Panna, zemské znamení, Panna dítě – pečlivost, trpělivost

Toto sluneční nebeské znamení je pod přátelskou vládou planety Merkur, který je pánem komunikace. Panna bývá neochvějný realista. Pannu poznáte podle toho, že vám bude klást otázky a bude ji o vás zajímat vážně a upřímně snad úplně všechno. Praktičnost, organizační schopnosti, důslednost, analytické myšlení, přesnost, soustředěnost, zručnost, ochota, vážnost, skromnost – to je znamení zemské a uzemněné Panny. V lásce je toto znamení věrné, nepotrpí si na flirty a nevyhledává paralelní vztahy. Pokud miluje, tak se zodpovědností sobě vlastní. Pro svou rodinu s láskou vytváří dokonalé zázemí, vzorně se stará o rodinný krb. Soukromí své i rodinné střeží jako ostříž.

Panna zemské znamení, vládnoucí planeta Merkur

Znamení Panny neunikne žádný detail, dokáže vidět jednotlivosti jako pod drobnohledem, úkoly plní svědomitě – a to vše už od dětství. Do ničeho se nevrhá bez rozmyslu a po hlavě, nesnáší povrchnost, faleš a lehkovážný přístup k životu. Panna má dobře vyvinutou rozlišovací schopnost, schopnost dokonalé analýzy, ale někdy zapomíná pro zrnko písku vidět celek. Na druhé straně mince tohoto dvojakého znamení najdeme: potlačený smysl pro humor, úzkostlivost, nervozitu, ustaranost, (nezdravou) posedlost zdravou výživou a podobné život omezující scénáře. Toto zemské znamení někdy zbytečně přehnaně dbá na dodržování stanovených pravidel a poněkud zastaralých řádů. Na druhou stranu je Panna symbolem pokory, jemné, principiálně ženské energie. V podobě bohyně Isis je patronkou božské jiskry v člověku. Má dobře vyvinutý smysl pro spravedlnost a pracovní morálku, nesnáší nedbalost a vulgarity. Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoct, můžete se s jistotou obrátit na toto zemské znamení, určitě vás neodmítne, počítejte s tím, že k řešení čehokoliv vždy zvolí metodický přístup. Panna ráda vynaloží vlastní energii pro pomoc druhým, ochotně se podělí o poslední kousek chleba, nelituje času, který věnuje svým bližním. Pomoc spolehlivé a inteligentní Panny bývá upřímná a nezištná, dokonce vám může být nabídnuta dříve, než o ni požádáte.

Pokud si toto zemské znamení nenajde cestu ke své duši, stává se z Panny despota s neustálou potřebou řešit různé záležitosti do nejmenších detailů. S neustálou potřebou mít kolem sebe vše srovnané, uklizené a naleštěné. Nesnáší nepořádnost, nedbalost, lenost a pasivitu. Potom se z Panny stává s přibývajícím věkem vševědoucí rádce, co všechno zná a ví nejlépe, a neustále kritizuje cokoliv. Život dokáže sama sobě znepříjemňovat neustálým zkoumáním všeho kolem sebe do nejmenších podrobností. Její ustaraná mysl potom pracuje na plné obrátky a řeší neřešitelné. Projevit se může také například přehnaná žárlivost. Někdy se neustálým řešením (hloupostí) toto zemské znamení do věcí zamotá takovým způsobem, že je občas nuceno zvolit taktiku intrik, aby se z potíží zase dokázalo vymotat. Panna potřebuje k životu v tomto případě hodně čerstvého vzduchu, potřebuje se zbavit přílišné přízemnosti.

Pokud je aspekt zemského živlu v člověku potlačený, stává se křehkou, úzkostlivou, plachou, skeptickou a ustrašenou bytostí. Nedůvěřuje si a její duše touží po uznání a častých pochvalách. Touží vše ve svém životě dovést téměř k dokonalosti. Neustále potřebuje posilovat sebevědomí, uvědomuje si své chyby, přesto neumí přijímat kritiku. Na duchovní úrovni potřebuje toto zemské znamení hodně vzdušné lehkosti a nebojácné ohnivé jiskry. Pozornost je třeba věnovat čakře zvané sluneční pleteň, vědomě přijímat energii Slunce. Element země doplní častým pobytem v přírodě, vnímání přírodního řádu jim usnadní zvládat vnitřní i vnější chaos. Vhodná je optimistická oranžová barva, duchovní fialová, sluníčkově žlutá, povzbuzující zelená a všechny veselé pastelové barvy. A pro dodání sebevědomí všechny odstíny červené. Šedá barva „neviditelnosti“ se pro toto zemské znamení nehodí vůbec.

