Životní energie a negativní lidé

Člověk po celý svůj život ve HMOTNOSTI, která může být i tísnivá a těžká, nemůže vystoupit z proudu příčin a následků. Co ale udělat může, je vstoupit do řeky příčin a následků vědomě, odhodlaně a s důvěrou především v sebe. K sebepoznání směřují duchovně naladěného člověka především nesobecké touhy, ale určité míře konfliktů se nikdy vyhnout nelze, a to ani při nejlepší vůli ne. Energie lásky, pokud nenaslouchá pouze hlasu ega, je spojena s klidným a smysluplným procesem životního poznání a poznávání. Vlastní slabosti nebo sobecké touhy, ať už naše nebo ostatních, bývají spojené s nejrůznějšími předsudky, které zkreslují pohled na poznávané. Tak se do mezilidských vztahů zapojují nezdravé emoce a vášně. A pokud nedokážeme čelit negativně naladěným „dravcům“, je nám zbytečně odebírána životní energie, která nám potom schází na splnění vlastních snů. Nejvíce chyb se dopouštíme, pokud máme nedostatek sebelásky, přicházíme tak o radost ze života, a uniká nám smysl žití. Vnímání se člověku rozjasní, pokud začne mít rád především sám sebe. Přestane tak odevzdávat vlastní životní energii druhým lidem a oni přestanou vyhledávat příležitosti k nejrůznějším střetům, k ubližování, ponižování, šikaně a psychickému vydírání a podobně. Většinou si vyhlédnou novou oběť, protože bez energie získané ze svého okolí nemohou žít. Je nasnadě uvědomit si, že lidé nám ubližují jen tolik, kolik jim dovolíme. To je přírodní zákon. A považovat se za oběť je to nejhorší, co můžeme v takových situacích udělat.

Pokud máte pocit, že je k vám život často nespravedlivý, přestaňte se agresivitou ostatních lidí zabývat, zlobit se a do nekonečna se trápit. To vše k vám přivolává právě těmto pocitům odpovídající nelehké situace

Vědomě si vybírejte pozitivně naladěné přátele. Ne vždy je ale možné se nepříjemným lidem vyhnout (například v zaměstnání), jde o to, nenechat se ničím a nikým vyvést z míry. Nebrat si nic přehnaně osobně. Negativní lidé mají nejrůznější problémy sami se sebou a jejich výpady proti ostatním jsou pouze jejich sebe utěšující hrou. Žijeme v duálním světě, a je jen na nás, zda přestaneme posuzovat a různé okolnosti hodnotit podle zažitých zvyklostí na dobro a zlo.

Jakákoliv negativa můžeme vědomě vytlačit z myšlenek a zabývat se důležitějšími otázkami: „Co mi tato situace říká, co se mám naučit?“ Dejme tomu, že jste slušní, nikoho nenapadáte, nemáte rádi konfliktní situace, snažíte se s každým vyjít po dobrém. A podle pravidel: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, by vás měli životem doprovázet pouze podobně založení lidé. To, co vyzařujeme do svého okolí, určuje, co k sobě přitahujeme. Přesto se dostáváme do konfliktních situací. Jak je to možné?

