Síly vnějšího a vnitřního světa a energie zázračné vody

V lidském těle, hmotném i astrálním, v prostoru kolem nás, hmotném i astrálním, působí tvořivé síly vnějšího světa – přírodní živly. Člověk je ze země zrozen, světlem a ohněm slunce je probouzen a energeticky aktivován, vodou je utvářen, vzduchem je povzbuzován k životu. Tím vším je vyživován na hmotné i jemnohmotné úrovni. Zasvěcení jemnohmotnými elementy vzduchu (jaro), ohně (léto), vody (podzim) a země (zima) pomáhá pochopit energie živlů a proudění životní energie v lidském těle. Zasvěcení přichází zevnitř, nikoliv zvenčí. Energie vzniklá propojením vědomí člověka s vědomím přírody podněcuje k osobnímu růstu na duchovní a spirituální úrovni. Mimosmyslové propojení s přírodou způsobuje, že jsme přítomni zázrakům, snadněji si uvědomujeme, že energie života a přítomnost života prostupuje všemi póry země.

V jedinečné vodě je cosi prapůvodního a věčného, účelného, biologicky nenáhodného. Jako by se od samého počátku počítalo s magickými kódy pro život skrytými v posvátném prameni vody, jak pro život biologický, tak pro vše živé v přírodě, včetně rostlin a stromů. Voda se po zemi rozlévá horizontálně a vertikálně stoupá k nebi. Kapky deště ionizují vzduch a s bílým sněhem dopadá na zem čistota a smíření. Voda je plná touhy, bez touhy by se neproměňovala v oblaka, déšť a sněhové vločky, nevytvářela by hladinu jezera zrcadlící okolní svět, neprožívala by svou divokost v síle vlnobití mořského příboje. Vodní zrcadlo je krásnou a podmanivou součástí přírody, zrcadlící se vodní hladina kdekoliv na modré planetě Zemi zachycuje proudy hvězdných, kosmických energií. Dokonce i v kapkách rosy se zrcadlí okolní svět. Jedinečnou vlastností vody je spojovat různé dimenze prostoru související s bytím a existencí života. Krystalky vody v prostoru, pokud se jich dotknou paprsky světla, vytvoří barevnou duhu, aby nám bylo připomenuto, že tento svět vytvořilo světlo, které vibruje vyšším, pro nás neuchopitelným a nekonečně rozmanitým záměrem stvoření otisknutým v jemnohmotné energii přírodních živlů.

Voda je základní součástí veškeré hmoty. Voda v přírodě – všudypřítomná paměť vody, zdroj síly a moudrosti – rezonuje s uzavřeným kruhem v podobě symbolu nekonečna – transformuje se v páru, mizí v prostoru nebo se proměňuje v mraky a v podobě deště se zase navrací k zemi. Planeta Země získala jedinečné dary v podobě oceánů, moří, jezer, řek, potoků a studánek. Posvátné prameny a studánky souvisí s posvátnými místy, kde v souvislosti s pamětí vody a s informačními poli okolního prostoru přebývá vědění a moudrost našich předků. Nejen o tato posvátná místa, ale o přírodu v celé její pestrosti pečují lidskému oku neviditelné jemnohmotné síly.

Magie vody má universální využití a je velmi tvořivá. Energie vody a její ženský princip představuje zrod nebo počátek. Voda je zde vnímána jako symbol kosmické universální síly vlévající se do člověka. Stejně tak člověk má svou vnitřní silou vliv na okolní svět, svou vůlí stále něco ovlivňuje nebo je okolnostmi světa ovlivňován. Potom má i voda v těle souvislost s okamžiky, kdy jsme ponořeni do emocí a zmítáni emočními vlnami. Voda také smývá naplaveni ze sféry obtížně dostupného podvědomí. Něco ze sebe vědomě uvolnit souvisí s volní silou, s vůlí, s rozhodnutím, že to chci a můžu udělat.

Bez vody lidské tělo strádá, voda je, pro nás netušeným způsobem, napojená na informační síť hmotného i nehmotného emočního těla. Voda je vodivá a v lidském těle působí jako zrcadlo pro předávání informací mezi osobností, vědomím a podvědomím, mezi osobností a duší. Energie myšlenek nebo energie vlivu slova a vodní prostředí lidského těla spolu navzájem souvisí, (mozek je zhruba z 80% tvořen vodou). Zárodek lidského těla se vyvíjí ve vodním prostředí, plodová voda je součástí vnitřní komunikace matky s dítětem. Pokud si vzpomeneme na pokusy, které prováděl Masaru Emoto, může nám součinnost vody a jemnohmotných procesů v lidském těle dávat smysl. Tento vědec vystavil vodu pozitivním a negativním slovům, voda odpovídala na jeho záměr krásnými nebo neharmonickými krystaly. Nejkrásnějšími krystaly voda reagovala na slova láska a vděčnost. Voda v lidském těle reaguje na pozitivní a negativní vibrace myšlenek podobným způsobem. Nevědomé pochody v lidském těle, pokud si uvědomíme, že buňky lidského těla mezi sebou komunikují, mohou mít souvislost s tím, že voda nebo krystaly vody mají paměť.