Úkolem Panny na duchovní cestě může být: uvědomit si, že častěji než je zdrávo: „pro stromy nevidí les“. Naučit se vnímat svět také jako celek, nesoustředit se pouze na jednotlivosti, přestat se zabývat úzkostmi všemožného druhu. Nenimrat se ve všemožných tabulkách a etiketách na výrobcích, neporovnávat neporovnatelné, nepropočítávat do detailů, co je nebo není výhodnější. Dovolit si občas zariskovat, a s ohledem na intuici zapomenout na řád a hledat nové, svobodnější cesty, jak proplout životem bez neustálých starostí. Neprovádět u každé životní situace podrobné rozbory a analýzy, nechat se spontánně vést životem. Toto vše je nasnadě, protože u velmi nešťastné panny snadno hrozí propadnutí různým závislostem, od úzkostné, až chorobné touhy po čistotě, až po sklon utápět se v alkoholu: nenápadně, tiše, tak, aby o tom nikdo v okolí nevěděl. Panna potřebuje najít pro sebe tu nejlepší cestu: do vlastního nitra, cestu k vlastní duši. Pro každou Pannu bude tato cesta hodně individuální. Duše Panny touží po lehkosti bytí a hravosti, bez obav přijímat, co život přináší. Pokud si to uvědomí, přestane být tolik vybíravá. Přízemnost tohoto zemského znamení potřebuje velkou dávku romantiky, více vzletnosti a méně hmotného zaměření na (nepodstatné) detaily, bez vnitřního, snad podvědomého strachu, kdy a kde přehlédne nějaký detail nebo nedostatek.

Na hlubší úrovni si Panna uvědomuje, že zjevenému světu předchází duchovní, vysoko-vibrační nebeské sféry. Hmotný svět je také světem „nejchudším“, a to ve smyslu jak duchovně „nejchudším“, tak i v možnostech přímého tvoření myšlenkou a představou a to bez časového omezení. Přesto je lidský svět světem emanací, pouze je omezený nízko-vibrační hmotnou sférou. Uvědomuje si také, že pomyslné Absolutno se nenachází mimo stvořený svět, nachází se v pomyslném středu všech světů, přičemž svět hmotný, svět projevený, se nachází až na vnějším okruhu veškerého stvoření. Pokud si Panna dokáže představit, že vesmír je v nás, a že hmotný svět je jakýmsi okrajovým obalem světa duchovního, nebude sama sebe záležitostmi hmotného světa tolik omezovat. Panna, narozená na rozhraní léta a podzimu, v době sklizně, má potřebu neustálého bilancování. To je v pořádku. Ale proč občas neposlechnout tichý hlas své duše a nenechat si jen tak pro radost narůst motýlí křídla? A bez nesmělosti a strachu vzlétnout ke hvězdám? A bezhlavě protančit celou noc, obejmout strom, zůstat spát pod širákem, (bez obav, jak budu druhý den vypadat), a oddávat se dálavám hvězdného nebe. Spojením lásky a moudrosti nalezne duše Panny v sobě tvořivou harmonii. Přestane si na svá bedra nakládat více, než unese. Toto je vyjádřením Panenské duše na nesmělé duchovní pouti životem: zasazení semínek duševního klidu a pokory, nalezení sebe sama v božském chrámu Lásky s vyzařující božskou jiskrou v srdci. Bilancování a nahlížení do svého nitra je možné provádět bez neustálé sebekritiky a nedůvěry v sebe.