Při hlubším zamyšlení například zjistíte, že se často podceňujete, nevěříte si, máte podvědomé strachy z ostatních, snažíte se zavděčit při každé situaci. A přestože splňujete představu slušného člověka, tak právě tyto podvědomé obavy k vám přivolávají nepříjemné situace. V jakékoliv nepříjemné situaci se zaměřte pouze na sebe a na své pocity. Pokládejte si otázku, proč vás ta která situace deprimuje. Nezabývejte se člověkem, který vás vytáčí nebo jinak napadá, uvědomte si v tu chvíli, že je před vás postaveno zrcadlo, v kterém máte odhalit vlastní slabost. Slabostí ostatních se v tu chvíli nemusíte vůbec zabývat, vy jste zase zrcadlem pro jejich nedostatky, a je na každém, zda pochopí, že někomu ubližuje. Zlí lidé většinou nevědí, že z nich sálá negativní vyzařování na každém kroku, neuvědomují si to. Jejich vnímání a myšlení je nastaveno na určité vibrace a soucit a pokora je pro ně neznámým pojmem. Staňte se klidným pozorovatelem, tak se naučíte čelit vlastním slabostem a přestanete k sobě nepříjemné situace přivolávat. Negativní osoby ponechte jejich osudu, nedávejte jim dobrovolně svou životní energii. Uvědomte si, že tito lidé nejsou šťastní, proto kolem sebe prskají, sekají a čerpají energii z každého, kdo jim to dovolí a své starosti „vylévají“ na hlavy ostatních. A všimněte si, že ubližují pouze tomu, kdo je slabší, kdo vyzařuje jakoukoliv podvědomou energii strachu nebo nedůvěry v sebe.

Sobecké lidi ponechte jejich osudu, nenechte se ovlivňovat jejich negativními vibracemi

Vaše osobní slabosti vám vždy napoví, proč se děje to či ono, proč vás některé záležitosti provokují, znervózňují, nebo ubezpečují v myšlenkách, že si nezasloužíte být šťastní. Odpověď najdete vždy jedině v sobě, nikoliv ve svém okolí. Nelitujte se a nežehrejte nad osudem, posilujte vlastní sebevědomí. Hledejte propojení mezi tím, jaké máte sami o sobě mínění, a mezi tím, co se ve vašem životě odehrává. Zaměřte se především na situace, které se častěji opakují. Neztrácejte energii ani čas přemýšlení nad tím, co vám vadí na ostatních, ne všichni s vámi musí souhlasit a ne všichni se chtějí změnit. Obzvlášť lidé, kterým dělá ubližování druhým radost, stejně tak pomlouvání, hodnocení a posuzování. Uvědomte si, že tímto jednáním maskují vlastní nedostatky nebo osobní nešťastný život. Tito lidé, kteří se při každé příležitosti povyšují nad ostatní, jsou do sebe zahledění, vlastní vzorce chování považují za jediné správné, nemají ochotu poopravit své mínění, nezajímá je osobní rozvoj. Oni jsou přece „jedineční“, a nikdo se jim nevyrovná. Nachází se na nižším duchovním stupni, a podle toho také většinou vypadá jejich osobní život. Často to totiž bývá pouze jejich nevědomá, ale přesto ryze osobní hra, hraná navenek, a ve svém nitru mají skryté vlastní bolesti. Můžete si být jisti, že ve svém nitru trpí nespokojeností, sami se něčím trápí, a léčí se tím, že kolem sebe šíří negativní vibrace. Je pouze na nich, zda je nějaká nepříjemná okolnost, která se stane na oplátku (vlivem vesmírného zrcadlení) zase jim, probudí z nevědomosti.

Získejte vlastní sílu tím, že se nad jejich jednání povznesete, bez sebelítosti, bez snahy zavděčit se za každou cenu, bez odsuzování. Nikdo, skutečně nikdo s negativním přístupem k životu, nám nestojí za trápení. Nepovažujte „životní podrazy“ za trest, berte je naopak jako výzvu například k tomu, jak poznat sám sebe, duchovně se vyvíjet a naučit se být šťastní sami se sebou. Učební látkou pro duši je právě to, co nám není příjemné. A pokud se nám děje více nepříjemností, než šťastných okolností, tak je to jen proto, že jsme uvěřili tomu, že to tak má být. Pocit štěstí a pocit spokojenosti musí vycházet z vnitřku, nikoliv z vnějšku. Změňte postupně cokoliv, co vás utvrzuje v setrvačnosti žití v stávajících podmínkách, nebojte se žádné změny. Nečekejte na něčí souhlas. Věřte sobě. A připusťte, že vám jen prospěje, pokud vám bude jedno, co si o vás kdo myslí, co o vás kdo říká. Postavte sebe na první místo před celým světem, bez egoismu a sebestřednosti, však víte, jak je to myšleno. Některé změny sice mohou bolet, ale později zjistíte, že jste pro sebe zvolili to nejlepší, řiďte se intuicí. Láska je sice universální síla, ale v duálním světě je jen na nás, zda rozpoznáme její pravou hodnotu, zda odhalíme hlubší příčiny osobních nezdarů, bez obviňování kohokoliv jiného.

