Mystická Praha – duchovní energie

sun-597018_1280Starobylá Praha je sama o sobě silně energetická, zvláštní a nadčasová. O Praze se říká, že je stověžatá. Věže a věžičky mají z geomantického hlediska blahodárný vliv na své okolí. Každá věž rezonuje energií posbíranou ze svého okolí. Přebytečnou energii vyzařuje zpět do ,,vesmíru“, tím své okolí stabilizuje a vyrovnává. Věže vytvářejí harmonické proudění vesmírných sil. Určitě nejen z toho důvodu je Praha mystická a tajemná. Ne náhodou toto město lidé jako magické vnímají, dokonce i cizinci, kteří se do naší metropole rádi vracejí. Snad je to tím, že se zde setkává jak energetické pole ženské energie tak i mužské energie. V oblasti Vyšehradu můžeme najít zdroj ženské energie a v oblasti, kde stojí chrám sv. Víta můžeme pocítit zdroj mužské energie.

Magická Praha a Karlův most

prague-411961_1280Magickým místem se silně zhmotnělou energií, ačkoliv je dalece vzdálen přírodě, je Karlův most, který jistě každého okouzlí neopakovatelnou architekturou. Od pradávna je opředen mnoha tajemnými legendami. Je symbolickým skvostem Starého města. Jeho stavba byla zahájena v přesně vypočítaném magickém čase, určeném dvorními astrology Karla IV.

Víte například, že v den letního slunovratu, v podvečer tohoto magického svátku, vytvoří zapadající Slunce magické spojení staroměstské mostecké věže se Svatovítskou katedrálou? S místem, jenž lze považovat za posvátný chrám s nezaměnitelnou mystickou pamětí?

O datu zahájení stavby Karlova mostu se traduje, že byl dvorními astrology vypočítán přesně na den, hodinu a minutu, kdy se všechny planety nacházely nad obzorem

town-hall-510590_1280-225x300Nepříznivý vliv planety Saturn byl eliminován postavením Slunce, Merkura a Saturnu ve společné konjukci, proto má tento předem stanovený den a čas významný astrologický vliv. Všimněte si, že číselná řada přesného času položení základního kamene je sama o sobě zvláštní tím, že jej tvoří pouze lichá (šťastná) čísla, která se navíc ve stejném sledu (odpředu i pozpátku) dají číst směrem k mystické devítce uprostřed: roku 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut.

Magická posloupnost: (1-3-5-7-9-7-5-3-1)

Procházka po Karlově mostě každého okouzlí zvláštní atmosférou, podtrženou mnoha krásnými sochami a energií vyzařující z tekoucí Vltavy. Pocit, že se nacházíte v jiném světě, můžete při procházce na Karlově mostě zažít zvláště ve večerních hodinách, kdy je magicky osvětlen světlem pouličních lamp.

(Traduje se, že také Václav IV. byl členem ezoterického bratrstva. Jeho ústřední svatyní byla dnes již neexistující kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí, v pražské části Nové Město. Atributy bratrstva najdeme i v erbech s ledňáčkem a točenicí (šátkem či závojem). Obruč znázorňovala soudržnost, točenice symbolizovala tajemství (skryté pod látkou před vnějším světem.) Ledňáček odkazoval k „ptačí řeči“, tajnému jazyku mudrců a filozofů.)

Velmi zajímavá je socha rytíře Bruncvíka, jemuž leží u nohou lev, který se podle staré pověsti stal znakem Českého království.

prague-162550_1280

Pro duchovně vnímavého jedince je zajímavá tím, že přímo nad sochou může spatřit zvláštní proud světelné energie, v podobě jakéhosi tajuplného a magického tenkého sloupu, jenž připomíná provaz. Jedná se o zářivé, spirálovitě točené energetické vyzařování, které je nazýváno pupeční šňůrou, spojující Prahu s duchovní energií vesmíru.

Pokud jste dostatečně vnímaví ve spiritualistickém duchu, můžete tento silný proud energie pocítit, popřípadě spatřit na vlastní oči. Pokud budete dostatečně vnitřně uvolněni a zadíváte se nad sochu Bruncvíka trochu rozostřeným zrakem. Překážkou však může být téměř nikdy neutuchající turistický ruch, jenž ke Karlovu mostu již neodmyslitelně patří. V legendě o Bruncvíkovi je skryté poselství a poznání, jde o skrytý příběh o mystické cestě, příběh o duchovní proměně člověka hledajícího „božské“ světlo. Kdo ví, v kolika starých domech, v jejich sklepeních se skrývá uzamčená energie času v podobě stínů dávných alchymistických laboratoří? Dodnes stará Praha přitahuje esoteriky ze všech koutů světa.


Ivo Wiesner: „Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja — znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.“

prague-980732_1920

Magických míst v Praze a jejím okolí je mnoho

Jedním z nejzajímavějších je blízké okolí letohrádku Hvězda a letohrádek sám. Postaven byl na základech magického učení o posvátné geometrii, kousek od Prahy v královské oboře. Letohrádek ve své archytektuře skrývá nejeden magický symbol. Například půdorys letohrádku tvoří dva protínající se trojúhelníky – ty vytvářejí známou šesticípou hvězdu – hexagram. Magicky působí také ozvěna, ozývající se přímo uvnitř této úžasně architektonicky a v souladu s geomantií ztvárněné budovy.