Panna narozená v srpnu, ovlivněná číslem měsíce narození 8 – cílevědomost a vnitřní sílu může blokovat perfekcionalismus, ve smyslu tom, že toto znamení se nespokojí s málem – vše musí mít dokonale uklizené a zaškatulkované. Soustředění se více na materiální než duchovní stránky života může končit v bezvýchodném bludném kruhu. Potřebuje si naplno uvědomit, že hmota je projevem vyššího Vědomí. Srpnová Panna je sice houževnatá, uvědomělá, přemýšlivá a zodpovědná, ale měla by se více soustředit na kompromisy mezi materiální a duchovní a duševní stránkou života. Může prožívat komplikované vnitřní pnutí, pokud zůstává v nefunkčním vztahu jen proto, že nechce přijít o materiální jistoty. Anebo pokud se naopak snaží vztah zachránit svou velkorysostí. Nesnáší omezování, je citově napojená na toho z rodičů, který jí dopřál dostatek volnosti.

Panna narozená v září, ovlivněná číslem měsíce narození 9 – snadněji dosahuje svých cílů a plní si svá přání, přemýšlivost a šestý smysl ji vede ke střízlivému zvažování „buď anebo“ s ohledem na klady a zápory dané situace. Cit pro spravedlnost a odpovědnost ji vede ke střízlivosti v materiálním pojetí života, nezapomíná také na duchovní stránky bytí, dokáže se poučit ze životních zkušeností. Je precizní, vše potřebuje mít na svém místě, ale zároveň je skromná, velkorysá a upřímná. Je aktivní a činná jak v rodině, tak v zaměstnání, jedná otevřeně a přímočaře, usiluje o vnitřní harmonii, nejen o zviditelnění vnější krásy. Snaží se o spokojenou rodinu, často tak na sebe bere odpovědnost druhých. Panna narozená v září je velmi uvážlivá a bere ohledy na druhé, což ji usnadňuje životní cestu a přináší štěstí. Velmi si váží každého dosaženého cíle a všech velkých i malých životních vítězství.

Panna a vhodné polodrahokamy: tygří oko, ametyst, granát, diamant, jantar, citrín.

Panna a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Poustevník.

Vládnoucí planeta Merkur: Merkur přináší do evolučního řádu komunikaci, mentální vyjadřování a duševní schopnosti. Diriguje komunikaci mezi nebem a zemí, je pánem všeho slova, nabádá k dosažení kosmického vědomí. Je patronem rozumu, logiky a intelektu, úspěchu v zaměstnání, podnikání, podporuje v seberealizaci. Je však konkrétní, přímočarý a věcný. Merkur nemá rád přehnané emoce, zato má na svědomí smysl pro humor. Umění komunikace ovládá a ovlivňuje přímo zásadně, je znalcem diplomacie a výřečnosti. Ovlivňuje komunikaci se záhrobím. Dává energii duchovnímu myšlení, logickému myšlení, podporuje touhu po vědění, rozhodnost, rozvíjí nápaditost. Je patronem obchodníků a řečníků, spisovatelů, novinářů a každého, kdo pracuje se slovem. Může probouzet vznětlivost a náladovost, případně ovlivňovat přílišnou vychytralost a to v souvislosti s duchovním rozvojem. V podobě nebeského boha je Merkur bratrem Slunečního Boha Apollóna.

Panna dítě – pečlivost, trpělivost

Výchova malé Panny nesnese chaos, zmatek, stres a nepravidelnost, nevypočitatelnost, náhlé změny zvyklostí, nečekané změny prostředí. Nové okolnosti je zapotřebí klidně a trpělivě vysvětlovat. Výchova není náročná v tom smyslu, že smysl pro pečlivost a pořádek má Panna vrozený. V pozdějším věku vás dokonce může překvapit svou praktičností, pilností a svým smyslem pro plánování a smyslem pro čistotu. Své hračky a školní potřeby bude mít vždy na svém místě a pečlivě srovnané. Náročnější to bude s jejich nesmělostí, opatrností a sklonem k uzavřenosti, s náchylností k vnitřní úzkosti. Také kritičnost k druhým je nutné všímavě a opatrně usměrňovat. Stejně tak sklon k přehnané snaze mít věci stále na svém místě, sklon k neschopnosti měnit své zvyky a názory. Malá Panna si snadno vytvoří vnitřní programy, nerada mění strukturu čehokoliv, to ji může brzdit v sebe rozvoji, v dynamičnosti a přizpůsobování se novým okolnostem a novému prostředí. Přesto jsou tyto děti neposedné, často označované za zlobivé, což je dáno jejich potřebou vše prozkoumat do všech detailů.