Uvědomujeme si, jak zranitelní jsme během jídla, během přijímání potravy? Dominantním živlem v lidském těle je voda a jeho protikladem je oheň. Vodě vládne plynutí a tíha. Voda plyne, zavlažuje, rozmělňuje, spojuje. Živel vody souvisí s cítěním, s city, pasivitou, beztvarostí, přilnavostí, přizpůsobivostí. Rovnováha mezi vodou a ohněm znamená uvědomění, že oheň vodu vysušuje, voda oheň hasí. V souvislosti se vzduchem voda hladí i dusí, voda vytlačuje vzduch. Živel vody v lidském těle souvisí s oblastí břicha, s trávením. Oblast břicha souvisí s pocity a emocemi. K čemu máme nechuť, co nás užírá, co nás otravuje pokud trpíme nechutenstvím nebo špatným trávením? Co nemůžeme strávit? Co nás trápí a vnitřně vysává, pokud máme stálou, neovladatelnou chuť jíst? Řídíme se pocitem hladu nebo jen zvykem jíst, nutkáním jíst z nevědomých důvodů? Co nás pohlcuje, že tak hltáme? Uvědomujeme si, že role, které v životě hrajeme nás nesmí pohltit? Nejsme přehlceni vlastní samolibostí? Proč se nám těžce dýchá, pokud vodní energie emocí vytlačuje vzduch z plic? S kým nechceme komunikovat nebo dýchat společný vzduch, který v podobě páry související s dechem obsahuje tok energie informací vyslovených i nevyslovených? Na co nebo na koho kašleme, nebo nás sžírá pocit, že někdo kašle na nás? Nakolik je náš dech, nebo to, co vydechujeme, ovlivněno láskou, sounáležitostí, soucítěním, vděčností? Co nás v těžkých chvílích drží nad vodou?

Žijeme v toku informací. Vše, co se děje tam, kde žije člověk, kde lidé působí na sebe navzájem a na přírodu, vše, co lidé uctívají nebo zneuctívají, to vše voda zaznamenává ve své paměti. Voda prostupuje planetou a veškerou hmotou. Vodní zrcadlo odráží vše, co je pozitivní a harmonické, odráží ale také vše, co je neharmonické a zakalené, vše, co je zkažené a co způsobuje rozklad. Stín vody souvisí se zrcadlením negativních energií, vibrací a informací, které voda přijímá všude, kde se projevuje negativní napětí a nerovnováha. Řeky, které se vlévají do světových moří, jsou součástí energetické sítě země. Příroda dokáže běžně odfiltrovat spoustu negativních energií, především země je přijímá a proměňuje v harmonické síly.

Někdy jsou ale i pro přirozené přírodní filtry proudy negativních energií příliš vyčerpávající. Negativní energie nemůže po dlouhou dobu zůstávat součástí například vodního prostředí v přírodě, především oceánů. Voda je vodivá a je také symbolem očisty, souvisí se rčením „Po nás potopa!“, souvisí s bezohledným a krátkozrakým vztahem k budoucnosti. Život nejsou pouze (světské) radovánky, vánek naši radost z volnosti a svobody, uvolněné od pevných břehů odpovědnosti za naše činy neodnese, ale vichřice ano, (nikoliv podstata přirozeného přírodního jevu, ale intenzita přidané hodnoty v podobě intenzity destruktivní síly). Pokud se „voda zkažená vibracemi negativních energií a nerovnovážných sil“ setká s podobnými vibracemi zachycenými vzdušnými proudy, s nahromaděným tlakem ve vzduchu a atmosféře, potom střetnutí těchto energií způsobuje na souši zkázu v podobě divokých bouří, cyklonů a hurikánů.

Živlová energie vody úzce souvisí s emocemi a nemocemi dnešního světa. Každý den se pohybujeme ve světě energií, jsme součástí různých událostí, svědky různých rozhovorů, konfliktů a hádek naplněných emocemi druhých lidí, různých citových výlevů, neupřímnosti, skryté zášti a nepřátelství v kolektivech. Přijímáme energie, od kterých je dobré se čas od času očistit. Někdy cítíme slabost, jsme bez nálady, bez jiskry a vnitřní síly a naše pocity jsou vlažné, nemůžeme se soustředit, nic nás nebaví, nebo nás příliš uzemňuje pocit tíže, aniž bychom znali konkrétní příčinu. K očištění od vnějších energií a negativních kódů použijeme různé prostředky, které z nás stáhnou nánosy cizích vlivů, očistí nás od vlastní energie myšlenek, nechtěných vzpomínek. Řídíme se pocity a vybereme si očistu vodou, kouřem, světlem svíce, vědomým dotekem se zemí, stromy a kameny v přírodě.

