Cyklický pohyb Měsíce po oběžné dráze kolem Země

Měsíc s námi na rozdíl od ostatních planet komunikuje napřímo, ve svém klidu rytmicky obíhá Zemi a pomáhá hvězdám osvětlovat noční krajinu, jako světelný maják pluje po obloze i na hladině rybníků a jezer. Symbolem klidu v přírodě je hora nebo jezero. Jezero je symbolem zrcadlení, nevědomí a imaginace, proto se tajemná Luna tak ráda vzhlíží na vodní hladině. Měsíc, který mění svůj tvar, vidíme na obloze v různých nočních i denních hodinách. Pohyb Měsíce po jeho oběžné dráze je neobyčejně rychlý, všemi znameními zvěrokruhu projde za necelý jeden kalendářní měsíc. Slunce jimi projde za jeden rok.

Pohyb Měsíce kolem Země, rotace těchto těles kolem vlastní osy, a společný pohyb Měsíce a Země kolem Slunce se podobá magickému rituálu, tajemnému tanci nebeských světel a stínů. Měsíc oběhne kolem Země za stejnou dobu, za jakou rotuje kolem vlastní osy. Díky tomu vidíme stále jen přivrácenou tvář Měsíce, odvrácená strana Měsíce zůstává lidskému zraku skryta, symbolizuje skryté informace v podvědomí. Měsíc se podílí na vzedmutí emocí skrytých v podvědomí podobně, jako se podílí na „srdečním tepu moří a oceánů“ za přílivu a odlivu.

Měsíc je ozdobou pozemské oblohy, nejvíc naše pohledy upoutává úzký měsíční srpek v podobě mladého Měsíce v čase, kdy dorůstá, a v podobě starého Měsíce v čase, kdy couvá. Další oblíbenou podívanou je Měsíc v úplňku. Stručný přehled měsíčních fází je jednoduchý k zapamatování, je pomůckou k uvědomování si působení lunárního cyklu na náš každodenní život.

Měsíční cyklus trvá 28,5 dne

Nov
Měsíc v novoluní je v konjunkci se Sluncem, které osvětluje jeho odvrácenou stranu. Měsíc na obloze není viditelný, udržuje krok se Sluncem, spolu s ním vychází a zapadá. (Za novoluní, pokud jsou splněny ideální podmínky, dochází jednou za čas k zákrytu Slunce Měsícem neboli zatmění Slunce.)

  • Nov představuje sjednocení nebo rozdělení mužské a ženské energie ve věcech a záležitostech, které nejsou na první pohled vidět. Energiím dominuje ticho a napětí, to, co je skryté shromažďuje energii a směruje k růstu, k nové aktivitě.

První čtvrť
Dvě nebo tři noci po novoluní se neviditelný Měsíc, který udržoval krok se Sluncem, objevuje na obloze krátce po západu Slunce v podobě tenkého srpku. Měsíční srpek první čtvrti je symbolem mladého Měsíce. Měsíc dorůstá a sedmého dne po novoluní dosahuje fáze zvané první čtvrť. V tu dobu vychází kolem poledne a na obloze vidíme osvětlenou západní polovinu měsíčního tělesa, o půlnoci zapadá za obzor. Dalších sedm dní Měsíc dorůstá do úplňku.

  • První čtvrť, kdy Měsíc dorůstá, je jeho energie více propojena s mužskou energií Jang. Přichází uvolnění, dynamika a rovnováha, prohlubuje se pocit smyslu, narůstá motivace a optimismus.

Úplněk
V tento čas se Měsíc v úplňku objevuje nad východním obzorem v čase, kdy Slunce na druhé straně oblohy zapadá. Měsíční úplněk je viditelný po celou noc, teprve za svítání mizí na západním horizontu. (Za úplňku dochází k zatmění Měsíce.)

  • Úplněk představuje sjednocení nebo rozdělení mužské a ženské energie ve věcech a záležitostech, které jsou na první pohled patrné. Může se projevit napětí, neklid, konflikt. Úplněk je bránou do skrytých říší bytí, prostorem proudí éterické energie, které usilují o pozornost lidského ducha. Záležitosti započaté za novoluní, například tvůrčí projekty, se posouvají na další úroveň.

Poslední čtvrť
Dalších sedm dní Měsíc couvá a ve chvíli, kdy je na obloze osvětlena východní polovina měsíčního tělesa dosahuje fáze zvané poslední čtvrť. Měsíční srpek poslední čtvrti je symbolem starého Měsíce. Měsíc vychází kolem půlnoci, během dne je pozorovatelný na obloze, a zapadá kolem poledne. Dalších sedm dní ubývá a před novem vidíme na obloze už jen tenký srpek Měsíce na východním obzoru krátce před východem Slunce. Měsíc se dostává do konjunkce se Sluncem a opět nastává další fáze novoluní.

  • Poslední čtvrť, kdy Luna couvá, je více propojena s ženskou energií Jin. Po zvýšené aktivitě přichází uvolnění, odpočinek a sebezpytování, probouzí se vyšší citlivost na různá témata. Odkládáme záležitosti, které se nepodařilo zrealizovat a zvažujeme jiné způsoby prosazení, klidněji přijímáme věci, které (prozatím) nemůžeme změnit.

Podstatné je uvědomit si, že to není Měsíc, kdo se každým dnem proměňuje, od své neviditelnosti v novoluní, přes dorůstající stříbrný srpek a naplnění v úplňku až k poslední fázi ubývající Luny. To, co se proměňuje je světlo Slunce, které Měsíc odráží. Jedná se o proměňující se vztah mezi Sluncem a Měsícem. Na noční obloze se každou noc odehrává představení vztahu bohyně Luny (podvědomí, nevědomí) a boha Slunce (vědomí, nadvědomí). Slunce je aktivace, první impuls. Luna znamená realizaci. Obě tato nebeská tělesa přeneseně „projektují“ magické mystérium bytostné polarity vztahů ženské a mužské tvořivé síly v člověku a ve společnosti.

Související články: Čarovně neklidná síla Měsíce a vědomá imaginace, Fiktivní temné místo v našem nitru se nazývá “černý měsíc“ – tajemná Lilith, Měsíční kámen selenit a světelná ochranná energie

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?