Meditační poloha Buddhy

buddha-76966_1280Hluboce meditační poloha ležícího, spícího Buddhy, kterou můžeme vidět umělecky zobrazenou na mnoha prastarých sochách, představuje Buddhu vstupujícího do nirvány. Někdy se tato poloha popisuje jako poloha umírajícího Buddhy, (což nám připomíná, v souvislosti s nirvánou, alchymistické pojetí mystické smrti). Někdy je tato meditační póza nazývána: ,,Poloha ležícího lva“. Ležící Buddha – na pravém boku, s levou rukou položenou uvolněně na těle, a s pravou rukou pokrčenou pod hlavou – vyjadřuje nejvyšší stupeň osvícení, neposkvrněnou podstatu božské pravdy a moudrosti, dokonalou bdělost myšlenek ukotvených ve věčné přítomnosti.

buddha-1494651_1280Buddhova tvář, odhodlaná a odevzdaná vyššímu vědomí, je maximálně uvolněná, oči zavřené, výraz mrazivě klidný

Póza spícího Buddhy vyjadřuje štěstí v dokonalé koncentraci, ocitnutí se v samé podstatě prázdnoty božského stvoření, v čistém bytostném POZNÁNÍ, v němž je obsaženo nic a vše zároveň. Představuje světlo a poznání, dvě božské substance od sebe neoddělitelné. Pokud zaujmeme tuto meditační polohu, můžeme se koncentrovat na nejčistší buddhovskou podstatu, na neposkvrněnou mysl vyššího vědomí. V meditační poloze spícího Buddhy se nám může zjevit veškerý intelekt světa jako čisté, zářivé světlo.

Související článek: Posvátná mantra Óm

ancient-192822_1280

bangkok-1128430_1920

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.