Určitě vás nepřekvapí, že královská koruna, symbol posvěcené moci, slouží v podstatě jako energetický přijímač a vysílač. Slouží jako nástroj k otevírání korunní čakry. Přináší nadčasové vize. Síla každé královské koruny je ve zlatě, stříbře a v promyšlených symbolech. A samozřejmě v pečlivě vybraných drahých kamenech včetně jejich barev, to vše vytváří silnou spirituální energii. Koruna je kruhová, zde je skryt symbol kruhu a nekonečnosti. Drahé kameny čistí auru, léčí, nabíjejí auru nositele silnými vibracemi. Král Karel IV. byl mystikem své doby. A Praha neztratila své tajuplné mystické kouzlo do dnešních dob.

České korunovační klenoty mají kromě nesmírné historické hodnoty též skrytou hodnotu spirituální, mystickou a duchovní.

Pokud si vezmeme jako příklad českou královskou korunu, můžeme si pořídit léčivé drahé kameny, které společně budou vyzařovat silnou léčivou energii. Rubín (ochranná moc, hrdinské činy), safír (čistota ducha i těla), smaragd (jasnozřivost, duševní síla), perla (odhodlání a vůle).

prague-1445363_1920


Vloženo 17. 11. 2017: Naplňuje se Libušino poselství?

Jak tak jedním uchem poslouchám „smysluplné“ projevy některých našich státníků, druhým uchem vnímám vnitřní hlas, který mě vede k napsání následujících řádků.

Praha, především Vyšehrad, přijímá a vyzařuje energie se zvláštní duchovní strukturou – se zcela konkrétním posláním a odkazem pro celý svět.  Energie dualistického vesmírného systému se na posvátném místě v České kotlině setkávají a vzájemně rezonují. Mystická Praha, která nikoliv náhodou je „srdečním“ centrem Evropy, se stává centrem vývoje lidského ducha. Vltava se stává posvátnou řekou, kudy proudí voda – v hudební nótě opěvované řeky – tudy nese energie – informace o mystickém významu duchovních symbolů českého království. Horská pásma v naší domovské krajině, nejen, že ochraňují naší zemi, dokonce se stávají, podobně jako pražské věže, vesmírnými anténami pro příjem a zpětné vyzařování energií – informací. Nemáme sice na svém území nejvyšší horu světa, ale zato máme silnou duchovní základnu ve slovanských tradicích, v paměti našich předků, kterou nosíme v sobě, a ve svém nitru ji opatrujeme, aniž si to musíme vždy uvědomovat, ale pravdou je, že si to uvědomuje čím dál více lidí.

prague-1119791_1280

Uvědomujeme si, že duchovní předurčenost slovanských národů není náhodná, a že ani pozitivní energie, která k nám proudí, nás nezbavují odpovědnosti pro budoucnost. Všude kolem nás sílí posvátnost a božskost slovanských jazyků, smysly vnímatelná skutečnost produchovnění našeho kraje je již nepřehlédnutelná, ačkoliv nás mohou mást vnitřní politické události. Za těmito událostmi se skrývá doposud méně viditelná bezpečnost naší země, která není a nebude náhodná – vychází z mírného karmického zatížení naší země. Nesmíme také zapomínat, že k naší zemi patří energie a duchovní paměť Slovenska. (Příští rok tomu bude 100 let, kdy vzniklo Československo.)

Karmické zatížení západní Evropy je s energiemi zrcadlícími se v srdci Evropy nesrovnatelné. Slovanské duše jsou vysoce intuitivní, vnímají sílu slova – především nádherného, tvárného a silně energetického jazyka českého. Vnímají sílu pradávné mystiky a slovanského duchovenství, a nikdy zcela nepřijaly „nesprávné a zmanipulované výklady“ náboženského „modlářství“. Na první dojem jsou lidé naší země povrchní, zaujatí hmotnou sférou existence, ale ducha národa našich dějin v sobě nezapřeme, a jsme v tomto směru čím dál lépe čitelnější. Duchovní jádro království našeho rodného kraje nás na neviditelné energetické pavučině – podobající se slovanské krajce – čím dál více navzájem propojuje.

prague-913261_1920

Ve svých vizích se společně odpoutáváme od nefunkčních dogmat a přijímáme a vysíláme energie, které přispívají k utváření „spravedlivějšího“ světa. Toto vše je více než zřejmé, přesto prozatím nemůžeme tento proces neodvratné obrody přehnaně idealizovat. Nyní procházíme přechodným, a pro někoho hodně citelným, očistným obdobím, kdy vychází na světlo různé „maskované“ pravdy, kdy vše, co je „dobré“, a vše, co je „zlé“ se více než kdy jindy zviditelňuje.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Během času, který se viditelně zrychluje, vlivem rychle po sobě odehrávajících se událostí, také rozpoznáme, že některé záležitosti míněné jako „zlé“ se v dobré obrátí, a naopak – především v politické sféře mnozí zažijí různá překvapení. Staré systémy se hroutí, to sice neznamená, že máme v hedvábných poduškách ustláno, ale vyšší dimenze vědomí nás povede tou nejsnadnější cestou proměny, bez velkých šrámů a zbytečně velkých dramat. Máme se co učit od našich předků, a máme se také zamyslet na tím – co učíme naše děti, které jsou budoucností našeho národa.

prague-night-689897_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.