S léčivou energií vody souvisí lázně, léčení bahnem, sauna, inhalace, otužování. Koupele v přírodě souvisí s tím, že tam, kde je ionizovaný vzduch, pokožka těla přijímá tělu prospěšné volné elektrony. Nejvyšší vznik iontů je tam, kde dochází k tříštění vody, proto nás tak fascinují vodopády a mořské vlny tříštící se o kameny a skaliska. Iontové mikroklima, které je součástí vnějšího prostředí přírody, souvisí také s vnitřním prostředím fyzického těla. Kladné a záporné ionty ve vzduchu mají vliv na fyzický i duševní stav člověka. Pobyt u vody má pozitivní vliv na únavu, nesoustředěnost, nepříjemné duševní stavy, bolesti hlavy, poruchy spánku. Pro lidské tělo jsou blahodárné jak koupele v přírodě, tak bylinkové nebo solné koupele ve vaně. Koupel ve vaně zahřeje celé tělo, kožní póry se otevřou a vlhkou a prohřátou pokožkou do těla vstupují léčivé bylinné výtažky nebo léčivá síla mořské soli.

Manifestací vesmírné (božské) energie v přírodě, především v oceánech, a také ve fyzickém a jemnohmotném těle člověka, je kromě vody také sůl. Symbolem posvátné soli je krychle. Sůl je součástí svěcené vody. Otevření lidského nitra směrem nahoru do vyšších jemnohmotných sfér znamená povznesení duše, symbolem tohoto aktu je pentagram. Pracujeme-li s vodou, ze všeho nejdřív provedeme požehnání vodě. Dešťová voda je vhodná k očistě polodrahokamů, misku s drahými kameny položíme do trávy a necháme je omýt deštěm. Kamínky z potoka nebo řeky disponují silnou ochrannou energií, v prostředí, kde se necítíme dobře, kde je hodně negativity, můžeme v dlaních držet říční kamínek nebo mořský oblázek.

Dbáme na to, abychom své nitro zavlažovali nejen životadárnou vodou, ale také tokem pozitivních myšlenek, řekou tvořivých nápadů, která by neměla nikdy vyschnout. Voda má paměť, molekuly tekuté vody se neustále hýbou, přijímají a přenášejí (transportují) informace. Jemnohmotné fluidum vody se podílí na přenášení energie záměru a přání vnitřním i vnějším prostorem. Čistota mysli se zrcadlí v lidském těle. Pokaždé když pijete čistou vodu si můžete představit, jak se do vašeho těla s chladivou vodní energií vlévá životní síla. Sklenice vody, talíř polévky, šálek čaje nebo kávy by neměl být vystaven upřenému pohledu očí za konstelace negativních myšlenek v mysli, neměl by být vystaven ani přímé řeči naplněné negativními slovy. Dbáme na čistotu mysli také během vaření. Při každém sprchování je možné myslet na očistu od nepříjemných energetických nánosů, které se nás během dne mohly dotknout, negativní myšlenky a emoce můžeme pustit po vodě a nechat je s odtékající vodou odplavit. Cítění souvisí s pocity libosti nebo nelibosti, s emocemi, které jsou „tekuté“, je nutné s nimi pracovat jako s proměnlivým proudem životu prospěšné očistné energie.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Bouřlivé vlny někdy vyplaví tajemný vzkaz v lahvi. Vzkaz v lahvi je symbolem naděje (na záchranu). Lahev jako snový symbol bývá dobrým znamením, příslibem úspěchu. Plná lahev ukazuje na potenciál, který je možné proměnit ve skutečnost. Prázdná lahev nám říká, že pro tuto chvíli víme vše, co vědět potřebujeme. Lahev představuje nádobu na vodu, voda odkazuje k podvědomí, vodu vypít a lahev vyprázdnit znamená sestoupit do podvědomí a provést vnitřní očistu. Rozbitá lahev symbolizuje nezdar, něco, co se neuskutečnilo, nebo se uskutečnit nemělo. Energie vody představuje začátek, zrod něčeho nového. Leknín má nejen posvátnou symboliku složité cesty k absolutnu, odkazuje k živé přírodě, k duchům lesa a pramenům vodních toků, k tajemné mlze mezi světy, je symbolem vodních, lesních a horských nymf a vodních víl. Leknín odkazuje k přírodní magii, ke kouzelnému světu bohyní přírody, k úrodnosti živé přírody, k posvátné živé vodě a k ženské tvořivé síle. Slovo živá, například příroda, můžeme nahradit pojmem činná, svým způsobem vědomá. Čtyři pilíře přírody jsou pralátky obsažené ve vzduchu, ohni, vodě, zemi, ovládnutí živlů a propojení s pátým elementem (duch, nebeský éter, prostor, prázdno) znamená ovládnutí materiálních záležitostí.

Související články: Kosmická zrcadla, jednotné pole vědomí a skrytá realita vesmíru, Za deštivého počasí míváme „vodní náladu“ – melancholickou

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?