Novoluní ve znamení Lva – příznaky vyhoření a přítomný okamžik

Světlo plamenů mentálního a psychického vnitřního světa necháváme rozhořet touhou po poznání. Vyzařuje z nás plamenná energie vnitřního nadšení a maximálního nasazení. Nevnímáme, že vnitřní oheň stoupá příliš vysoko. Bojíme se zastavit, domníváme se, že nemáme na výběr, myslíme si, že oheň neustálé aktivity musí být stále udržován. Někdy se velmi snažíme, věříme v sílu přítomného okamžiku, přesto se naše očekávání nenaplňují. Je-li vnitřního ohně příliš, potom se vymkne kontrole a dokáže spálit všechny naše naděje. Myslí probleskují ožehavá témata, ale my už nemáme sílu na jejich rozřešení. Konečně začneme myslet na zklidnění, ale máme strach, bojíme se, protože nevíme, co v neznámém klidu a tichu najdeme. Tehdy přichází čas dovolit si povolit uzdu našeho snažení a zchladit vnitřní výheň, kterou již přestáváme mít pod kontrolou dříve, než přijde okamžik rozčarování a syndrom vyhoření.

Novoluní ve znamení Lva nastane 16. 8. 2023 v 11:37. Toto novoluní bude doprovázené intenzivní aktivitou a dynamikou v astrologickém postavení planet, přestože je prostor naplněn novými možnostmi a příležitostmi, energie budou velmi silné a mohou být výbušné. 

Poznat skutečný přítomný okamžik, plynoucí, neohraničený a ničím nerušený, znamená vědomě uhasit vnitřní plamen

Nechat jej na chvíli vyhasnout a udržovat jen jiskřivé uhlíky. Vyhasnutí vnitřního plamene je šokující okamžik, na první dojem děsivý, je to velmi silný proces. Pokud je planoucí a do prostoru otevřená horkost a rozpínavost ohně, který je udržován nadměrnou snahou, tlakem a neklidem, vědomě uhašena, potom přichází uvolnění a pocit, že vše staré a nepotřebné je roztaveno a spáleno na popel. A záhy přichází zastavení a uvědomění, že síla, která nekontrolovaně spaluje, je příčinou absence životní síly, a že planout velkým vnitřním ohněm stále a naplno je vyčerpávající. V okamžiku uhašení přílišného žáru přichází klid a ticho. Potom musí přijít vědomé dýchání, vítr života a skutečné prožívání přítomného okamžiku, v kterém zůstane zachována naděje a příslib nových začátků.

Z tohoto bodu, kdy sami sebe nacházíme ve středu ohnivého živlu, který je spolu s ostatními živly pánem prostoru, je možné v silném nádechu rozžehnout nové světlo, vykřesat nový plamínek, nechat rozhořet nový oheň s novými životními tématy. Oheň, o kterém teď už víme, že je sám o sobě vědomý a živoucí.

Ticho je velmi tvořivé, přináší aktivaci nové vnitřní síly a rozvíjení zapomenutého nebo skrytého potenciálu. Uzavřeme-li se na nějaký čas v tichu a pokud toto ticho ustojíme, přijde k nám to, co nazýváme prázdnotou. Vidět před sebou prázdno může být děsivé, pokud i tento pocit marnosti ustojíme, objevíme jiskřivé výboje potenciálu, jenž zdánlivou prázdnotu a Prostor Příležitostí vyplňuje. Proniknutí do sféry povzbudivého a konejšivého ticha se nemusíme obávat. Ticho je esencí, z které se rodí nové myšlenky, prázdnota a její noty a tóny znějí uvnitř těla, vnímáme je jako příjemné vnitřní teplo, jako pohyb životní energie.

Můžeme například pocítit, že rytmus radosti vychází z centra síly, ze srdce. Můžeme zakusit prožitek, kdy tísnivou prázdnotu kolem srdce vědomě proměníme v radost.

Láska je křesadlem pro vědomé zažehnutí výživného vnitřního ohně

Okamžik věčné přítomnosti není něco, co bychom mohli vlastnit. Okamžik teď a tady už obsahuje vše, přesto v každém přítomném nádechu zanecháváme v prostoru své jedinečné otisky. Přítomná chvíle plyne a my ji prožíváme a sdílíme s Universem, snažíme se obnovit důvěru ve vnitřní vedení. Pozvolna necháme mysl zaplanout novým ohněm, princip ohně vnáší jasno do myšlenek. Prožitek osvobození mysli vnitřním tichem ale nespočívá ve stavu mysli bez myšlenek. Ani v roztříštěné pozornosti. Pozornost je věnována vnitřnímu klidu a přítomnému okamžiku. Jednotlivé myšlenky se dále manifestují v mysli, která je na pozadí slov a vět vědomě tichá. Pokud se k palčivé energii nechtěných myšlenek nepřipoutáme, jejich palčivost sežehne sama sebe a ony se zase vytratí. Nezachycené myšlenky, nenasycené naší pozorností se opět ztratí v kouřové cloně povzbudivého vnitřního ticha.

OHEŇ RŮŽE A SRDCE

Dotykem mocného a vědoucího ohně
nechat se spálit v záblescích času.
Nechat se spoutat nerozlučným kruhem
nádechu a výdechu prapočátku.
Vědomou vodou života hasit naléhavou
žízeň po lásce a přátelství duše a srdce.
Celé noci hrát si ve vědomých snech
a plavat nekonečným oceánem hvězd.
V knihovnách tajných vesmírných chrámů
objevovat nápady na sto a tisíce životů.
Souznít s labyrintem duše a srdce,
souznít se slovem řečeným pod růží.
Nechat rozvinout éterický purpur
v poupěti – v srdci člověka – uzamčeném.

Vnitřního vyhoření, které by mohlo přijít nečekaně a s ráznou silou se nemusíme obávat, pokud si budeme více všímat svých životních rytmů a živlové rovnováhy ve svém těle, a pokud budeme o vnitřní oheň s láskou k sobě pečovat.

Související články: Odosobnění chrání před ztrátou životní energie a před emočním vyčerpáním, Rozjímání o tajemné síle božské přítomnosti, Bez vnitřního ticha je vnitřní svět královstvím bez krále

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?