Milovat sám sebe – eKniha

Milovat sám sebe - eKnihaMyšlenky mají nespoutanou moc podílet se na všem, co můžeme do svého života přivolat. Kniha „MILOVAT SÁM SEBE ZNAMENÁ BÝT MILOVÁN“ vám pomůže ujasnit si, jak této moci využít v souvislosti s tím, jak se naučit mít sám sebe rád. Jak utvořit na energetické úrovni novou verzi vaší bytosti, skrze vaše vyšší Já, které je propojeno s tvořivou vesmírnou energií. Jak zapojit pozitivní emoce, sny, představy a vizualizace do vašeho života tak, aby se časem vaše nová vize sebe sama zhmotnila v realitě. Realita se přizpůsobí vaší nové resonanci, vašemu energetickému vyzařování, přizpůsobí se vašemu novému rozhodnutí: Milovat a být Milován. Dozvíte se, že my sami jsme jednou z mnoha verzí života, život v lidské podobě je vrcholem existence Vesmírného Vědomí. Bez života by Vesmírné Vědomí bylo jen stínem sebe sama, nerozvíjelo by se a nerozpínalo vesmírným prostorem.

My sami jsme přítomni ve věčném nyní. Na vlastním štěstí, v každém ze svých životů, se můžeme vědomě podílet, pokud si zapamatujeme, že na začátku všeho bylo slovo, a že myšlenky, nesené na energetických vlnách emocí, vytváří náš svět.

Oko stvořitele, pokud se chtělo na sebe podívat, promítlo do PROSTORU svět, který je nám ZRCADLEM

Mít rád sám sebe je základem spokojeného života. Buď to dokážeme, zcela přirozeně a lehce. Anebo to nedokážeme. Důvodem mohou být různé osobní bloky, osobní zvyky a nefunkční životní vzorce. Potom hledáme informace například v duchovních knihách. Ale hledat informace nestačí, přečíst si zajímavou knihu, a poté ji odložit, a nic pro svou spokojenost neudělat také nestačí.

Milovat sám sebe - eKnihaJe nezbytně nutné na sobě pracovat, a informace, které intuitivně přijmeme za své, aktivně přenést do svého každodenního života. Bez osobních zkušeností nám pouhé vědění moc nepomůže. Je na každém, jak s informacemi naloží a jakým způsobem je v každé hodině i minutě svého života využije. S vědomím, že určitý čas trvá, než nám nové poznatky o tom, jak funguje holografický vesmír, a nové osobní zvyky a programy přejdou tak říkajíc do krve. Trpělivost, laskavost a shovívavost sám k sobě je základem pro sebepoznání, jednoho dne ten posvátný okamžik, kdy přijmeme sebe za jedinečnou bytost, zcela určitě přijde. A od té chvíle začneme vyzařovat vibrace porozumění a LÁSKY, které k nám budou přitahovat podobné rezonance a ty správné životní události.

Překročili jsme most, který nás spojuje s novou érou věku Vodnáře, s novou kosmologií, novým pohledem na evoluci lidstva. Mimosmyslové vnímání už nepovažujeme za tolik mystické a záhadné, zjišťujeme, že se jedná o přirozenou lidskou schopnost, která je v člověku po tisíce let potlačená, tudíž mystická cesta (prapůvodní pravda) je řešením, jak tyto schopnosti v sobě opět probudit. Může být prapůvodní pravda skrytá v božské dichotomii? Představte si například, že na cokoliv se díváte, je zrcadlově převrácené v tom smyslu, že se nedíváte vy, ale pozorované se dívá na vás, nehloubáte o pozorovaném, ale pozorované přistupuje k vám a hloubá o vás. Tímto příměrem ale předbíhám čas, ještě bude chvíli trvat, než většina lidí přijme, že hmota je na určité úrovni vibrační model uskutečněné představy. Realita je v přítomném okamžiku projevený STAV energie. To, co nás ruší od nadsmyslového vnímání této skutečnosti, jsou různé disonance, akustické jevy, optické klamy, smyslové předráždění, zastaralé vzorce vnímání, ryze osobní a v podvědomí uložené životní programy. A také rituální automatické zvyklosti, o kterých ani nevíme, že jsou naší každodenní skutečností, která otupuje naše smysly.

Kniha má 212 stran

Zobrazit všechny eKnihy

Nadsmyslové vnímání znamená překročit hranice smyslové, důvěřovat intuici a jít ještě dále – vnímat také to, co se nachází „za zrakem“.

Milovat sám sebe - eKniha

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.