Poselství podzimní rovnodennosti 22. 9. 2020 – 22922

Země byla stvořena pro člověka, na Zemi existuje zdroj energie stvoření, a tímto zdrojem je člověk sám, je to člověk, kdo dokáže zprostředkovaně vyzařovat tvůrčí Sílu vesmírného Vědomí

Země dává člověku životní sílu v mnoha podobách, a stejně tak člověk nabíjí Zemi tvůrčí silou. Pozitivním způsobem koncentrovaná tvůrčí síla, dle libosti nebo dle schopností každého jedince, posiluje vědomí Země, neboť i planeta Země může trpět energetickým vyčerpáním.

Poselství podzimní rovnodennosti 22. 9. 2020 - 22922

Nesobecký člověk, ponořený do hluboké koncentrace, může vědomě vést energii podpůrných myšlenek, energii magických slov nebo pozitivních představ věnovaných Zemi hluboko do zemského nitra. Živoucí zemské jádro tuto energii zesílí. Nabita frekvencemi zemské síly je opět vyzářena nad zemský povrch, kde se stává součástí ostatních přírodních a kosmických sil tvořících hmotnou úroveň Země.

Tak člověk i Země proměňuje nižší vibrace v mnohonásobně vyšší, jde o pročištění pozůstatků nižších (podvodných) vibrací, vedených do nitra Země nevědomě lidským pokolením, takto jsou eliminovány různé pohromy, například zemětřesení, neboť vše, co člověk vyzařuje ovlivňuje nejen přírodní živly, ale také počasí.

Lidé nemohou svrchovaně vládnout přírodním silám, ani nemohou, ač si to někteří myslí, od živlových energií nebo od kouzelných sil přírodních duchů převzít vládu nad Zemí. Je to sama Země a jí nápomocné živlové energie, kdo připravuje lidem životní podmínky přesně dle stavu vývoje lidského vědomí. Na tomto procesu nelze nic násilně měnit, a jelikož se to díky lidské nevědomosti děje, Země ztrácí energii a dochází k různým pohromám, které ve své podstatě fungují jako očistné procesy.

Dojde-li lidské vědomí pozitivní transformace, Země je připravena nastolit podmínky pro život v pozemské krajině podobné vysněnému ráji, jako zázrakem obdaří svůj milovaný lid hojností v podobě štědrých pozemských darů. Dokud člověk nedospěje do stavu zralosti pro vyšší vědomí, tak zůstává žít v podmínkách přizpůsobených svému stavu vývoje, dokud je to tak, že lidé sami sobě, sobě navzájem nebo Zemi působí škodu, vývoj vědomí člověka ještě ani zdaleka nedosáhl bodu (božské) dokonalosti.

S planetou Zemí můžeme navázat telepatické spojení a předat jí důležitý energetický vzkaz například v podobě jednoduché myšlenky, ona velmi dobře vnímá Sílu Slova a na všech úrovních nám rozumí, na rozdíl od člověka, pro kterého jsou některé pozemské jevy nesrozumitelným tajemstvím. Stejně jako člověk v podvědomí, tak i Země je v určitých energetických zónách propojena s pramenem všeho vědění a s pamětí lidského rodu, mnohokrát viděla rozkvět i pád člověka.

Hluboce se soustředíme a představíme si planetu Zemi v celé její kráse, nebo si představíme její libovolnou část, která má být pozitivně energetizována. Představujeme si, jak zemské jádro myšlenku přijímá, jak slyší náš hlas ve svém nejhlubším ohnivém nitru, jak náš hlas proniká do všech pozemských energetických center.

Ohnivé nitro Země, podstatu zemského jádra, si představme jako zářící bílé světlo, jako pulsující energetický útvar, který přijímá energii našich slov a představ a zpětně vyzařuje Světlo Všeobjímající Lásky.

Pro tento okamžik můžeme zvolit čas těsně před usnutím, tak je možné vstoupit do tvořivého snění o živoucí planetě Zemi a předat jí jednoduchý vzkaz, podpůrnou myšlenku nebo tvořivou vizi nabitou pozitivní energií. Navázat spojení se Zemí znamená vědomé tvoření budoucnosti nejen pro nové generace, které přijdou po nás, ale také pro budoucí čas našeho opětovného znovuzrození na Zemi.

Přijde čas, kdy konečně zboříme pomyslnou zeď mezi přírodou a (bezohledným) civilizovaným světem, planeta Země se tak již rozhodla. Bohyně Matka pouze čeká, kdy konečně a jakým způsobem s jejím rozhodnutím naložíme. Bohyně Matka nám dala volné pole působnosti, rozhodla se již do našeho vývoje razantně nezasahovat. Rozhodla se dát svým dětem volnost a veškeré naše konání sleduje s otevřenou náručí, zda její hlas vyslyšíme a otevřenou náruč přijmeme, záleží jen na nás.

Související články: Magická Síla Větru, energie změny a transformace, Magnetické síly člověka a přírody, zloba a počasí, Návrat k přírodě – klišé, utopie či nutnost?

Poselství podzimní rovnodennosti 22. 9. 2020 - 22922

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?