Trpělivým přístupem můžete eliminovat sklon k zbytečným stresům a sklon k věčné nespokojenosti. U tohoto znamení se velmi dobře uplatní výchova hrou, kdy dítěti v Panně více dovolíme rozhodovat, pomáhat a aktivně se zapojovat do běžného denního režimu rodiny, aby svým tvůrčím způsobem uvolňovalo ze sebe přebytek energie. Za každý úspěch nešetřit chválou a pohlazením. Dotekům a mazlení je také třeba věnovat velkou pozornost. Doteky jsou pro ně velmi důležité, v dospělosti se mohou projevovat jako chladní, pokud jim jejich nesmělost a neustálá sebekontrola při každém pohybu nedovolí někoho radostně obejmout. Při plnění školních úkolů není radno na panenky spěchat, mají potřebu vše splnit pečlivě, je to jejich smysl pro detail (což se projeví například v krásném rukopisu), který je během plnění úkolů zdržuje. Stejně tak je důležitá komunikace, pokud si toto dítě bude chtít povídat, vyslechněte jej s vřelostí a se zájmem, nechte jej vést debatu, tak snadněji nahlédnete do jinak uzavřeného nitra malé Panny.

Myšlenka tvoří realitu – elektronická kniha

Současně je nutné dbát na pravidelný odpočinek a kvalitní spánek, neklidná duše panenky potřebuje hodně spánku a čerstvého vzduchu. Přísnost a častá kritika bude v tomto dítěti podporovat úzkostlivost a ustaranost, vnitřní nervozitu, která se bude stupňovat tím více, čím více bude ztrácet na sebedůvěře, která se může stát velmi křehkou hlavně v období dospívání. Tresty je nutné volit opravdu velmi uvážlivě, vždy je nutné pečlivě vysvětlit, proč se rodiče zlobí, protože dítě v Panně bude mít už od malička velmi dobře vyvinutý smysl pro spravedlnost. Je-li v tomto směru opakovaně zklamáno, jejich nitro bude nedůvěřivé, na své okolí bude působit chladně a odměřeně, což se v dětském kolektivu může projevit jako izolovanost od ostatních. Podporu věnujte skromnosti, smyslu pro pořádek, pečlivosti, starostlivosti, ale s citem, aby si malá Panna neudělala z těchto předností středobod svého života. Harmonizujte přehnanou kritičnost, hlavně sklon k věčné sebekritičnosti, sledujte nespokojenost, která se projevuje, pokud není vše po jejím. Věnujte pozornost její plachosti a sklonu k úzkostlivosti.

(Tato základní charakteristika slunečních znamení je pouze obecná, může se v některých aspektech odlišovat od osobního astrologického rozboru, vypočítaného podle přesného data narození.)

Souhvězdí Panny (Virgo)

Panna, dívka panenské čistoty nebo žena oděná sluncem a vyzařující panenské světlo, pod nohama má měsíc a na hlavě korunu z dvanácti hvězd. Souhvězdí Panny je druhé největší souhvězdí na obloze, leží na nebeském rovníku. Nachází se mezi souhvězdím Lva a Vah, v blízkosti souhvězdí Pastýře, Vlasů Bereniky, Poháru, Havrana, Hydry a Hada. Nejjasnější hvězda nese název Spica (žitný klas). Souhvězdí obsahuje kupu galaxií, přibližně jich je kolem dvou tisíc. Panna na obloze symbolizuje dceru bohyně svítání Aurory. Podle jiné báje představuje bohyni Ištar, dceru nebes a královnu hvězd. V egyptské mytologii Panna představuje bohyni Isis, která panuje – vládne vesmíru v podobě Bohyně Matky a léčitelky. Panna má mnoho podob, může představovat Athénu, Héru, Persefonu nebo také Marii.

Související článek: Panna – láska a erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com (Darkmoon_Art)

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?