intuici, ale také na rozumné zvážení všech odvážných rozhodnutí. V tvůrčí práci by neměl chybět smysl pro kritičnost. Některé změny, pro které se rozhodnete, mohou být významné, osudové. Jiné mohou vyvstat z předešlých rozhodnutí a mohou přijít nečekaně. Čas novoluní přináší příval energie, co bude v tomto čase započato, má šanci na uskutečnění. Energie Luny nás nabádá být připraveni pro rychlé rozhodnutí, převzít otěže a vyrazit na svou vlastní cestu, po vlastní ose novým způsobem. Výrazné změny, které ne vždy vítáme, nás vrací k vědomí, kým skutečně jsme a proč jsme tady.

Slunce a Luna ve Štíru podporují odvahu a rozhodnost především ve věcech, které souvisí s rodinnými záležitostmi, pro toto citově naladěné vodní znamení je rodina velmi důležitá. Podpory se dočkají vztahy, které jsou založené na důvěře a vzájemném respektu. Na pořadu dne mohou být také vášnivé vztahové otázky, změny v pracovní oblasti, důležité kroky směrem ke zlepšení finanční situace, k naplnění pracovních ambicí. Odvaha se může projevit také ve snaze překonat hranice všeho tajemného, skrytého a dosud nepoznaného. Stíny, které nám mohou kráčet v patách budou spočívat ve všem, co souvisí s manipulací, s podkopáváním důvěry, s tajnostmi, které před druhými skrýváme, s pokušeními, kterým neodoláme. Také se závislostmi, které ovlivňují naše životy, s úhly pohledu a se zažitými vzorci jednání, s rozhodnutím nastavit si hranice.

Na přetřes přijde také to, že si v některých záležitostech klademe spoustu podmínek, žijeme na základě toho, co se nesmí, což ne vždy dává logiku, s tím souvisí zkoumání všeho, co máme zapsáno v podvědomí. Důležité je poznat svou citovou stránku a postavit se do vnitřní síly. Mít pozitivní odhodlání a přijmout, že každý konec přináší možnost posunout se dopředu, započít něco nového, hledět dopředu a jít cestou k vědomému životu. Pokud nám do života něco nepřichází, energie touhy, na které lpíme, je silně otisknutá v našem energetickém poli. Jedná-li se o marnou touhu, bere nám to vnitřní sílu, oslabuje a vyčerpává. Toto je podstatné si uvědomit a od své touhy se emočně odpoutat. Otevřít před sebou nové možnosti pozitivními myšlenkami, na ničem nelpět a vidět jiné cesty, vyzařovat jinou, novou energii, která uvolní zavřené brány k tomu, čeho se nám nedostává.

Novoluní ve Štíru s jeho tajemnou a někdy až magickou povahou a se schopností vnímat širší souvislosti, skrytá Luna ve znamení, jehož živlovým prostředím je voda, souvisí s emocemi, s intuicí, s hloubavými niternými otázkami, s vnitřní proměnou, s vášněmi a intimními otázkami života. Pokud jsme se upnuli k tomu, že ve vztazích vnímáme nebo si pamatuje jen to nepěkné, nabízí se otázka, kam se podělo to ostatní? Proč to hezké a inspirativní tak rychle vybledlo? Nemají se věci tak, že bezděky opakujeme to, co jsme viděli u našich rodičů?

Inspirace – elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Novoluní je den vhodný pro rituály a vnímání okolních energií, pro hloubání nad spirituálními otázkami života, nad individuální proměnou. Můžeme vnímat bezčasovost, bezprostorovost, nápovědy vyšších sfér, zvláštní a silné energie informačního pole. Luna nás může vést k vnímání protikladů, protichůdných myšlenek, k zamyšlení se nad příčinami vnitřních extrémů a vnějších chaotických situací. Beztak tento den může „samo od sebe“ vyplavat nad hladinu to, co bylo vědomě nebo nevědomě skryto pod povrchem. Odložit můžeme vše, co už nepotřebujeme, co nám překáží v růstu a seberozvoji, a čeho jsme ochotni se vzdát. Pochopit můžeme motivy vlastního jednání, nebo jednání druhých. Ve vnějším světě i na úrovni mentálního světa se dotkneme myšlenkových vzorců, obav a iracionálních strachů. Budeme-li důvěřovat vyššímu vedení a představě, že pracuje pro naše dobro, tak se v naší mysli i ve vnějším prostoru uvolní místo pro něco nového.

Bohyně ročních období

Staročeskou bohyní podzimu je Jeseň (Oseň). Je ochránkyní denního bdění, odpočinku, spánku a nočního snění. Vlády nad krajinou se ujímá od letní bohyně Živy, v čase podzimní rovnodennosti. Její barvou je medová, zlatá, oranžová a žlutá, uctívanou bylinou podzimní bohyně je mák, symbol spánku a snění. Dohlíží nejen na dozrávání úrody, ale také na „dozrávání schopnosti“ lidských bytostí zůstávat v tichosti, ve vnitřním klidu, umět se odevzdat samotě a rozjímání. Pod jejím dohledem se krátí dny a nad krajinou se rozvalují podzimní mlhy, svou vládu předává zimní bohyni Moraně. Na jaře se vlády ujímá bohyně Vesna. Bohyně ročních období, které nás učí vnímat rytmus přírody, se v harmonii střídají v panování nad přírodními cykly, každá je jiná, přesto mezi sebou nesoupeří, každá přináší lidem jiné poznání, jiná poselství a obohacení pro duši.

Listopad je název jedenáctého měsíce v roce, ve kterém padá listí se stromů. Energeticky je v tomto výrazu „zakódovaná“ pocitová zkušenost podzimní nálady. Listopad také znamená „smutek, neutěšená, prchlivá nálada“, před kterou není snadné „uprchnout“. Ve staročeském názvosloví najdeme pojmenování pro tento měsíc „listoprch“, což znamená, že listí se stromů prší nebo prchá.

Související články: Tachypsychie – překotný neuchopitelný tok myšlenek, Vnitřní bezčasí, tvořivá imaginace a magická inkantace

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?