Vesmírné zákony nám někdy připadají nespravedlivé, ale při hlubším zamyšlení zjistíme, že k sobě přitahujeme pouze to, co ve skutečnosti vyzařujeme

Stejné zákony ovlivňují také duchovní příčiny nemocí. Někdy se můžeme například pozastavit nad tím, proč hodného člověka, který nikomu neubližuje, trápí nejrůznější nemoci. Nikomu nevidíme do hlavy, a právě hodný člověk vynakládá spoustu životní energie například ve formě strachu o své blízké, nebo se trápí tím, že se někomu jinému v životě nedaří. Nebo se snaží každému pomáhat a zapomíná sám na sebe. Podvědomí nikdy nerozlišuje, zda se jedná o naše vlastní strachy, nebo o záležitosti přenesené do našeho vědomí prostřednictvím sledování života někoho jiného. A strach, v jakékoliv podobě, je velmi záporná vibrace, přivolává k nám protivenství v různých podobách, například v podobě nemocí.

Zobrazit elektronické a tištěné Knihy

Energiím vesmírného řádu se máme přizpůsobit, nikoliv proti nim bojovat, nebo se oddávat rezignaci. Proto hledejte ve své duši přirozenou lásku a vznešenost, respektujte svou božskou přirozenost, vaše aura se prosvětlí a do života vám budou přicházet méně náročné situace. Zbavte se sebezničujících stereotypů a zvyklostí, sami sebe zahrnujte láskou a uznáním. Omluvte se sami sobě, a svému tělu, za dřívější sebe zraňující postoje. Buďte na sebe pyšní. Vybírejte si vědomě pouze takové myšlenky, o kterých víte, že vytvoří pro vás šťastnou budoucnost. Vybírejte si takové myšlenky, které vám dodají sílu, ubezpečí vás ve vlastní samostatnosti a podpoří osobní pocit neohrožené důstojnosti. V jakékoliv radostné chvíli, v jakémkoliv okamžiku osobního vítězství se soustřeďte na příjemné pocity, snažte si je zapamatovat a udržet ve svém nitru co nejdéle.

Obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi, a dělejte jen to, co vás skutečně naplňuje. Naplňte své dny optimismem. Uvědomujte si, že život, který vám byl dán, je jen váš, vy jej žijete, vy máte sami za sebe odpovědnost. Nikdy není pozdě na splnění snů, podmínkou ale je mít co nejživější sny a představy, vizualizovat si život takový, jaký ho chceme mít. Sebevědomé sny, kdy dopředu nic nevzdáváme, nám dávají tu správnou chuť do života.

Nic a nikdo vás nemusí omezovat, pokud nebudete omezovat sami sebe, a nebudete v sobě nic hodnotného potlačovat. Strach a obavy vás přenáší daleko za hranice toho, čím můžete být právě teď, v přítomném okamžiku. Začněte o sobě a svém životě přemýšlet ještě dnes, čas totiž plyne, čas je neúprosný, čas vašeho života je pouze VÁŠ ČAS, nikoho jiného. Kvalita některých vztahů se změní, pokud změníte sami sebe, vztahy se přizpůsobí novým, optimistickým náladám a představám. Ale možná si včas uvědomíte, že ten či onen vztah měnit nechcete, že nejlepším řešením je odejít, něco ukončit, osamostatnit se. A nezapomínejte, že skrze konflikt se posouváme na pomyslném žebříčku duchovního vývoje dopředu, a nebo také dozadu, na každém z nás je, jakou si zvolí variantu.

Související článek: Život a bezkonfliktní vztahy

Životní energie a negativní lidé

Foto: Rebeka Sprinncová

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.